Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de Projectes de reflexió al Palau Macaya

Dijous 6 Octubre 2016 - 11:10

  
Objectius de la convocatòria

Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport a iniciatives i projectes de reflexió, debat, intercanvi i difusió d’idees perquè es puguin dur a terme els mesos vinents al Palau Macaya. Projectes que ajudin a entendre millor els reptes que té plantejats la nostra societat, que permetin identificar noves tendències i que presentin metodologies innovadores capaces de generar progrés i transformació social.

Eixos temàtics. Els projectes s’han d’emmarcar, com a mínim, en un dels 4 eixos temàtics i línies prioritàries
- Desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica
- Desenvolupament humà i sostenibilitat ambiental. Medi ambient, canvi climàtic, l’escassetat de recursos naturals i el fet de preservar-los
- Desenvolupament humà i sostenibilitat social
- Desenvolupament humà i pensament

A tenir en compte (per a més informació revisar les bases de la convocatòria)
- Els projectes han d’incloure obligatòriament un mínim de 4 activitats per dur a terme en els espais esmentats. La periodicitat de les activitats ha de ser, obligatòriament, com a mínim d’un mes entre la primera i la darrera de les dates programades.
- Queden exclosos projectes de formació acadèmica i cursos tradicionals adreçats a un públic específic d’estudiants o professionals

Aportació econòmica

La Fundació Bancària ”la Caixa” hi col·laborarà amb una aportació econòmica que no pot superar el 75 % de l’import total d’un projecte, amb una dotació màxima de 10.000 euros.

Cal especificar l’origen del 25 % restant (recursos propis o aportacions de tercers).

L’aportació econòmica de la Fundació Bancària ”la Caixa” s’ha de destinar als conceptes següents:
1. Honoraris de professionals o ponents que participin en les activitats del Palau Macaya.
2. Despeses de gestió referents al projecte, que no poden ser superiors al 10 % de l’aportació econòmica de la Fundació i no poden formar part de la mateixa entitat .
3. Redacció de relatories de les activitats i supervisió dels materials de difusió, que no poden ser superiors al 10 % de l’aportació econòmica de la Fundació.

Data límit per presentar propostes: 31 d’octubre del 2016

Per a més informació consulteu les Bases de la Convocatòria:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/584315/bases_convocatoria_palau_macaya_ca.pdf/55ccffc7-2bce-41e7-895c-07ccf234ac37


 
Més, sobre...: palau macaya , reflexio , jornada , convocatoria , natura , 2016
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies