agenda - Juny de 2013

Juny de 2013

agenda Calendari
Dissabte, 1 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: XIX Fòrum La primavera de les associacions
Descripció: En els darrers temps la societat civil barcelonina i catalana ha demostrat molta capacitat de mobilitzaci&oacute;. En aquesta nova edici&oacute; del <strong>F&ograve;rum Primavera de les Associacions</strong> volem con&egrave;ixer-ne les claus que l&#39;han fet possible i extreure&#39;n idees i propostes que siguin &uacute;tils per fomentar la participaci&oacute; de la base social en entitats de tot tipus, tamanys i objectius.Us convidem a participar-hi i a dir-hi la vostra (<a href='http://twitter.com/search/realtime?q=%2319forum&amp;src=typd' target='_blank'>#19forum</a>)Del 31 de maig a l&#39;1 de juny a Torre Jussana, Barcelona. Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el programa del F&ograve;rum<img alt='' src='/i-images/500/245/mm/image/imgnews/2013_04_06/130531_forum_associacions.jpg' style='width: 500px; height: 245px; margin: 10px;' />
Hora: Event diario
Lloc: Catalunya
Resum: Setmana del Voluntariat Ambiental
Descripció: Organitzat per la<a href='http://www.xvac.cat/' target='_blank'> Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya</a> (XVAC).Si esteu interessats en organitzar una activitat que formi part de la Setmana del Voluntariat contacteu amb <strong>lasetmana@xvac.cat</strong>La Setmana del Voluntariat Ambiental aglutinar&agrave; diferents activitats de voluntariat ambiental organitzades per les diverses entitats d&rsquo;arreu del territori, i que en alguns casos estaran&nbsp; obertes a la participaci&oacute; de la ciutadania.&nbsp;Aquesta iniciativa pret&eacute;n fomentar la participaci&oacute; ciutadana vers la conservaci&oacute; de l&rsquo;entorn a trav&eacute;s del voluntariat ambiental, i alhora donar visibilitat a les entitats que actuen en aquest &agrave;mbit.<em>Properament m&eacute;s informaci&oacute;.</em>

<div style='text-align: center;'>
    <img alt='' src='/i-images/350/250/mm/image/imgnews/2013_04_06/130601_svac.jpg' style='width: 350px; height: 250px; margin: 10px;' /></div>
Dijous, 6 de Juny
Hora: 17:00 - 18:00
Lloc: Fira de Barcelona
Resum: Taula rodona a Bizbarcelona: L'emprenedoria social verda a Catalunya
Descripció: <strong><a href='http://www.bizbarcelona.com/ca/agenda2/-/agenda/actividades_dias/60/2013/5/6' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/80/mm/image/imgnews/2013_04_06/logo_bizbarcelona2013.png' style='width: 150px; height: 80px; margin: 10px; float: right;' /></a>Objectiu</strong>

Presentar una diversitat de projectes d&#39;emprenedoria ambiental que s&#39;estan duent a terme a Catalunya.<strong>Ponents</strong>

Josep M. Vall&egrave;s - <a href='http://tarpunacoop.org/' target='_blank'>Associaci&oacute; Tarpuna</a>

Dami&agrave; S&aacute;nchez -<a href='http://trenca.org/' target='_blank'> Associaci&oacute; Trenca</a>

Francesc Gir&oacute; - <a href='http://www.accionatura.org/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Acci&oacute;natura</a>

Miquel Rafa - <a href='http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/home' target='_blank'>Fundaci&oacute; Catalunya-La Pedrera</a>

Anna Subirana - <a href='http://www.viulaterra.cat' target='_blank'>Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</a>Moderadora - Marta Subir&agrave; - <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.eb812fc1b897d4ba24572d32b0c0e1a0/?vgnextoid=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=da37db5c24340210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'>Departament de Territori i Sostenibilitat</a> de la Generalitat de CatalunyaA la sessi&oacute; tamb&eacute; trobareu un punt d&#39;informaci&oacute; sobre ecoetiquetes i certificats de gesti&oacute; ambiental, a c&agrave;rrec de la Sra. Maria Passalacqua, <a href='http://www.clubemas.cat' target='_blank'>Club EMAS</a><strong>Lloc i hora</strong> : Palau 1 Sala 3, de 17 a 18h. <strong>Recinte Firal de Montju&iuml;c. Barcelona</strong><strong>La xct disposa de v&agrave;ries invitacions</strong>. Per accedir a una d&#39;aquestes invitacions contacteu amb asubirana@custodiaterritori.org


Divendres, 7 de Juny
Hora: 12:00 - 13:00
Lloc: Casa de la Convalescència - Vic
Resum: Taula Rodona - Emprenedoria Social, una sortida a la crisi
Descripció: Obrir&agrave; l&#39;acte <strong>Jordi Monta&ntilde;a</strong>, rector de la Universitat de Vic.

