agenda - Abril de 2018

Abril de 2018

agenda Calendari
Dimarts, 10 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Collbató
Resum: Eines per a la gestió i desenvolupament dels espais agraris en el món local
Descripció: Jornada per reflexionar i debatre amb experts a partir d'experiències ja consolidades de gestió i preservació d'espais agraris. Exemples d'aquestes experiències podrien ser la creació d'un banc de terres al seu territori, la incorporació de nova pagesia i/o la creació d'una figura de dinamització agrària.

 
<div style='text-align: center;'><strong><em>VOLS FER UN BANC DE TERRES O INCORPORAR NOVA PAGESIA AL TEU TERRITORI?</em></strong></div>


<strong>Objectius</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>- Compatir experi&egrave;ncies - ja consolidades - de gesti&oacute; i preservaci&oacute; d&#39;espais agraris que puguin servir d&#39;inspiraci&oacute; per a projectes locals

- Debatre amb els experts en projectes de gesti&oacute; o preservaci&oacute; d&#39;espais agraris les fortaleses i debilitats de cadascun dels models que s&#39;hi presentaran

- Connectar t&egrave;cnics i gestors d&#39;espais agraris per al foment de f&oacute;rmules de preservaci&oacute; i gesti&oacute; d&#39;espais agraris</div>


<strong>PROGRAMA DE LA JORNADA (resum)</strong>

09:30 - Rebuda dels participants10:00 - Inauguraci&oacute; i presentaci&oacute; de la jornada

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dion&iacute;s Guiteras, vicepresident primer de la Diputaci&oacute; de Barcelona i president delegat de l&#39;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat10:30 - Presentaci&oacute; d&#39;experi&egrave;ncies exitoses en la preservaci&oacute; i gesti&oacute; d&#39;espais agraris:

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- L&#39;ordenaci&oacute; i planificaci&oacute; dels espais agraris. Josep Montasell

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La gesti&oacute; d&#39;espais agraris amb figures de protecci&oacute; o delimitaci&oacute;. S&ograve;nia Callau

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Bancs de terres i espais test: noves eines per atraure emprenedors agraris. Anna Roca13:30 - Presentaci&oacute; de p&ograve;sters de tots els projectes convidats14:00 - Lunch &amp; Workshops

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop 1: Ordenaci&oacute; i planificaci&oacute; dels espais agraris

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- El Pla Territorial Agroforestal del Pa&iacute;s Basc. Juan Cruz Alberdi

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La llei de l&#39;Horta de Val&egrave;ncia. Vicente Dom&eacute;nech

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La llei d&#39;espais agraris de Catalunya. Oriol Anson&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop 2: Gesti&oacute; d&#39;espais agraris

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- La gesti&oacute; dels espais agraris a Menorca.&nbsp;Toni Moll

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- El Rinc&oacute;n de Tenerife: un espai agrari protegit&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Workshop 3: Bancs de terres i espais test

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- El banc de terres de Bierzo. Borja Garc&iacute;a

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Els espais test de l&#39;Horta de Lleida. Joan Muntan&eacute;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Els espais test agr&iacute;coles a Fran&ccedil;a. Jean- Baptiste CavalierDia:&nbsp;10 d&#39;abril de 2018

Lloc: Casal de Cultura de Collbat&oacute;.&nbsp;Passeig Mansuet, 9.&nbsp;08293 Collbat&oacute;La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&#39;s pr&egrave;viament a espaisagraris@uniopagesos.cat o b&eacute; a 608503764.

Les places s&oacute;n limitades per tal de garantir que els workshops no superin les 20 persones. L&#39;adminissi&oacute; es far&agrave; per ordre d&#39;inscipci&oacute;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.diba.cat/documents/357755/154461180/20181004+Desenv+rural.pdf/812d5076-a26f-46f2-af40-e8adc757ccd9' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;
Dilluns, 16 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Torroella de Montgrí
Resum: Sortida tècnica - Visita a l&#039;espai Pletera de Torroella de Montgrí
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w236-h103/mm/image/logos/logo%20GTCM_web.jpg' style='width: 236px; height: 103px; margin: 10px; float: right;' /></a>El <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtcm_qui_som.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral</a> (GTCML) de la XCT ha organitzat la seg&uuml;ent sortida t&egrave;cnica, prevista pel proper <strong>dilluns 16 d&#39;abril a Torroella de Montgr&iacute;</strong>.&nbsp;

<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2018/180416_sortida%20pletera%20montgri.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)10h - Trobada a l&rsquo;entrada nord de la Pletera (<a href='https://goo.gl/maps/Mr87nTfHWyA2' target='_blank'>https://goo.gl/maps/Mr87nTfHWyA2</a>) i presentaci&oacute; del projecte Life Pletera a c&agrave;rrec d&rsquo;&Agrave;gata Colomer, Coordinadora Projecte Life Pletera.

10:30h - Accions de recuperaci&oacute; dunar + albirament de corriol camanegre a c&agrave;rrec de Santi Ramos, T&egrave;cnic del Parc Natural del Montgr&iacute;, les Illes Medes i el Baix Ter.

12h - Restauraci&oacute; de llacunes, a c&agrave;rrec de Xavier Quintana, Director cient&iacute;fic del projecte Life Pletera i director de la C&agrave;tedra d&rsquo;Ecosistemes Litorals Mediterranis de la UdG.

13:00h - Fi de l&rsquo;activitat<strong>INSCRIPCIONS</strong>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon i entitat a la que pertanyeu (si escau).El projecte Life Pletera t&eacute; com a primer objectiu la restauraci&oacute; integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera (Torroella de Montgr&iacute;), amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecol&ograve;gica, la qual actualment es veu alterada a conseq&uuml;&egrave;ncia de la urbanitzaci&oacute; parcial de l&rsquo;espai. Aquest objectiu inclou que el sistema pugui respondre adequadament a les previsions del canvi clim&agrave;tic (increment del nivell del mar i major freq&uuml;&egrave;ncia de pertorbacions intenses) i garanteixi la funcionalitat ecol&ograve;gica del conjunt, tant a curt com a llarg termini. Les accions previstes per assolir aquest objectiu inclouen la desurbanitzaci&oacute; del passeig existent i els seus espais adjacents i, posteriorment, recuperar l&rsquo;antiga zona humida i la seva funcionalitat ecol&ograve;gica com a sistema costaner.Un segon objectiu es basa en la difusi&oacute;; per una banda, busca mostrar, tant al p&uacute;blic local com als turistes que visiten la zona, la import&agrave;ncia de la conservaci&oacute; d&rsquo;aquests ecosistemes per la reducci&oacute; de l&rsquo;empremta ecol&ograve;gica. Per una altra banda, busca tenir un car&agrave;cter demostratiu; &eacute;s a dir, mostrar com una zona fortament castigada per la pressi&oacute; urban&iacute;stica encara &eacute;s possible la restauraci&oacute; de zones naturals parcialment urbanitzades o alterades i la recuperaci&oacute; de la total funcionalitat ecol&ograve;gica.Un tercer objectiu &eacute;s el d&rsquo;incrementar la capacitat de fixaci&oacute; de carboni d&rsquo;aquests sistemes costaners i contribuir aix&iacute; a la reducci&oacute; de les emissions de CO2 a l&rsquo;atmosfera.

&nbsp;
Dijous, 19 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu Barcelonès
Resum: Acte de presentació Observatori Ambiental de Catalunya
Descripció: El dijous&nbsp;19 d&rsquo;abril, a les 18:30 h, tindr&agrave; lloc l&#39;acte de presentaci&oacute; de l&rsquo;<a href='http://www.observatoriambiental.cat/' target='_blank'>Observatori Ambiental de Catalunya</a>, un projecte que neix amb l&rsquo;objectiu de donar visibilitat al coneixement que es genera en el sector ambiental.L&rsquo;Observatori vol ser un recull dels estudis i informes que es publiquen sobre el medi ambient a Catalunya, accessible de manera gratu&iuml;ta a tota la ciutadania. A m&eacute;s, tamb&eacute; funcionar&agrave; com a repositori d&rsquo;empreses i entitats ambientals, aix&iacute; com de professionals del sector. Actualment,&nbsp;l&rsquo;Observatori Ambiental&nbsp;ja es pot consultar, tot i que encara s&#39;est&agrave; treballant pel seu creixement. L&rsquo;Observatori est&agrave; impulsat pel COAMB i compta amb el suport de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el CADS.L&rsquo;acte de presentaci&oacute; s&rsquo;iniciar&agrave; amb la taula de debat&nbsp;&ldquo;<strong>Present i futur de la recerca en medi ambient a Catalunya&rdquo;</strong>, que comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de diferents&nbsp; personalitats i professionals del m&oacute;n de la recerca, i a continuaci&oacute; es far&agrave; la presentaci&oacute; de l&rsquo;Observatori Ambiental.L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&rsquo;Ateneu Barcelon&egrave;s (C/Canuda, 6, Barcelona), i en finalitzar el mateix s&rsquo;oferir&agrave; un refrigeri.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/03/Target%C3%B3-Acte-Observatori-Ambiental-COAMB.pdf' target='_blank'>consulteu el fullet&oacute; de l&#39;acta.</a>&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 20 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Valsaín (Segovia)
Resum: Seminari &quot;Custodia del territorio en las políticas públicas de conservación de la naturaleza&quot;
Descripció: El seminari &eacute;s organitzat pel <a href='http://www.frect.org' target='_blank'><strong>Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) </strong></a>a Valsa&iacute;n (Segovia) els propers 20, 21 i 22 d&rsquo;abril, a les instal&middot;lacions del Centro Nacional de Eduaci&oacute;n Ambiental (CENEAM).Us recomanem que <a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/2018/180420_FRECT_valsain.pdf' target='_blank'>feu un cop d&rsquo;ull al programa</a>.Els continguts es centren especialment en poder avan&ccedil;ar continguts de cara a les properes Jornadas Estales de Custodia del Territorio i tamb&eacute; a orientar els treballs del propi FRECT i de les xarxes en el seu conjunt.&nbsp;Per participar en el seminari &eacute;s imprescindible inscriure-s&#39;hi. Fes clic aqu&iacute; per emplenar fitxa de preinscripci&oacute;:&nbsp;<a href='https://goo.gl/forms/XzUEFJ1XttKx0B9x1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/XzUEFJ1XttKx0B9x1</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar