Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 8 per a ichn

Jornada sobre recerca i conservació del medi natural.

Entre d'altres hi haurà les següents presentacions:
- Recerca, conservació i gestió de la biodiversitat al Parc Natural Regional de Port Comte (Alguer, Sardenya, Itàlia), a càrrec de Vittorio Gazale, Parc Natural Regional de Port Comte i d'Institut d’Estudis Catalans i Institut per al Desenvolupament Ambiental de la Mediterrània
- La recerca als espais marins protegits de la Mediterrània catalana, a càrrec de Mikel Zabala, Departament d’Ecologia, Universitat de Barcelona
- El coneixement i la conservació de la biodiversitat a les reserves naturals de la Catalunya Nord, a càrrec de Jean André Magdalou, Federació de les Reserves Naturals Catalanes, Reserva Natural Nacional del Bosc de la Massana.

Divendres 21 d’octubre de 2011
Lloc: Cèntric Espai Cultural, el Prat de Llobregat

Dissabte 22 d’octubre de 2011
Lloc: Masia de Can Comas, Parc Agrari del Baix Llobregat.

Descarregar programa detallat
.Aquest curs està organitzat en el marc de 'Els cursos Naturalistes de la Institució', de l'Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), filial de l'Institut d'Estudis Catalans.
Professorat - EDUARD LUQUE i LLUÍS COMAS BORONAT, CREAF.

Programa (consulteu el programa complert de tots els cursos)
Dissabte
9 - 14 h. Introducció als Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GNSS): GPS, GLONASS, futur Galileo i canvis de projeccions cartogràfi ques: Longitud i Latitud WGS84, UTM ED50 i ETRS89; captura de dades GPS al camp (pel Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona); descàrrega de les dades GPS, smartphone, PDA i manipulació de la informació; fotografi es amb coordenades; Importació i exportació: coordenades en fulls de càlcul o bases de dades, xarxes UTM i capes de Sistemes d’Informació Geogràfi ca (SIG).

Nota: durant el curs es farà servir GPS Garmin i Trimble, smartphones Android i Windows Mobile, per altres tipus de dispositius (iPhone, Symbian, etc.) els conceptes són iguals.
Cal que porteu - Portar GPS, smartphone, PDA i el cable per connectar a l’ordinador si en teniu (no és obligatori).

Lloc de celebració - A les 8.45 h, al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Facultat de Ciències. Edifici C; 08193 Bellaterra.

Informació i preinscripció
Secretaria de la ICHN. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona. De dilluns a divendres. Tel.: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.

Aquest curs està organitzat en el marc de 'Els cursos Naturalistes de la Institució', de l'Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), filial de l'Institut d'Estudis Catalans.Dates - 12 i 13 de maig de 2012

Professorat - ANDREU SALVAT, Botànic. Aprèn, Serveis Ambientals, SL; BERNAT PERRAMON, Enginyer agrònom, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; JORDI ARTOLA, Biòleg,Responsable del CBMS de can Jordà.

Programa (consultar programa complert)
Dissabte
10.15 - 11.15 h. Caracterització dels hàbitats de pastura de la Garrotxa: espècies de flora abundants i/o signifi catives, ecologia i distribució.
11.45 - 12.30 h. La ramaderia extensiva i el maneig de les pastures. Projecte de coneixement, millora i conservació de les pastures del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
12.30 - 13.15 h. Efecte del maneig agrari sobre la productivitat, la qualitat nutritiva i l’estat ecològic de les pastures.
13.15 - 14 h. Mètodes d’avaluació de l’estat ecològic dels prats. Espècies i paràmetres indicadors. La determinació del bon estat ecològic.
14 - 15.30 h. Dinar.
15.30 - 19.30 h. Sortida de camp: Aplicació de metodologies d’avaluació de l’estat ecològic de les pastures (inventaris de vegetació i transsectes). Exemples de l’efecte de diferents maneigs agraris.