El debat anir&agrave; a c&agrave;rrec de <strong>Maravillas Rojo</strong>, responsable d&#39;Emprenedoria Social de la Conselleria d&#39;Empresa i Ocupaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya; <strong>Marta Torras</strong>, directora de l&#39;&Agrave;rea d&#39;Impuls Social de la Fundaci&oacute; Catalunya - La Perdrea; <strong>Albert S&ograve;ria</strong>, subdirector general de l&#39;Obra Social &quot;la Caixa&quot;, i <strong>Carles de Ahumada</strong> de la cooperativa l&#39;Olivera. <strong>Jaume Oller</strong>, soci fundador de T&agrave;ndem Social, actuar&agrave; com a moderador.L&#39;acte tindr&agrave; lloc el dia 7 de juny a les 12 del migdia, a la sala noble de Creacci&oacute; (Casa de Convalesc&egrave;ncia, C/ Doctor Junyent, 1, 08500 Vic).Aquesta xerrada est&agrave; vinculada amb la presentaci&oacute; del <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2013/09/30/01/postgrau-en-emprenedoria-social-i-desenvolupament-del-territori' target='_blank'>Postgrau en Emprenedoria Social i Desenvolupament del Territori</a> de la Universitat de Vic.&nbsp;Per assistir cal confirmar assit&egrave;ncia a protocol@uvic.cat


Dimecres, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Universitat d'Estiu de la Universitat de Vic
Descripció: <a href='http://www.uvic.cat/uev' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/221/mm/image/imgnews/2013_04_06/130612_universitat_destiu.png' style='width: 150px; height: 221px; margin: 10px; float: right;' /></a>La <a href='http://www.uvic.cat/uev' target='_blank'>XVIII Universitat d&#39;Estiu de Vic</a>&nbsp;ha preparat una oferta formativa i d&#39;activitats culturals, adre&ccedil;ada a tots els p&uacute;blics, prou diversa, &agrave;mplia i atractiva. S&#39;han programat, d&#39;una banda, cursos d&rsquo;extensi&oacute; universit&agrave;ria en les &agrave;rees d&rsquo;arts i humanitats, educaci&oacute;, esports, comunicaci&oacute;, tecnologia, empresa, salut, ci&egrave;ncies, idiomes i, de l&rsquo;altra, jornades professionals i escoles d&rsquo;estiu que configuren programes de formaci&oacute; adre&ccedil;ats a estudiants universitaris i professionals de diferents &agrave;mbits. Aquesta edici&oacute; de la Universitat d&rsquo;Estiu inclou tamb&eacute; activitats d&rsquo;&agrave;mbit internacional, aix&iacute; com la tercera edici&oacute; de la Junior University, un programa d&rsquo;immersi&oacute; en angl&egrave;s dissenyat per a estudiants de batxillerat i cicles formatius. En paral&middot;lel a les activitats acad&egrave;miques programem un conjunt d&#39;activitats de car&agrave;cter divers que constitueixen la Plataforma Cultural.<a href='http://www.uvic.cat/uevActivitats' target='_blank'>Consulteu el programa detallat </a>on hi trobareu tota la informaci&oacute; dels diferents cursos i tallers (tamb&eacute; podeu <a href='/mm/file/actualitat/130612_universitat_destiu_uvic.pdf' target='_blank'>descarregar-vos el programa en PDF</a>).La xct participar&agrave; en el <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2013/06/17/01/taller-de-negociacio-i-resolucio-de-conflictes' target='_blank'>Taller de Negociaci&oacute; i Resoluci&oacute; de Conflictes</a> (del 17 al 21 de juny). Els membres de la xct podran gaudir d&#39;un <strong>10% de descompte en la matr&iacute;cula</strong> per aquest taller. Tamb&eacute; hi ha la possibilitat de descomptes per a la resta de tallers i cursos de la Universitat d&#39;Estiu. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb info@custodiaterritori.org
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Auditori de l'ONCE. Barcelona
Resum: Jornada Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social
Descripció: <strong>12 de juny, de 09:00 a 18:00

Auditori de l&#39;ONCE. Gran Via 400, Barcelona</strong>La Taula del Tercer Sector dur&agrave; a terme la <strong>jornada &lsquo;Finan&rsquo;3</strong>.<strong> Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social&rsquo;</strong> el proper 12 de juny a l&rsquo;auditori de l&rsquo;ONCE a Barcelona. La jornada est&agrave; adre&ccedil;ada a directius i gestors econ&ograve;mics de les entitats socials de Catalunya.Les pol&iacute;tiques de consolidaci&oacute; fiscal executades per les diferents Administracions P&uacute;bliques i les tensions de tresoreria que les afecten s&oacute;n la principal causa de les dificultats financeres que pateixen les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. D&rsquo;altra banda, la restricci&oacute; del cr&egrave;dit bancari i la car&egrave;ncia de mecanismes singulars de finan&ccedil;ament incrementen la gravetat del problema. Des de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya s&rsquo;ent&eacute;n que s&rsquo;est&agrave; produint un canvi estructural en les pol&iacute;tiques i els pressupostos p&uacute;blics, que ens condueixen a la consolidaci&oacute; d&rsquo;un escenari de menor disponibilitat de recursos econ&ograve;mics per atendre majors necessitats socials. En aquesta context es preveu que la jornada del proper 12 de juny plantegi les possibles solucions en l&rsquo;&agrave;mbit financer per afrontar aquest escenari.Entre d&rsquo;altres, la jornada comptar&agrave; amb una pon&egrave;ncia inicial d&rsquo;Oriol Amat, Catedr&agrave;tic d&rsquo;Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, i una explicaci&oacute; del &lsquo;Projecte Finan3&rsquo; que est&agrave; desenvolupant la Taula del Tercer Sector a c&agrave;rrec de Josep Balletb&ograve;, responsable del projecte.Durant la jornada tamb&eacute; s&rsquo;abordaran diverses respostes a les mancances financeres del Tercer Sector Social, com rec&oacute;rrer a la intermediaci&oacute; financera, com utilitzar f&oacute;rmules alternatives de finan&ccedil;ament i com incrementar els fons propis d&rsquo;una associaci&oacute; o fundaci&oacute;.Ja pots <a href='http://www.tercersector.cat/actes_inscripcio.asp?id_acte=23' target='_blank'>fer la teva inscripci&oacute;</a> a la jornada &lsquo;Finan&rsquo;3. Enfortir les capacitats financeres del Tercer Sector Social&rsquo;.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.tercersector.cat/admin/repositori/file/2013/Jornada-finan-ament-juny13_mailing.jpg' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Arxiu Històric Comarcal (carrer Pantà, 20 baixos). Terrassa
Resum: Taula rodona: “La custòdia del territori. Una eina per la gestió dels espais de l’Anella Verda de Terrassa”
Descripció: <em>Dimecres 12 de juny, 19 h.

Arxiu Hist&ograve;ric Comarcal (carrer Pant&agrave;, 20 baixos). Terrassa</em>T<strong>aula rodona: &ldquo;La cust&ograve;dia del territori. Una eina per la gesti&oacute; dels espais de l&rsquo;Anella Verda&rdquo;</strong>Amb la participaci&oacute; de:

- Sra. Montse Mas&oacute;, de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori

- Sr. Marc Vilahur, de la Fundaci&oacute; Emys

- Sr. Xavier Romero, de l&rsquo;Ajuntament de Granollers

Organitza: Ajuntament de TerrassaAquesta taula rodona forma part de la<strong> XXII Setmana del Medi Ambient de Terrassa </strong>- Del 3 al 9 de juny. El tema fonamental d&rsquo;aquesta Setmana anir&agrave; a l&rsquo;entorn del projecte de l&rsquo;Anella Verda de Terrassa, per tant, algunes de les activitats hi estan relacionades, d&rsquo;altres fan refer&egrave;ncia a d&rsquo;altres vectors ambientals, com residus, tinen&ccedil;a responsable d&rsquo;animals, horts urbans, consum responsable, energia...Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.terrassa.cat/updocs/SMA_programa[1].pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa complert de la Setmana de Medi Ambient</a>.


Dijous, 13 de Juny
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Curs: La Jardineria i l'Horticultura com a Eines Educatives, Terapèutiques i de Participació Social
Descripció: <strong>Objectius del curs</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - Con&egrave;ixer les bases de l&#39;horticultura i la jardineria i la seva aplicaci&oacute; en l&#39;&agrave;mbit de la salut, social i de l&rsquo;educaci&oacute;.

    - Analitzar la possibilitat de desenvolupar projectes de reforestaci&oacute; i rehabilitaci&oacute; d&#39;espais naturals, aix&iacute; com de promoci&oacute; de l&#39;esport i l&#39;oci en el medi natural.

    - Con&egrave;ixer experi&egrave;ncies concretes desenvolupades pels professors del curs en diferents &agrave;mbits: educaci&oacute;, salut i inclusi&oacute; social.

    - Desenvolupar un treball pr&agrave;ctic.</div>
<div>
   

    <strong>Programa</strong></div>
<div style='margin-left: 40px;'>
    1. La import&agrave;ncia de l&#39;acc&eacute;s a la natura: la vitamina V (verd). Experi&egrave;ncies i investigacions existents sobre l&#39;&uacute;s terap&egrave;utic, educatiu i social dels espais verds.

    2. La Ter&agrave;pia Hort&iacute;cola o Horticultura Educativa Social i Terap&egrave;utica.

    3. Desenvolupament de projectes de recuperaci&oacute; d&#39;espais naturals, esport i lleure en el medi natural.

    4. Necessitats dels espais on desenvolupar un projecte de Ter&agrave;pia Hort&iacute;cola i dels materials utilitzats en les sessions.

    5. Utilitzacions de l&#39;Horticultura- Jardineria: en la salut, en l&#39;educaci&oacute;, i en la participaci&oacute; i la integraci&oacute; social.

    6. Treball de camp: projecte Miquel Mart&iacute; i Pol</div>
<div>
   

    Per a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='/mm/file/actualitat/130613_curs_jardineria_salut_uvic.pdf' target='_blank'> consulteu el programa en PDF.</a>

   

    <strong>Durada:</strong> 25 hores (20 hores presencials)

    <strong>Data:</strong> Del 13 al 15 de juny de 2013

    <strong>Horari:</strong> Dijous de 16 a 20 h, divendres i dissabte de 9 a 13 i de 15 a 19 h

   

    Matr&iacute;cula: <a href='http://www.uvic.cat/activitat/440' target='_blank'>http://www.uvic.cat/activitat/440</a>

    Secretaria de Formaci&oacute; Continuada de la UVic Tel. 938815516 - sfc@uvic.cat - www.uvic.cat/uev</div>
<div style='margin-left: 40px;'>
   

    &nbsp;</div>
Divendres, 14 de Juny
Hora: 9:15 - 10:15
Lloc: Arenys de Mar
Resum: 12a. Assemblea General Ordinària de membres de la Xarxa de Custòdia del Territori
Descripció: Tindr&agrave; lloc el proper 14 de juny a Arenys de Mar. Sala Josep Maria Arnau del Centre Cultural Calisay. Riera del Pare Fita, 31

Com arribar: Veure <a href='http://maps.google.es/maps?client=firefox-a&amp;hs=7DS&amp;rls=org.mozilla:ca:official&amp;bav=on.2,or.r_qf.&amp;bvm=bv.46865395,d.ZGU&amp;biw=1680&amp;bih=946&amp;q=google+maps++Arenys+de+Mar&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=0x12bb360e3d1080c9:0xf52c8c24ec17a0f5,Arenys+de+Mar,+Barcelona&amp;gl=es&amp;sa=X&amp;ei=hNGdUcmHFKOM7Abo3oCAAQ&amp;ved=0CCwQ8gEwAA' target='_blank'>google maps</a>Per confirmar assist&egrave;ncia &eacute;s necessari que ompliu el seg&uuml;ent formulari: <a href='http://www.xct.cat/forms/assemblea13' target='_blank'>http://www.xct.cat/forms/assemblea13</a>

<strong>PROGRAMA GENERAL DE L&rsquo;ASSEMBLEA</strong> (<a href='/mm/file/actualitat/130614_PROGRAMA_GENERAL_Assemblea_13_xct.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)Durant tot el&nbsp; mat&iacute;:&nbsp; &ldquo;<em>1a Fira d&rsquo;intercanvi de marxandatge i productes comercials per a entitats de cust&ograve;dia del territori</em>&rdquo;

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    <strong>09.15 h.</strong>&nbsp;<strong>Acreditaci&oacute; dels participants a l&rsquo;assemblea</strong>, Caf&egrave;s, galetes #10xct i sucs de benvinguda.

