Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Intensa activitat al Grup de Treball de Custòdia Fluvial

Dilluns 1 Desembre 2014 - 10:00

Al llarg de l'any el grup ha realitzat diverses reunions i visites.
 

Al llarg de l'any el Grup de Treball de Custòdia Fluvial ha mantingut diverses reunions. D'entre els objectius del grup, destaca la promoció d'actuacions a les lleres dels rius de domini públic. Concretament:

 
14 de gener de 2014: visita i reunió al tram baix del riu Gaià amb la direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya amb un doble objectiu; donar a conèixer el grup de treball de custòdia fluvial (a través d’una de les seves entitats) i establir un protocol de treball conjunt entre entitats i l’ACA.

4 de febrer de 2014: reunió de les entitats del nucli actiu a l’Agència Catalana de l’Aigua per començar a establir ponts de diàleg per a l’assoliment de convenis i autoritzacions d’actuacions en zones de Domini Públic Hidràulic.

17 de març de 2014: reunió de les entitats del nucli actiu a la seu de la Institució Catalana d’Història Natural de l’Institut d’Estudis Catalans per definir i consensuar totes les actuacions de l’any 2014 i els projectes de cadascuna de les entitats per entrar al pla pilot d’acords amb l’Agència Catalana de l’Aigua per actuacions en Domini Públic Hidràulic.

15 de juliol de 2014: es va fer una reunió de les entitats del nucli actiu on es va parlar sobre la propera reunió amb sortida tècnica i es va fer un primer esborrany de proposta de taller per al I European Land Stewardship Congress de Barcelona.

6 de novembre de 2014: organització del taller Rivers and wetlands stewardship: opportunities and challenges Experiences from Catalonia and EU.

28 de novembre de 2014: es fa primer una reunió del nucli actiu i més endavant s’hi afegeixen les entitats observadores per a exposar totes les actuacions del grup durant l’any. Quan s’acaba la reunió es fa una visita tècnica a les actuacions del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter dins el projecte de custòdia fluvial “Riberes del Ter”.

                    
 

A més, també van organitzar la Jornada " Els serveis ambientals de rius i rieres, una perspectiva des de la custòdia del territori", amb un elevat nombre d'assistència.
 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies