agenda - 5 de Juny - 11 de Juny

5 de Juny - 11 de Juny

agenda Calendari
Dimarts, 6 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: UPC, Sant Adrià de Besòs
Resum: 2017 World Conference on Natural Resource Modeling
Descripció: As for past editions, the World Conference on Natural Resource Modeling brings together scientists and stakeholders interested in mathematical and numerical modeling of renewable and exhaustible resources. The WCNRM2017 will be a pool for exchanging ideas to help inform management ecosystems, natural resources and their exploitation. One of the WCNRM2017 main goals is to foster cooperation among disciplines of ecology, economics, management, mathematics and computer sciences.Conference Topics: Forest management, fishery management, farming, biodiversity, water, climate change impacts -Resilience, viability and sustainability, Model-based scenario, Decisions under uncertainty, Resource economics, Ecosystems dynamics, Game theory and strategic interactions, Spatial dynamics. <strong>6-9 june 2017</strong><strong>Venue:&nbsp;</strong>UNIVERSITAT POLIT&Egrave;CNICA DE CATALUNYA / CAMPUS DIAGONAL &ndash; BESOS

Carrer d&rsquo;Eduard Maristany, 1D -&nbsp;08930, Sant Adri&agrave; de Bes&ograve;sFor more info visit:&nbsp;<a href='http://www.paucostafoundation.org/nrm2017' target='_blank'>www.paucostafoundation.org/nrm2017</a>Organizers:&nbsp;

- Pau Costa Foundation

- Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya

- Resource Modelling Association

&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Acte de commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient i lliurament dels Premis Medi Ambient 2017
Descripció: Per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, el Departament de Territori i Sostenibilitat organitza l&#39;<strong>acte de lliurament del Premi Medi Ambient 2017</strong>. Tindr&agrave; lloc el proper dimarts 6 de juny a les 18h, a l&rsquo;Institut Bot&agrave;nic de Barcelona (Passeig del Migdia, s/n, 08038).El conseller de Territori i Sostenibilitat lliurar&agrave; els premis en les modalitats de &ldquo;Projectes de recerca, desenvolupament i innovaci&oacute;&rdquo; i &ldquo;Iniciatives de protecci&oacute; i millora del medi ambient&rdquo;, aquest any emmarcades en la tem&agrave;tica de la ci&egrave;ncia ciutadana; i en la modalitat de &ldquo;Traject&ograve;ries de protecci&oacute; i millora del medi ambient&rdquo;.L&rsquo;acte ser&agrave; presentat per la periodista Cori Calero.Podeu confirmar la vostra assist&egrave;ncia <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/premis/premi_medi_ambient/Acte_lliurament/' target='_blank'>a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/premis/premi_medi_ambient/convocatoria_2017/Programa-Acte-2017-WEB.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de l&#39;acte</a>.
Dijous, 8 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: CaixaForum Barcelona
Resum: Jornada &quot;Qui treballarà la terra?&quot;
Descripció: La Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural organitza una jornada de debat sobre l&rsquo;acc&eacute;s a les terres agr&agrave;ries&nbsp;

Amb l&#39;objectiu de posar en valor la tasca productiva i econ&ograve;mica que duu a terme la pagesia arreu del territori catal&agrave; i aportar noves eines i recursos que permetin al sector garantir i fer cr&eacute;ixer la seva activitat, la Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural&nbsp;presenta el proper dijous 8 de juny la jornada &lsquo;Qui treballar&agrave; la terra?&rsquo;. La consellera Meritxell Serret&nbsp;encap&ccedil;alar&agrave; una sessi&oacute; de treball on es convidar&agrave; als assistents a <strong>debatre, reflexionar i contrastar al voltant de la possibilitat de facilitar l&rsquo;acc&eacute;s a terres en des&uacute;s a futurs pagesos perqu&egrave; hi puguin desenvolupar activitat agr&agrave;ria.</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre la jornada i formalitzar les inscripcions, <a href='http://www.fmr.cat/sites/default/files/adjunts-fmr/diptic-jornadaterra-ok-digital.pdf' target='_blank'>consulteu&nbsp;aquest enlla&ccedil;</a>.&nbsp;
Dissabte, 10 de Juny
Hora: 20:30 - 22:00
Lloc: Edifici El sucre Vic
Resum: Acte de lliurament del I Premi Fundació Privada GIRBAU amb Francesc Mauri
Descripció: La <strong>Fundaci&oacute; Privada GIRBAU</strong> us convida a l&rsquo;acte de lliurament del&nbsp;<a href='http://www.custodiaterritori.org/mm/file/invitacio_premi_girbau.gif' target='_blank'>I Premi Fundaci&oacute; Privada GIRBAU &ldquo;Natura i Societat&rdquo;</a>, el qual ha seleccionat el projecte:

<div style='text-align: center;'>

<strong>&ldquo;VOLCAT&rdquo; Cust&ograve;dia participativa activa: voluntariat i educaci&oacute; ambiental en finques en cust&ograve;dia del Grup Natura Freixe</strong></div>


Durant l&rsquo;entrega del premi es realitzar&agrave; la confer&egrave;ncia <strong>&ldquo;El canvi clim&agrave;tic, qu&egrave; hi podem fer?&rdquo;, a c&agrave;rrec del&nbsp;meteor&ograve;leg Francesc Mauri</strong>.L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&rsquo;edifici <strong>El Sucre de Vic</strong>, el proper <strong>dissabte 10 de juny a les 20.30h.</strong>Agra&iuml;m confirmar assist&egrave;ncia a trav&eacute;s de <a href='premifundaciogirbau@gmail.com">http://premifundaciogirbau@gmail.com'>premifundaciogirbau@gmail.com</a>,&nbsp;trucant al 93 886 61 35 (de dill a div de 9 a 17h) o complentant el <a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-yc6vhD6ZIE8sdMFJpMa-x0sT34M-3_FvAduIwW5dComYEw/viewform?c=0&amp;w=1&amp;usp=send_form' target='_blank'>formulari online</a>.El <a href='http://www.custodiaterritori.org/ca/iniciatives/premi_fundacio_privada_girbau_natura_societat.html' target='_blank'>Premi Fundaci&oacute; Privada GIRBAU</a> t&eacute; per objectiu <strong>recon&egrave;ixer iniciatives locals i ciutadanes en favor de la natura i la seva conservaci&oacute;</strong>.&nbsp;El Premi neix amb car&agrave;cter bianual i s&rsquo;emmarca en la voluntat de la Fundaci&oacute; Privada Girbau de donar suport a aquelles entitats que treballen per a la protecci&oacute; i millora del nostre patrimoni natural, des del comprom&iacute;s i la responsabilitat. I amb la convicci&oacute; ferma que la millor manera de fer-ho &eacute;s fomentant la participaci&oacute; de la societat, i la transmissi&oacute; de valors de respecte i responsabilitat envers el medi ambient.

<a href='/mm/file/2017/Targeto_invitacio_10_juny.pdf' target='_blank'><em>Veure la invitaci&oacute; en PDF</em></a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar