Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 2 per a curs on-line

Organitzat per l'Instituto Superior de Medio Ambiente i destinat a professionals del sector ambiental i estudiants de l'àmbit de les ciències i la gestió del medi ambient.

Aquest curs on-line pretén donar una visió global del concepte de paisatge i estudiar amb detall la normativa i instruments legals que s'apliquen, així com les eines de gestió, ordenació i protecció que permetin donar resposta a la demanda del mercat de professionals amb formació integral en aquest camp.

OBJECTIUS
- Oferir a l'alumne una visió general sobre el paisatge.
- Conèixer els instruments i principis jurídics del conveni europeu del paisatge i la seva aplicació a Europa així com en les diferents comunitats autònomes.
- Adquisició de coneixements teòrics i eines pràctiques per al desenvolupament d'estudis i informes en l'àmbit del paisatge.

Preu: 185€

Dates: del 4 al 27 de juliol


El objetivo del curso es explorar las claves teóricas y prácticas de la comunicación y divulgación en espacios naturales, facilitar a los participantes el contacto con herramientas de comunicación y formatos específicos en el ámbito de las áreas protegidas, y el ensayo de estas herramientas a partir de la revisión de experiencias y buenas prácticas.

Madrid, 4 y 5 de abril de 2016
Fase no presencial: 22 de febrero al 22 de abril de 2016

Se trata de un curso de formación de 75 horas organizado en una fase teórica-práctica de carácter no presencial (60horas) y una parte práctica impartida en dos jornadas de trabajo (15 horas). Aquellos interesados que no puedan atender las sesiones presenciales podrán realizar alternativamente una versión completamente no presencial del curso.
 
Puede ser bonificado por la Fundación Tripartita.
 
Inscripción abierta hasta el 14 de febrero de 2016.
 
Más información:
 
Folleto:
http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf
 
Formulario de inscripción:
http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx