agenda - Dimarts, 30 de Abril

Dimarts, 30 de Abril

agenda Calendari
Dimarts, 30 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Centre Camadoca. Santa Maria de Merlès
Resum: Formació sobre espècies exòtiques invasores i com implicar a la ciutadania
Descripció:

El proper 30 d’abril organitzem una jornada que té com a objectiu debatre sobre com podem implicar a la ciutadania en la problemàtica de les espècies exòtiques invasores.Per aquest motiu els tècnics del Servei de Fauna de la Generalitat, juntament amb l’associació ADEFFA, ens oferiran les eines necessàries per conèixer què són les espècies exòtiques invasores, quins impactes provoquen en els ecosistemes i altres espècies autòctones, quina gestió es realitza a Catalunya des de l’administració amb l’ajuda de diversos agents com les entitats ambientals, exemples d’algunes d’aquestes espècies i com implicar a la ciutadania.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2019/190430_jornada%20camadoca%20especies%20exotiques.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10h - Quina gesti&oacute; es fa a Catalunya de les EEI?

Sisco Ma&ntilde;as, Pere Magran&eacute;, Rosa Cases i Lola Burgos (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya)11.30h Pausa12h - El control d&rsquo;invasores d&rsquo;ADEFFA. La finalitat educativa de les accions de voluntariat ambiental

N&uacute;ria Valls (Adeffa)13h - Posada en com&uacute; dels projectes de les entitats relacionats amb EEI i resoluci&oacute; de dubtes14h Dinar

&nbsp;

15.30h - Visita al centre de Camadoca

Descobrirem els animals que hi habiten i la tasca que realitza ADEFFA de conservaci&oacute; de la fauna i sensibilitzaci&oacute; de la poblaci&oacute;.</div>


Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via:<a href='https://forms.gle/xHAJZpm5MjodLec69' target='_blank'> accedeix al formulari online</a>Les inscripcions estan obertes a tothom, per&ograve; les places s&oacute;n limitades, pel que&nbsp;es prioritzar&agrave; l&rsquo;assist&egrave;ncia d&rsquo;associacions ambientals.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb nosaltres a info@setmananatura.cat

<strong>Les esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores, la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura d&rsquo;enguany</strong>Enguany la tem&agrave;tica principal de la Setmana de la Natura girar&agrave; entorn les&nbsp;esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores&nbsp;(EEI). Volem visibilitzar aquesta problem&agrave;tica, ja que &eacute;s considerada la 2a causa mundial de p&egrave;rdua de biodiversitat. Hi ha moltes maneres d&rsquo;implicar a la ciutadania vers aquest tema: amb jornades de voluntariat extraient esp&egrave;cies de flora invasora, amb rutes de mapatge d&rsquo;alguna d&rsquo;aquestes esp&egrave;cies per augmentar-ne el coneixement que tenim sobre el seu impacte... i d&rsquo;altres que podrem compartir el proper 30 d&rsquo;abril.<strong>Esperem la vostra participaci&oacute;!</strong>

Gràcies a PHP iCalendar