agenda - Octubre de 2014

Octubre de 2014

agenda Calendari
Dimecres, 1 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Arreu d'Europa
Resum: 2a Setmana Europea de la Custòdia del Territori
Descripció: L&#39;objectiu de la <strong>Setmana Europea de Cust&ograve;dia del Territori</strong> (del 26 de setembre al 5 d&#39;octubre) &eacute;s que tothom participi de les activitats que reuneix, totes elles vinculades a la natura! Si visiteu la seva web: <a href='http://www.landlifeweek.eu/ca' target='_blank'>www.landlifeweek.eu/ca</a> trobareu un munt d&#39;activitats! Escolliu aquelles en les que voleu participar!&nbsp;La&nbsp;Setmana Europea de la Cust&ograve;dia del Territori, s&#39;organitza en el marc del <a href='http://www.landstewardship.eu/' target='_blank'>projecte&nbsp;LandLife</a>, i compta amb el suport de la&nbsp;Comissi&oacute; Europea&nbsp;i el&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.Esdev&eacute; una gran oportunitat per mostrar i implicar la ciutadania catalana en la cura de la terra, i per posar en valor aquelles iniciatives relacionades amb la conservaci&oacute; del territori i el patrimoni natural de casa nostra.&nbsp;Feu xarxa sumant-vos a la Setmana!<a href='http://www.landlifeweek.eu/ca' target='_blank'><img alt='' src='/mm/image/imgnews/2014_04_06/140926_2a_setmana_europea_custodia.jpg' style='width: 550px; height: 104px;' /></a>
Divendres, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Lleida
Resum: 4t Marketplace territorial del projecte Tàndem
Descripció: T&agrave;ndem &eacute;s un projecte orientat a<strong> promoure la col&middot;laboraci&oacute; entre empreses i entitats ambientals</strong>. Per assolir-ho, peri&ograve;dicament s&#39;organitzen Marketplace&#39;s, on es facilita la trobada entre organitzacions.

Aquest 4t Marketplace territorial&nbsp;us ofereix 5 ESPAIS&nbsp;per interactuar amb els representants de diferents organitzacions i:
<div style='margin-left: 40px;'>- Establir contactes

- Presentar i veure diferents projectes i iniciatives

- Desenvolupar l&#39;RSC i les pol&iacute;tiques ambientals de l&rsquo;empresa

- Promoure la creaci&oacute; conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitats

&nbsp;</div>
Si sou empresa i voleu potenciar la vostra acci&oacute; ambiental i social en col&middot;laboraci&oacute; amb les entitats del tercer sector ambiental participeu en aquest nou Marketplace.

Si sou entitat ambiental i voleu trobar col&middot;laboracions dintre del m&oacute;n empresarial aquest tamb&eacute; &eacute;s el vostre espai.<strong>Dia, hora i lloc.</strong> 3 d&#39;octubre, de 9:00 a 14:00 hores, al Tur&oacute; de la Seu Vella de Lleida (Sala de la Canonja)&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; visiteu la web del projecte: <a href='http://www.tandem.cat' target='_blank'>www.tandem.cat</a>

&nbsp;
Diumenge, 5 de Octubre
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Manresa
Resum: Jornada de camp - Gestió i conservació de marges agrícoles
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' /></a>Els objectius de la sortida s&oacute;n:

- Exposar les diferents tipologies de marges i la seva funcionalitat dins l&rsquo;explotaci&oacute;.

- Aprendre a recon&egrave;ixer un marge ben conservat i diferenciar-lo d&#39;un de mal conservat.

- Exposar els efectes negatius i positius de diferents t&egrave;cniques de gesti&oacute; dels marges.

- Proposar mesures agroambientals i de conservaci&oacute; per tal de mantenir, millorar o recuperar aquests elements a les finques.

- Explicar m&egrave;todes pr&agrave;ctics per fer-ne un seguiment senzill.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>09.45 h Rebuda dels participants i entrega de documentaci&oacute;</strong>

<strong>10.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Roger Grimau, Uni&oacute; de Pagesos.</div>
<strong>10.30 h Itinerari amb aturades a Santpedor, Pujalt, Calaf i la Molsosa</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Dra. Berta Caballero, Grup d&rsquo;Agroecologia de la Universitat de Barcelona.</div>
<strong>14.00 h Cloenda de la Jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Guillem Mas, coordinador del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

&nbsp;</div>

<div>La Jornada de camp &eacute;s organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions consulteu el <a href='/mm/file/2014/141005_gtca_jornada_manresa_patt.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada online</a>.</div>
Dimecres, 8 de Octubre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Manresa
Resum: Curs - Metodologies participatives per a la transició agroecològica
Descripció: Del 8 d&#39;octubre al 19 de novembre (els dimecres).

Horari: de 16h a 20:15h.

Lloc; Escola Agr&agrave;ria de Manresa.&nbsp;<strong>OBJECTIUS DEL CURS</strong>

- Con&egrave;ixer les fases que constitueixen els&nbsp;processos de Transici&oacute; Agroecol&ograve;gica i&nbsp;algunes de les din&agrave;miques i t&egrave;cniques que&nbsp;permeten fomentar la participaci&oacute; en cada una&nbsp;d&#39;elles.

- Treballar criteris sobre els diferents punts clau&nbsp;que afecten la producci&oacute; agroecol&ograve;gica i sobre&nbsp;aspectes ambientals de l&rsquo;entorn rural.Aquest curs s&rsquo;adre&ccedil;a a t&egrave;cnics, assessors,&nbsp;agricultors i altres actors de l&rsquo;entorn rural, i a&nbsp;totes aquelles persones o entitats socials&nbsp;interessades en l&rsquo;agroecologia i les din&agrave;miques&nbsp;participatives.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO08_Escoles_capacitacio_agraria/CECA_Manresa/Documents/Arxius_estatics/MAN_2014_TransicioEcologia.pdf' target='_blank'>Descarregueu-vos el PDF informatiu del curs</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 10 de Octubre
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Reus
Resum: Les varietats i races agrícoles i ramaderes tradicionals, un patrimoni en perill que cal conservar
Descripció: Organitzat per<a href='http://gepec.cat/show_events.php?id=226' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/124/175/mm/image/logos/logo_gepec.jpg' style='width: 124px; height: 175px;' /></a>
Dijous, 16 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Museu del Ter de Manlleu.
Resum: Seminari Internacional 'Paisatge, patrimoni i aigua. La memòria del territori'
Descripció: <em>L&rsquo;aigua ha estat hist&ograve;ricament un dels principals&nbsp;elements vertebradors i articuladors&nbsp;del paisatge a les nostres latituds. L&rsquo;ocupaci&oacute;&nbsp;mil&middot;len&agrave;ria del territori i el seu afai&ccedil;onament&nbsp;per part de les societats humanes&nbsp;que s&rsquo;hi han establert s&rsquo;explica en bona mesura&nbsp;per l&rsquo;aigua, ja sigui en forma de deus,&nbsp;de fonts, de rius i rieres o d&rsquo;estanys i estanyols.&nbsp;&Eacute;s per aix&ograve; que, avui, es fa dif&iacute;cil parlar&nbsp;del paisatge sense associar-lo a l&rsquo;aigua&nbsp;i al patrimoni que ha sorgit al seu voltant.</em>Amb aquest seminari, l&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net/' target='_blank'>Observatori del&nbsp;Paisatge de Catalunya</a> es proposa reflexionar&nbsp;sobre la q&uuml;esti&oacute; des d&rsquo;una perspectiva&nbsp;interdisciplin&agrave;ria i internacional.&nbsp;Es celebrar&agrave; <strong>el 16 i 17 d&rsquo;octubre de 2014 al Museu del Ter</strong>, a Manlleu. El seminari, patrocinat per Aig&uuml;es Ter Llobregat, est&agrave; organitzat per l&rsquo;Observatori del Paisatge de Catalunya amb la col&middot;laboraci&oacute; del Museu del Ter.

&nbsp;

T&rsquo;adjunto en aquest missatge el programa del seminari. La inscripci&oacute;, que val 15 euros i inclou el dinar del primer dia, es pot fer a observatori@catpaisatge.net / 972273564Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el<a href='http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_aigua.php' target='_blank'> programa del Seminari</a>.&nbsp;

&nbsp;
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Infraestructures verdes: Inversió sostenible en benefici de les persones i la natura
Descripció: Es proposa una jornada per a explicar estrat&egrave;gies i casos de bones pr&agrave;ctiques en la planificaci&oacute; de la infraestructura verda en l&#39;&agrave;mbit municipal catal&agrave;.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>09.30 Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09.45 Inauguraci&oacute; de les jornades

<em>Andreu Carreras, diputat adjunt d&#39;Espais Naturals. &Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10.00 Harmonitzar la conservaci&oacute; de la biodiversitat amb altres tipus d&#39;usos del s&ograve;l. Projecte Greeninfranet.

<em>Carles Castell. Cap de l&#39;Oficina T&egrave;cnica de Planificaci&oacute; i An&agrave;lisi Territorial. Diputaci&oacute; de Barcelona.</em>

10.30 Els actius territorials a protegir en el s&ograve;l no urbanitzable.

<em>Ferran Miralles. Coordinador dela Direcci&oacute; General d&#39;Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.</em>

11.00 Pausa caf&egrave;

11.30 El paper de la infraestructrura verda urbana. El Pla del verd i la biodiversitat de la ciutat de Barcelona.

<em>Margarita Par&eacute;s. Cap del Programa de Biodiversitat d&#39;H&agrave;bitat Urb&agrave;. Ajuntament de Barcelona.</em>

11.50 Pla especial d&#39;ordenaci&oacute; i gesti&oacute; de l&#39;anella verda de Terrassa

<em>Ignasi Planas de Mart&iacute;. Cap del Servei de Gesti&oacute; Ambiental. Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Terrassa.</em>

12.10 Pla directriu del Parc de l&#39;Alba: La urbanitzaci&oacute; i la posta en valor del territori.

<em>Consol P&eacute;rez. Consorci del Parc de l&#39;Alba.</em>

12.30 La multifuncionalitat territorial en el s&ograve;l no urbanitzable

<em>Representant Ajuntament.</em>

12.50 Gesti&oacute; del territori i el paisatge a Vilafranca del Pened&egrave;s.

<em>Marta Vall&egrave;s. Ajuntament de Vilafranca del Pened&egrave;s.</em>

13.10 Debat

<em>Modera: Lavola</em>

14.00 Fi de la jornadaPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://vhttp://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2370/?preview=S' target='_blank'>consulteu el programa online</a>.&nbsp;</div>
Divendres, 17 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Rojals
Resum: La pastura com a eina de gestió
Descripció: La jornada consisteix en una&nbsp;sortida pr&agrave;ctica a camp en la qu&egrave;&nbsp;s&rsquo;explicaran, sobre el terreny, les&nbsp;actuacions realitzades al bosc incendiat l&#39;any 1986 a les portes del Bosc de Poblet.Lloc:&nbsp;Forest &ldquo;Plans i Baridana&rdquo; CUP n&uacute;m. 54 -&nbsp;43400 &ndash; ROJALS (Montblanc)<strong>PROGRAMA (per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2014/141017_jornada_patt_Rojals_Pastura.pdf' target='_blank'>programa online</a>)</strong>

9.30 h Presentaci&oacute; de la Jornada
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.</em></div>
10.30 El gran incendi de 1986

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ricard Exp&ograve;sito. Sots-inspector. Cap unitat territorial de la Regi&oacute;&nbsp;d&rsquo;Emerg&egrave;ncies de Tarragona.

Sr. Jordi Guarque. Inspector. Membre de la Unitat T&egrave;cnica del Graf.</em></div>
11.00 h Pausa

11.30 Cremes prescrites com a eina de prevenci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Asier Larra&ntilde;aga. Sots-inspector. Membre de la Unitat T&egrave;cnica&nbsp;del Graf.</em></div>
12.00 h El control del combustible vegetal mitjan&ccedil;ant el pasturatge de&nbsp;sotabosc

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Joan Llagostera, president de l&rsquo;associaci&oacute; de propietaris&nbsp;forestals de les comarques de Tarragona.

Sr. Anton Vallvey, director PNIN Poblet.</em></div>
12.30 h Demostraci&oacute; pasturatge sotabosc amb un ramat de 325 cabres i&nbsp;45 ovelles

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Pere Dom&eacute;nech Angl&egrave;s. Ramader de Vimbod&iacute; i Poblet i membre&nbsp;de la Junta Rectora de la Federaci&oacute; d&#39;Entitats Catalanes de &nbsp;Ramaders d&#39;Ov&iacute; i Cabrum.</em></div>
14.00 h Cloenda de la JornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de:&nbsp;Paratge Natural de Poblet (Tel.: 977 871 732 &ndash; A/e: pnpoblet@gencat.cat)&nbsp;Persones de contacte: Sr. Anton Vallvey o Sra. Montserrat Sancho.&nbsp;
Dijous, 23 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Santa Margarida i els Monjos
Resum: Jornada - Pagesos i pastors. Un model sostenible de tradició posada al dia
Descripció: Aquesta jornada, promoguda pel grup de treball sobre transhum&agrave;ncia i camins ramaders de la <a href='http://www.fmr.cat/' target='_blank'>Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural </a>d&oacute;na continu&iuml;tat al cicle de jornades bianuals que la FMR organitza per tractar sobre la<strong> transhum&agrave;ncia i els camins ramaders</strong> a Catalunya, sempre des de diferents punts de vista i de forma itinerant pel territori catal&agrave;.

&nbsp;

Aprofitant que la jornada es celebra enguany al Pened&egrave;s, una zona fonamentalment agr&iacute;cola i vin&iacute;cola, volem tractar sobre la relaci&oacute; hist&ograve;rica, present i de futur que existeix entre la ramaderia extensiva i l&#39;agricultura, i de passada tamb&eacute;, sobre la incid&egrave;ncia d&#39;aquesta en la qualitat dels s&ograve;ls agr&iacute;coles i en la <strong>riquesa ecol&ograve;gica del medi natural </strong>on es duen a terme aquestes activitats econ&ograve;miques.

&nbsp;

L&rsquo;acte &eacute;s obert a tothom pr&egrave;via inscripci&oacute; a la <a href='http://www.fmr.cat/eventos/jornada-pagesos-i-pastors-un-model-sostenible-la-tradicio-posada-al-dia/' target='_blank'>web de la FMR</a>.Data: 23 d&rsquo;octubre de 2014

Lloc: Mol&iacute; del Foix, Centre d&rsquo;Interpretaci&oacute; Hist&ograve;ric i Natural. C/ Farigola, 2-8 de Santa Margarida i els Monjos.

&nbsp;

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i programa detallat <a href='http://www.fmr.cat/eventos/jornada-pagesos-i-pastors-un-model-sostenible-la-tradicio-posada-al-dia/' target='_blank'>consulteu la web de la FMR</a>.

&nbsp;
Divendres, 24 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Màster en Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible del Medi Rural
Descripció: El <strong>M&agrave;ster en Planificaci&oacute;, Intervenci&oacute; i Sostenible del Medi Rural </strong>de la <strong>Universitat de Vic </strong>s&rsquo;ofereix amb l&rsquo;objectiu de formar especialistes en la planificaci&oacute; i gesti&oacute; sostenible del medi rural amb una visi&oacute; multidisciplinar dels diferents &agrave;mbits d&rsquo;estudi del territori. Per aquest motiu, el programa s&rsquo;estructura en un primer bloc de diagnosi, un segon de planificaci&oacute; i un tercer d&rsquo;intervenci&oacute; i gesti&oacute;.Alguns dels elements m&eacute;s destacables del M&agrave;ster s&oacute;n les sortides de pr&agrave;ctiques per con&egrave;ixer diferents realitats territorials i ambientals, aix&iacute; com el cas d&rsquo;estudi que consisteix en la realitzaci&oacute; d&rsquo;un projecte aplicat de planificaci&oacute; integrada d&rsquo;un &agrave;mbit rural de Catalunya.<strong>Dates</strong>

Del 24 d&#39;octubre del 2014 al 30 de juny del 2016.<strong>Lloc de realitzaci&oacute;</strong>

Universitat de Vic i instal&middot;lacions del CTFC a Solsona pel que fa a les dues setmanes intensives.Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/masters/master-en-planificacio-intervencio-i-gestio-sostenible-del-medi-rural' target='_blank'> consulteu el fullet&oacute; informatiu del M&agrave;ster</a>.

Tamb&eacute; us recomanem a que <a href='http://www.youtube.com/watch?v=kVKUpDNeSxU#t=224' target='_blank'>feu un cop d&#39;ull al V&iacute;deo de presentaci&oacute; del m&agrave;ster</a>.Pels membres de la xct s&#39;ofereix un 10% de descompte en la matr&iacute;cula.&nbsp;En cas d&#39;estar interessats envieu-nos un email a info@custodiaterritori.org.


Dimarts, 28 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Ashford, United Kingdom
Resum: Eurosite Sustainable Wildlife Management workshop: integrating hunting practices with nature conservation planning
Descripció: <img alt='' src='/i-images/231/263/mm/image/2014/141028_eurosite_workshop_hunting.png' style='width: 231px; height: 263px; margin: 10px; float: right;' />The workshop will provide a platform for site managers, hunters and hunting organisations, policy makers and other key stakeholders such as farmers and landowners, to come together to <strong>share knowledge, experiences and best practice case studies</strong>.This three-day workshop will include a<strong> full day site visit to Elmley National Nature Reserve </strong>on the Isle of Sheppey.The workshop will also contribute to the preparation of an Advice Paper, which will gather together key recommendations, practical steps and case studies for the integration of hunting practices in the <strong>management of Natura 2000 sites</strong> and other natural areas, as well as supporting the further development of European Commission policies in this area.The European Union has already given considerable time and study to the role of hunting in nature conservation through projects such as the Sustainable Hunting Initiative, which was launched in 2001 and is still the basis for several ongoing LIFE projects. The workshop will be an opportunity to promote this and other EU initiatives and publications and these will form a background for discussions at the workshop.&nbsp;For further information please visit:&nbsp;<a href='http://www.eurosite.org/en-UK/content/wildlife-management' target='_blank'>http://www.eurosite.org/en-UK/content/wildlife-management</a>
Dimecres, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Primera jornada sobre documentació ambiental a Catalunya
Descripció: El proper 29 d&#39;octubre tindr&agrave; lloc a Barcelona la&nbsp;<strong>1a Jornada sobre documentaci&oacute; ambiental a Catalunya</strong>&nbsp;organitzada per la Generalitat de Catalunya i la Diputaci&oacute; de Barcelona i que compta amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&#39;Institut d&#39;Estudis Catalans i el Col&middot;legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya.En aquesta primera jornada es pret&eacute;n <strong>augmentar la visibilitat dels fons documentals i serveis dels centres de documentaci&oacute;, biblioteques i centres amb informaci&oacute; ambiental de Catalunya, i fomentar la cooperaci&oacute; i l&rsquo;intercanvi de bones experi&egrave;ncies </strong>entre les diferents administracions, entitats, organismes i col&middot;lectius que disposen de fons i d&rsquo;informaci&oacute; ambiental.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom. Per inscriure&#39;s cal <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.a464a614609ecd845f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=01bc617df1427410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=01bc617df1427410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default&amp;newLang=ca_ES' target='_blank'>omplir el formulari de participaci&oacute;</a>.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/01_Departament/Normativa%20i%20documentacio/Xarxa%20de%20biblioteques/Centre%20de%20Documentacio/1_jornada_documentacio/pgr_documentacio.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa de la Jornada</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar