agenda - Març de 2014

Març de 2014

agenda Calendari
Dijous, 6 de Març
Hora: 9:00 - 17:00
Lloc: Auditori Agbar Avda. Diagonal, 211 Barcelona
Resum: 50 Jornada Corresponsables: RSE i sostenibilitat
Descripció: El proper 6 de mar&ccedil; de 2014 MediaResponsable celebra la 50 Jornada Corresponsables. Amb el t&iacute;tol<span style='color:#006400;'><strong> </strong></span><span style='color:#006400;'><strong>&quot;RSE i sostenibilitat: claus per generar major confian&ccedil;a de la societat en les organitzacions&quot;</strong></span>, es presentar&agrave; l&#39;Anuari Corresponsables 2014,&nbsp;que ofereix el balan&ccedil; anual de l&#39;evoluci&oacute; de la Responsabilitat Social Empresarial.Durant la tarda es realitzaran tallers espec&iacute;fics sobre sostenibilitat. La xct participar&agrave; al taller <span style='color:#006400;'><strong>&quot;La import&agrave;ncia de la biodiversitat&quot;</strong></span>, conjuntament amb Acci&oacute;natura i Ecounion, &nbsp;i promogut per Gas Natural Fenosa.Podeu descarregar-vos el programa i realitzar la vostra inscripci&oacute; <a href='http://www.corresponsables.com/actualidad/asiste-la-jornada-de-presentacion-del-anuario-corresponsables-2014-en-barcelona' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.
Dissabte, 8 de Març
Hora: 9:45 - 10:45
Lloc: Llerona
Resum: Visita a la restauració del riu Congost a Llerona
Descripció: El dissabte 8 de mar&ccedil; <a href='http://projecterius.org/' target='_blank'>Associaci&oacute; H&agrave;bitats</a> organitza una <strong>visita a les obres de restauraci&oacute; del riu Congost a Llerona </strong>per tal de donar a con&egrave;ixer a la poblaci&oacute; les actuacions t&egrave;cniques que es duran a terme. El punt de trobada &eacute;s el cam&iacute; fluvial del Congost a l&rsquo;al&ccedil;ada del pont de la carretera BV-1433 de Llerona a l&rsquo;Ametlla del Vall&egrave;s a les 9:45 del mat&iacute;.La visita estar&agrave; guiada per Eva de Lecea, per part d&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats, i per Andreu Salvat, d&rsquo;Apr&egrave;n, Serveis Ambientals, l&rsquo;empresa encarregada de les obres. Durant el recorregut <strong>s&rsquo;explicaran les problem&agrave;tiques detectades al riu Congost que afecten la cobertura vegetal i la biodiversitat del tram</strong>, aix&iacute; com els m&egrave;todes m&eacute;s apropiats per eradicar aquestes amenaces. En aquest sentit s&rsquo;actuar&agrave; de forma directa sobre diverses <strong>esp&egrave;cies ex&ograve;tiques invasores</strong>, com la canya americana (<em>Arundo donax</em>) o el seneci del Cap (<em>Senecio inaequidens</em>).Durant la passejada tamb&eacute; es detallaran les accions amb voluntariat que complementaran les obres t&egrave;cniques. Aquestes accions s&oacute;n fonamentals en el projecte, ja que a m&eacute;s d&rsquo;implicar a la ciutadania en el proc&eacute;s, permeten ampliar l&rsquo;abast de les actuacions. A tall d&rsquo;exemple, l&rsquo;eliminaci&oacute; del seneci del Cap, una esp&egrave;cie vegetal t&ograve;xica pel bestiar que colonitza els prats i zones de pastura, i algunes de les plantacions d&rsquo;esp&egrave;cies aut&ograve;ctones es faran en jornades de voluntariat.Aquesta activitat representa una<strong> oportunitat &uacute;nica per veure de primera m&agrave; un proc&eacute;s de restauraci&oacute; fluvial, tant per professionals i entitats ambientals, com per la ciutadania en general,</strong> que normalment t&eacute; vedat l&rsquo;acc&eacute;s als espais en obres. Per tant la visita &eacute;s oberta al conjunt de poblaci&oacute;, tot i que es recomana inscripci&oacute; pr&egrave;via a info@associaciohabitats.cat o al tel&egrave;fon 93 421 32 16.El projecte de restauraci&oacute; es desenvolupa amb el suport de Fundaci&oacute;n Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambinte, i del Departament de Territori i Sostenibilitat. Tamb&eacute; compta amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&#39;Ajuntamet de Les Franqueses del Vall&egrave;s.Un cop finalitzada la visita t&egrave;cnica Associaci&oacute; H&agrave;bitats aprofitar&agrave; l&rsquo;ocasi&oacute; per celebrar l&rsquo;<strong>Assemblea General de socis i s&ograve;cies</strong> de l&rsquo;any 2014.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.projecterius.org/arxius/20140308_visita_inici_obres.pdf' target='_blank'>consulteu el cartell de la visita</a>.
Dijous, 13 de Març
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: v. Josep Tarradelles 2-6 - Barcelona
Resum: Jornada de presentació de projectes d'entitats ambientals i del web www.entitatsambientals.cat
Descripció: Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) i Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de CatalunyaEl dijous 13 de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc una sessi&oacute; de presentaci&oacute; dels projectes d&#39;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental que han dut a terme les entitats ambientals durant l&#39;any 2013 en el marc de la convocat&ograve;ria d&#39;ajuts del Departament.La jornada integrar&agrave; tamb&eacute; la presentaci&oacute; de la plataforma web www.entitatsambientals.cat (o3sac) i de la Setmana del Voluntariat Ambiental 2014 (XVAC); aquesta finalitzar&agrave; amb una confer&egrave;ncia pr&agrave;ctica sobre &#39;Les noves tecnologies per a les entitats&#39;, a c&agrave;rrec de Jaume Albaig&egrave;s de TecnolONGia, la qual es centrar&agrave; en la presentaci&oacute; d&#39;eines de formaci&oacute; on line, d&#39;streaming i de multiconfer&egrave;ncia.La jornada &eacute;s d&#39;assist&egrave;ncia gratu&iuml;ta i oberta a totes les entitats ambientals, pr&egrave;via inscripci&oacute; al correu el electr&ograve;nic: entitats.ambientals.tes@gencat.cat . En el correu indiqueu-nos, si us plau, el nom de la persona assistent, de l&#39;entitat ambiental i una adre&ccedil;a electr&ograve;nica de contacte. L&#39;aforament &eacute;s limitat.Dijous 13 de mar&ccedil; <strong>de 10:00h a 14:00h</strong>

