agenda - 23 de Setembre - 29 de Setembre

23 de Setembre - 29 de Setembre

agenda Calendari
Dilluns, 23 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Curs online d'iniciació al voluntariat ambiental
Descripció: La <a href='http://www.xvac.cat/' target='_blank'>Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya </a>(XVAC) posa en marxa la quarta edici&oacute; del curs d&#39;iniciaci&oacute; al voluntariat ambiental, en el marc del <a href='http://www.voluntariat.org/Formaci%C3%B3/PladeFormaci%C3%B3delVoluntariatdeCatalunya.aspx' target='_blank'>Pla de Formaci&oacute; de Voluntariat de Catalunya (PFVC) </a>-en el que la XVAC &eacute;s escola de formaci&oacute;-.La finalitat del curs &eacute;s facilitar l&rsquo;obtenci&oacute; dels coneixements i les habilitats b&agrave;siques per a incorporar-se i participar activament com a persones volunt&agrave;ries en les entitats de voluntariat ambiental a Catalunya.El curs &eacute;s <strong>gratu&iuml;t,</strong> a dist&agrave;ncia, amb una durada de 25h i ser&agrave; <strong>del 23 de setembre al 20 d&#39;octubr</strong>e.Si us ho voleu inscriure, cal que ompliu aquest<a href='https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGR0dDFCTGRVTW9IdGZ6T3hFcU1vdVE6MQ#gid=0' target='_blank'> formulari </a>amb les vostres dades.
Dijous, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: Seminari Internacional - Redescobrir el Paisatge des del Món Local
Descripció: El Seminari Internacional es celebrar&agrave; al Casal Mari&agrave; d&rsquo;Olot els dies<strong> 26 i 27 de setembre</strong> de 2013. El seminari est&agrave; organitzat per l&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net/' target='_blank'>Observatori del Paisatge</a>, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Govern d&rsquo;Andorra.Ens trobem davant d&rsquo;un canvi de paradigma que reclama noves formes de governan&ccedil;a local i que ens obliga a reflexionar sobre la vig&egrave;ncia i la validesa d&rsquo;alguns instruments i estrat&egrave;gies que han fonamentat fins avui les pol&iacute;tiques de paisatge a aquesta escala. &Eacute;s per aix&ograve; que creiem convenient con&egrave;ixer de prop algunes de les experi&egrave;ncies m&eacute;s interessants sobre gesti&oacute; i ordenaci&oacute; del paisatge a escala local existents a casa nostra i en l&rsquo;&agrave;mbit europeu. S&#39;aprofitar&agrave; l&#39;ocasi&oacute;, tamb&eacute;, per fer p&uacute;blic el document &quot;Instruments de planificaci&oacute; del paisatge amb incid&egrave;ncia en el planejament local a Europa&quot;, que s&rsquo;ha elaborat amb la col&middot;laboraci&oacute; del Govern d&rsquo;Andorra, i un web tem&agrave;tic sobre paisatge i m&oacute;n local.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.catpaisatge.net/fitxers/MONLOCAL_WEB.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el fullet&oacute; informatiu del seminari</a>.


Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Casa Elizalde. Barcelona
Resum: VII Diada de Tècniques
Descripció: La Diada de T&egrave;cniques &eacute;s una jornada de formaci&oacute; organitzada per la xct. Durant la diada, oferim 6 tallers de formaci&oacute; de 3 hores de durada que conduiran experts en cada mat&egrave;ria. Els tallers es repetiran mat&iacute; i tarda, de manera que al llarg del dia podreu participar en els dos tallers que m&eacute;s us interessin.Aqu&iacute; teniu el llistat dels 6 tallers que s&#39;ofereixen en aquesta VII diada (podreu consultar la descripci&oacute; de cada taller al <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Diada_tecniques_xct2013.pdf' target='_blank'>Programa en PDF</a>):<div style='margin-left: 40px;'>
    <strong>1- Vols aconseguir que els teus projectes tinguin &egrave;xit? </strong>Conductor: Sergi Rufat, <a href='http://www.tandemsocial.com/' target='_blank'>TandemSocial </a>projectes d&#39;emprenedoria social

   

    <strong>2- T&egrave;cniques de restauraci&oacute; i conservaci&oacute; de punts d&#39;aigua.</strong> Conductor: Guillem Mas, t&egrave;cnic de l&rsquo;<a href='http://www.paisatgesvius.org/' target='_blank'>associaci&oacute; Paisatges Vius</a>

   

    <strong>3- El potencial del CRM per gestionar la base social de la teva entitat. </strong>Conductor:&nbsp; Jaume Albaig&egrave;s, <a href='http://www.tecnolongia.org/' target='_blank'>TecnolONGia</a>

   

    <strong>4- Conservaci&oacute; i cust&ograve;dia del territori: tot all&ograve; que vols saber. </strong>Conductora: Montse Mas&oacute;, responsable d&#39;iniciatives de la xct

   

    <strong>5- Saps com finan&ccedil;ar les necessitats de tresoreria de la teva entitat? T&rsquo;ajudem a fer-ho! </strong>Conductores: Montse Camps, responsable d&#39;administraci&oacute; de la xct i Sandra Carrera, directora adjunta de la xct

   

    <strong>6- La Gesti&oacute; del territori adaptada al r&egrave;gim d&rsquo;incendis. </strong>Conductor: Jordi Vendrell i Flotats, Ge&ograve;graf i T&egrave;cnic de la <a href='http://www.paucostafoundation.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Pau Costa</a></div>


Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via, fins el 24 de setembre, a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari: <a href='http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_diada_2013.html' target='_blank'>http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_diada_2013.html</a><strong>La inscripci&oacute; als tallers t&eacute; un cost de 16&euro;</strong>. Si es realitza la inscripci&oacute; i el pagament abans del dia 11 de setembre s&rsquo;aplicar&agrave; un 25% de descompte (12&euro;). Els tallers s&oacute;n gratu&iuml;ts pels membres de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Diada_tecniques_xct2013.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la Diada</a> (en PDF).En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb info@custodiaterritori.orgGràcies a PHP iCalendar