agenda - Setembre de 2013

Setembre de 2013

agenda Calendari
Dissabte, 14 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Centre d'Interpretació del Parc Natural del Cadí - Moixeró i el seu entorn Talló (Bellver de Cerdanya)
Resum: V Jornades Odonatològiques de Catalunya
Descripció: Aquestes Jornades tindran lloc a <strong>Bellver de Cerdanya</strong> el dissabte i diumenge <strong>14-15 de setembre</strong>, a m&eacute;s de continguts tem&agrave;tics sobre odonats, inclouran un bloc de metodologia i debat sobre cust&ograve;dia i gesti&oacute; dels medis humits en espais naturals no protegits. La XCT hi col&middot;labora amb una presentaci&oacute; sobre l&#39;&uacute;s de la cust&ograve;dia del territori per a la preservaci&oacute; de les libel&middot;lules, i amb la pres&egrave;ncia d&#39;entitats de cust&ograve;dia que explicaran la seva experi&egrave;ncia pr&agrave;ctica en una taula rodona posterior.Consulteu aqu&iacute; el <a href='/mm/file/130915_fulleto_jornades_odonats.pdf'>programa i procediment d&#39;inscripci&oacute; gratu&iuml;ta</a> (opcional reservar dinar de dissabte).


Dissabte, 21 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic.
Resum: Màster en Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible del Medi Rural
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/45/mm/image/logos/logo_uvic%20vermell.jpg' style='width: 150px; height: 45px; margin: 10px; float: right;' />Aquest M&agrave;ster s&rsquo;ofereix amb l&rsquo;objectiu de formar especialistes en la planificaci&oacute; i gesti&oacute; sostenible del medi rural amb una <strong>visi&oacute; multidisciplinar dels diferents &agrave;mbits d&rsquo;estudi del territori</strong>. Per aquest motiu, el M&agrave;ster que es presenta s&rsquo;estructura en un primer bloc de diagnosi, un segon de planificaci&oacute; i un tercer d&rsquo;intervenci&oacute; i gesti&oacute;. Un element destacable del M&agrave;ster &eacute;s el cas d&rsquo;estudi que consisteix en la realitzaci&oacute; d&rsquo;un projecte aplicat de planificaci&oacute; integrada d&rsquo;un &agrave;mbit rural de Catalunya, que servir&agrave; per al desenvolupament futur d&rsquo;aquest territori.El M&agrave;ster s&rsquo;estructura en 13 m&ograve;duls distribu&iuml;ts en 5 blocs durant dos cursos acad&egrave;mics.Inici: Setembre 2013.

Organitzat per la Universitat de VicUs recomanem que consulteu el <a href='/mm/file/noticies/2013/130921_masteru_uvic_planificacio.pdf' target='_blank'>fullet&oacute; del M&agrave;ster</a> amb informaci&oacute; detallada i dates.


Dilluns, 23 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Curs online d'iniciació al voluntariat ambiental
Descripció: La <a href='http://www.xvac.cat/' target='_blank'>Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya </a>(XVAC) posa en marxa la quarta edici&oacute; del curs d&#39;iniciaci&oacute; al voluntariat ambiental, en el marc del <a href='http://www.voluntariat.org/Formaci%C3%B3/PladeFormaci%C3%B3delVoluntariatdeCatalunya.aspx' target='_blank'>Pla de Formaci&oacute; de Voluntariat de Catalunya (PFVC) </a>-en el que la XVAC &eacute;s escola de formaci&oacute;-.La finalitat del curs &eacute;s facilitar l&rsquo;obtenci&oacute; dels coneixements i les habilitats b&agrave;siques per a incorporar-se i participar activament com a persones volunt&agrave;ries en les entitats de voluntariat ambiental a Catalunya.El curs &eacute;s <strong>gratu&iuml;t,</strong> a dist&agrave;ncia, amb una durada de 25h i ser&agrave; <strong>del 23 de setembre al 20 d&#39;octubr</strong>e.Si us ho voleu inscriure, cal que ompliu aquest<a href='https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGR0dDFCTGRVTW9IdGZ6T3hFcU1vdVE6MQ#gid=0' target='_blank'> formulari </a>amb les vostres dades.
Dijous, 26 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: Seminari Internacional - Redescobrir el Paisatge des del Món Local
Descripció: El Seminari Internacional es celebrar&agrave; al Casal Mari&agrave; d&rsquo;Olot els dies<strong> 26 i 27 de setembre</strong> de 2013. El seminari est&agrave; organitzat per l&rsquo;<a href='http://www.catpaisatge.net/' target='_blank'>Observatori del Paisatge</a>, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Govern d&rsquo;Andorra.Ens trobem davant d&rsquo;un canvi de paradigma que reclama noves formes de governan&ccedil;a local i que ens obliga a reflexionar sobre la vig&egrave;ncia i la validesa d&rsquo;alguns instruments i estrat&egrave;gies que han fonamentat fins avui les pol&iacute;tiques de paisatge a aquesta escala. &Eacute;s per aix&ograve; que creiem convenient con&egrave;ixer de prop algunes de les experi&egrave;ncies m&eacute;s interessants sobre gesti&oacute; i ordenaci&oacute; del paisatge a escala local existents a casa nostra i en l&rsquo;&agrave;mbit europeu. S&#39;aprofitar&agrave; l&#39;ocasi&oacute;, tamb&eacute;, per fer p&uacute;blic el document &quot;Instruments de planificaci&oacute; del paisatge amb incid&egrave;ncia en el planejament local a Europa&quot;, que s&rsquo;ha elaborat amb la col&middot;laboraci&oacute; del Govern d&rsquo;Andorra, i un web tem&agrave;tic sobre paisatge i m&oacute;n local.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.catpaisatge.net/fitxers/MONLOCAL_WEB.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el fullet&oacute; informatiu del seminari</a>.


Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Casa Elizalde. Barcelona
Resum: VII Diada de Tècniques
Descripció: La Diada de T&egrave;cniques &eacute;s una jornada de formaci&oacute; organitzada per la xct. Durant la diada, oferim 6 tallers de formaci&oacute; de 3 hores de durada que conduiran experts en cada mat&egrave;ria. Els tallers es repetiran mat&iacute; i tarda, de manera que al llarg del dia podreu participar en els dos tallers que m&eacute;s us interessin.Aqu&iacute; teniu el llistat dels 6 tallers que s&#39;ofereixen en aquesta VII diada (podreu consultar la descripci&oacute; de cada taller al <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Diada_tecniques_xct2013.pdf' target='_blank'>Programa en PDF</a>):<div style='margin-left: 40px;'>
    <strong>1- Vols aconseguir que els teus projectes tinguin &egrave;xit? </strong>Conductor: Sergi Rufat, <a href='http://www.tandemsocial.com/' target='_blank'>TandemSocial </a>projectes d&#39;emprenedoria social

   

    <strong>2- T&egrave;cniques de restauraci&oacute; i conservaci&oacute; de punts d&#39;aigua.</strong> Conductor: Guillem Mas, t&egrave;cnic de l&rsquo;<a href='http://www.paisatgesvius.org/' target='_blank'>associaci&oacute; Paisatges Vius</a>

   

    <strong>3- El potencial del CRM per gestionar la base social de la teva entitat. </strong>Conductor:&nbsp; Jaume Albaig&egrave;s, <a href='http://www.tecnolongia.org/' target='_blank'>TecnolONGia</a>

   

    <strong>4- Conservaci&oacute; i cust&ograve;dia del territori: tot all&ograve; que vols saber. </strong>Conductora: Montse Mas&oacute;, responsable d&#39;iniciatives de la xct

   

    <strong>5- Saps com finan&ccedil;ar les necessitats de tresoreria de la teva entitat? T&rsquo;ajudem a fer-ho! </strong>Conductores: Montse Camps, responsable d&#39;administraci&oacute; de la xct i Sandra Carrera, directora adjunta de la xct

   

    <strong>6- La Gesti&oacute; del territori adaptada al r&egrave;gim d&rsquo;incendis. </strong>Conductor: Jordi Vendrell i Flotats, Ge&ograve;graf i T&egrave;cnic de la <a href='http://www.paucostafoundation.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Pau Costa</a></div>


Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via, fins el 24 de setembre, a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari: <a href='http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_diada_2013.html' target='_blank'>http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulari_diada_2013.html</a><strong>La inscripci&oacute; als tallers t&eacute; un cost de 16&euro;</strong>. Si es realitza la inscripci&oacute; i el pagament abans del dia 11 de setembre s&rsquo;aplicar&agrave; un 25% de descompte (12&euro;). Els tallers s&oacute;n gratu&iuml;ts pels membres de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/Diada_tecniques_xct2013.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la Diada</a> (en PDF).En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb info@custodiaterritori.org


Dilluns, 30 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Postgrau en Emprenedoria Social i Desenvolupament del Territori
Descripció: Des de fa temps existeix a Catalunya i a&nbsp;nivell internacional un model d&rsquo;empresa&nbsp;en el qual l&rsquo;<strong>assoliment d&rsquo;un impacte social, mediambiental i/o cultural &eacute;s l&rsquo;objectiu&nbsp;principal de la seva activitat econ&ograve;mica</strong>.&nbsp;Un model en el qual la venda d&rsquo;un servei&nbsp;o d&rsquo;un producte &eacute;s un mitj&agrave; per assolir un&nbsp;impacte positiu sobre una necessitat de&nbsp;la societat. Aquestes empreses aspiren&nbsp;a assolir una <strong>transformaci&oacute; social de&nbsp;forma econ&ograve;micament sostenible</strong>: s&oacute;n&nbsp;les anomenades empreses socials o&nbsp;emprenedors socials. Una manera diferent&nbsp;d&rsquo;emprendre que els &uacute;ltims anys ha tingut&nbsp;un creixement exponencial a tots els racons&nbsp;del planeta.Aquest Postgrau es desenvolupa&nbsp;paral&middot;lelament a la <a href='http://www.uvic.cat' target='_blank'>Universitat de Vic </a>i a&nbsp;la Universitat de Porto amb un programa&nbsp;conjunt. En el programa hi participen&nbsp;professorat d&rsquo;ambdues universitats&nbsp;i professionals de refer&egrave;ncia en aquest&nbsp;&agrave;mbit.El Postgrau est&agrave; organitzat per la Facultat&nbsp;de Ci&egrave;ncies de la Salut i el Benestar de la&nbsp;Universitat de Vic i compta amb la participaci&oacute; de la&nbsp;Facultat d&rsquo;Empresa i Comunicaci&oacute;, la Unitat&nbsp;d&rsquo;Emprenedoria de la UVic i l&rsquo;Institut Catal&agrave;&nbsp;d&rsquo;Economia Verda, i amb la col&middot;laboraci&oacute;&nbsp;de Tandem Social, consultoria experta en&nbsp;emprenedoria i empreses socials.<strong>Durada:</strong> 30 ECTS<strong>Per&iacute;ode</strong>: de setembre de 2013 a juny de 2014<strong>Modalitat: </strong>semipresencial<strong>Horari:</strong> dissabtes de 9 a 13.30h i de 15.30 a 20h.Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='/mm/file/actualitat/Postgrau%20EMPRENEDORIA%20SOCIAL_13_14.pdf' target='_blank'>tr&iacute;ptic del Postgrau</a>.Gràcies a PHP iCalendar