agenda - Dissabte, 13 de Desembre

Dissabte, 13 de Desembre

agenda Calendari
Dissabte, 13 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Capçanes. Serra de Llabería
Resum: 2a Trobada de propietaris de custòdia del territori - Conservació i bones pràctiques en la gestió de la biodiversitat dels boscos
Descripció: Catalunya té 1.930.000 ha forestals que representen el 66% del territori. D’aquesta superfície el 80% són boscos. Alhora, el 73% d’aquests boscos estan en mans privades, i es caracteritzen per una estructura de bosc de dimensions reduïdes.

Ets propietari d’alguns d’aquests boscos? Saps qué és la gestió sostenible i mutifuncional dels boscos? Tens interès en saber com pots fomentar la biodiversitat de la teva finca forestal? Vols saber què és la custòdia forestal?
<div style='text-align: center;'>

<strong>Vine a la 2a trobada de propietaris de cust&ograve;dia!</strong></div>


<strong>PROGRAMA </strong>(us recomanem que <a href='/mm/file/2014/141129_2a_trobada_propietaris_DEF.pdf' target='_blank'>consulteu el programa complert en PDF</a>)

<div style='margin-left: 40px;'>10.00 h - 10.15 h. Benvinguda.

10.15 h - 11.00 h. Breu exposici&oacute; d&rsquo;iniciatives per a la cust&ograve;dia dels boscos, la gesti&oacute; forestal sostenible i la conservaci&oacute; de la biodiversitat.

11.00 h - 11.15 h. Com es gesta un acord de cust&ograve;dia i signatura d&rsquo;un acord entre el Consorci de la Serra de Llaberia i el propietari de Mas del Cal&agrave;s.

11.15 h - 11.45 h. Tastet de productes locals i provinent de les finques amb acords de cust&ograve;dia de la Serra de Llaberia.

11.45 h - 13.30 h. Visita de camp, de la m&agrave; de Jordi Camprodon (Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya) i Jarkov Revert&eacute; (Consorci de la Serra de Llaber&iacute;a).</div>


Dia i hora: <span style='color:#B22222;'><strong>dissabte 13 de desembre</strong></span>, de 10 a 13:30h (<span style='color:#B22222;'>hem canviat la data de la trobada, degut a la mala previsi&oacute; meteorol&ograve;gica prevista per la data inicial</span>).

Lloc: Cap&ccedil;anes, <strong>Serra de Llaber&iacute;a</strong>.

Inscripcions: <strong>la inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; obligat&ograve;ria</strong>. Us podeu inscriure a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online:&nbsp;<a href='http://www.xct.cat/forms/propietaris' target='_blank'>www.xct.cat/forms/propietaris</a>

Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/2014/141129_2a_trobada_propietaris_DEF(1).pdf' target='_blank'> consulteu el programa de la jornada</a>.<img alt='' src='/i-images/350/109/mm/image/2014/141129_2a_trobada_propietaris.png' style='width: 350px; height: 109px; margin: 10px; float: left;' />

Gràcies a PHP iCalendar