LLoc : A la <strong>Sala d&rsquo;Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat.</strong> (Av. Josep Tarradelles 2-6, Barcelona)


Dissabte, 15 de Març
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Figueres
Resum: Seminari Agricultura i Medi Ambient
Descripció: Aquest seminari vol divulgar diferents experi&egrave;ncies i coneixements que ajudin a<strong> fer compatibles la viabilitat econ&ograve;mica del sector agrari i la conservaci&oacute; dels valors naturals </strong>entre la gent del sector.Aquest any, <strong>es donaran a con&egrave;ixer iniciatives</strong> que aconsegueixen la viabilitat en les seves explotacions tot incorporant la conservaci&oacute; de la biodiversitat de l&rsquo;entorn, per&ograve; tamb&eacute; eines i estrat&egrave;gies per a millorar la comercialitzaci&oacute; diferenciada dels productes.En la mesura que s&rsquo;aconsegueixin apropar els objectius ambientals i els econ&ograve;mics, les explotacions agr&agrave;ries tindran m&eacute;s viabilitat de futur i m&eacute;s acceptaci&oacute; social. Produir en qualitat, en condicions dignes i sense esgotar el territori &eacute;s una fita per treballar en conjunt. Es tracta, doncs, d&rsquo;una bona oportunitat per a con&egrave;ixer nous enfocaments per al sector agrari, que permetin una <strong>revaloritzaci&oacute; d&rsquo;aquesta activitat</strong>.&nbsp;Us recomanem que feun un cop d&#39;ull al <strong>Programa</strong>:

<a href='http://3.bp.blogspot.com/-PhD32iXAHfk/UvSwhc89XeI/AAAAAAAAA90/0-92nNVHTYw/s1600/Seminari+Agricultura+i+Medi+Ambient+2014_Página_1.png' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/106/mm/image/imgnews/2014_01_03/140307_fulleto_pag_1.png' style='width: 150px; height: 106px; margin: 10px; float: left;' /></a>&nbsp;&nbsp;<a href='http://3.bp.blogspot.com/-cDsUBAMbPpo/UvSwhYIu9iI/AAAAAAAAA94/Qi09LIv7cwI/s1600/Seminari+Agricultura+i+Medi+Ambient+2014_Página_2.png' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/106/mm/image/imgnews/2014_01_03/140307_fulleto_pag_2.png' style='width: 150px; height: 106px; margin: 10px; float: left;' /></a>

<strong>Hora i lloc</strong>: Dissabtes 15 i 22 de mar&ccedil; de 10-14 h a l&rsquo;ecomuseu Farinera de Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries.

<strong>Organitza</strong>: IAEDEN i GOB Menorca

Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb l&#39;IAEDEN: agroterritori@iaeden.cat.
Dissabte, 29 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Institut Estudis Catalans
Resum: Jornada La conservació del patrimoni natural de Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats
Descripció: El proper <span style='color:#006400;'><strong>dissabte 29 de mar&ccedil;</strong></span> tindr&agrave; lloc la jornada <strong><span style='color:#006400;'><a href='http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/' target='_blank'>La conservaci&oacute; del patrimoni natural de Catalunya: problem&agrave;tica, an&agrave;lisi i oportunitats</a>.</span></strong> L&rsquo;objectiu &eacute;s aprofundir en l&rsquo;impacte de la retallada de recursos humans i econ&ograve;mics en les tasques de conservaci&oacute; del patrimoni natural. Aquesta jornada &eacute;s promoguda per entitats de l&rsquo;&agrave;mbit cient&iacute;fic, professional, conservacionista i ecologista de Catalunya.Es tractaran &agrave;mbits clau vinculats al patrimoni natural, com els ecosistemes m&eacute;s rellevants, els espais naturals protegits, la fauna i flora en risc d&rsquo;extinci&oacute; o el patrimoni geol&ograve;gic. Un dels objectius &eacute;s plantejar possibles mesures i oportunitats que ajudin a revertir la situaci&oacute; actual, i elaborar un document amb les propostes que es debatin durant la jornada.Durant la jornada tamb&eacute; es presentar&agrave; la <a href='http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/declaracio/' target='_blank'><span style='color:#b22222;'><strong>&ldquo;Declaraci&oacute; a favor del patrimoni natural de Catalunya&rdquo;</strong></span></a>, que ser&agrave; <a href='http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/adhesions/' target='_blank'>oberta a adhesions</a> d&rsquo;aquelles organitzacions i persones que creguin oport&uacute;.L&rsquo;horari de la jornada &eacute;s de <strong>10 a 19.45 hores</strong>, i es realitzar&agrave; a l&rsquo;<a href='https://www.google.com/maps?q=C%2FCarme,+47+Barcelona&amp;hl=ca&amp;ll=41.381663,2.169231&amp;spn=0.006472,0.013937&amp;sll=41.933564,2.259348&amp;sspn=0.102673,0.222988&amp;t=h&amp;hnear=Carrer+Carme,+47,+08001+Barcelona,+Espanya&amp;z=17' target='_blank'><strong>Institut d&rsquo;Estudis Catalans</strong></a> (C/del Carme, 47&nbsp; Barcelona). L&rsquo;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; <strong>cal inscripci&oacute; pr&egrave;via</strong>. Des de la xct us animem a participar en el debat aportant els vostres coneixements i experi&egrave;ncies.Podeu <a href='http://www.coamb.cat/userfiles/Fulleto_jornada_patrimoni_natural29mar%C3%A7%281%29.pdf' target='_blank'><span style='color:#b22222;'><strong>consultar el programa</strong></span></a> o b&eacute; confirmar la vostra assist&egrave;ncia a <a href='ichn@iec.cat'><span style='color:#b22222;'>ichn@iec.cat</span></a> / 93 324 85 82.

Gràcies a PHP iCalendar