Diumenge
10 - 17 h. Sortida al camp. S’utilitzaran els objectius i estris de les diferents tècniques i es posaran en pràctica els procediments que s’han explicat durant el curs. Cal que porteu Indumentària adequada per sortir al camp.

Lloc de trobada
A les 10 h, a Can Jordà (Santa Pau), seu del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Informació i preinscripció
PNZVG. Can Jordà; 17811 Santa Pau. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Demaneu per Eva Calm. Tel.: 972 264 666; fax: 972 265 567; a/e: eva.calmp@gencat.cat.

Aquest curs s'enmarca en els Cursos Naturalistes de la Institució 2012, organitzat per l'ICHN.

Professorat
ALFONS RASPALL (biòleg i divulgador ambiental) i IGNASI TORRE (biòleg i coordinador de SEMICE).

Programa
Dissabte
10.30 h. Presentació
11 - 14 h. Introducció al grup faunístic. Introducció als sistemes de detecció i estudi. Obtenció indirecta d’informació; a la recerca dels primers indicis: exercicis d’assaig prospectiu; itinerari de recerca.
15.30 - 20 h. Mètodes directes de mostreig poblacional, mitjançant la captura i recaptura. Estàndard poblacional per a una xarxa de seguiment. El projecte de seguiment SEMICE; muntatge d’un dispositiu de trampeig; exercicis virtuals de prospecció poblacional.
21.30 - 23.30 h. Control nocturn de la zona de trampeig. Manipulació, mesura i marcatge dels animals.

Diumenge
8 - 11 h. Control i desmuntatge de les parcel·les de trampeig.
11.30 h. Elaboració i tractaments estadístics de les dades. Anàlisis dels resultats. Conclusions.
13.30 h. Cloenda.

Cal que porteu: Repelent de mosquits, frontals, especialment de cara els mostrejos de nit.

Lloc de trobada: A les 10.15 h, al Centre d’informació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a Senet (antiga serradora del poble).

Informació i preinscripció - La Serradora, Senet. De 9 a14 h i de 15.30 a 17.45 h. Demaneu per Maria Farré. Tel.: 973 698 232; a/e: pnaiguestortes@gencat.cat

El cap de setmana del 16 i 17 de març oferim aquest curs bàsic però complet de custòdia del territori, dins la programació de cursos naturalistes de la Institució Catalana d'Història Natural.  Consulteu el programa dels cursos, Custòdia del territori: mètodes i qualitat és el curs 4. 

Amb aquest curs treballarem des del concepte de custòdia del territori, als aspectes més pràctics i innovadors del treball de les entitats de custòdia del territori, de les opcions jurídiques per la custòdia del territori, i la planificació i seguiment de projectes de custòdia. El dissabte realitzarem la part teòrica, i el diumenge les sortides de camp per veure dos exemples de custòdia del territori i el conceptes teòrics treballats. 

El curs té un preu de 38€ pels socis de la ICHN i la XCT, i de 64€ per la resta d'inscrits. Cal reservar els àpats (i allotjament si és necessari) a part. 

Inscripcions:  de dilluns a divendres a la secretaria de la ICHN. Tel: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat. 

Programa del curs

Dissabte

09.45 h. Trobada dels participants a Vic (Lloc a confirmar).

10:15 – 10:45h. Introducció de la ICHN; presentació del programa del curs; presentacions professorat, participants i de la XCT; aspectes logístics del curs a tenir en compte.

10:45 – 11.30h. Bases de la Custòdia del territori

11.30 – 12.00h. Pausa

12.00 – 14.00h. De la selecció de finques al seguiment de les iniciatives de custòdia del territori.

- Abans de fer l’acord: selecció, plantejament, i el contacte amb el propietari.
- Perquè és necessari el seguiment i avaluació dels acords?
- El Protocol de seguiment i avaluació d’acords de custòdia, i el seu aplicatiu access.
- El seguiment a llarg termini de les iniciatives de custòdia.

Dinar lliure.

