agenda - 30 de Setembre - 6 de Octubre

30 de Setembre - 6 de Octubre

agenda Calendari
Dilluns, 30 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Postgrau en Emprenedoria Social i Desenvolupament del Territori
Descripció: Des de fa temps existeix a Catalunya i a&nbsp;nivell internacional un model d&rsquo;empresa&nbsp;en el qual l&rsquo;<strong>assoliment d&rsquo;un impacte social, mediambiental i/o cultural &eacute;s l&rsquo;objectiu&nbsp;principal de la seva activitat econ&ograve;mica</strong>.&nbsp;Un model en el qual la venda d&rsquo;un servei&nbsp;o d&rsquo;un producte &eacute;s un mitj&agrave; per assolir un&nbsp;impacte positiu sobre una necessitat de&nbsp;la societat. Aquestes empreses aspiren&nbsp;a assolir una <strong>transformaci&oacute; social de&nbsp;forma econ&ograve;micament sostenible</strong>: s&oacute;n&nbsp;les anomenades empreses socials o&nbsp;emprenedors socials. Una manera diferent&nbsp;d&rsquo;emprendre que els &uacute;ltims anys ha tingut&nbsp;un creixement exponencial a tots els racons&nbsp;del planeta.Aquest Postgrau es desenvolupa&nbsp;paral&middot;lelament a la <a href='http://www.uvic.cat' target='_blank'>Universitat de Vic </a>i a&nbsp;la Universitat de Porto amb un programa&nbsp;conjunt. En el programa hi participen&nbsp;professorat d&rsquo;ambdues universitats&nbsp;i professionals de refer&egrave;ncia en aquest&nbsp;&agrave;mbit.El Postgrau est&agrave; organitzat per la Facultat&nbsp;de Ci&egrave;ncies de la Salut i el Benestar de la&nbsp;Universitat de Vic i compta amb la participaci&oacute; de la&nbsp;Facultat d&rsquo;Empresa i Comunicaci&oacute;, la Unitat&nbsp;d&rsquo;Emprenedoria de la UVic i l&rsquo;Institut Catal&agrave;&nbsp;d&rsquo;Economia Verda, i amb la col&middot;laboraci&oacute;&nbsp;de Tandem Social, consultoria experta en&nbsp;emprenedoria i empreses socials.<strong>Durada:</strong> 30 ECTS<strong>Per&iacute;ode</strong>: de setembre de 2013 a juny de 2014<strong>Modalitat: </strong>semipresencial<strong>Horari:</strong> dissabtes de 9 a 13.30h i de 15.30 a 20h.Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='/mm/file/actualitat/Postgrau%20EMPRENEDORIA%20SOCIAL_13_14.pdf' target='_blank'>tr&iacute;ptic del Postgrau</a>.


Dimecres, 2 de Octubre
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: CaixaForum, Barcelona
Resum: Presentació Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya - XCT / o3sac a la Taula Rodona
Descripció: Jordi Pietx director de la xct, participar&agrave; en les reflexions sobre l&#39;Anuari 2013 que tindran lloc a la Taula rodona durant la presentaci&oacute; (vegeu enlla&ccedil; al programa), aportant una visi&oacute; des de les entitats ambientals i de cust&ograve;dia del territori, tamb&eacute; com a vocal de l&#39;Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.<img alt='' src='/i-images/250/250/mm/image/noticia-taula-2013913134317.jpg' style='width: 250px; height: 250px; margin: 10px;' />
Dijous, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Maó
Resum: Curs - Millores en la gestió de l'aigua en la custòdia agrària. Problemàtica i casos pràctics
Descripció: Aquest curs est&agrave; organitzat pel GOB Menorca. <strong>Del 3 al 5 d&#39;octubre. Ma&oacute;</strong>.El curs s&#39;orientar&agrave; en les <strong>millores en la gesti&oacute; de l&#39;aigua</strong> que es poden dur a terme mitjan&ccedil;ant els acords de cust&ograve;dia que condicionen la gesti&oacute; agr&agrave;ria.El curs t&eacute; una <strong>durada de 3 dies</strong>. Combina sessions te&ograve;riques amb visites sobre el terreny. Tamb&eacute; inclou excursions per zones d&#39;alt valor paisatg&iacute;stic.&nbsp;Aquest curs es realitza amb la col&middot;laboraci&oacute; de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei. L&#39;idioma del curs ser&agrave; el castell&agrave;.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; i preinscripci&oacute; al curs:<a href='http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776' target='_blank'>&nbsp;http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=2&amp;idpub=776</a>
Divendres, 4 de Octubre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Vidrà
Resum: Jornada Forestal de Sant Francesc 2013
Descripció: L&#39;objectiu de la <strong>Jornada forestal de Sant Francesc </strong>d&#39;enguany, organitzada pel<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.62af7ecc398e59af6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=a768874da8a43310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=a768874da8a43310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'> Centre de la Propietat Forestal </a>(CPF) &eacute;s donar a con&egrave;ixer la situaci&oacute; actual en qu&egrave; es troba la fusta serrada destinada a &uacute;s estructural i mostrar la iniciativa privada de construcci&oacute; d&#39;un habitatge particular amb fusta del pa&iacute;s.La jornada s&#39;adre&ccedil;a a professionals del sector forestal (silvicultors, propietaris, t&egrave;cnics i empresaris forestals, arquitectes i altres persones interessades).La ruta s&#39;inicia a Vidr&agrave;. S&#39;ha de fer amb cotxe 4x4. Es recomana portar roba de camp i cal&ccedil;at adequat.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; obligat&ograve;ria. Cal confirmar assist&egrave;ncia abans del 27 de setembre per qualsevol dels mitjans de comunicaci&oacute; disponibles al CPF.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el<a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/OR_Organismes/OR04_Centre_propietat_forestal/04_Actualitat/Detall%20noticia/Agenda/2013/Jornada%20Sant%20Francesc%202013/Sant%20Francesc%202013_baixa.pdf' target='_blank'> fullet&oacute; de la jornada</a>.


