agenda - Març de 2015

Març de 2015

agenda Calendari
Divendres, 6 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Ametlla del Vallès
Resum: Com aprofitar l'obligat compliment del 'greening' per promoure la custòdia del territori
Descripció: La nova pol&iacute;tica agr&agrave;ria obre un ventall molt extens de possibilitats per <strong>compatibilitzar la conservaci&oacute; del patrimoni natural i l&rsquo;agrobiodiversitat amb la producci&oacute; aliment&agrave;ria.</strong> Aquest nou ventall d&rsquo;oportunitats, emmarcat a dins del &ldquo;greening&rdquo;, no est&agrave; exempt de dificultats, especialment a nivell normatiu.L&rsquo;objectiu d&rsquo;aquesta sessi&oacute; &eacute;s esvair els dubtes que pot ocasionar l&rsquo;aplicaci&oacute; de la normativa subjecta al &ldquo;greening&rdquo;, aix&iacute; com <strong>mostrar exemples i bones pr&agrave;ctiques </strong>lligades a la cust&ograve;dia del territori a trav&eacute;s de les quals es pot aconseguir una doble funci&oacute;, complir amb el marc legal i fer un pas m&eacute;s per assolir una conservaci&oacute; i gesti&oacute; actives dels h&agrave;bitats agraris del pa&iacute;s.<strong>Programa</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

10.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada - Sra. Cristina F&iacute;gols i Querol, ambient&ograve;loga.

10.30 h El &ldquo;greening&rdquo;, aplicaci&oacute; pr&agrave;ctica i eines de cust&ograve;dia per al seu compliment - Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.

12.00 h Pausa

12.15 h Sortida a camp per avaluar les opcions per integrar estrat&egrave;gies de cust&ograve;dia en el marc del &ldquo;greening&rdquo;

13.30 h Cloenda de la Jornada - Dr. Jordi Puig Roca, ambient&ograve;leg.</div>


La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de jordi@espigall.cat. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150306_programa_greening_custodia.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.Aquesta Jornada &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria.&nbsp;
Dimecres, 11 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: I Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori català
Descripció: La Secci&oacute; d&rsquo;Hist&ograve;ria Rural de la ICEA-IEC, te com a lema des de la seva fundaci&oacute;: Ser un punt de trobada de diferents disciplines i mirades dels temes relacionats amb el mon rural. Igualment, el marc de treball i recerca &eacute;s: Estudi de l&rsquo;evoluci&oacute; del paisatge a Catalunya , entenent que el paisatge &eacute;s el contenidor tant de les activitats de les persones que habiten el m&oacute;n rural, com del patrimoni que generen i modifiquen. Aquests dos conceptes emmarquen totes les activitats que s&rsquo;organitzen des d&rsquo;aquesta secci&oacute; i el 1er. Congr&eacute;s dedicat a la masia i el territori on s&rsquo;ubica.El Congr&eacute;s s&#39;estructura en els seg&uuml;ents blocs:
<div style='margin-left: 40px;'><strong>Bloc 1: La masia com a edificaci&oacute;

Bloc 2: Economia i usos lligats a la masia

Bloc 3: Masia i evoluci&oacute;&nbsp;territorial

Bloc 4: Masia i organitzaci&oacute; social</strong></div>


<strong>Data:</strong> 11, 12 i 13 de mar&ccedil; del 2015.

<strong>Inscripcions</strong>: hi ha diferents tarifes: 50 &euro; la general, i 30?&euro; per a estudiants i socis de les entitats col&middot;laboradores.<strong>Entitat organitzadora</strong>: Secci&oacute; Hist&ograve;ria Rural de la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Estudis Agraris (ICEA) filial de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans (IEC).Totes les novetats les trobareu a la p&agrave;gina web <a href='http://www.Congres-masia-territori.espais.iec.cat' target='_blank'>www.Congres-masia-territori.espais.iec.cat</a>

&nbsp;
Dijous, 12 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Madrid
Resum: Presentació del Inventario Español de conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad
Descripció: El proper 12 de mar&ccedil; a les 10 del mat&iacute; es presentar&agrave; la publicaci&oacute; del <strong><em>Inventario Espa&ntilde;ol de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad</em></strong>, a la sala d&#39;actes de la seu del Ministeri d&#39; Pla&ccedil;a de Sant Joan de la Creu s / n, Madrid.Durant l&#39;acte hi haur&agrave; una taula rodona sobre els coneixements tradicionals.Podeu consultar <a href='http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/H109018_tcm7-358582.pdf' target='_blank'>un fragment de l&#39;inventari en aquest enlla&ccedil;</a>.

&nbsp;
Dimarts, 17 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Hospital de Sant Pau. Barcelona
Resum: 4a Setmana Forestal Mediterrània
Descripció: Despr&eacute;s de l&#39;&egrave;xit de les anteriors setmanes forestals mediterr&agrave;nies, les autoritats espanyoles acullen aquesta 4a edici&oacute; a Barcelona centrant-se en el tema: &quot;<strong>La millora dels medis de vida: el paper dels boscos mediterranis a la cadena de valor en una economia verda</strong>&quot;.Del 17 al 20 de mar&ccedil;. Barcelona

La setmana inclou visites t&egrave;cniques i visites de camp.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el programa provisional de la Setmana, on hi trobareu els preus, l&#39;idioma, el p&uacute;blic objectiu, etc... o b&eacute; la seva p&agrave;gina web: <a href='http://med.forestweek.org/' target='_blank'>http://med.forestweek.org</a>

&nbsp;
Dissabte, 21 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Castelló d'Empúries
Resum: Experiències de custòdia agrària. La custòdia agrària com a eina de compromís ambiental i social
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' /></a>La cust&ograve;dia agr&agrave;ria pret&eacute;n&nbsp;<strong>compatibilitzar la gesti&oacute; agr&agrave;ria i la&nbsp;seva viabilitat econ&ograve;mica amb la&nbsp;conservaci&oacute; dels valors naturals</strong>.&nbsp;Per tal d&rsquo;aconseguir-ho, des de la&nbsp;IAEDEN a l&rsquo;Alt Empord&agrave; se signen&nbsp;acords de bones pr&agrave;ctiques agr&agrave;ries&nbsp;amb pagesos/es que es comprometen&nbsp;a treballar activament en la&nbsp;conservaci&oacute; de la biodiversitat.Tots nosaltres com a consumidors,&nbsp;haur&iacute;em d&rsquo;exercir l&rsquo;acte quotidi&agrave; de&nbsp;consumir de manera conscient i amb&nbsp;esperit cr&iacute;tic, ja que en definitiva estem&nbsp;impulsant el model de producci&oacute;&nbsp;agr&agrave;ria i de maneig de l&rsquo;espai agrari.L&#39;<strong>objectiu de la jornada </strong>&eacute;s la difusi&oacute;&nbsp;d&#39;experi&egrave;ncies existents de cust&ograve;dia&nbsp;agr&agrave;ria, aix&iacute; com experi&egrave;ncies de&nbsp;col&middot;laboraci&oacute; entre diferents sectors i el&nbsp;m&oacute;n agrari. Tamb&eacute;, es posar&agrave; especial&nbsp;&egrave;mfasis en com la cust&ograve;dia agr&agrave;ria pot&nbsp;esdevenir un dels punts de trobada entre&nbsp;productors responsables i consumidors&nbsp;conscients.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>09.30 h</strong> - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;

<strong>10.00 h</strong> - Presentaci&oacute; de la Jornada</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Xavier Llorente, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de&nbsp;la Instituci&oacute; Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura&nbsp;(IAEDEN).</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>10.15 h</strong> - La cust&ograve;dia agr&agrave;ria com a eina de conservaci&oacute; de la biodiversitat</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sra. Montse Pascual, ambient&ograve;loga i coordinadora del grup de treball&nbsp;de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de la IAEDEN.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>11.30 h</strong> - Pausa

<strong>12.00 h</strong> - La sobirania aliment&agrave;ria com a paradigma de futur</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Gustavo Duch, veterinari i col&middot;laborador revista Sobirania&nbsp;Aliment&agrave;ria.</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>13.30 h</strong> Cloenda de la Jornada</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Sr. Xavier Llorente, membre del grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de&nbsp;la IAEDEN.</em></div>


Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2015/150321_gtca_jornada.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la jornada en PDF</a>.Organitza:<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'> Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;agroterritori@iaeden.cat .&nbsp;Tamb&eacute; us podeu inscriure a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades&nbsp;del PATT del portal RuralCat:&nbsp;<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspattAquesta jornada forma part del Pla Anual 2015 de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica&nbsp;promogut pel&nbsp;Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.</a>&nbsp;
Dissabte, 28 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Santiago de Compostela
Resum: Jornada de Capacitación para el fortalecimiento de las entidades de custodia del territorio de Galicia
Descripció: <strong>Objetivo de la jornada</strong>. Aprender y debatir en torno a las buenas pr&aacute;cticas de trabajo en red y desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se est&aacute;n llevando a cabo por las diferentes redes y entidades de custodia del Estado espa&ntilde;ol.<strong>Destinatarios</strong>. Personas y entidades vinculadas a la Rede Galega de Custodia do Territorio, y todas aquellas interesadas en la custodia del territorio.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2015/150328_jornada_santiago_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

09.30 h - <strong>Recepci&oacute;n de participantes</strong>

09.45 h -<strong> Bienvenida e inauguraci&oacute;n</strong>

10.00 h-<strong> Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio</em></div>
11.00 h - <strong>Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Amaya S&aacute;nchez, colaboradora de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</em></div>
12.00 h - <strong>Pausa - caf&eacute;</strong>

12.30 h - Experiencias inspiradoras:
<div style='margin-left: 40px;'>- &ldquo;<strong>La custodia del territorio: una herramienta b&aacute;sica para la restauraci&oacute;n de los bosques c&aacute;ntabros-atl&aacute;nticos&rdquo;.</strong> <em>Fundaci&oacute;n Lurgaia, Jon Hidalgo (1 hora)</em>

Mesa de iniciativas gallegas en custodia del territorio:

- <strong>Custodia do Territorio e participaci&oacute;n social.</strong><em> Rams&eacute;s P&eacute;rez, ADEGA, (20 min.)</em>

- <strong>D&uacute;as ferramentas para a conservaci&oacute;n da flora ameazada: a Custodia do Territorio e as Microrreservas de Flora</strong>. <em>Marti&ntilde;o Cabana, AGCT. (20 min.)</em>

- <strong>Catro anos custodiando nas Mari&ntilde;as.</strong><em> Fernando Band&iacute;n, Fundaci&oacute;n Fragas do Mandeo (20 min.)</em></div>
14.00 h - Cierre de las jornadasEstos talleres cuentan con el apoyo del proyecto &ldquo;Tejiendo Redes para la Custodia del Territorio&rdquo;, impulsado por la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori y la Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;.

Gràcies a PHP iCalendar