agenda - 7 de Maig - 13 de Maig

7 de Maig - 13 de Maig

agenda Calendari
Dilluns, 7 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).
Resum: Seminari: Formació en Dret Ambiental de la UE
Descripció: Aquest mes de maig, conjuntament amb la Clínica Júridica de Dret Ambiental de la UB i amb la col·laboració del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat (CEJFE). La Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE organitza el seminari: “Formació en Dret Ambiental de la UE”.



El seminari s&rsquo;impartir&agrave; els dies 7, 15, 23 i 30 de maig a la seu del CEJFE: Carrer d&rsquo;Ausi&agrave;s March 44, Barcelona. Podeu consultar el programa<a href='http://ub-jmchaireuenvironmentallaw.com/2018/03/22/seminari-formacio-en-dret-ambiental-de-la-u/' target='_blank'> a la seva p&agrave;gina web</a>.



L&rsquo;objectiu del seminari &eacute;s proporcionar als assistents els coneixements b&agrave;sics sobre Dret de la UE i en particular sobre el Dret Ambiental.



&Eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via<a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCH7AT4S6IIp8TDjo3Y6uUttm5xVtsUaJLBQn0kYmVwgPbA/viewform' target='_blank'> a trav&eacute;s d&#39;un formulari online</a>.



&nbsp;
Divendres, 11 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Solsona
Resum: Jornada tècnica - L&#039;Índex de Biodiversitat Potencial de Catalunya. Què és i com es calcula?
Descripció: L&rsquo;&Iacute;ndex de Biodiversitat Potencial de Catalunya (IBPC) &eacute;s una eina de suport a la planificaci&oacute; i la gesti&oacute; forestal, pensada per a facilitar la integraci&oacute; de criteris de conservaci&oacute; de la biodiversitat en la gesti&oacute;. Vol contribuir, d&rsquo;una banda, a augmentar la biodiversitat dels ecosistemes forestals gestionats, i de l&rsquo;altra, a valoritzar el servei que ens ofereixen. L&rsquo;IBPC permet, de forma r&agrave;pida i senzilla: 1) calcular el potencial per allotjar biodiversitat d&rsquo;un rodal, i 2) identificar les variables sobre les quals orientar la gesti&oacute; per a millorar-la. Durant la jornada, s&rsquo;explicaran a camp els 12 par&agrave;metres que formen part de l&rsquo;&iacute;ndex, es calcular&agrave; l&rsquo;IBPC per un rodal de pinassa del Solson&egrave;s i es visitaran 2 actuacions encaminades a augmentar la biodiversitat, fetes en el marc del LIFE PINASSA.



Us recomanem que <a href='http://www.forestal.cat/web/admin/kcfinder/upload/files/CFC%2035aJTSEG_2018-WEB.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;



Aquesta jornada forma part de les XXXV Jornades T&egrave;cniques Silv&iacute;coles del Consorci Forestal de Catalunya.



&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Riudarenes
Resum: Visita a Can Moragues, una experiència d&#039;èxit en dinamització agroecològica
Descripció: Can Moragues &eacute;s la seu de la Fundaci&oacute; Emys, entitat inicialment dedicada a la conservaci&oacute; de fauna d&rsquo;ambients humits que, amb el temps, ha evolucionat fins gestionar la sostenibilitat ambiental de diversos espais de producci&oacute; agroecol&ograve;gica en cust&ograve;dia a la Selva.



Promou tota mena d&rsquo;iniciatives, que van des de formacions i activitats en agricultura i alimentaci&oacute; ecol&ograve;giques fins la comercialitzaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics, a partir del seu obrador de melmelades i de la seva nova botiga amb punt de degustaci&oacute;. Aquests projectes, alhora, ocupen persones de col&middot;lectius desafavorits del territori.



Visitarem l&rsquo;obrador de melmelades, l&rsquo;espai de venda i degustaci&oacute; de varietats locals ecol&ograve;giques, la finca, l&rsquo;hort demostratiu sobre agricultura ecol&ograve;gica i varietats locals i un productor d&rsquo;ous ecol&ograve;gics en cust&ograve;dia.



<strong>PROGRAMA&nbsp;</strong><a href='/mm/file/2018/180511_Riudarenes_CanMoragues.pdf' target='_blank'> (consultar programa en PDF)</a>

10.00 h Presentaci&oacute; de la jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Marc Vilahur, director de la Fundaci&oacute; Emys.</em></div>


10.10 h Hist&ograve;ria, iniciatives i projectes de la Fundaci&oacute; Emys
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Montserrat Casalprim, responsable d&rsquo;educaci&oacute; i formaci&oacute; de la Fundaci&oacute; Emys.</em></div>


10.45 h Projecte de regeneraci&oacute; de s&ograve;ls en col&middot;laboraci&oacute; amb la Universitat de Barcelona
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Ander Achotegui, responsable d&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica de la Fundaci&oacute; Emys.

Dr. Joan Romany&agrave;, professor d&rsquo;edafologia de la UB.

Dr. Jordi Puig, ambient&ograve;leg i assessor agr&iacute;cola.</em></div>


11.30 h Pausa



12.00 h Visita a les instal&middot;lacions de la Fundaci&oacute; Emys (hort demostratiu i experimental) i a un productor d&rsquo;ous ecol&ograve;gics en cust&ograve;dia
<div style='margin-left: 40px;'><em>Dr. Ander Achotegui, responsable d&rsquo;agricultura ecol&ograve;gica de la Fundaci&oacute; Emys.

Sr. Ernest Comas, productor d&rsquo;ous ecol&ograve;gics, Rovell d&rsquo;Or.</em></div>


13.45 h Cloenda de la jornada



La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de: Serveis Territorials DARP a Girona: (Tel.: 872975248 &ndash; A/e: manel.carbo@gencat.cat )

Gràcies a PHP iCalendar