   

    <strong>10.00 h.</strong>&nbsp;<strong>Parlaments de benvinguda</strong>, Sr.&nbsp; Estanis Fors , Alcalde d&rsquo;Arenys de Mar; representant de la Cofradia Pescadors d&rsquo;Arenys de Mar; Sr. Manel Gazo, GTCM &ndash; Associaci&oacute; Submon; Sr. Jordi Ciuraneta, Director General de Pesca i Acci&oacute; Mar&iacute;tima de la Generalitat de Catalunya

   

    <strong>10.15 h</strong>. 12a Assemblea General Ordin&agrave;ria de la xct (vegeu ordre del dia m&eacute;s avall)

   

    <strong>12:00</strong>.<strong> Proc&eacute;s participatiu del Pla de Futur de la xct</strong>

   

    <strong>13:30.</strong> <strong>Acte de celebraci&oacute; dels 10 anys de la xct</strong>

   

    <strong>14:00. Dinar. </strong>&Eacute;s necessari reserva pr&egrave;via (preu aproximat 10-15&euro;)

   

    <strong>16:00.</strong>&nbsp; <a href='http://www.viulaterra.cat/events/ca_ES/2013/06/14/02/sortida-tecnica-al-port-pesquer-d-arenys-de-mar-i-presentacio-del-projecte-de-custodia-marina-quot-canyons-del-maresme-quot' target='_blank'><strong>Sortida t&egrave;cnica al Port de Pescadors d&rsquo;Arenys de Mar </strong></a>- Projecte de Cust&ograve;dia Marina dels Canyons del Maresme.

   

    <strong>18:00. Fi de la visita i Comiat</strong>

   

    &nbsp;</div>
Diumenge, 16 de Juny
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Burg
Resum: Nova pagesia i cuina compromesa
Descripció: La jornada &ldquo;<strong>Nova pagesia i cuina&nbsp;compromesa</strong>&rdquo; t&eacute; per objectiu reunir totes&nbsp;aquelles persones interessades en la&nbsp;teoria i la pr&agrave;ctica d&rsquo;aquests dos&nbsp;conceptes emergents.&nbsp;La jornada parteix del convenciment de&nbsp;que <strong>menjar &eacute;s una acci&oacute; directa de&nbsp;pol&iacute;tica agr&agrave;ria i de que els petits canvis&nbsp;s&oacute;n poderosos</strong>.L&rsquo;organitzaci&oacute; de l&rsquo;acte&nbsp;respon a una necessitat nascuda des&nbsp;de diferents persones que treballen tant&nbsp;en el m&oacute;n agrari com en el de la&nbsp;restauraci&oacute; a partir d&rsquo;una voluntat de&nbsp;canvi, d&rsquo;aprenentatge i de compartir&nbsp;coneixements.&nbsp;Des de l&rsquo;organitzaci&oacute; animem a totes les&nbsp;persones que tinguin ganes de fer de la&nbsp;cuina compromesa el seu full de ruta a&nbsp;assistir-hi.El seminari est&agrave; dirigit&nbsp;sobretot a pagesia i persones&nbsp;vinculades a la restauraci&oacute;. Tanmateix&nbsp;trobem interessant la participaci&oacute; de&nbsp;persones que des d&rsquo;altres &agrave;mbits, com&nbsp;l&rsquo;acad&egrave;mic o el sector p&uacute;blic, treballin&nbsp;aquestes tem&agrave;tiques.&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/noticies/2013/130617_Burg_Nova%20pagesia%20i%20cuina%20compromesa.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa complert</a>.
Dilluns, 17 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic.
Resum: Taller de negociació i resolució de conflictes
Descripció: El taller &eacute;s una introducci&oacute; a la teoria i a la pr&agrave;ctica de la negociaci&oacute;. Es presenta un marc conceptual amb qu&egrave; analitzar qualsevol negociaci&oacute;, i es mostra la seva aplicaci&oacute; en diversos terrenys com el treball, el medi ambient, la pol&iacute;tica, la fam&iacute;lia, la comunitat o empresa. L&rsquo;objectiu &eacute;s dotar els participants d&rsquo;un <strong>marc conceptual clar i rigor&oacute;s des del qual analitzar qualsevol negociaci&oacute;</strong> i donar-los l&rsquo;oportunitat de<strong> millorar la seva habilitat negociadora</strong>.<strong>Programa</strong>

1. Model general de negociaci&oacute;

&nbsp; 1.1. Elements del joc

&nbsp; 1.2. Creaci&oacute; de valor

&nbsp; 1.3. Reclamaci&oacute; de valor

&nbsp; 1.4. El dilema del negociador2. Contextos de negociaci&oacute;

&nbsp; 2.1. Negociaci&oacute; i treball

&nbsp; 2.2. Negociaci&oacute; i medi ambient

&nbsp; 2.3. Negociaci&oacute; i pol&iacute;tica

&nbsp; 2.4. Negociaci&oacute; i empresa

&nbsp; 2.5. Negociaci&oacute; familiar

&nbsp; 2.6 .Mediaci&oacute; comunit&agrave;ria<strong>Professorat</strong>

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesc&nbsp; Baqu&eacute; (director de recursos humans)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gil Coll (Consell Empresarial d&#39;Osona, La Farga Group)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hernan Collado (responsable jur&iacute;dic de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori)&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jos&eacute; A. Corral (professor de gesti&oacute; d&rsquo;empreses)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Miquel dels Sants Gen&iacute;s (Il&middot;lustre Col&middot;legi d&#39;Advocats de Vic, UVic)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jes&uacute;s Mart&iacute;nez (advocat laboralista, CCOO)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eva Noguera (mediadora familiar i comunit&agrave;ria, Ajuntament d&rsquo;Arenys de Munt)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jordi Pietx (emprenedor social Ashoka, Xarxa Cust&ograve;dia del Territori)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Josep Maria Reniu (doctor en Ci&egrave;ncia Pol&iacute;tica, Universitat de Barcelona)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joan Sala (mediador i director de CRAE, UVic)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joan Sendra (Centre de Mediaci&oacute; de Dret Privat de Catalunya)<strong>Metodologia</strong>

En les classes es connecten la teoria i la pr&agrave;ctica: el participant apr&egrave;n t&egrave;cniques b&agrave;siques de negociaci&oacute;, i tot seguit les posa en pr&agrave;ctica mitjan&ccedil;ant casos pr&agrave;ctics i jocs de rol.<strong>Durada:</strong> Del 17 al 21 de juny de 2013, de 16 a 21h (total 25 hores)Els membres de la xct podran gaudir d&#39;un <strong>10% de descompte en la matr&iacute;cula</strong>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb info@custodiaterritori.org
Hora: 10:00 - 15:00
Lloc: Madrid
Resum: Taller - Oportunidades para la Custodia del Territori en la Política Agraria Común y los PDR
Descripció: <div style='margin-left: 40px;'>
    <strong>Madrid, 17 de junio de 2013, 10:00 -15:00h

    Sede de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad. Fortuny, 7. Madrid</strong></div>


<strong>Objetivo del taller:</strong> Plantear una bater&iacute;a de propuestas concretas sobre custodia del territorio enfocadas a los Planes de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, para ser trasladadas posteriormente al Ministerio y las CCAA gestoras de estos PDR.<strong>Participantes</strong>: Los participantes en el taller compartir&aacute;n y aprender&aacute;n propuestas de marco administrativo y t&eacute;cnico para aplicar en PDR regionales y nacionales. Este no es un taller dirigido a actuaciones locales o proyectos concretos de custodia del territorio si no a pol&iacute;ticas territoriales de fomento de la custodia del territorio a trav&eacute;s de PDR. De inter&eacute;s para responsables de organizaciones con incidencia pol&iacute;tica e institucional en tem&aacute;tica agraria y de medio natural, t&eacute;cnicos de administraciones p&uacute;blicas y entidades de custodia y conservaci&oacute;n de la naturaleza.<em>Se organizar&aacute; una mesa de documentaci&oacute;n y bibliograf&iacute;a &uacute;til, en la que cualquier participante puede traer aquellos documentos que crea que pueden ser de inter&eacute;s para el desarrollo del taller.</em><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/actualitat/130617_Taller_CdT_PAC_PDR_programa_DEF.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)<strong>10:00 h - Bienvenida y procedimiento de la jornada</strong>