Dissabte, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sala Apolo. Barcelona
Resum: XIX Gala Solidària Tarannà
Descripció: El proper 5 d&#39;octubre es realitzar&agrave; la <a href='http://www.taranna.com/gala-solidaria-taranna-2013/' target='_blank'>XIX Gala Solid&agrave;ria Tarann&agrave;</a> a la Sala Apolo de Barcelona. Des de la xct col&middot;laborem amb l&#39;ag&egrave;ncia de Viatges Tarann&agrave; per a la promoci&oacute; de les<a href='http://www.viulaterra.cat/news/ca_ES/2013/04/17/0001/noves-propostes-per-viure-la-terra-paquets-de-turisme-de-natura' target='_blank'> propostes de natura Viu la terra!</a>Durant la gala hi hauran actuacions musicals, Rifa i subhasta solid&agrave;ria. El lliurament de premis del <strong>XIX Concurs de Fotografia Tur&iacute;stica </strong>(i&nbsp;III Concurs de V&iacute;deo Tur&iacute;stic). I El lliurament dels<strong> II Premis Responsables Tarann&agrave;</strong>. Tots els diners recollits durant la gala anir&agrave; destinat a projectes de Viatgers sense Fronteres i altres ONGs.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el&nbsp;<a href='/mm/file/actualitat/131005_XIX_Gala_Solidaria.pdf' target='_blank'>Programa</a> de la Gala<img alt='' src='/i-images/550/317/mm/image/imgnews/2013_10_12/131005_gala_taranna.jpg' style='width: 550px; height: 317px;' />
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Gerri de la Sal
Resum: Jornada - Ecologia del Foc a Pirineus
Descripció: La <a href='http://www.paucostafoundation.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Pau Costa</a> organitza el<strong> Journal Club Jornada d&#39;Ecologia del Foc als Pirineus: Incendius de l&#39;hivern 2012.</strong> Durant la Jornada es visitar&agrave; l&#39;incendi de Gerri de la Sal del febrer del 2012, on es debatr&agrave; sobre el paper hist&ograve;ric de l&#39;&uacute;s del foc i del r&egrave;gim d&#39;incendis als Pirineus, aix&iacute; com el paper que juga el foc en la distribuci&oacute; de certes esp&egrave;cies i la seva petjada al paisatge.El <strong>5 d&#39;Octubre </strong>us esperem a tots a les 9:30h a Gerri de la Sal. Per inscriure-us a l&#39;esdeveniment, heu d&#39;omplir el<a href='http://www.paucostafoundation.org/cat/single_formacio.php?id=17092013f7m3&amp;categoria=Cursos%20presencials' target='_blank'> Formulari d&#39;Inscripci&oacute; de la Jornada</a>. El cost d&#39;inscripci&oacute; &eacute;s de 10&euro; que inclouen una asseguran&ccedil;a d&#39;accident, (no inclou dinar), que s&#39;hauran d&#39;ingressar al compte bancari de &ldquo;La Caixa&rdquo; 2100 3606 03 2200196966, indicant al concepte de l&#39;ingr&eacute;s el nom i cognoms del/s assistent/s a l&#39;esdeveniment, i enviar el resguard a training@paucostafoundation.orgLa jornada est&agrave; planificada com una jornada matinal de 9:30 a 14:00 aproximadament.

Gràcies a PHP iCalendar