Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ens presentem a diversos projectes europeus

Dilluns 18 Juny 2018 - 18:03

Entre d'altres ens hem presentat a diversos LIFE, H2020 i Interreg.
 
Darrerament, la XCT ha anat explorat les diverses opcions de fons públics europeu amb un doble objectiu:
 
a) Diversificar les pròpies fonts d’ingressos i
b) Establir les bases d’un futur servei d’assessorament sobre projectes europeus per a les entitats membres.

Un dels primers resultats ha estat la presentació de varis projectes i la col·laboració en d’altres que es llisten a continuació:
 
Com a socis o líder
 
LIFE Agree4Conservation: Aquest projecte liderat per la Universitat de Vic i amb vàries entitats de custòdia com a sòcies pretén demostrar la utilitat de la custòdia del territori com a estratègia de gestió a llarg termini de la Xarxa Natura 2000.

LIFE Biorgest: Aquest projecte liderat pel Consorci Forestal de Catalunya pretén integrar mesures de millora de la biodiversitat en les polítiques, normatives i tècniques de gestió forestal dels boscos mediterranis.

LIFE Bcn-Fires: Projecte liderat per la XCT i amb el recolzament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que proposa una sèrie de accions demostratives de gestió forestal de les muntanyes baixes del mediterrani amb una estratègia agrosilvopastoral a on l’objectiu principal és la prevenció i lluita contra el risc d’incendis.

Erasmus+ Learning Platform: Donant continuació al projecte “Access to Land”, aquest projecte pretén crear una plataforma formativa que posi a disposició del públic especialitzat materials útils per facilitar l’accés a la terra de joves agricultors agroecològics i també fer funcions assessores a noves iniciatives.

H2020 Ruralization: El desenvolupament rural, relleu generacional i l’accés a la terra de joves agricultors són un dels principals objectius d’aquest projecte liderat per la TU Delft.

H2020 Clematis: El desenvolupament de models de contractes innovadors per la millora ambiental i contra el canvi climàtic en l’àmbit agrícola és l’objectiu principal d’aquest projecte liderat per la Universitat de Ljubljana. 
 
Com a col·laboradors
 
LIFE Terracescape: La Universitat de Aegean lidera aquest projecte que utilitza la custòdia del territori per recuperar terrasses agrícoles de la illa grega d’Andros com a infrastructura verda per l’adaptació al canvi climàtic.

LIFE Oeste Vivo: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) lidera aquest projecte que pretén crear una xarxa de custòdia regional al nord de Lisboa a on els principals acord de custòdia estaran centrats en la protecció de dues espècies d’aus rapinyaires.

Interreg Gover(na)ture: Projecte liderat per la Universitat Pablo Olavide que té per objectiu l’impuls i intercanvi d’experiències entre xarxes regionals de custòdia o conservació privada. 

La presentació dels projectes no significa que s’hagin atorgat les subvencions corresponents. A l’Assemblea anual de la XCT del proper dia 21 de juny es presentarà l’estat actual d’aquestes propostes i projectes.

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies