Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 4 per a pla director

En el procés d'elaboració del Pla Director es duran a terme 3 sessions de participació.  Aquestes sessions de participació són el laboratori d’idees per a fer entre tots aquest 3r Pla Director #xct2016 .

Ara és el moment que entre tots plantegem l’estratègia que com a xct seguirem els propers anys per a l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori.

1a sessió - “La xct per dins: com adaptem la xct als nous temps?”
Dijous 16 de juny

La xct és una xarxa d’entitats i institucions ben diverses entre elles, cadascuna amb unes inquietuds i necessitats concretes. Per planificar els propers anys, i considerant les incerteses actuals , volem? cal reflexionar sobre el model d’organització i funcionament que té la xct. En aquesta sessió es debatrà sobre les oportunitats del treball en xarxa, els serveis que ha d’oferir la xct en un futur, i sobre la implicació de les entitats membres amb les activitats de la xct.

2a sessió - Projecció externa de la xct: com millorem el reconeixement polític i social de la custòdia?
- 30 de juny

3a sessió - Recursos i mitjans per a la custòdia del territori i la xct: consolidem el camí fet, explorem noves vies
- 14 de juliol

Hora i lloc. Totes les sessions es faran de 16h a 19h de la tarda, a Torre Jussana,  a l’Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 30, de Barcelona. a uns 500 metres de l’estació de metro Montbau (línia 3 o verda) i a uns 1000 metres de l’estació de metro Horta (línia 5 o blava).

Per participar en cada sessió és necessari inscriure's
a xct2016@custodiaterritori.org tot indicant indicant nom i cognom, entitat i càrrec dins l’entitat, correu electrònic i telèfonEn el procés d'elaboració del Pla Director es duran a terme 3 sessions de participació. Aquestes sessions de participació són el laboratori d’idees per a fer entre tots aquest 3r Pla Director #xct2016 .

Ara és el moment que entre tots plantegem l’estratègia que com a xct seguirem els propers anys per a l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori.

2a sessió - Projecció externa de la xct: com millorem el reconeixement polític i social de la custòdia?
Data: 30 de juny de 2011

La xct i les seves entitats membres han fet un esforç important per donar a conèixer la custòdia del territori, però una bona part de la ciutadania, de la propietat i de les administracions encara no coneixen prou o no aposten per la custòdia com una eina efectiva de gestió del territori. Un dels reptes d’aquest 3r Pla Director és posar en valor la custòdia del territori en el context de canvi social cap a l’economia verda i la sostenibilitat. Aquesta sessió tractarà sobre les estratègies que ha d’orquestrar la xct per tal d’arribar als agents clau per fer un pas més en l’impuls la custòdia a casa nostra.

3a sessió - Recursos i mitjans per a la custòdia del territori i la xct: consolidem el camí fet, explorem noves vies - 14 de juliol


Hora i lloc. Totes les sessions es faran de 16h a 19h de la tarda, a Torre Jussana, a l’Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 30, de Barcelona. a uns 500 metres de l’estació de metro Montbau (línia 3 o verda) i a uns 1000 metres de l’estació de metro Horta (línia 5 o blava).

Per participar en cada sessió és necessari inscriure's a xct2016@custodiaterritori.org tot indicant indicant nom i cognom, entitat i càrrec dins l’entitat, correu electrònic i telèfon


En el procés d'elaboració del Pla Director es duran a terme 3 sessions de participació. Aquestes sessions de participació són el laboratori d’idees per a fer entre tots aquest 3r Pla Director #xct2016 .

Ara és el moment que entre tots plantegem l’estratègia que com a xct seguirem els propers anys per a l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori.


3a sessió - Recursos i mitjans per a la custòdia del territori i la xct: consolidem el camí fet, explorem noves vies
Data: 14 de juliol
La xct, com la custòdia del territori, necessita recursos econòmics, materials i humans per tal de desenvolupar-se i aportar tot el seu potencial. Davant la situació de crisi actual, però també per seguir reforçant i ampliant l’acció de custòdia a Catalunya, caldrà cercar noves vies de finançament de la custòdia i nous àmbits de treball, amb fórmules innovadores i amb noves aliances estratègiques. Aquesta sessió tractarà sobre les mesures que la xct, les institucions i les entitats de custòdia haurien d’emprendre per fer front als nous escenaris econòmics.


Hora i lloc. Totes les sessions es faran de 16h a 19h de la tarda, a Torre Jussana, a l’Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 30, de Barcelona. a uns 500 metres de l’estació de metro Montbau (línia 3 o verda) i a uns 1000 metres de l’estació de metro Horta (línia 5 o blava).

Per participar en cada sessió és necessari inscriure's a xct2016@custodiaterritori.org tot indicant indicant nom i cognom, entitat i càrrec dins l’entitat, correu electrònic i telèfon


Aquesta és l'última jornada de participació del III Pla Director de la xct.

El procés participatiu arriba al seu punt àlgid amb aquesta jornada de treball, dirigida a debatre un document preliminar però molt avançat del Pla Director. És per això que us animem a tots a fer aquest últim esforç de participació. Aquest document preliminar del III PD s'enviarà a tots el membres uns dies abans de la jornada.

Hora: de 10h a 19h

Lloc: Edifici Principal (F) del Campus Miramarges, 2on pis - Universitat de Vic. Carrer Sagrada Família, nº 7, 2n pis. Consulteu el mapa aquí .

Inscripcions: a través del correu electrònic xct2016@custodiaterritori.org indicant nom i cognom, entitat i càrrec dins l’entitat, correu electrònic i telèfon. Per més informació podeu trucar al 93 886 61 35.

Documents a revisar:
- Esborrany del 3r Pla Director de la xct 2012-2016
- Excel amb l'estructura de les accions previstes

Programa (provisional) de la jornada

9.45 h. Recepció dels participants.
10.00 h. Benvinguda - Representant de la xct  - Representant de la Universitat de Vic
10.10 h. Presentació de la jornada i del procés d’elaboració del III Pla Director de la xct - Sr. Xavier Sabaté, equip redactor del III Pla Director de la xct
10.30 h. Dinàmica de “connexió” amb el pla director
11.00 h. Pausa-cafè
11.30 h. Debat plenari - Es debat la proposta que fa el III PDxct: marc estratègic, àmbit d’actuació, finalitat i objectius, valors de la xct, destinataris de la xct, línies estratègiques... Aquest debat anirà dinamitzat a partir d’un sistema de votació/valoració de les propostes, per tal que es puguin tractar tots els punts d’una manera àgil.
13.30 h. Dinar (gratuït) - Marge per a l’equip redactor de fer alguna adaptació de les línies estratègiques segons el debat plenari.
15.30 h. Sessió de grups de debat, segons línies estratègiques - Es debat la proposta que fa el III PDxct, afegint i concretant noves idees... Es faran tants grups com eixos (4).
17.00 h. Pausa-cafè
17.30 h. Presentació de conclusions i propers passos en el III PD de la xct.
- Resum global dels debats de grup a càrrec dels relators i els moderadors.
- Debat sobre el lema del III PD xct (plenari)
- Passos previstos en el Pla Director xct2016.
- Torn obert de preguntes i opinions.
- Valoració de la Jornada de Treball a càrrec d’un observador extern.
19.00 h. Finalització de la jornada de treball.

Amb el #xct2016 per dinamitzar el debat a twitter - Amb l’arbre de les idees per als assistents presencials a la jornada.