Sonia Casta&ntilde;eda, Directora de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad<strong>10:15 h - Reforma de la PAC 2014-2020, custodia del territorio y conservaci&oacute;n: la visi&oacute;n de las entidades conservacionistas</strong>

Ana Carricondo, SEO/BirdLife y Celsa Pietado, WWF.<strong>10:55 h - Reforma de la PAC2 014-2020, custodia del territorio y conservaci&oacute;n: la visi&oacute;n de la administraci&oacute;n</strong>

Representante de la Direcci&oacute;n General de Desarrollo Rural y Pol&iacute;tica Forestal, Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n y Medio Ambiente (pendiente de confirmaci&oacute;n)<strong>11:35 h - Propuestas para la incorporaci&oacute;n de la custodia del territorio en acciones de la PAC y los PDR 2014-2020</strong>

Jordi Pietx y Laura Garc&iacute;a, Xarxa de Custodia del Territori y Fundaci&oacute;n Global Nature / Foro de Redes y Entidades de Custodia<strong>12:15 h - Pausa Caf&eacute;</strong><strong>12:45 h - Estrategias y m&eacute;todos de incidencia pol&iacute;tico-institucional para la custodia del territorio y la PAC-PDR</strong>

Jordi Pietx y Antonio Ruiz, Xarxa de Custodia del Territori y Foro de Redes y Entidades de Custodia<strong>13:15 h - Debate y aclaraci&oacute;n con los ponentes</strong><strong>15:00 h - Finalizaci&oacute;n de la jornada</strong>

<strong>IMPORTANTE. </strong>Debido al aforo de la sala, el taller esta restringido a 40 participantes.<span style='color:#b22222;'><strong> Las inscripciones se realizar&aacute;n por estricto orden de recepci&oacute;n</strong></span>. Se aceptar&aacute; 1 solo participante por organizaci&oacute;n. En caso de tener inter&eacute;s en participar 2 personas de una misma organizaci&oacute;n, se abrir&aacute; una lista de espera.&nbsp; D&iacute;as antes del taller, en caso de tener plazas disponibles, se otorgar&aacute;n dichas plazas a las personas en lista de espera.Aquellas personas interesadas que <strong>en su momento hicieron una preinscripci&oacute;n al taller</strong> tienen prioridad en la inscripci&oacute;n. No obstante, <strong>deber&aacute;n confirmar su asistencia antes del 7 de junio</strong>, cumplimentando el formulario indicado. Pasada esta fecha se proceder&aacute; a otorgar todas las plazas por estricto orden de solicitug.Para solicitar asistencia debes cumplimentar el siguiente formulario: <a href='http://www.xct.cat/forms/formulario_pac' target='_blank'>http://www.xct.cat/forms/formulario_pac</a>Una vez comprobada la disponibilidad, te enviaremos un email confirmando tu inscripci&oacute;n.En caso de dudas contactar con asubirana@custodiaterritori.org


Dissabte, 29 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Can Jordà (Santa Pau)
Resum: Curs sobre Cartografia i avaluació dels hàbitats
Descripció: Els h&agrave;bitats naturals s&oacute;n la clau de volta de la <strong>interpretaci&oacute; del medi i la conservaci&oacute; de la biodiversitat.</strong> El curs, eminentment pr&agrave;ctic, pret&eacute;n mostrar les eines i recursos b&agrave;sics per al seu estudi i avaluaci&oacute; tot prenent com exemple els treballs&nbsp; desenvolupats al Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa.El curs tamb&eacute; far&agrave; especial &egrave;mfasi en la<strong> valoraci&oacute; individual dels h&agrave;bitats i la seva evoluci&oacute;</strong>, tant des del punt de vista individual com a escala de paisatge. Tots els treballs de camp es realitzaran a l&rsquo;entorn de can Jord&agrave;.<em>Professor: Andreu Salvat Saladrigas, bi&ograve;leg i especialista en bot&agrave;nica. Apr&egrave;n, Serveis Ambientals</em>Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='/mm/file/actualitat/130629_Curs_ICHN_Cartografia_apren(1).pdf' target='_blank'>programa complert del curs</a>.Aquest curs forma part dels <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/CURSOS_2013.pdf' target='_blank'>Cursos naturalistes de la ICHN</a>.Gràcies a PHP iCalendar