agenda - 6 de Octubre - 12 de Octubre

6 de Octubre - 12 de Octubre

agenda Calendari
Dimecres, 8 de Octubre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Manresa
Resum: Curs - Metodologies participatives per a la transició agroecològica
Descripció: Del 8 d'octubre al 19 de novembre (els dimecres).

Horari: de 16h a 20:15h.

Lloc; Escola Agrària de Manresa. <strong>OBJECTIUS DEL CURS</strong>

- Con&egrave;ixer les fases que constitueixen els&nbsp;processos de Transici&oacute; Agroecol&ograve;gica i&nbsp;algunes de les din&agrave;miques i t&egrave;cniques que&nbsp;permeten fomentar la participaci&oacute; en cada una&nbsp;d&#39;elles.

- Treballar criteris sobre els diferents punts clau&nbsp;que afecten la producci&oacute; agroecol&ograve;gica i sobre&nbsp;aspectes ambientals de l&rsquo;entorn rural.Aquest curs s&rsquo;adre&ccedil;a a t&egrave;cnics, assessors,&nbsp;agricultors i altres actors de l&rsquo;entorn rural, i a&nbsp;totes aquelles persones o entitats socials&nbsp;interessades en l&rsquo;agroecologia i les din&agrave;miques&nbsp;participatives.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO08_Escoles_capacitacio_agraria/CECA_Manresa/Documents/Arxius_estatics/MAN_2014_TransicioEcologia.pdf' target='_blank'>Descarregueu-vos el PDF informatiu del curs</a>.&nbsp;

&nbsp;
Divendres, 10 de Octubre
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Reus
Resum: Les varietats i races agrícoles i ramaderes tradicionals, un patrimoni en perill que cal conservar
Descripció: Organitzat per<a href='http://gepec.cat/show_events.php?id=226' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/124/175/mm/image/logos/logo_gepec.jpg' style='width: 124px; height: 175px;' /></a>

Gràcies a PHP iCalendar