agenda - 29 de Juny - 5 de Juliol

29 de Juny - 5 de Juliol

agenda Calendari
Dissabte, 4 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Resum: 3a Jornada de Paisatge Contemporani al Baix Llobregat
Descripció: <strong>El paper dels consorcis en la gesti&oacute; i la consolidaci&oacute; del territori</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>DIA: dissabte 4 de juliol

LLOC: Seu del Centre d&#39;Estudis Comarcals del Baix Llobregat (C/ Estel&iacute;, 10, Sant Feliu de Llobregat)</div>


Al Baix Llobregat hi ha espais naturals i patrimonials de gran rellev&agrave;ncia per al conjunt de Catalunya. Molts estan gestionats per consorcis, una figura jur&iacute;dica que permet&nbsp; vincular i coresponsabilitzar diverses administracions i organismes. &nbsp;

En el marc del congr&eacute;s &ldquo;El Baix Llobregat a Debat&rdquo;, volem iniciar l&rsquo;activitat precongressual amb aquesta Jornada. L&rsquo;objectiu &eacute;s apropar-nos a aquesta forma de gesti&oacute; per propiciar el coneixement i la valoritzaci&oacute; del treball que es duu a terme i tamb&eacute; per fomentar una major coordinaci&oacute; entre ells en benefici del territori, del paisatge, del medi ambient i de les persones.IMPRESCINDIBLE INSCRIPCI&Oacute; PR&Egrave;VIA: cecbll@llobregat.info o 936 663 527Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://cecbll.cat/wp-content/uploads/15-07-04-TxDPA-JORNADA-CONSORCIS.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar