Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a fototrampeig

El curs, de 2 dies de durada, inclou una introducció teòrica sobre els estudis faunístics que es duen a terme desde l'Estació Biològica del Parc de Collserola, i de les tècniques de fototrampeig i fotoidentificació aplicades a la recerca. També hi haurà una explicació breu del sobre el software a utilitzar per a la fotoidentificació i una sessió pràctica de muntatge de les càmeres i recollida de les imatges obtingudes. 

Aquest curs forma part dels Cursos Naturalistes de la Institució - Programa 2013

Per a més informació consulteu el fulletó amb tots els cursos organitzats i la informació de cadascun d'ells.