16.00 – 17.30h. L’acord de custòdia del territori: opcions jurídiques

- Tipus i models d’acord
- La negociació de l’acord: quin model escollim?
- La signatura de l’acord: aspectes a tenir en compte
- La redacció de l’acord: clàusules bàsiques
- Formalització: l’escriptura pública i el registre

17.45 – 19.30h.  Oportunitats i reptes de la custòdia del territori:

- Les entitats de custòdia del territori: planificació, gestió, qualitat, aliances, finançament.
- Les iniciatives de custòdia del territori, més enllà dels acords: planificació, iniciatives amb més d’un acord de custòdia, priorització territorial.


Diumenge

9:30 - Visites de camp: 

- Finca de Niubó, Manlleu. Acord de custòdia amb Paisatges Vius.
- El torrent i el pantà de Garet, Lluçà. Acord de custòdia amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter

15:00 – Dinar de camp i conclusions i avaluació del curs.


El curs, de 2 dies de durada, inclou una introducció teòrica sobre els estudis faunístics que es duen a terme desde l'Estació Biològica del Parc de Collserola, i de les tècniques de fototrampeig i fotoidentificació aplicades a la recerca. També hi haurà una explicació breu del sobre el software a utilitzar per a la fotoidentificació i una sessió pràctica de muntatge de les càmeres i recollida de les imatges obtingudes. 

Aquest curs forma part dels Cursos Naturalistes de la Institució - Programa 2013

Per a més informació consulteu el fulletó amb tots els cursos organitzats i la informació de cadascun d'ells. 


Els hàbitats naturals són la clau de volta de la interpretació del medi i la conservació de la biodiversitat. El curs, eminentment pràctic, pretén mostrar les eines i recursos bàsics per al seu estudi i avaluació tot prenent com exemple els treballs  desenvolupats al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

El curs també farà especial èmfasi en la valoració individual dels hàbitats i la seva evolució, tant des del punt de vista individual com a escala de paisatge. Tots els treballs de camp es realitzaran a l’entorn de can Jordà.

Professor: Andreu Salvat Saladrigas, biòleg i especialista en botànica. Aprèn, Serveis Ambientals

Per a més informació descarregueu-vos el programa complert del curs.

Aquest curs forma part dels Cursos naturalistes de la ICHN.


XIII Jornada CREAF SCB ICHN - 22 de novembre

En la XIII Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) es contrastaran els punts de vista d’investigadors, tècnics i responsables de l’administració sobre les qüestions que envolten el tema dels sòls (biodiversitat microbiana, serveis ecosistèmics, amenaces, tecnosols, eines cartogràfiques, agricultura ecològica, etc) i crear un marc de discussió i reflexió sobre l’estat actual de la situació i de les possibilitats de valorar els serveis ambientals que ens ofereixen.

PROGRAMA (consulteu el programa en PDF)
09.00h Benvinguda
09.15h Biodiversidad en el suelo: una fascinante fabrica de vida bajo nuestros pies
10.00h Canvis d’usos del sòl i transformació de terres: impactes en els sòl i paisatge
10.25h Implicacions de l’avantprojecte de llei de sòls d’ús agraris, en la protecció dels sòls i de la natura
10.50h Pausa Café
11.15h Informació dels mapes de sòls a escala 1:25.000 de l’ICGC per a la gestió del medi ambient
11.40h La construcció de la fertilitat en l’agricultura ecològica: implicacions en la qualitat del sòl i en la sanitat vegetal
12.05h Impacto negativo del regadío en la salinidad y estabilidad estructural del suelo
12.30h La fertilització orgànica o mineral i la conservació dels sòls agrícoles
13.00h Pausa Dinar
15.00h La restauración de suelos con Tecnosuelos
15.30h Taula Rodona
Com valorem els serveis mediambientals del sòls?
Moderador: Rosa Poch, Universitat de Lleida ETSEA
Participen: Jaume Boixaderas de la Generalitat de Catalunya, Felípe Macías de la USC i Jordi Puig Roca de la Xarxa de Custòdia del Territori.
17.00h Conclusions i cloenda