agenda - Diumenge, 5 de Octubre

Diumenge, 5 de Octubre

agenda Calendari
Diumenge, 5 de Octubre
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Manresa
Resum: Jornada de camp - Gestió i conservació de marges agrícoles
Descripció: <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/165/81/mm/image/logos/logo%20GTCA_petit.jpg' style='width: 165px; height: 81px; margin: 10px; float: right;' /></a>Els objectius de la sortida s&oacute;n:

- Exposar les diferents tipologies de marges i la seva funcionalitat dins l&rsquo;explotaci&oacute;.

- Aprendre a recon&egrave;ixer un marge ben conservat i diferenciar-lo d&#39;un de mal conservat.

- Exposar els efectes negatius i positius de diferents t&egrave;cniques de gesti&oacute; dels marges.

- Proposar mesures agroambientals i de conservaci&oacute; per tal de mantenir, millorar o recuperar aquests elements a les finques.

- Explicar m&egrave;todes pr&agrave;ctics per fer-ne un seguiment senzill.<strong>PROGRAMA</strong>

<strong>09.45 h Rebuda dels participants i entrega de documentaci&oacute;</strong>

<strong>10.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Roger Grimau, Uni&oacute; de Pagesos.</div>
<strong>10.30 h Itinerari amb aturades a Santpedor, Pujalt, Calaf i la Molsosa</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Dra. Berta Caballero, Grup d&rsquo;Agroecologia de la Universitat de Barcelona.</div>
<strong>14.00 h Cloenda de la Jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Guillem Mas, coordinador del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

&nbsp;</div>

<div>La Jornada de camp &eacute;s organitzada pel <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions consulteu el <a href='/mm/file/2014/141005_gtca_jornada_manresa_patt.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada online</a>.</div>

Gràcies a PHP iCalendar