Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 67 per a curs

Pedregós, semi-àrid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com són els ecosistemes mediterranis. Però acostumem a oblidar-nos de condicionants com l’orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l’ecosistema mediterrani “estàndard”.
Aquest curs està pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes teòriques, però sobretot amb l'observació directa, realitzant sortides formatives que ampliïn els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.

Organitza: GEPEC

Horari: dissabtes i diumenges 9 matí a 7 de la tarda

Dates: caps de setmana 9-10 i 30-31 d’octubre i 27-28 de novembre

Mes informació aqui
 

Els boscos han estat sotmesos al llarg del temps a una forta pressió humana, cal gestionar-los per a que tornin assolir un estat d’equilibri. Els criteris emprats es basen en la conservació i la prevenció d'incendis forestals, emprant tècniques silvícoles. En aquest curs adreçat a propietaris forestals i a tots aquells que volem participar en la recuperació dels nostres boscos, s’explicaran quins són els criteris bàsics a tenir en compte a l’hora de realitzar la gestió. Es visitaran dues finques situades a Alforja i Vilaplana on s’han dut a terme treballs silvícoles de millora.

Horari
- divendres 12 de novembre de 7 a 9 del vespre (sessió teòrica a Reus)
- dissabte 13 de novembre de 9 matí a 6 de la tarda (sortida de camp)
- diumenge 14 de novembre de 9 a 14 del migdia (sortida de camp)

La durada total del curs és de 15 h.

Per veure informació detallada del curs aqui.
 

En el marc del programa d'activitats de tardor hivern, s'organitza el III concurs de fotografia "Estany d'Ivars i Vila-sana: una bellesa sense límits" des del Centre Cultural i d'Esbarjo, d'Ivars d'Urgell


El curs pretén donar formació sobre la custòdia del territori a tots els ciutadans interessats a participar en aquesta nova fórmula de conservació basada en la coresponsabilitat.

Objectius del curs
- Donar a conèixer el concepte de custòdia del territori a la ciutadania en general i als tècnics relacionats amb el medi ambient
- Estimular la coresponsabilitat ciutadana en la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics del territori.
- Apropar els alumnes a les experiències i ciutadans que fan custòdia del territori de la nostra geografia
- Formar els alumnes en aquest nou instrument de conservació que s'incorpora de manera progressiva a la nostra legislació ambiental.

Durada - 24/01/2011al 11/02/2011

Periode de formació - fins el 23/01/2011

Nº de places - 50

Hores lectives - 10 h

Coorganitzat entre el Govern Valencià i Avinença.

Més informació a http://www.saps.gva.es/es/oferta-formativa/?show=43&lang=es
Professor XAVIER QUINTANA, Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis UdG.
El llistat dels ponents, i sobretot la seva qualitat, és el principal aspecte a destacar en aquesta edició que a més comptarà amb moderadors de principis línia en el món del periodisme: Xavier Abelló (director de la televisió TAC12), Josep Maria Arias (Director de Premsa i Comunicació de la UVR), Oriol Montesó (Cap d'Informatius de Canal Català Tarragona), Tomàs Carot (director de P & C Premsa i Comunicació) i Oliver Márquez (director del diari Notícies TGM).


El Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV organitzen el curs “Qualitat biològica dels rius. Els índexs de macroinvertebrats” que tindrà lloc a Reus (Tarragona) del 29 d’abril al 22 de juliol, amb una durada de 90 hores.

El curs, eminentment pràctic, té per objectius adquirir habilitats i recursos per portar a terme avaluacions d'estat ecològic amb índexs biològics basats en macroinvertebrats aquàtics d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua de la Comissió Europea (2000/60/CE) i els protocols de l'Agència Catalana de l'Aigua(ACA). Els continguts i avaluació d'aquest curs estan orientats per a preparar l’alumnat per a superar les proves que l’ACA fa als proveïdors encarregats del mostreig i identificació dels macroinvertebrats de rius.

Podeu trobar més informació sobre el curs en el díptic del curs.

Curs de 12 hores que pretén proporcionar una formació bàsica sobre la Unió Europea als professionals del medi ambient per potenciar aquelles capacitats i aptituds necessàries per una feina professional dins de l'estructura de la UE.

És a dir, potenciar aquelles capacitats i aptituds necessàries per una feina professional dins de l’estructura de la UE, tenint especial atenció a com internacionalitzar-se i participar en xarxes europees, la preparació de la proposta d’un projecte europeu i en la seva pròpia gestió, formar els participants en els sistemes de comunicació amb institucions i socis d’altres països del nostre entorn i en les eines de suport a la preparació i execució de projectes amb finançament comunitari.


Organitzat per l'Instituto Superior de Medio Ambiente i destinat a professionals del sector ambiental i estudiants de l'àmbit de les ciències i la gestió del medi ambient.

Aquest curs on-line pretén donar una visió global del concepte de paisatge i estudiar amb detall la normativa i instruments legals que s'apliquen, així com les eines de gestió, ordenació i protecció que permetin donar resposta a la demanda del mercat de professionals amb formació integral en aquest camp.

OBJECTIUS
- Oferir a l'alumne una visió general sobre el paisatge.
- Conèixer els instruments i principis jurídics del conveni europeu del paisatge i la seva aplicació a Europa així com en les diferents comunitats autònomes.
- Adquisició de coneixements teòrics i eines pràctiques per al desenvolupament d'estudis i informes en l'àmbit del paisatge.

Preu: 185€

Dates: del 4 al 27 de juliol


Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s’adreça a persones de l’àmbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicació. Pretén oferir eines de comunicació així com continguts específics sobre l’actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.

Objectius
• Conèixer eines de comunicació a aquells professionals del món ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.
• Conèixer recursos als professionals del món de la comunicació perquè puguin accedir a una informació acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.
• Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.
• Generació d’una informació de qualitat propiciadora del debat públic i d’opinió en temes claus de l’agenda política local i internacional en l’àmbit del desenvolupament sostenible.
• Contribuir a trencar les barreres que aïllen els problemes ambientals de l’activitat social, cultural i econòmica actual.

El curs parteix d’una metodologia pràctica i participativa que s’estructurarà a través de la plataforma virtual de formació. Aquesta plataforma pretén afavorir l’autoformació de l’aprenent amb l’assessorament del coordinador del curs.

Durada: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d’estudi, 18 hores de treball autònom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la preinscripció abans de l'1de juliol.
Aquest curs compta amb un descompte de 50 euros per a les entitats de custòdia membres de la xct.

Trobareu més informació aquí.


Organitzat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot conjuntament amb la Universitat de Girona

El curs està dirigit per Xavier Sabaté, ambientòleg i director d’X3 Estudis Ambientals. Aquest curs de 24 hores de durada tindrà lloc a Olot els divendres del mes d’octubre. Des de divendres, 7 octubre 2011 fins divendres, 28 octubre 2011, de 10:00 a 17:30.

La participació ciutadana ha demostrat ser una eina útil per millorar les decisions polítiques i per generar una cultura participativa en el si de la societat. Concretament, la participació en temàtiques territorials ja és una eina consolidada en els àmbits de l'urbanisme, la planificació de l'aigua, dels espais naturals protegits o el paisatge. Per tant, és important conèixer i dominar les eines de participació per tal de reforçar-ne l'ús en l'àmbit del territori.

OBJECTIUS
- Definir els conceptes bàsics de la participació ciutadana
- Conèixer la diversitat d'eines i de metodologies per fomentar la participació ciutadana
- Conèixer i analitzar casos pràctics de participació ciutadana en temàtiques territorials

PROFESSORAT
Xavier Sabaté. Llicenciat en Ciències Ambientals (UAB). Especialista en Espais Naturals Protegits (Universidad Autónoma de Madrid). DEA de medi ambient (UdG). Codirector d'X3 Estudis Ambientals. Coordinador acadèmic del curs.
Xavier Basora. Ambientòleg i periodista. Codirector d'X3 Estudis Ambientals.
Jordi Romero-Lengua. Ambientòleg i urbanista. Codirector d'X3 Estudis Ambientals.
Sigrid Muñiz. Ambientòloga i tècnica freelance en matèria de participació ciutadana.
Marc Parés. Politòleg i doctor en Ciències Ambientals. Professor del departament de Geografia de la UAB.
Clara Soler. Politòloga i experta en urbanisme participatiu.

DESTINATARIS
Els curs va dirigit a professionals de disciplines territorials: ambientòlegs, arquitectes, geògrafs, urbanistes, sociòlegs... que treballin en administracions, empreses o entitats del tercer sector i que vulguin formar-se per aplicar eines de participació al seu dia a dia.
Per a més informació i/o inscripcions podeu contactar al 972 26 21 28 o escriure a mfontaniol@olot.cat

Consultar la web del curs.


La participació de la base social és un dels reptes més importants que afronten actualment les associacions. Si es vol comptar amb persones implicades en una entitat (siguin voluntaris, socis o simpatitzants) és important planificar la participació i gestionar-la correctament, així com trobar estratègies per promoure-la.

Objectius del curs
1. Reflexionar i debatre sobre la importància de la participació en les associacions.
2. Donar eines per diagnosticar el grau de participació desitjat a l’entitat.
3. Donar eines a les associacions per dinamitzar la seva base social.

El curs utilitzarà un ventall ampli de tècniques pedagògiques per optimitzar l’aprenentatge dels alumnes, a partir de l’intercanvi d’experiències i coneixements propis i el debat a classe. Les sessions seran impartides per Xavier Basora, Jordi Romero-Lengua i Xavier Sabaté, membres de l’equip tècnic d’Espai TReS -Territori i Responsabilitat Social, i Jaume Albaigès, consultor tecnològic per a entitats no lucratives, també participarà en algunes sessions del curs.

Duranda: 8, 15, 22 i 29 de març de 2012, de 17:30 a 20:30 hores

Per a més informació descarregueu-vos el programa complert.


Aquest curs està organitzat en el marc de 'Els cursos Naturalistes de la Institució', de l'Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), filial de l'Institut d'Estudis Catalans.
Professorat - EDUARD LUQUE i LLUÍS COMAS BORONAT, CREAF.

Programa (consulteu el programa complert de tots els cursos)
Dissabte
9 - 14 h. Introducció als Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GNSS): GPS, GLONASS, futur Galileo i canvis de projeccions cartogràfi ques: Longitud i Latitud WGS84, UTM ED50 i ETRS89; captura de dades GPS al camp (pel Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona); descàrrega de les dades GPS, smartphone, PDA i manipulació de la informació; fotografi es amb coordenades; Importació i exportació: coordenades en fulls de càlcul o bases de dades, xarxes UTM i capes de Sistemes d’Informació Geogràfi ca (SIG).

Nota: durant el curs es farà servir GPS Garmin i Trimble, smartphones Android i Windows Mobile, per altres tipus de dispositius (iPhone, Symbian, etc.) els conceptes són iguals.
Cal que porteu - Portar GPS, smartphone, PDA i el cable per connectar a l’ordinador si en teniu (no és obligatori).

Lloc de celebració - A les 8.45 h, al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Facultat de Ciències. Edifici C; 08193 Bellaterra.

Informació i preinscripció
Secretaria de la ICHN. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona. De dilluns a divendres. Tel.: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.

L’objectiu del curs és orientar a les entitats del tercer sector ambiental en la preparació dels seus projectes, proporcionar eines de llenguatge empresarial i entrenar les seves habilitats per dialogar amb el món de l’empresa. Es tracta d’un curs de formació- orientació adreçat exclusivament a les entitats ambientals, a través del qual es compartirà un espai dedicat a preparar les entitats per dialogar i negociar amb el món de l’empresa en el marc de possibles fòrums de trobada entre empreses i tercer sector.

El curs consta de tres blocs:
1- Formació presencial: tindrà lloc el 10 de maig 2012
2- Orientació i assessorament en línia
3- Grups de treball

Consulteu el programa del curs per a més informació.

Places limitades. Cal inscripció prèvia, mitjançant enviament d’un formulari i un document signat de compromís, a l’adreça: entitats.ambientals.tes@gencat.cat. El termini de recepció de sol·licituds finalitzarà el dilluns 7 de maig a les 14h i les peticions seran ateses per ordre d’arribada. En cas de no poder atendre la totalitat de peticions presentades, es valorarà la possibilitat d’organitzar una segona edició i el seu emplaçament.

Aquest curs està organitzat en el marc de 'Els cursos Naturalistes de la Institució', de l'Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), filial de l'Institut d'Estudis Catalans.Dates - 12 i 13 de maig de 2012

Professorat - ANDREU SALVAT, Botànic. Aprèn, Serveis Ambientals, SL; BERNAT PERRAMON, Enginyer agrònom, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; JORDI ARTOLA, Biòleg,Responsable del CBMS de can Jordà.

Programa (consultar programa complert)
Dissabte
10.15 - 11.15 h. Caracterització dels hàbitats de pastura de la Garrotxa: espècies de flora abundants i/o signifi catives, ecologia i distribució.
11.45 - 12.30 h. La ramaderia extensiva i el maneig de les pastures. Projecte de coneixement, millora i conservació de les pastures del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
12.30 - 13.15 h. Efecte del maneig agrari sobre la productivitat, la qualitat nutritiva i l’estat ecològic de les pastures.
13.15 - 14 h. Mètodes d’avaluació de l’estat ecològic dels prats. Espècies i paràmetres indicadors. La determinació del bon estat ecològic.
14 - 15.30 h. Dinar.
15.30 - 19.30 h. Sortida de camp: Aplicació de metodologies d’avaluació de l’estat ecològic de les pastures (inventaris de vegetació i transsectes). Exemples de l’efecte de diferents maneigs agraris.

Diumenge
10 - 17 h. Sortida al camp. S’utilitzaran els objectius i estris de les diferents tècniques i es posaran en pràctica els procediments que s’han explicat durant el curs. Cal que porteu Indumentària adequada per sortir al camp.

Lloc de trobada
A les 10 h, a Can Jordà (Santa Pau), seu del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Informació i preinscripció
PNZVG. Can Jordà; 17811 Santa Pau. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Demaneu per Eva Calm. Tel.: 972 264 666; fax: 972 265 567; a/e: eva.calmp@gencat.cat.

El curs, amb una orientació clarament pràctica, té com objectiu principal capacitar els gestors d’entitats ambientals en la cerca del finançament més adequat procedent de programes i iniciatives de la Unió Europea, així com en l’adquisició de les habilitats necessàries per a la gestió administrativa d’aquest ajuts. I com a objectius secundaris, contribuir a la projecció, a nivell europeu, d’activitats endegades per entitats catalanes i facilitar la inserció d’entitats ambientals catalanes en xarxes ambientals d’àmbit europeu.

El curs consta dels tres blocs següents:
1- Formació presencial
2- Orientació i assessorament en línia
3- Grups de treball

Bloc 1, data inici: 14 de maig 2012 ; data finalització: 25 de juny de 2012 - Horari: de 10.00h a 14,30h i de 15,30h a 17,30h
Bloc 2, data: maig a setembre 2012
Bloc 3, data: 17 de setembre 2012 - Horari: de 10.00h a 14,30h i de 15,30h a 17,30h

Consulteu el programa detallat del curs.

El termini de recepció de sol·licituds finalitzarà el dimecres 9 de maig a les 14h i les peticions seran ateses per ordre d’arribada.

Aquest curs pretén donar a conèixer la situació actual del territori de les Illes, que es troba condicionat per un abandonament i canvi d'usos del sòl, i oferir a la vegada fórmules innovadores per garantir la conservació del patrimoni. El curs compta amb diferents metodologies docents. Les dues primeres sessions són classes teòriques, amb un espai al final de cada sessió dedicat al debat i a la participació de l'alumnat. La quarta sessió també comença amb una explicació teòrica, però la segona part és un taller pràctic de disseny i negociació d'acords de custòdia. Finalment, també hi haurà una visita in situ al lloc de dos acords de custòdia en col·laboració amb les entitats de custòdia i els propietaris que hagin subscrit l'acord.

Programa del curs
Primera sessió. Valors ambientals de les Illes Balears i anàlisi de l'estat de conservació. (4,5 h)
Segona sessió. La custòdia del territori, com a eina de participació activa en la conservació. (4,5 h)
Tercera sessió. La custòdia del territori en l'àmbit estatal i europeu. Oportunitats. (4,5 h + 1 h)
Quarta sessió. Disseny, negociació i seguiment d'acords de custòdia del territori. Anàlisi de casos. (4,5 h)
Cinquena sessió. Visita de camp. (6 h)http://sac.uib.es/estiu/cursos/Com-podem-participar-en-la-conservacio-del-nostre.cid244743

Del 9 al 13 de juliol de 2012 a l'aula 8 de l'edifici Sa Riera. c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.
Nombre de places: 55
Organitzat conjuntament entre la Universitat de les Illes Balears i l'ICTIB.

Perquè?
El nombre i proporció de persones amb necessitats especials és més elevat del que hom s'imagina. I el ritme de creixement d'aquesta part de la població, incloent la gent més gran, s'està accelerant en els darrers anys. Les limitacions mentals, físiques i sensorials tenen una diversitat molt gran tant en els nivells de dependència, com en les seves tipologies.
Per contra, el nostre medi natural i les infrastructures i serveis relacionats, sovint exclouen, dificulten o limiten l'accés i el gaudir a aquest sector de la població. Per altra banda, incloure aquest ventall cada cop més gran de les persones permet, alhora, fer més amable i humà un servei o estructura a la resta de la població. Uns exemples? la mida de la lletra o les rampes enrasades.

Com?
La metodologia que seguim el projecte “Natura per a tothom” del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp- Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) és ben simple. Abans de conèixer eines tècniques, hem d'estar convençuts que cal realitzar-les i que ens beneficiarem totes i tots. D'aquesta manera, durant el curset, es farà un recorregut vivencial molt intensiu que intentarà posar-vos en la pell de les persones excloses. Acte seguit es faran nocions bàsiques molt importants a l'hora de treballar de cara al públic o bé de cara a realitzar modificacions físiques d'infraestructures o del medi natural. Finalment, es comentaran casos reals dels propis participants i es donaran recursos per a poder-los usar.

Dimecres 27 de juny, de 8h45' a 13h45'
A la Seu del Parc Natural dels Ports. Roquetes.
Preu: 40€
Es lliurarà certificat acreditatiu
Orientat a professionals i empresaris amb tracte al públic i/o que han de realitzar modificacions físiques de l'entorn per a fer-lo més adaptat dels sectors públic, turisme, urbanisme, benestar social, educació, obres, etc.

Inscripcions i informació: ramonf1966b@gmail.com  telf. 675384707

Aquest curs s'enmarca en els Cursos Naturalistes de la Institució 2012, organitzat per l'ICHN.

Professorat
ALFONS RASPALL (biòleg i divulgador ambiental) i IGNASI TORRE (biòleg i coordinador de SEMICE).

Programa
Dissabte
10.30 h. Presentació
11 - 14 h. Introducció al grup faunístic. Introducció als sistemes de detecció i estudi. Obtenció indirecta d’informació; a la recerca dels primers indicis: exercicis d’assaig prospectiu; itinerari de recerca.
15.30 - 20 h. Mètodes directes de mostreig poblacional, mitjançant la captura i recaptura. Estàndard poblacional per a una xarxa de seguiment. El projecte de seguiment SEMICE; muntatge d’un dispositiu de trampeig; exercicis virtuals de prospecció poblacional.
21.30 - 23.30 h. Control nocturn de la zona de trampeig. Manipulació, mesura i marcatge dels animals.

Diumenge
8 - 11 h. Control i desmuntatge de les parcel·les de trampeig.
11.30 h. Elaboració i tractaments estadístics de les dades. Anàlisis dels resultats. Conclusions.
13.30 h. Cloenda.

Cal que porteu: Repelent de mosquits, frontals, especialment de cara els mostrejos de nit.

Lloc de trobada: A les 10.15 h, al Centre d’informació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a Senet (antiga serradora del poble).

Informació i preinscripció - La Serradora, Senet. De 9 a14 h i de 15.30 a 17.45 h. Demaneu per Maria Farré. Tel.: 973 698 232; a/e: pnaiguestortes@gencat.cat


El curs que s'ofereix, denominat Conservar cultivant, es dur a terme en el marc de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei.

Objectius del curs: Apropar les estratègies de conservació a l'aprofitament sostenible dels recursos. Donar a conèixer les potencialitats de la custòdia del territori. Divulgar experiències de custòdia aplicada a l’àmbit agrari. Descobrir programes de conservació lligats a la iniciativa privada.

Contingut/Programa: El programa previst incorpora les claus d'aquesta estratègia de conservació, en la qual Menorca ha estat una zona pionera. Es veuran també veus d'altres indrets que treballen en la mateixa línia i es comptarà amb un seguit de sessions pràctiques on poder conèixer l’illa, els seus valors naturals i la seva intrínseca relació amb una gestió agrària responsable.

Lloc: Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)  - Menorca
Dates i horari: 20, 21 i 22 de setembre de 2012
Idioma: Castellà

Preu d'inscripció: 80 euros. El preu inclou el dinar dels tres dies, el sopar del primer, així com els desplaçaments amb autobús a les excursions i a les visites de camp.

Persones a qui va dirigit: Tècnics d'empreses relacionades amb medi ambient, entitats no lucratives ambientals o agràries, tècnics de l'administració pública, propietaris de terrenys agraris, agricultors i gestors de finques que busquen rendibilitat, universitaris relacionats amb la temàtica, persones interessades en noves fórmules de conservació ambiental.

Més informació a la pàgina del curs.

Les noves tecnologies d'informació i comunicació fan possible l'accessibilitat universal a la informació ambiental, però cal que les mateixes administracions s'imposin complir amb aquesta obligació. L'aplicació d'aquestes noves tecnologies als sistemes d'informació geogràfica possibiliten copsar la complexitat de la realitat en capes d'informació. Aproximar-nos a aquesta realitat sembla més fàcil, però també correm el risc d'ofegar-nos en un mar de dades.

Eixos temàtics del curs
- Accés a la informació ambiental. Drets i deures de les administracions i de la ciutadania. La informació ambiental a l'administració europea, de l'estat, de la Generalitat, de diputacions i local. La consulta telemàtica.
- Accés a l'assistència jurídica gratuïta.
- El dret a la bona administració.
- Sistemes d'informació geogràfica (SIG). Introducció i serveis disponibles. Introducció a l'ús i aplicacions mòbils.
- La comunicació virtual, eina per la millor cohesió i coordinació del sector ambiental de Catalunya (persones i entitats).

Lloc i requeriments
El curs es realitza a distància. La presència és només virtual. Els inscrits s'hauran de desplaçar a algun dels punts de distribució territorial arreu de Catalunya (l'organització en facilitarà la relació) o bé hauran de disposar d'un ordinador multimèdia (cambra, altaveus i micròfon) amb programari Windows o Mac.

Aquest curs va dirigit a persones que treballin o col·laborin amb entitats del tercer sector ambiental i vulguin ampliar coneixements per millorar l'acció ambiental.

Hores lectives
8 sessions de 3 hores. Total d'hores lectives 24 hores
Sessions dilluns i dimecres: 22, 24 i 29 d'octubre, i 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 2012.
Durada de les sessions 3h. Horari de 19 a 22 h

Per a més informació descarregueu-vos el programa del curs.


L'objectiu del curs és formar a persones en  innovació social i ambiental. El curs estarà impartit per Anoderwold que té per missió fer arribar a totes les esferes de la societat la formació i recolzament per a innovar i adaptar-se als nous reptes des de noves perspectives. La Societat Catalana d'Educació Ambiental i l'entitat ambiental ACER recolzen i donen suport al curs.

El món es mou molt ràpid, canvia constantment, i cada dia sorgeixen nous reptes ambientals i socials. Per trobar noves solucions cal tractar-los de manera diferent de com ho hem fet fins ara. La innovació està a l'ordre del dia en tot tipus d'organitzacions i la creativitat s'ha convertit en una competència bàsica per a tot professional de l'entorn associatiu.

Dia i hora : 15/12/2012. De 9:30 a 14h
Lloc:  SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental)
C. Aragó 281, 1r 1a - 08009 - Barcelona

Què ofereix el curs? En aquest taller:
- Explorarem les barreres que ens impedeixen ser creatius per destruir-­?les
- Posarem en pràctica diferents tècniques que ens ajudaran a ser més creatius i innovadors
- Treballarem conjuntament per elaborar noves pràctiques a implantar a les nostres organitzacions

Inscripcions: cursinnovacio@gmail.com Tel. 616 63 21 00
Preu: 50€ / Preu socis SCEA: 40€

Descarregueu-vos el Programa del curs.

En col·laboració amb el Consell Insular de Formentera, la Fundació Fernando González Bernáldez i EUROPARC-Espanya,  participen en l'organització d'un nou curs sobre "Mecanismes financers innovadors per a la conservació de la biodiversitat". Destinat a tots els professionals de la conservació i el desenvolupament local i plantejat amb un caràcter eminentment pràctic, el curs es desenvoluparà els dies 19 i 20 de novembre de 2012 a Formentera.

En aquest curs s'exposaran diversos instruments financers que s'estan aplicant amb èxit en algunes àrees protegides, es promourà la discussió activa entre els participants sobre la seva viabilitat en territoris concrets, en particular insulars, i sobre els passos que caldria donar per a la seva implantació, tenint en compte les condicions locals.

Més informació i inscripcions a la web de la Fundació Fernando González Bernáldez


L'Àrea de Territori i Sostenibilitat organitza una jornada tècnica sobre Recursos digitals i espais naturals. Serà el 29 de novembre de 9.30 a 14 al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu. Aquesta jornada s'adreça especialment a responsables polítics i tècnics de promoció econòmica, turisme i medi ambient d'ajuntaments i consells comarcals.

Difondre, enriquir, posar en valor... Són diversos i complementaris els usos que les actuals i esteses tecnologies poden aportar a un espai natural. Els dispositius mòbils , la geolocalització i les xarxes socials, entre d'altres, suposen una nova revolució en la forma d'interactuar en el trinomi gestor-usuari-espai.

En aquest jornada es posarà sobre la taula coses que s'han fet, que s'estan fent o que es faran a curt o mitjà termini i que suposen l'evolució del paradigma de la conscienciació i la conservació ambiental. Consulteu el programa detallat de la jornada.

L'assistència a la jornada és gratuïta, prèvia inscripció amb la butlleta que trobareu a l'enllaç.

El curs té per objectius:
- Conèixer i reconèixer la importància de tenir una estratègia en comunicació i captació de fons
- Ser capaç d'elaborar una estratègia en comunicació i captació de fons
- Desenvolupar i executar les estratègies corresponents
- Optimitzar les accions de comunicació i captació que dugui a terme l'entitat no lucrativa
- Avaluar els impactes aconseguits amb les accions desenvolupades

Horari i dates del curs: del 12/02/13 al 07/03/13. Dimarts i dijous de 16 a 20 hores (32h)
Coordinació acadèmica: Irene Borràs
Preu: 296€ . Possibilitat de ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Al Centre de Formació Permanent. FURV Av. Onze de Setembre, 112 - Reus

Més informació a la fitxa del curs.


El cap de setmana del 16 i 17 de març oferim aquest curs bàsic però complet de custòdia del territori, dins la programació de cursos naturalistes de la Institució Catalana d'Història Natural.  Consulteu el programa dels cursos, Custòdia del territori: mètodes i qualitat és el curs 4. 

Amb aquest curs treballarem des del concepte de custòdia del territori, als aspectes més pràctics i innovadors del treball de les entitats de custòdia del territori, de les opcions jurídiques per la custòdia del territori, i la planificació i seguiment de projectes de custòdia. El dissabte realitzarem la part teòrica, i el diumenge les sortides de camp per veure dos exemples de custòdia del territori i el conceptes teòrics treballats. 

El curs té un preu de 38€ pels socis de la ICHN i la XCT, i de 64€ per la resta d'inscrits. Cal reservar els àpats (i allotjament si és necessari) a part. 

Inscripcions:  de dilluns a divendres a la secretaria de la ICHN. Tel: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat. 

Programa del curs

Dissabte

09.45 h. Trobada dels participants a Vic (Lloc a confirmar).

10:15 – 10:45h. Introducció de la ICHN; presentació del programa del curs; presentacions professorat, participants i de la XCT; aspectes logístics del curs a tenir en compte.

10:45 – 11.30h. Bases de la Custòdia del territori

11.30 – 12.00h. Pausa

12.00 – 14.00h. De la selecció de finques al seguiment de les iniciatives de custòdia del territori.

- Abans de fer l’acord: selecció, plantejament, i el contacte amb el propietari.
- Perquè és necessari el seguiment i avaluació dels acords?
- El Protocol de seguiment i avaluació d’acords de custòdia, i el seu aplicatiu access.
- El seguiment a llarg termini de les iniciatives de custòdia.

Dinar lliure.

16.00 – 17.30h. L’acord de custòdia del territori: opcions jurídiques

- Tipus i models d’acord
- La negociació de l’acord: quin model escollim?
- La signatura de l’acord: aspectes a tenir en compte
- La redacció de l’acord: clàusules bàsiques
- Formalització: l’escriptura pública i el registre

17.45 – 19.30h.  Oportunitats i reptes de la custòdia del territori:

- Les entitats de custòdia del territori: planificació, gestió, qualitat, aliances, finançament.
- Les iniciatives de custòdia del territori, més enllà dels acords: planificació, iniciatives amb més d’un acord de custòdia, priorització territorial.


Diumenge

9:30 - Visites de camp: 

- Finca de Niubó, Manlleu. Acord de custòdia amb Paisatges Vius.
- El torrent i el pantà de Garet, Lluçà. Acord de custòdia amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter

15:00 – Dinar de camp i conclusions i avaluació del curs.


Aquest curs està Organitzat per la Cátedra Ecoembes de Medio Ambiente

Data: 21 de març a la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela de Montes

Activitat gratuïta d'entrada lliure fins completar l'aforament. Cal confirmar assistència a catedra.ecoembes@upm.es

PROGRAMA (consulteu el programa en PDF)
16:00 - Recepción de los participantes y entrega de la documentación
16:10 - Presentación del Seminario
D. José Vicente López Álvarez. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica de Madrid
16:20 - Protección de humedales y zonas húmedas a través de la Custodia del Territorio: el Tancat de la Pipa, Albufera de Valencia
Dª. Maria del Carmen Regidor. Confederación Hidrográfica del Jucar. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
17:30 - Base legal de la Custodia del Territorio
D. Eduardo Gil Delgado. Abogado ambientalista y Director de www.asesoriaambiental.net
18:20 - Proyectos de Custodia del Territorio y herramientas de gestión
Miguel Ángel Ortega. Director de Reforesta
19:10 - Proyectos de gestión del territorio
Fernando Garcés. Presidente de GREFA
20:00 - Debate – Coloquio asistentes: “Conservación de la Biodiversidad y Custodia del Territorio”
Participantes: Miguel Ängel Ortega, Eduardo Gil, Fernando Garcés y Mª del Carmen Regidor
20:45 - Fin de la Jornada


El curs pretén actualitzar alguns conceptes bàsics i dotar els participants d'eines pel disseny, la planificació i l'execució dels plans i actuacions de conservació. L'objectiu general és avançar en el desenvolupament d'eines que permetin assegurar la qualitat de la gestió mtijançant l'aplicació d'estàndards i codis de bones pràctiques. De forma específica pretén:
1. Revisar alguns dels tòpics habitualment utilitzats en la pràctica de la conservació en base als últims coneixements científics.
2. Dotar els participants d'una eina que optimitzi el disseny, la planificació i l'execució dels plans i actuacions de conservació.
3. Convidar a una reflexió en profunditat sobre la qualitat de la gestió en el camp concret de les Accions de conservació de la biodiversitat.

Curs de formació. Del 2 d'abril al 24 de maig. Fase presencial del 6 al 8 de maig a Madrid. Consulteu el Programa 

Més informació a formacion@fungobe.org o www.uam.es/otros/fungobeEl curs, de 2 dies de durada, inclou una introducció teòrica sobre els estudis faunístics que es duen a terme desde l'Estació Biològica del Parc de Collserola, i de les tècniques de fototrampeig i fotoidentificació aplicades a la recerca. També hi haurà una explicació breu del sobre el software a utilitzar per a la fotoidentificació i una sessió pràctica de muntatge de les càmeres i recollida de les imatges obtingudes. 

Aquest curs forma part dels Cursos Naturalistes de la Institució - Programa 2013

Per a més informació consulteu el fulletó amb tots els cursos organitzats i la informació de cadascun d'ells. 


Objectius del curs
- Conèixer les bases de l'horticultura i la jardineria i la seva aplicació en l'àmbit de la salut, social i de l’educació.
- Analitzar la possibilitat de desenvolupar projectes de reforestació i rehabilitació d'espais naturals, així com de promoció de l'esport i l'oci en el medi natural.
- Conèixer experiències concretes desenvolupades pels professors del curs en diferents àmbits: educació, salut i inclusió social.
- Desenvolupar un treball pràctic.

Programa
1. La importància de l'accés a la natura: la vitamina V (verd). Experiències i investigacions existents sobre l'ús terapèutic, educatiu i social dels espais verds.
2. La Teràpia Hortícola o Horticultura Educativa Social i Terapèutica.
3. Desenvolupament de projectes de recuperació d'espais naturals, esport i lleure en el medi natural.
4. Necessitats dels espais on desenvolupar un projecte de Teràpia Hortícola i dels materials utilitzats en les sessions.
5. Utilitzacions de l'Horticultura- Jardineria: en la salut, en l'educació, i en la participació i la integració social.
6. Treball de camp: projecte Miquel Martí i Pol

Per a més informació consulteu el programa en PDF.

Durada: 25 hores (20 hores presencials)
Data: Del 13 al 15 de juny de 2013
Horari: Dijous de 16 a 20 h, divendres i dissabte de 9 a 13 i de 15 a 19 h

Matrícula: http://www.uvic.cat/activitat/440
Secretaria de Formació Continuada de la UVic Tel. 938815516 - sfc@uvic.cat - www.uvic.cat/uev

 

“Tasta la muntanya” descobreix, a través d’exemples pràctics, la innovació a la muntanya. Enguany coneixerem el Baridà, un territori a cavall de la Cerdanya i de l’Alt Urgell, que ha promogut iniciatives tan singulars com punts de lloguer de bicicletes elèctriques, escoles de música folk, exposicions de búnquers i rutes de bandolers.

L’objectiu és mostrar els elements clau en el procés de desenvolupament d’aquest territori, combinant l’aproximació teòrica, als matins, amb visites de camp, a les tardes. Ens introduirem en el món dels productes de proximitat i visitarem llocs de producció i d’interpretació del formatge. Coneixerem com s’organitza el turisme d’esports d’aventura, el senderisme i l’original Burricleta. Ens rebran productors de vedella ecològica, músics de folk i experts en bandolerisme. Veurem búnquers i farem un tast amb vista a la Serra del Cadí. Finalment, debatrem les principals estratègies de comunicació, promoció i comercialització dels productes. El curs s’adreça a tothom que estigui interessat en la producció local i en la vida a la muntanya, tant a nivell personal com a nivell professional (experts en el desenvolupament del territori).

Per a més informació consulteu el Programa del curs i el vídeo promocional.

La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) posa en marxa la quarta edició del curs d'iniciació al voluntariat ambiental, en el marc del Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya (PFVC) -en el que la XVAC és escola de formació-.

La finalitat del curs és facilitar l’obtenció dels coneixements i les habilitats bàsiques per a incorporar-se i participar activament com a persones voluntàries en les entitats de voluntariat ambiental a Catalunya.

El curs és gratuït, a distància, amb una durada de 25h i serà del 23 de setembre al 20 d'octubre.

Si us ho voleu inscriure, cal que ompliu aquest formulari amb les vostres dades.

Aquest curs està organitzat pel GOB Menorca. Del 3 al 5 d'octubre. Maó.

El curs s'orientarà en les millores en la gestió de l'aigua que es poden dur a terme mitjançant els acords de custòdia que condicionen la gestió agrària.

El curs té una durada de 3 dies. Combina sessions teòriques amb visites sobre el terreny. També inclou excursions per zones d'alt valor paisatgístic. 

Aquest curs es realitza amb la col·laboració de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei. L'idioma del curs serà el castellà. 

Per a més informació i preinscripció al curs: http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&idpub=776

Del 8 d'octubre al 19 de novembre (els dimecres).
Horari: de 16h a 20:15h.
Lloc; Escola Agrària de Manresa. 

OBJECTIUS DEL CURS
- Conèixer les fases que constitueixen els processos de Transició Agroecològica i algunes de les dinàmiques i tècniques que permeten fomentar la participació en cada una d'elles.
- Treballar criteris sobre els diferents punts clau que afecten la producció agroecològica i sobre aspectes ambientals de l’entorn rural.

Aquest curs s’adreça a tècnics, assessors, agricultors i altres actors de l’entorn rural, i a totes aquelles persones o entitats socials interessades en l’agroecologia i les dinàmiques participatives.

Per a més informació Descarregueu-vos el PDF informatiu del curs
 

L’objectiu del curs és donar a conèixer els principals elements a considerar per a la Coordinació de campanyes d’aprofitament forestal (permisos d’aprofitament, models de gestió, treballs de tala i desembosc, maquinària a utilitzar, classificació i aplec, transport del producte, venda a la indústria).

El tipus de tallades i les espècies objecte d’estudi són les següents:
- Tallada selectiva en alzinars i rouredes per a la producció de llenyes.
- Tallada selectiva en fagedes per a la producció de fusta i llenyes.
- Tallada final (arreu) en pinedes de pi insigne i pinastre per a la producció de fusta.
- Tallada final (arreu) en boscos de ribera dominats per (freixe, pollancre, vern, acàcia...) per a la producció de fusta.
- Lleva de suro i despelegrinatge en suredes per a la producció de suro.

El curs va destinat a propietaris forestals, tècnics de cooperatives, tècnics d’agrupacions de propietaris, etc.

Preu dels curs: 32 €
Coordinació i inscripcions: Anna Suquet (anna.suquet@gencat.cat)

Per a més informació consulteu el Programa del curs

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia y con un formato auto evaluativo (no tutorizado). El curso se ofrece a través de la plataforma virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC).

Después de la lectura de cada módulo el alumno deberá responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto leído, que darán acceso al siguiente módulo. Al ser un curso auto evaluativo, la implicación del alumno en la lectura y comprensión de los materiales facilitados determinarán su grado de aprendizaje sobre la temática.

Además se facilitará al alumno una guía metodológica para el buen seguimiento del curso. A pesar de ser un curso auto evaluativo, el alumno podrá consultar al tutor en caso de tener alguna duda en concreto.

PROGRAMA DEL CURSO
Módulo 1. Principios de la custodia del territorio y agentes implicados:
Los fundamentos de la custodia del territorio.
Agentes implicados.
Una entidad de custodia en acción.
Las alianzas y el trabajo en red.

Módulo 2. Marco legal y opciones jurídicas para la custodia del territorio:
Marco legal de la custodia del territorio.
Tipos de acuerdos de custodia y opciones jurídicas asociadas.

Módulo 3. Estrategias e implicación social y fuentes de financiación:
Estrategias para implicar a la ciudadanía.
Cómo financiar las iniciativas de custodia del territorio.
Estrategias de comunicación para la custodia del territorio. 

Módulo 4. Cómo plantear y desarrollar una iniciativa de custodia del territorio:
Desarrollando una iniciativa de custodia del territorio.
Pasos previos a un acuerdo de custodia.
Diseño del contenido de los acuerdos.
Puesta en marcha y seguimiento de los acuerdos.
 
Calendario - Inicio del curso: 13/04/2015. Fecha límite para terminar el curso: 14/06/2015
Duración - 30 horas.
Idioma - español.
Precio - 12 € en concepto de gestión académica y certificación. Curso organizado y subvencionado con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”
Certificación - certificado de aprovechamiento de la UVic-UCC.
 
Para más información descarga el folleto informativo del curso con toda la información necesaria.

Este curso es posible gracias al proyecto Tejiendo Redes para la custodia del territorio en España, una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la Obra Social “la Caixa” y el apoyo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Este curso está basado en una acción del Proyecto LandLife 2011-2014 (LIFE 10 INF/ES/540) 

Organitza el curs: Naturalwalks
Dates: 29 i 30 d’Abril, 1 Maig / 20, 21, 22 de Maig.
Durada: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00 (48 hores en total)
Lloc: Casal de Pau. Arbúcies.
Preu: 450€ / curs
Certificació de Naturalwalks: Certificació segons el projecte Europeu HeriQ, de guies intèrprets segons l’organització alemanya Bildungswerk Interpretation.
 
El curs donarà els fonaments tant teòrics com pràctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista i ecoturístic, com per activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i tècniques d’interpretació del patrimoni natural.
 
Els participants aprendran diferents tipus d’eines i tècniques relacionades amb la professió del guia de natura, la preparació i execució dels guiatges, la comunicació i la interpretació del patrimoni natural, l’aprofitament dels recursos naturals i l’avaluació de les seves activitats.
 
Donarà una mirada holística a la professió de guia de natura per diferenciar-la d’altres tipus de guiatge i de professions relacionades en l’àmbit del turisme o del medi ambient.
 
Està orientat en aprendre l’art del guiatge i la interpretació en un entorn natural i aprofundirà en els aspectes més rellevants que s’han de tenir en compte des del disseny fins a l’execució de diferents tipus d’activitats.
 
Temari
- La professió del guia de natura
- La interpretació del patrimoni natural
- L’avaluació

Metodologia
El curs serà molt amè i pràctic i promourà la participació activa dels alumnes al llarg de totes les sessions. Més del 50% del curs es farà de manera pràctica a través d’exercicis a l’aula i al camp per tal d’aplicar la teoria explicada.
(Per tal de rebre la certificació, es realitzarà una avaluació de tots els conceptes adquirits)

Grup: Número limitat a 16 participants. La reserva de plaça es farà per estricte ordre de sol·licitud i pagament.

Públic: Especialment adreçat a guies de natura en actiu o professionals del sector del turisme i la natura -guies de natura, educadors, guardes forestals i de  parcs naturals, altres tipus de guies i professionals-, o persones emprenedores i interessades en el turisme i la natura.

Professor: Evarist March (guia, formador i consultor de Natura. Director de Naturalwalks). Formador del projecte HeriQ.

Per a més informació consulteu la web de Naturalwalks
 

la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España convocan la cuarta edición del curso COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EN ESPACIOS NATURALES. Se trata de un curso de formación de 75 horas (60 no presenciales, 15 presenciales).

Se ofertan becas para estudiantes y desempleados y matrículas reducidas para técnicos miembros de EUROPARC-España.
 
El plazo de preinscripción se encuentra abierto hasta el 26 de abril.

Curso de Comunicación y divulgación en espacios naturales
11 de mayo al 30 de junio, sesiones presenciales 18 y 19 de junio, Madrid

Más información en http://web.uam.es/otros/fungobe/formacion_abierta.htm

Turismo ornitológico, ahorro energético, senderismo, diversificación, autofinanciación de espacios con valor natural... son los temas que se tratarán en el curso que se organiza del 28 al 30 de mayo en la isla de Menorca. Para más información consultad el Programa del Curso

Las jornadas, que se conducirán en castellano, incluyen también visitas a fincas agrarias en custodia y algunos paseos para conocer parajes destacados. Una combinación de actividades teóricas con prácticas de campo.

Gracias a la colaboración del Hotel Petit Maó, el GOB ofrece dos becas de matrícula a estudiantes y voluntarios de entidades de custodia.

Las inscripciones al curso pueden realizarse a través del enlace:
http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&idpub=640

Las personas que cumplan los requisitos de las becas, pueden dirigir un escrito motivado a custodia@gobmenorca.com
 

Us convidem a l’acte de lliurament dels premis Wiki Loves Earth 2015, que tindrà lloc el 15 de juliol de 2015, a les 19.00 hores, al Museu Blau de Barcelona (Pl. De Leonardo da Vinci, Parc del Fòrum).

Dimecres 15 de juliol a les set del vespre, coneixerem les fotografies premiades al concurs Wiki Loves Earth 2015. En el decurs de l’acte de lliurament gaudirem de les fotografies finalistes i guanyadores, escollides entre les 2.194 instantànies de 297 espais protegits i elements del patrimoni natural català.

Tothom hi és convidat. Veniu a celebrar l’espectacularitat i bellesa dels nostres espais naturals! Només cal que comuniqueu la vostra assistència a: comunicacio@wikimedia.cat.

Aquest concurs de fotografia no és només una oportunitat per mostrar el patrimoni natural català i per donar a conèixer l’àmplia varietat de llocs naturals i  destacar elements i vistes
desconegudes; és també una excusa perquè amb les fotografies i la col·laboració de  tothom creem consciència pel que fa a aquests recursos naturals, els posem en valor i ajudem a conservar-los.
 

Vols ser guia de natura? Vols millorar les teves qualitats per fer activitats al camp? Ara en téns l'oportunitat!

El curs donarà els fonaments tant teòrics com pràctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista i ecoturístic, com per activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i tècniques d’interpretació del patrimoni natural.

Els participants aprendran diferents tipus d’eines i tècniques relacionades amb la professió del guia de natura, la preparació i execució dels guiatges, la comunicació i la interpretació del patrimoni natural, l’aprofitament dels recursos naturals i l’avaluació de les seves activitats.

Donarà una mirada holística a la professió de guia de natura per diferenciar-la d’altres tipus de guiatge i de professions relacionades en l’àmbit del turisme o del medi ambient.

Està orientat en aprendre l’art del guiatge i la interpretació en un entorn natural i aprofundirà en els aspectes més rellevants que s’han de tenir en compte des del disseny fins a l’execució de diferents tipus d’activitats.

El curs serà en format intensiu, repartit en dos paquets de tres dies de durada cadascun, amb un total de 6 dies: 48 hores.
 
Dates: 18, 19 i 20 de setembre i 2, 3 i 4 d’octubre
Durada: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00
Lloc: Casal de Pau. Arbúcies.

Preu: 450€ / curs (Persones en actiu: subvencionable per la Fundació Tripartita) (Persones en sitruació d’atur: 25% de descompte sobre el preu del curs)

Certificació de Naturalwalks: Certificació segons el projecte Europeu HeriQ, de guies intèrprets segons l’organització alemanya Bildungswerk Interpretation.

El curs donarà els fonaments tant teòrics com pràctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista
i ecoturístic, com per a activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i tècniques d’interpretació del patrimoni natural.

Dates: 2-3-4 d’octubre i 16-17-18 d’octubre
Durada: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00
Lloc: Casal de Pau. Arbúcies.
Preu: 450€ / curs (Persones en actiu: subvencionable per la Fundació Tripartita) - (Persones en situaació d’atur: 25% de descompte sobre el preu del curs). També s'ofereix un 15% de descompte per a membres de la XCT.
Certificació de Naturalwalks: Certificació segons el projecte Europeu HeriQ, de guies intèrprets segons l’organització alemanya Bildungswerk Interpretation.
Inscripcions: Per a inscripcions, enviar un misstage a projects@naturalwalks.com amb l’assumpte: Curs d’interpretació.

Per a més informació consulteu la pàgina web de Naturalwalks.
 

Des de la Universitat de Lleida (Centre de Formació Contínua) i La Sabina (Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura), amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, hen dissenyat el primer Curs d'Especialista Universitari en Turisme de Fauna que s'impartirà entre l'octubre'15 i el maig'16. El curs neix amb el convenciment que el turisme de fauna -l'ecoturisme en general- permet valoritzar la natura. Té com a destinació àrees rurals sovint lluny dels circuits tradicionals, promou la conservació dels espais naturals i les espècies i respecta l’entorn on es desenvolupa. És un turisme responsable i de qualitat, molt especialitzat i que precisa d'uns coneixements particulars sobre els costums dels animals salvatges i els costums dels que volen veure i fotografiar aquests animals. 

El curs està estructurat en tres mòduls (més un projecte final), que es poden cursar conjuntament o per separat com a Cursos de Curta Durada: Està pensat perquè en puguin treure profit gestors d'establiments turístics, estudiants i llicenciats universitaris (suposa 15 crèdits europeus o ECTS), guies turístics, tècnics de les administracions, cicles formatius de les famílies agrària i d'hoteleria i turisme, ornitòlegs i naturalistes en general, gestors d'infraestructures per fotografiar fauna, fotògrafs de natura .... El curs vol ser rigorós i eminentment pràctic. El professorat prové tant del món acadèmic com de professionals amb experiències d'èxit en aquest camp.

Per a més informació o per a qualsevol aclariment, podeu consultar el web del curs (http://www.ice.udl.cat/fc/curso/1089), escriure a jordibas@gmail.com o trucar al 973 40 20 45
La matrícula està limitada a 20 alumnes. Cas que es demandin més places que les oferides, els alumnes seran admesos segons l'ordre de pre-inscripció. La pre-inscripció ja és oberta al web del curs. 

El curs compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (ICHN) i de Castells de Lleida.
 

Aquesta formació organitzada pel Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya i la Pau Costa Foundation, constarà de 10 hores lectives durant les quals es presentaran les tècniques i oportunitats en matèria de prevenció d'incendis basada en la gestió del territori.

El primer dia es farà una introducció a l’actual visió dels incendis forestals a Catalunya, les necessitats en prevenció i la gestió del foc com a nou paradigma. Seguidament, es mostraran tres tècniques i/o pràctiques que s’estan duent a terme per tal de modificar el comportament dels grans incendis forestals a Catalunya i reduir els seus efectes. 
· Silvopastura. L’ús de ramats per reduir la biomassa i per “protegir” zones poblades.
· Modelització. Els punts estratègics de gestió com a eina d’integració del risc d’incendis forestals en el paisatge.
· Foc tècnic. La recuperació de l’ús tradicional del foc per assolir diversos objectius (gestió de biomassa, recuperació d’hàbitats, etc.) 
Ponents: Eduard Plana (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), Eduard Balsells (Ramats al Bosc), Jordi Pagès (Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la Generalitat de Catalunya). 

El segon dia s’observarà sobre el terreny la petjada d’un incendi històric de la regió central de Catalunya, s’explicarà l’execució d’una crema prescrita sobre el territori i es podran veure els seus efectes sobre la vegetació, i s’aprofundirà sobre aquestes noves eines de prevenció d’incendis forestals. La jornada estarà conduïda per professionals experts en incendis forestals: Asier Larrañaga (Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la Generalitat de Catalunya) i Albert Besalú (Tècnic especialitzat en incendis forestals i col·laborador de la Fundació Pau Costa).

INSCRIPCIONS: Clica aquí per anar al formulari d'inscripció

 Per a més informació consulta el programa del curs.

Aquesta iniciativa ha estat, en part, finançada pel projecte FIREfficient, de Protecció Civil de la UE del qual la Pau Costa Foundation és soci.
Durada: 15/10/2015 - 16/10/2015
Límit d´inscripció: 01/10/2015
Preu: 40€, 60€, 70€, 100€, 130€

Duración: 30 horas
Inicio: 16 de noviembre de 2015
Fecha límite para matricularse: 11 de noviembre.
Curso online impartido en el Campus Virtual de la UVIC-UCC
Precio: 16€

OBJETIVOS DEL CURSO
- Capacitar a todas aquellas personas interesadas en desarrollar iniciativas de custodia del territorio, ya sea en organizaciones existentes como en otras de nueva creación.
- Presentar el concepto de la custodia del territorio como una estrategia y conjunto de herramientas para conservar y gestionar la naturaleza y el paisaje basada en la implicación de la sociedad civil, los propietarios de terrenos y otros agentes sociales.
- Exponer, de manera introductoria, las principales herramientas y metodologías que emplean las organizaciones y profesionales dedicados a la custodia del territorio.
- Dar a conocer, a través de ejemplos, datos y publicaciones varias, la situación de la custodia del territorio en el Estado español.

METODOLOGIA
La metodología de este curso se basa en la formación a distancia y con un formato auto evaluativo (no tutorizado). El curso se ofrece a través de la plataforma virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC). Después de la lectura de cada módulo el alumno deberá responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto leído, que darán acceso al siguiente módulo. Al ser un curso auto evaluativo,  la implicación del alumno en la lectura y comprensión de los materiales facilitados determinarán su grado de aprendizaje sobre la temática. Además se facilitará al alumno una guía metodológica para el buen seguimiento del curso. A pesar de ser un curso auto evaluativo, el alumno podrá consultar al tutor en caso de tener alguna duda en concreto.

CONTENIDO
Módulo 1. PRINCIPIOS DE LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y AGENTES IMPLICADOS
Módulo 2. MARCO LEGAL Y OPCIONES JURÍDICAS PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO
Módulo 3. ESTRATEGIAS E IMPLICACIÓN SOCIAL Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Módulo 4. CÓMO PLANTEAR Y DESARROLLAR UNA INICIATIVA DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

Para más información y matrículas consultad el Folleto informativo del curso: descargar folleto informativo del curso

Este curso es posible gracias al proyecto Tejiendo Redes para la custodia del territorio en España 2015- 2016. Fomento de la implicación social en la conservación del territorio, una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la Obra Social “la Caixa” que cuenta con el apoyo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Este curso está basado en una acción del proyecto LandLife 2011 - 2014 (LIFE 10 INF/ES/540). Más información en www.landstewardship.eu

 

Està oberta la matrícula per a la 3a edició del curs de postgrau en Emprenedoria Social de modalitat on-line, que s'iniciarà el proper mes de gener.

El mercat laboral demana un nou perfil d’empresari amb un important caràcter social, preocupat per l’impacte mediambiental de la seva activitat. És per aquest motiu que la UVic-UCC i la Universitat de Porto t'ofereixen aquest postgrau, on la creativitat, la innovació tecnològica, la sensibilitat social, la sostenibilitat i la vocació per crear una empresa ciutadana juguen un paper clau. En aquest sentit, s’estudiaran empreses socials d’èxit i desenvoluparàs la teva pròpia empresa social. En el programa hi participen professionals de referència en aquest àmbit.

Apunta't-hi!

La Fundació Pere Tarrés ofereix el curs Interpretació i Educació Ambiental totalment subvencionat per a persones a l'atur. L'objectiu del programa és aprendre a comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtica, guiar i capacitar a les persones per contribuir a la conservació i millora ambiental.

El curs consta de 500 hores de les quals 80 seran pràctiques.

Més informació a: http://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2016/01/fitxa_interpretacio_educacio_ambiental.pdf

Per sisè any consecutiu, des de la Fundació Emys, realitzem la formació en agricultura ecològica amb l'objectiu que els participants aprenguin a menar un hort ecològic, i descobreixin les tècniques i eines que fan possible l'eficiència i garanteixin la qualitat del producte que estan produint.

Títol: curs "Horta ecològica I: Fonaments per a l'horticultura ecològica professional" (6a edició)

Dia: inici dissabte 30 de gener del 2016- final 26 de novembre del 2016 (16 sessions · 64 hores)

Horari: de 09:00 a 13:00 h
Lloc: Can Moragues, Riudarenes

Preu: 160 €

Certificació: el curs tindrà la homologació del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya com a formació oficial dels productors en procés d'incorporació en el sector agrari (Codi homologació pendent). Per obtenir el certificat de realització caldrà assistir a un mínim del 80% de les sessions. La certificació s'expedeix un cop finalitzat el curs.

A tot Europa augmenta l’interès pels significats i valors espirituals de la natura, tant de manera genèrica com, especialment, pel que fa a determinats llocs i paisatges. A Catalunya també creix el nombre de persones que se senten atretes a indrets o paisatges particulars en connexió amb aquests valors, sigui al marge o no de qualsevol de les diverses confessions religioses que hi ha al país. Com passa amb altres recursos fràgils, no n’hi ha prou amb identificar i valorar els elements de la natura que tenen valor espiritual, també cal gestionar-los adequadament. Aquest serà el primer curs universitari que s’ofereix a Catalunya amb el propòsit d’abordar específicament aquest tema. Es proposa fer-ho d’una manera rigorosa i inclusiva, des d’un punt de vista teòric i aplicat alhora, orientat a la formació de professionals qualificats. El postgrau ofereix també un espai de reflexió, formació i difusió sobre les raons últimes de que ens comprometen a favor de la natura, i de les implicacions que tenen envers l’ètica personal i col·lectiva, en línia de l’anomenada ecologia pregona, per poder-les integrar en el funcionament quotidià de les organitzacions i entitats, siguin públiques, privades o del tercer sector.
 

Durada: 250 hores (70 hores lectives i 180 hores d’estudis i tutories) / 10 ECTS*
Del 5 de febrer al 15 de juliol de 2016
Horari: Divendres de 16 a 20 h
Facultat de Lletres. Universitat de Girona

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació.
Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 200 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Preu: 990 €* (finançament: 200 € de preinscripció + 50 € de despeses financeres + matrícula finançada**: 790 € a pagar en 10 quotes des de 79 €/mes)
* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG.
** Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

Per a més informació consulteu el Programa del Postgrau
 

El objetivo del curso es explorar las claves teóricas y prácticas de la comunicación y divulgación en espacios naturales, facilitar a los participantes el contacto con herramientas de comunicación y formatos específicos en el ámbito de las áreas protegidas, y el ensayo de estas herramientas a partir de la revisión de experiencias y buenas prácticas.

Madrid, 4 y 5 de abril de 2016
Fase no presencial: 22 de febrero al 22 de abril de 2016

Se trata de un curso de formación de 75 horas organizado en una fase teórica-práctica de carácter no presencial (60horas) y una parte práctica impartida en dos jornadas de trabajo (15 horas). Aquellos interesados que no puedan atender las sesiones presenciales podrán realizar alternativamente una versión completamente no presencial del curso.
 
Puede ser bonificado por la Fundación Tripartita.
 
Inscripción abierta hasta el 14 de febrero de 2016.
 
Más información:
 
Folleto:
http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/folleto_curso_comunicacion_2016.pdf
 
Formulario de inscripción:
http://www.uam.es/otros/fungobe/doc/formulario_preinscripcion_comunicacion_2016.docx
 

La XXI Universitat d'Estiu de la UVic-UCC presenta un seguit de cursos, en diferents localitats, de les àrees de salut, ciència, empresa, medi ambient, comunicació, educació, llengües, entre d'altres. També ha programat jornades i escoles d'estiu adreçades a professionals de diferents àmbits i un conjunt d'activitats culturals de caire divers.

El programa d’aquest any compta amb 36 activitats formatives i 15 activitats culturals que es realitzaran a 16 localitats diferents, algunes de les quals a Osona, com Vic, Manlleu o Roda de Ter, però també en d’altres comarques, com Olot, Moià, Figueres, Manresa, Barcelona o Ripoll.

Per a més informació consulteu la web dels Cursos d'estiu:
http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-destiu

 

Ja està oberta la inscripció al "II Curs d'Especialista Universitari en Turisme de Fauna" de la Universitat de Lleida. Degut a l'afluència d'alumnes d'arreu de Catalunya en la primera edició,  pel curs vinent es faran dos torns, l'un a Lleida i l'altre a Barcelona.

El turisme relacionat amb l'observació de la vida salvatge és una oportunitat per complementar l'oferta turística en àrees properes a indrets especialment valuosos des del punt de vista ornitològic i faunístic.

El turisme de fauna -l'ecoturisme en general- permet valoritzar la natura. Té com a destinació àrees rurals sovint lluny dels circuits tradicionals, promou la conservació dels espais naturals i les espècies i respecta l’entorn on es desenvolupa. Es un turisme responsable i de qualitat, molt especialitzat i que precisa d'uns coneixements particulars sobre els costums dels animals salvatges i els costums dels que volen veure i fotografiar aquests animals.

El curs està estructurat en tres mòduls (més un projecte final), que es poden cursar conjuntament o per separat com a Cursos de Curta Durada:
- Gestió turística en turisme de fauna

Vol ser rigorós i eminentment pràctic. El professorat prové tant del món acadèmic com de professionals amb experiències d'èxit en aquest camp.

Curs adreçat a: Gestors d'establiments turístics , estudiants i llicenciats universitaris, Guies turístics, Tècnics de les administracions i altres professionals, Cicles formatius de les famílies agrària i d'hoteleria i turisme, Ornitòlegs i naturalistes en general, Gestors d'infraestructures per fotografiar fauna, Fotògrafs de natura.

Preinscripció: 20/07/16 fins al 02/10/16
Data inici 11/10/16  -   Data finalització 31/05/17

?Trobareu més informació a www.cfc.udl.cat/fc/curso/1509?


?

El sòl, el subsòl, els minerals, l’aigua terrestre, els oceans, l’atmosfera, la radiació solar, els éssers vius, els boscos… posen a la nostra disposició una sèrie de recursos que nosaltres transformem i posem al servei de les nostres necessitats de subsistència. Parlar d’aquests recursos (ecosocials, més que naturals) va més enllà de la descripció del món físic i inclou les distintes activitats humanes que han transformat secularment el territori.

Hom ha projectat diverses mirades sobre aquest recursos, malauradament sovint dissociades. La visió històrica sobre el seu ús i els conflictes i solucions que han generat queda reforçada per la d’altres disciplines científiques i tècniques i, alhora, la saviesa i l’experiència del passat pot il·luminar el tractament present i futur dels recursos avui dia disponibles.

La seva explotació cada cop més intensiva i la perspectiva de l’exhauriment d’alguns d’ells (especialment els combustibles fòssils) obliga a una nova mirada en la cerca de recursos renovables més propers, accessibles i també més lligats al territori. La potenciació del seu coneixement permet fer una aproximació de les fortaleses i oportunitats per encarar equilibris futurs més sostenibles.

El X Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, que se celebrarà els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2016 a Manresa, es convoca amb aquesta perspectiva múltiple. Mantenint una visió holística sobre els recursos, a efectes de participació s’han elegit quatre àmbits en funció de quatre de les grans necessitats humanes: l’alimentació, el poblament, les comunicacions i l’energia.

Per a més informació consulteu el Programa del Congrésconsulteu la web de la CCEPC.
 

Es un curso online diseñado por la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). Este curso autoevaluativo introductorio a la custodia del territorio y a su metodología, ofrece utilizando la plataforma virtual de la Universidad de Vic- Universidad Central de Cataluña. 

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia y con un formato auto evaluativo (no tutorizado). El curso se ofrece a través de la plataforma virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC).

Después de la lectura de cada módulo el alumno deberá responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto leído, que darán acceso al siguiente módulo. Al ser un curso auto evaluativo, la implicación del alumno en la lectura y comprensión de los materiales facilitados determinarán su grado de aprendizaje sobre la temática.

Calendario: del 28 de noviembre de 2016 al 17 de febrero de 2017. Cada alumno puede realizar el curso libremente a su ritmo (al ser un curso auto evaluado).
Duración: 30 horas
Período de matrícula: del 28 de octubre al 22 de noviembre
Idioma: español
Precio: 40 €

Para más información consultad el Folleto informativo del curso

 


HASTA EL 15 DE FEBRERO abierta la inscripción para una nueva edición del CURSO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EN ESPACIOS NATURALES, en modalidad presencial y online o bien completamente online, que se desarrollará entre FEBRERO Y ABRIL DE 2017, con sesiones presenciales programadas el 3 y el 4 de abril en Madrid.

Opción de matrículas reducidas para estudiantes y desempleados, y para administraciones miembros de EUROPARC-España. Bonificable por la Fundación Tripartita. 

Organiza: Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España

Para más información consulta el PDF del curso

 

OBJECTIU
Al acabar el taller, els participants seran capaços de descarregar cartografia, generar nous mapes i fer anàlisis bàsics. Formats universals que es poden treballar amb altres programes.

Experiència prèvia: coneixements bàsics de SIG ajudaran, però el taller està plantejat de manera que es pugui seguir sense tenir experiència en SIG. Habilitat en la navegació pels directoris de l’ordinador i ofimàtica ajudarà.

PROGRAMARI
Uilitzarem QGIS, un programa lliure i gratuït. Treballarem amb formats universals compatibles amb Miramon o ArcGIS. Cal que els assistents al curs se’l descarreguin i instal·lin abans de venir, enviarem mail amb instruccions i altres fitxers que necessitaran.

PROGRAMA
1. Introducció: què és el SIG? tipus de fitxers, sistemes de referència, el programa QGIS. (30’)
2. Descàrrega i visualització de dades: cadastre, ortofotos (fotografia aèria) i cartografia diversa (espais naturals, comarques, rius...). (30’)
3. Generar mapa acord a partir de les dades del catastre (1h):
a. Eina de selecció manual i per atributs. Aïllar i desar la finca que ens interessa.
b. Si el nostre acord és només part de la finca: com modificar el mapa o generar-lo de nou. Errors comuns en l’edició: comprovador de topologia i validesa de capes.
c. Si el nostre acord és més d’una finca: unir polígons
Descans (15 min)
4. Incorporar dades: al SIG o des de full de càlcul (excel, openoffice...) (30’)
5. Combinar diversos acords en un sol fitxer: combinació de capes (30’)
6. Una mica d’anàlisis (1h):
a. Càlcul de superfícies
b. Capturar informació d’altres capes: unir atributs per localització
 
DATA I HORA: 27 d’abril, 9.30-14h
LLOC: IEC, sala Puig i Cadafalch, C. Del Carme 47, 08001 Barcelona
INSCRIPCIONS: per correu electrònic a pcarnicero@custodiaterritori.org o telèfon al 93 886 61 35, abans del 21 d’abril, places limitades. Es prioritzarà la inscripció d’entitats membres de la XCT, però també està obert a altres persones o entitats interessades.

Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori

Per a més informació descarregueu-vos el programa de la jornada.


 

PROGRAMA

Divendres 5 de maig
Obertura i recepció a par;r de les 19,30h
Sopar a les 20.45h
Presentació dels objectius i programa del curs a les 21.45h

Dissabte 6 de maig
Contemplació de la sortida del sol.
Esmorzar a les 9 h
Els arbres a la Bíblia, Ramon Ribera. De 9.45 a 10.45h
El simbolisme dels arbres, Josep Gordi . De 10.45 a 11.45h
Connectar amb els arbres, Josep Gordi. De les 12 a les 14h
Dinar a les 14h i Descans fins les 16 h
Tenir cura de l’espai forestal, Francesc Còrdoba. De 16 a 19h
Contemplació de la posta del sol
La comprensió holística del funcionament de l’arbre, Francesc Còrdoba. De 19.30 a 20.30h
Sopar a les 20,45h.
L’imaginari dels arbres a la vora del foc, F. Còrdoba, M Mercè Bruguera i J. Gordi. De les 22 a les 23h

Diumenge 7 de maig
Contemplació de la sortida del sol.
Esmorzar a les 9 h
Viure el bosc, Josep Gordi. De les 10 a les 12 h.
De les 12 a les 13 Eucaristia o temps lliure
Entendre i viure els arbres a partir de la literatura, M Mercè Bruguera. De les 13 a les 14h.
Dinar a les 14 h.
Entendre i viure els arbres a partir de la literatura, M Mercè Bruguera. De les 16 a les 17h.
Valoració i comiat a les 17h.

5,6 i 7 de maig de 2017
Coordinació: Josep Gordi
Preu: 200 euros
Inscripció: caespi.miracle@gmail.com
Nombre màxim d’inscrits: 25

Lloc: Santuari del Miracle

Per a més informació consulteu el Programa del Curs

La Custòdia del territori permet contribuir a la conservació i ús sostenible del medi natural tot implicant directament als propietaris (de terrenys forestals, agrícoles o urbans) i als usuaris que els gaudeixen o aprofiten. Es tracta d’un conjunt d’estratègies i instruments que permet aproximar-se al repte de la conservació i l’ús sostenible del territori sense deixar-lo tan sols en mans de les administracions públiques.

Cada cop hi ha més experiències de custòdia del territori en funcionament i la legislació també va reflectint els avenços en aquesta relativament nova manera de fer. Durant aquesta formació, de 6 hores lectives i amb un enfocament pràctic, volem oferir continguts directament aplicables al dia a dia dels professionals adreçats a iniciar i desenvolupar projectes de custòdia, una eina de gran interès per avançar en el repte ineludible de la gestió sostenible del nostre territori.

El curs repassarà:
- Els passos per a elaborar un projecte de custòdia del territori de qualitat.
- Casos concrets de custòdia en diferents hàbitats i marcs de gestió.
- Iniciatives de custòdia del territori vinculades a projectes d’economia social i solidària.
- El marc normatiu existent i les darreres novetats legislatives al voltant de la custòdia del territori, centrant-se en les seves conseqüències pràctiques.
- Les implicacions de nous instruments en desenvolupament, com el registre i els incentius fiscals.

El programa tindrà lloc els dies 2 i 4 d’octubre de 17 a 20 hores a la seu del COAMB. En aquest enllaç pots consultar el programa complet i, si estàs interessat, ja et pots inscriure!

El curs està organitzat pel Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) amb la col·laboració de la XCT.Un dels greus problemes del sòls és la manca de matèria orgànica i l’excés de macronutrients. L'objectiu d'aquesta jornada és explicar com incrementant el carboni dels sòls d’una manera eficient i equilibrada es pot millorar la seva fertilitat i, els rendiments productius.
 
Val a dir, però, que la clau d’aquest procés és aconseguir matèria orgànica de qualitat, rica en carboni, a les proximitats de l’explotació. La finalitat de la sessió, serà, també, orientar d’on es poden treure aquestes primeres matèries i quins  com s’han de gestionar per aconseguir un compost de qualitat.

PROGRAMA (veure programa en PDF)
09.45 h   Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Fertilitat del sòl  i increment de la matèria orgànica del sòl a partir de diversos casos pràctics analitzats a camp.
Sr. Jordi Puig Roca, l’Espigall.
Part teòrica:
Principis bàsic de la fertilitat del sòl
La matèria orgànica al sòl
La respiració del sòl i el seu efecte sobre el carboni i el nitrogen en condicions de producció ecològica respecte la producció convencional.
11.30 h  Pausa
12.00 h  Visita de camp
Es realitzarà una visita de camp a la finca de l’Espigall on al llarg dels darrers 2 anys s’ha fet un canvi de gestió del sòl aplicant compostos rics en carboni.
14.00 h  Cloenda de la jornada

Lloc de realització: Masia Can Feliuà. 08415 - BIGUES I RIELLS (Barcelona).
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de: jordi@espigall.cat o al telèfon 670 267 274

Aquesta jornada és organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària (GTCA) de la XCT en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 

   

Hasta el 5 DE FEBRERO se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición del CURSO DE COMUNICACIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, en modalidad semipresencial o bien completamente online, que se desarrollará entre FEBRERO y ABRIL de 2018, con sesiones presenciales (opcionales) programadas el 19 y 20 de marzo en Madrid.

Existe la opción de matrículas reducidas para estudiantes, desempleados y técnicos de administraciones miembros de EUROPARC-España. Es bonificable por la Fundación Tripartita.

Toda la información sobre el mismo se puede consultar en este enlace.

Para mas información consulta el formulario de inscripción o bien contactar con formacion@fungobe.org
 

El voluntariat és una eina clau de participació social en el medi ambient. Amb aquesta formació volem fer entendre el seu valor així com promoure en la ciutadania la possibilitat de participar en la defensa del medi ambient, a través del voluntariat i l'acció voluntària en el marc de les organitzacions sense afany de lucre (ong) d'àmbit ambiental.

En concloure el curs, coorganitzat des de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), els alumnes hauran obtingut una visió general de les possibilitats de participació en el medi ambient a través del voluntariat ambiental en les entitats ambientals a Catalunya i un coneixement actualitzat del sector.

Al llarg de les dues sessions de 3,5 hores cadascuna, es caracteritzarà el fenomen del voluntariat ambiental, presentant-ne la seva definició, marc legal i forma de organització i gestió en les entitats, i es presentaran experiències d’èxit de voluntariat ambiental que es realitzen a Catalunya.

PROGRAMA (consultar el programa online)
Dia 1 - dimarts 18 de setembre 2018
La Participació Ciutadana i el Voluntariat Ambiental. Marc Normatiu i Criteris de Qualitat: el Pla del Voluntariat.
Què entenem per voluntariat ambiental? Estratègies per incidir en les decisions que afecten el territori i per actuar a favor dels espais naturals. Motivacions i perfil de la persona voluntària.

Durant aquesta sessió entendreu el concepte de participació, veurem diferents nivells de participació, i reflexionarem sobre la relació entre la participació i l'acció voluntària. També, és necessari conèixer el marc normatiu en el qual actua el voluntariat, en el context de la Llei 25/2015 del voluntariat i del foment de l'associacionisme, així com els drets i els deures de les persones voluntàries i de les organitzacions que les acullen, vetllen i garanteixen el desenvolupament de la tasca en la qual col·laboren. Finalment, presentarem el Pla del Voluntariat, el document formal que recull de forma acotada i explícita l'encàrrec que l'entitat fa a persones voluntàries. Ponents: Anna Parisi (XVAC), Glòria Arribas (SCEA - Consorci del Parc Natural de Collserola).

Dia 2 / dimarts 25 de setembre 2018
Experiències d’èxit de voluntariat ambiental a Catalunya
Part 1) El voluntariat ambiental a Catalunya.
Veurem experiències que promouen i fan visibles els projectes de voluntariat ambiental, com el Portal del Voluntariat Ambiental i la Setmana de la Natura, i altres iniciatives sorgides directament del territori com el voluntariat en espais naturals protegits i els projectes de dinamització del voluntariat ambiental en alguns municipis a través de les entitats locals. Ponent: Anna Parisi (XVAC).

Part 2) Presentació d’experiències.
? Projecte Rius. El Projecte Rius involucra cada any un gran nombre de voluntaris i voluntàries ambientals per realitzar inspeccions dels estats dels rius i rieres de Catalunya. Hi han participat més de 400 grups, en total més de 20.000 persones voluntàries ambientals, que han analitzat un total de 242 km de riu. Ponent: Eva de Lecea, Associació Hàbitats.
? Riet Vell. Riet Vell és una reserva natural al Delta de l'Ebre, on l'entitat Seo Bird Life du a terme un projecte demostratiu d'agricultura ecològica i conservació de la natura. A través del programa de voluntariat ambiental, les persones que desitgin involucrar-se en aquests espais gaudeixen d'una experiència en la natura, i adquireixen coneixement sobre conservació, treball en equip i organització d'activitats. Ponent: Cristina Sánchez - SeoBird Life Riet Vell.
? Associació Mediambiental La Sínia. Des de fa 10 anys, l'associació impulsa propostes de conservació que moltes vegades no serien possibles sense el suport de persones voluntàries, com ara el projecte "Amics i amigues del Gaià, xarxa de voluntariat ambiental del curs baix del riu Gaià" que pretén crear una xarxa estable de voluntaris i voluntàries. Ponent: Anna Arall (Associació Mediambiental La Sínia).

DESTINATARIS
El curs té especial interès per a estudiants i llicenciats en disciplines relacionades amb les ciències naturals i ambientals, persones vinculades amb organitzacions juvenils, entitats comunitàries i entitats ambientals, personal tècnic de participació de les administracions o qualsevol persona interessada en el medi ambient.

Lloc de realització
Seu del COAMB. (C/Muntaner, 81, 6è 1a, Barcelona)
Horari de 16 a 19:30 h

Preus
1. Membres del COAMB i de la XVAC a l'atur 40 €
2. Membres del COAMB i de la XVAC 55 €
3. Altres 65 €
 
Per participar-hi és necessari realitzar online l'inscripció al curs

Pots seguir les sessions per videoconferència si no pots assistir presencialment: indica-ho en fer la inscripció!

La Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA) ha organitzat el següent curs de formació: 

Es tracta d'una formació en educació ambiental inclusiva oberta a tot el públic però dirigida a professionals de l'educació ambiental, del lleure, etc. La formació serà els dies 23, 24 i 25 de novembre.

Aquest curs formatiu està destinat a professionals de l'educació i interpretació ambiental, guies de natura, intèrprets de signes, professionals del sector de la diversitat funcional, professorat, mestres i educador/es.

El calendari del curs és el següent: 
 
Divendres 23 de novembre, de 17:30 a 20:30h. Taula d'Experiències d'IEA inclusiva. Diverses entitats i professionals compartiran les seves experiències en aquest àmbit, tot debatent que s'ha fet fins ara i quins són els reptes i oportunitats actuals i de futur.

Dissabte 24 de novembre, de 9 a 13:30h. Formació teòrica combinada amb dinàmiques, sobre els tipus de diversitat funcional i sobre com establir relacions amb persones discapacitades.
De 14:30 a 19h. Mitjançant el treball en grup i els conceptes apresos al matí, es crearan diversos itineraris d'educació ambiental inclusius al voltant del Bosc Turull, amb diferents activitats.

Diumenge 25 de novembre, de 10 a 13h. Es posaran en pràctica els itineraris dissenyats el dissabte, amb diferents col·lectius de diversitat funcional, per posar a provar i millorar el resultat.

A càrrec d'Oriol Porcel, de la SCEA, i Enrich Lluch, president de +ACCESS.

És imprescindible la inscripció prèvia per poder participar a l'activitat. Places limitades! Us podeu inscriure a aula@boscturull.cat o bé al 93 213 39 45 facilitant el nom complert, telèfon de contacte i correu electrònic de les persones interessades.

Per a més informació consulteu el Programa del curs


L'objectiu general del curs és avançar en el coneixement teòric i pràctic sobre les millors maneres de plantejar i desenvolupar iniciatives i accions de comunicació en l'àmbit dels espais protegits. Això es concreta en els següents objectius específics:
1. Repassar conceptes clau en la comunicació i divulgació científica i ambiental.
2. Prendre contacte amb algunes eines i formats concrets de comunicació i divulgació.
3. Analitzar l'aplicació d'aquestes eines en l'àmbit dels espais protegits.
4. Conèixer i discutir algunes experiències concretes en aquest camp.

Es tracta d'un curs de formació de 75 hores a repartir en una part teoricopràctica de caràcter no presencial (60 hores), i una part pràctica impartida en 2 jornades presencials (15 hores). Aquells interessats que no puguin assistir a les sessions presencials, podran realitzar alternativament una versió completament no presencial del curs.

El curs es pot realitzar en 2 modalitats: semipresencial o completament online.

Dates de realització: des de mig febrer fins mig abril.

S'ofereixen descomptes en la matrícula per a estudiants, aturats i tècnics d'administracions membres d'Europarc-Espanya. A més el curs és bonificable per la Fundació Tripartita.

Per a més informació sobre el curs consulteu la seva pàgina web i el fulletó del curs.
 

El curs comença el 15 de febrer, amb una lliçó inaugural, a l'aula magna de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, a càrrec del filòsof Jordi Pigem.

Dates del curs: 15/02/2019 fins 19/07/2019.

Volum d'hores: 15 ECTS (84 hores presencials).

Localització: dels quatre mòduls de que consta el curs, tres es faran a El Miracle (Solsonès) i un a Núria (Ripollès). L'import del curs inclou l'allotjament i els àpats dels 4 caps de setmana.

OBJECTIUS DEL POSTGRAU

En relació amb els significats dels valors espirituals de la natura, l’estudiant serà capaç de:
– Identificar-los, descriure’ls i caracteritzar-los.
– Comunicar-los d’una manera clara i atractiva.
– Identificar i avaluar les amenaces que puguin afectar-los.
– Proposar i, si s’escau adoptar, mesures de gestió adients.
– Avaluar els canvis que aquests valors experimenten en la societat i adaptar-s’hi.
– Avaluar l’impacte que aquests valors tenen en les persones.
– Proposar formes d’integrar-los a la pràctica professional, l’organització o entitat, mitjançant propostes constructives i viables.

Per a més informació del postgrau i sol·licitud de les beques consulteu la web de la Fundació Universitat de Girona.                    

05/05/2019 - Ultra Clean Marathon
La 2a edició de l'Ultra Clean Marathon es durà a terme del 5 a l'11 de maig. Enguany la cursa es realitzarà en 3 modalitats esportives: corrent, en bici i en caiac!

Enguany les 7 etapes es realitzaran amb 3 modalitats esportives: les dues primeres etapes es farab en bicicleta, les tres següents corrent i les dues últimes per mar, en caiac, nedant o bé amb vela.

Les etapes per on passarem aquesta edició seran:
Dia 1, 5 de maig: Barcelona > Lleida
Dia 2, 6 de maig: Lleida > Ripoll
Dia 3, 7 de maig: Ripoll > Olot
Dia 4, 8 de maig: Olot > Girona
Dia 5, 9 de maig: Girona > Blanes
Dia 6, 10 de maig: Blanes > Mataró
Dia 7, 11 de maig: Mataró > Barcelona

L’Ultra Clean Marathon (UCM) és un repte ambiental i esportiu que té com a objectiu conscienciar i canviar hàbits de la ciutadania, a través d'una cursa pel territori. Per assolir-ho, durant 7 dies es realitzen 7 etapes. Té dos ambaixadors de la natura, l’Albert Bosch i la Nicole Ribera, que recorren territori català mentre recullen residus acompanyats de tots els participants. D’aquesta manera augmentem el compromís en la cura del medi ambient i posem en valor el territori per on es passem.

L'UCM és organitzada conjuntament entre la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i l’Agència de Residus de Catalunya, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La particularitat però, és que no és una cursa competitiva on hi pot participar tot tipus de públic i col·lectius: associacions, federacions, administracions, centres d’ensenyament, clubs esportius, empreses (patrocinadores i/o participants) i també a persones a títol individual. Els participants poden escollir organitzar/participar en un punt de neteja o també acompanyar als ambaixadors de la natura en una etapa determinada.

El funcionament

Durant les etapes es proporcionaran bosses als participants per recollir els residus i hi haurà punts on els podran anar deixant les deixalles. Des de l'organització vetllarem per a que els residus siguin gestionats de manera correcta. Es faran caracteritzacions (separant plàstic, paper, vidre, orgànic i rebuig/altres) i s’aniran pesant les quantitats per obtenir, al final de l'UCM, la xifra de residus totals recollits.

És l’únic acte esportiu que està dedicat exclusivament a la natura! Us hi esperem!

Per més informació consulteu la pàgina web de l'Ultra Clean Marathon o bé envieu un correu a info@ultracleanmarathon.cat
 


Aquest curs té per objectiu donar un coneixement i sensibilizar la importància de la gestió i conservació dels espais oberts muntanya del sud d'Europa, actualment immersos en procesos de canvi global. Es vol mostrar models de gestió i desenvolupament rural que garantitzin la sostenibilitat ecològica i socio econòmica a llarg plaç. Es realitzarà una visita a l’experiència pilot que es duu a terme al Parc Natural del Montseny.

Per a més informació consulteu el programa del Curs.