Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria per la contractació de joves en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil

Dimarts 23 Juliol 2019 - 11:21

    
EN QUÈ CONSISTEIXEN AQUESTS AJUTS

Són uns ajuts que permeten la contractació, en la modalitat de contracte en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa, de les persones joves inscrites com a beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Les persones contractades han de complir, a més, els requisits següents:
Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

 
QUI S'HI POT PRESENTAR
a) Els ajuntaments de Catalunya
b) Els consells comarcals de Catalunya
c) Les entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya


PRESSUPOST GLOBAL
13.000.000 €, dels quals:
a) 7.800.000€ destinats a ajuntaments
b) 1.950.000€ destinats als consells comarcals
c) 3.250.000€ destinats a les entitats sense ànim de lucre
 
Quantia màxim de la subvenció per persona contractada: 11.000€
 
Nº DE CONTRACTES MÀXIM A SUBVENCIONAR
- Administració local: màxim 20 contractes
- Entitat sense ànim de lucre: màxim 4 i no superar el 50% de la plantilla mitjana dels 12 darrers mesos de l’entitat beneficiària
 
CRITERIS DE REPARTIMENT
Per a ajuntaments i consells comarcals, s’aplicaran criteris basats en el nº de persones en situació d’atur menors de 30 anys del seu territori. Per a més informació consulteu la resolució.

Per a entitats sense ànim de lucre, les sol·licituds s'ordenaran per la data de presentació al registre electrònic i es proposarà, per a cada sol·licitud admesa a tràmit, començant per la més antiga, la concessió d'una subvenció (per l'import corresponent al mòdul de subvenció establert a la convocatòria) multiplicat pel nombre de contractes indicats a la sol·licitud, amb la limitació del nombre màxim de contractes prevists a la corresponent convocatòria fins esgotar la dotació pressupostària. Per tant, us recomanem que si teniu previst sol·licitar l’ajut, realitzeu el tràmit quan abans millor.
 
COM PRESENTAR-S'HI

Telemàticament. Per a més informació sobre el tràmit telemàtic consulteu la web de la convocatòria.
 
DATES PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD: des de demà dimecres 10 de juliol fins el 30 de juliol, ambdós inclosos.
 
EXECUCIÓ. Els contractes tindran una durada de 6 mesos, a finalitzar el 30 d’abril del 2020 com a màxim.
 
Per a més informació consulteu:
 
Més, sobre...: ajuts , garantia juvenil , contractacio
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies