agenda - 2012

2012

agenda Calendari
Dijous, 16 de Febrer
Hora: 8:30 - 9:30
Lloc: ESADE, Barcelona
Resum: V Jornada Anual de l'Institut d'Innovació Social
Descripció: <strong>Connectant la sostenibilitat amb la innovaci&oacute;</strong>

Promoure la innovaci&oacute; per afrontar els reptes socials i mediambientals

Us proposem analitzar junts la relaci&oacute; entre la sostenibilitat i la innovaci&oacute;, no des de la perspectiva d&#39;uns productes o uns serveis concrets, sin&oacute; des d&#39;una visi&oacute; organitzativa. &Eacute;s a dir, com una organitzaci&oacute; pot integrar la innovaci&oacute; i la sostenibilitat en la seva identitat i la seva cultura organitzativa.<strong>PROGRAMA</strong>

8:30h - Inscripcions9:00h - &iquest;C&oacute;mo pueden crecer responsablemente las organizaciones?

Eugenia Bieto, directora general de ESADE

Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovaci&oacute;n Social de ESADE

&ldquo;Redefiniendo el futuro del crecimiento: los nuevos l&iacute;deres de la sostenibilidad&quot;

Knut Haanaes, director ejecutivo del Boston Consulting Group10:30h - Pausa caf&eacute;11:00h - Talleres de sostenibilidad e innovaci&oacute;n:

W1. Creaci&oacute;n de valor compartido - C&oacute;mo pueden las empresas mejorar su ventaja competitiva abordando problemas sociales y medioambientales

Facilitadores: Marc Pfitzer, director ejecutivo de Foundation Strategy Group FSG Ginebra

Sonja Patscheke, consultora s&eacute;nior de FSG Ginebra (Workshop en ingl&eacute;s con interpretaci&oacute;n simult&aacute;nea)W2. Introducci&oacute;n al design thinking, una forma m&aacute;s humana de innovar

Facilitador: Amalio Rey, fundador y responsable de proyectos de Emotools SL (Workshop en castellano)

W3. Hacer que la Sostenibilidad enganche, desde dentro: &iquest;C&oacute;mo crear organizaciones con culturas de trabajo innovadoras y sostenibles?

Facilitadora: Montse Ventosa, directora de conversaciones y fundadora de StickyCulture (Workshop en castellano)W4. Planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica para desatar la creatividad y la innovaci&oacute;n hacia la sostenibilidad

Facilitadora: Kathrine Raleigh, presidenta de la Asociaci&oacute;n The Natural Step

Stanley Nyoni, asesor s&eacute;nior en sostenibilidad de la Asociaci&oacute;n The Natural Step (Workshop biling&uuml;e, ingl&eacute;s y castellano)12:30h Pausa13:00h C&oacute;mo vincular sostenibilidad e innovaci&oacute;n: una perspectiva organizacional

Kathrine Raleigh, presidenta de la asociaci&oacute;n The Natural Step

Marc Pfitzer, director ejecutivo de FSG Ginebra

Montse Ventosa, directora de conversaciones y fundadora de StickyCulture

Amalio Rey, fundador y responsable de proyectos de Emotools SL

Modera: Marc Vilanova, profesor de ESADE e investigador del Instituto14:00h Almuerzo de networking15:30h Experiencias impulsoras en la promoci&oacute;n de la innovaci&oacute;n para afrontar retos sociales y medioambientales

Indy Johar, codirector de 00:/ y cofundador del Hub Westminster

Ramon Arratia, director de sostenibilidad europea por InterfaceFLOR

Modera: Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovaci&oacute;n Social de ESADE17:00h ClausuraEs preciso confirmar la asistencia aqu&iacute;

Plazas limitadas. <strong>Inscripci&oacute;n: 35&euro;</strong> (Pago con tarjeta de cr&eacute;dito)Lugar de realizaci&oacute;n: ESADEFORUM&nbsp; - Av. Pedralbes, 60-62&nbsp; - BarcelonaPara m&aacute;s informaci&oacute;n: Relaciones P&uacute;blicas &middot; Mireia L&oacute;pez &middot; 934 952 064 &middot; 932 806 162, ext. 2406 - mireia.lopez1@esade.edu

<a href='http://www.innovacionsocial.esade.edu' target='_blank'>www.innovacionsocial.esade.edu</a>

*Jornada parcialmente en ingl&eacute;s, con traducci&oacute;n simult&aacute;nea disponible.
Divendres, 17 de Febrer
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Av. Diagonal 525, Barcelona
Resum: Jornada de cloenda de la 1ª convocatòria de subvencions al foment de la custòdia del territori
Descripció: El proper 17 de febrer el Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural, i el Departament de Territori i Sostenibilitat organitzen una<strong> Jornada de cloenda de la 1&ordf; convocat&ograve;ria de subvencions al foment de la cust&ograve;dia del territori.</strong>Durant la jornada, les 11 entitats que van resultar adjudicat&agrave;ries dels ajuts presentaran els seus projectes i els resultats obtinguts. Hi haur&agrave; un petit torn de preguntes per a cada projecte, i per tant &eacute;s una ocasi&oacute; immillorable per exposar i compartir el coneixement adquirit, intercanviar experi&egrave;ncies, etc.A m&eacute;s a m&eacute;s, es <strong>presentar&agrave; la nova convocat&ograve;ria d&rsquo;ajuts 2012 &ndash; 2014</strong>, que est&agrave; preparant la <a href='http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=6307' target='_blank'>Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tiques Ambientals</a> del<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/territori' target='_blank'> Departament de Territori i Sostenibilitat </a>de la Generalitat.<strong>Objectius, destinataris i format</strong>

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Objectiu general</em>: Compartir els resultats i els coneixements adquirits mitjan&ccedil;ant la 1a convocat&ograve;ria d&rsquo;ajuts a la cust&ograve;dia del territori

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Objectius espec&iacute;fics</em>: Con&egrave;ixer els resultats dels 11 projectes subvencionats entre 2009 i 2011, i presentar la nova convocat&ograve;ria de subvencions 2012-2014 que s&rsquo;est&agrave; preparant

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Destinataris</em>: Entitats receptores de les subvencions 2009-2011 i entitats interessades en la nova convocat&ograve;ria

<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Format:</em> Jornada de 10 a 14h, amb sessions breus de presentaci&oacute; de cadascun dels projectes subvencionats (15 min/projecte), i informaci&oacute; sobre la nova convocat&ograve;riaLloc: Av. Diagonal, 525 (edifici del Departament de Territori i Sostenibilitat). Planta 1, Sala d&#39;Actes

Data: Divendres 17 de febrer<strong>Programa</strong>

10:00 - 10:10 h - Benvinguda

10:10 - 11:10 h - Presentaci&oacute; de projectes

11:10 - 11:30 h - Pausa

11:30 - 12:30 h - Presentaci&oacute; de projectes

12:30 - 12:55 h - Pausa

12:55 - 13:40 h - Presentaci&oacute; de projectes

13:40 - 13:50 h - Presentaci&oacute; segona convocat&ograve;ria d&#39;ajuts 2012-2014

13:50 - 14:00 h - Torn de preguntes sobre la nova convocat&ograve;ria i clausuraAforament limitat. Contacteu amb Eul&agrave;lia Comas. Tel. 93 444 50 00 extensi&oacute; 2572
Dimarts, 21 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Barcelona
Resum: XI Assemblea General Extraordinària de membres de la XCT
Descripció: Dia: 21 de Febrer del 2012

Lloc: Sala Nicolau d&#39;Olwer, Institut d&rsquo;Estudis Catalans al C. del Carme, 47 de Barcelona

Horari: de 18 h a 20:15 h.<strong>PROGRAMA</strong>

18 h. <strong>Benvinguda i signatura d&rsquo;acords marc de col&middot;laboraci&oacute;</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Hble. Sr. Llu&iacute;s Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

    Rector Magn&iacute;fc, Sr. Jordi Monta&ntilde;a, de la Universitat de Vic

    Sra. Montserrat Barniol, Presidenta de la xct pel Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s</div>


Es presentaran i signaran:

- Pla de Treball de Legislatura 2011-2014 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la xct

- Conveni marc 2012-2106 entre la UVic i la xct18.40 h. <strong>Presentaci&oacute; i aprovaci&oacute; del III Pla director de la xct</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Sr. Jordi Pietx, director de la xct

    Sr. David Camps, membre de la comissi&oacute; wiki del III Pla director i de la Comissi&oacute; d&rsquo;&Egrave;tica de la xct</div>


19.15 h. <strong>Presentaci&oacute; i aprovaci&oacute; de la incorporaci&oacute; de la xct a l&rsquo;Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya</strong> (<a href='http://www.o3sac.org' target='_blank'>www.o3sac.org</a>)
<div style='margin-left: 40px;'>
    Sra. Marta Subir&agrave; , Directora General de Pol&iacute;tiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

    Sr. Manel Cunill, coordinador de l&rsquo;o3sac

    Sr. Manel Gazo, vocal del consell de membres de la xct per l&rsquo;associaci&oacute; Submon

    &nbsp;</div>
19.45 h. <strong>Aprovaci&oacute; de la modificaci&oacute; t&egrave;cnica d&rsquo;estatuts de la xct</strong>

Us encoratgem a participar-hi, si no podeu assistir presencialment, els membres podeu delegar la vostra representaci&oacute; .Podeu confirmar assist&egrave;ncia, a Montse Camps mcamps@custodiaterritori.org&nbsp; / telf: 938866135.
Divendres, 24 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Casa de Cultura de Girona
Resum: 2n Congrés de Comunicació Ambiental
Descripció: <strong><a href='http://www.congrescomunicacioambiental.cat/' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/393/82/mm/image/imgnews/2012_1_3/120224_congres_comunicacio.JPG' style='width: 393px; height: 82px; margin: 10px 5px; float: left;' /></a>

Objectius i tem&agrave;tica</strong> - El 2n Congr&eacute;s de Comunicaci&oacute; Ambiental t&eacute; per objectius donar a con&egrave;ixer eines per a comunicar millor els missatges ambientals i ser un punt d&#39;intercanvi d&#39;experi&egrave;ncies innovadores. La tem&agrave;tica d&#39;aquesta edici&oacute; s&oacute;n les noves tecnologies i les xarxes socials aplicades a la comunicaci&oacute; ambiental.<strong>A qui es dirigeix?</strong> - A tota persona que tingui la necessitat de divulgar una iniciativa relacionada amb el medi ambient: professionals i estudiants de la comunicaci&oacute; ambiental, entitats ecologistes, associacions, t&egrave;cnics de l&rsquo;administraci&oacute; local, consultories ambientals i centres d&rsquo;educaci&oacute; ambiental.<strong>Qui l&rsquo;organitza?</strong> - El 2n Congr&eacute;s de Comunicaci&oacute; Ambiental est&agrave; impulsat pel <a href='http://www.centresostenibilitat.cat' target='_blank'>Centre per a la Sostenibilitat Territorial</a> , el <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop' target='_blank'>Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya</a> , l&#39;<a href='http://www.limnos.org' target='_blank'>associaci&oacute; Limnos</a> , la Demarcaci&oacute; de Girona del <a href='http://www.periodistes.org' target='_blank'>Col&middot;legi de Periodistes de Catalunya</a> , el <a href='http://www.coamb.cat' target='_blank'>Col&middot;legi d&#39;Ambient&ograve;legs de Catalunya</a> i la <a href='http://www.ddgi.cat/' target='_blank'>Diputaci&oacute; de Girona</a> .Hi col&middot;laboren l&#39;Associaci&oacute; de Naturalistes de Girona, l&#39;Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, el portal m&oacute;nSOStenible, el Consell d&rsquo;Iniciatives Locals per al Medi Ambient, la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, la fundaci&oacute; iWith.org, el portal d&rsquo;economia dom&egrave;stica i sostenible Jornal.cat, l&rsquo;Escacc, fundaci&oacute; espai catal&agrave; de cultura i comunicaci&oacute;, l&rsquo;associaci&oacute; STIC.cat, l&rsquo;Institut del Territori i la Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental.<a href='http://congrescomunicacioambiental.cat/?page_id=70' target='_blank'>Programa provisional</a> - ja hi han v&agrave;ries pon&egrave;ncies confirmades, feu-hi un cop d&#39;ull!<a href='http://www.congrescomunicacioambiental.cat/' target='_blank'>http://www.congrescomunicacioambiental.cat/</a>M&eacute;s informaci&oacute;: Secretaria del 2n Congr&eacute;s de Comunicaci&oacute; Ambiental. Telf: 622 23 05 66. comunicacio@centresostenibilitat.cat
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Santa Margarida i els Monjos
Resum: III Jornades de custòdia fluvial i participació social: Economia verda, empreses compromeses amb el territori
Descripció: <img alt='' src='/i-images/200/283/mm/image/imgnews/2012_1_3/120224_jornades_custodia_fluvial2.jpg' style='width: 200px; height: 283px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: left;' />Associaci&oacute; H&agrave;bitats celebra les<strong> III Jornades de Cust&ograve;dia Fluvial i Participaci&oacute; Social </strong>que enguany prenen per t&iacute;tol &ldquo;<strong>Economia verda, empreses compromeses amb el territori</strong>&rdquo;. Les jornades tindran lloc el proper divendres 24 de febrer a la Masia &ldquo;Mas Catarro&rdquo; de Santa Margarida i Els Monjos (Alt Pened&egrave;s).La tercera edici&oacute; de les jornades comptar&agrave; a la participaci&oacute; de sectors empresarials ben diversos i oferir&agrave; un espai de trobada per aquelles iniciatives empresarials que d&rsquo;una o altra manera treballen amb objectius de millora i responsabilitat, tant en el vessant social com l&rsquo;ambiental. Al llarg de la jornada es posaran en com&uacute; diferents aspectes pr&agrave;ctics sobre l&rsquo;economia verda i la responsabilitat social corporativa i es debatran quines s&oacute;n algunes de les fites que esdevenen clau en els nous models empresarials que, a m&eacute;s de la millora cont&iacute;nua, integren objectius i estrat&egrave;gies espec&iacute;fiques de millora ambiental, inclusi&oacute;, participaci&oacute; social o cust&ograve;dia del territori.Les jornades estan destinades a professionals i emprenedors, entitats, estudiants i voluntaris que estiguin interessats en la cust&ograve;dia del territori i en nous models de desenvolupament.El preu general de la jornada &eacute;s de 35 euros, mentre que pels socis d&rsquo;Associaci&oacute; H&agrave;bitats &eacute;s de 15 euros. Cal realitzar la inscripci&oacute; i el ingr&eacute;s de la quota abans de dimecres 22 de febrer i enviar la butlleta d&rsquo;inscripci&oacute; i el comprovant del pagament al correu electr&ograve;nic projectes@associaciohabitats.catLa jornada compta amb el suport d&rsquo;Unnim Caixa Obra Social, de l&rsquo;Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i del Parc del Foix. Programa de les jornades

<a href='http://projecterius.org/arxius/jornades_custodia_fluvial.pdf' target='_blank'>

Veure programa complert en PDF</a>.<a href='https://docs.google.com/document/d/1kyLFzcMwKNj42aYYgfq66qnu-0GdyF2Pr8caqeNLNtI/edit?pli=1#' target='_blank'>Butlleta d&#39;inscripci&oacute;</a>


Dissabte, 25 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Vàries poblacions
Resum: Curs Emprendedories. Vida decreixent
Descripció: Durant el curs es visitaran una dotzena de col&middot;lectius i persones emprenedors que volen respectar la terra. Es reflexionar&agrave; sobre com contribu&iuml;r al decreixement creant un negoci.Durada: del 25 de febrer al 24 de mar&ccedil; (varis dissabtes). El curs tamb&eacute;&nbsp;permet assistir a algunes de les visites puntuals.Aquest curs est&agrave; organitzat pel GEPEC-EDC.Veure programa complert <a href='https://picasaweb.google.com/110659044806357331862/CursEmprenedoriaIDecreixement?authkey=Gv1sRgCOf6-tSA3_G44AE#5707507327101163330' target='_blank'>aqui</a>


Dimarts, 28 de Febrer
Hora: 9:00 - 18:00
Lloc: CaixaForum, Barcelona
Resum: XXVIII Jornada Corresponsables
Descripció: La <a href='http://www.corresponsables.com/actualidad/reserva-ya-tu-plaza-en-las-jornadas-de-presentacion-del-anuario-corresponsables-2012-0' target='_blank'>XXVIII Jornada Corresponsables</a>, amb el t&iacute;tol &lsquo;La resposta de l&#39; empresa als actuals desafiaments de la societat&rsquo;, promoguda per <a href='http://www.corresponsables.com/' target='_blank'>MediaResponsable</a> presentar&agrave; la publicaci&oacute; de refer&egrave;ncia en RSE, l&rsquo;Anuario Corresponsables 2012, reunint a experts destacats per a reflexionar entorn al valor m&eacute;s intr&iacute;nsec de la Responsabilitat Social de les Empreses: la seva contribuci&oacute; per a resoldre els reptes ambientals, socials, laborals, de drets humans i &egrave;tics que la societat afronta. Es tracta de tornar a les arrels de la RSE i analitzar el potencial, les eines, les dificultats, els avantatges que les empreses tenen, en alian&ccedil;a amb els seus grups d&rsquo;inter&egrave;s, per a donar resposta a aquests desafiaments.La jornada inclou un taller que compta amb la participaci&oacute; de la xct, durant la qual s&#39;exposar&agrave; la contribuci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori als reptes davant del canvi clim&agrave;tic.<span style='color: rgb(0, 100, 0);'>TALLER &lsquo;LA PETJADA DE CARBONI I LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIM&Agrave;TIC&rsquo;</span>

15.15h - 16.00h

COMPOSTADORES: Eugeni Castej&oacute;n, CEO

FUNDACI&Oacute; EMPRESA I CLIMA: Elvira Carles, directora

GAS NATURAL FENOSA: Amado Gil, cap del departament de Canvi Clim&agrave;tic

XARXA DE CUST&Ograve;DIA DEL TERRITORI: Sandra Carrera, directora adjunta

Dinamitza: Laura Flores, directora editorial de MediaResponsable
Dijous, 8 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana - Barcelona
Resum: Curs: Participació de la base social en les associacions
Descripció: La participaci&oacute; de la base social &eacute;s un dels reptes m&eacute;s importants que afronten actualment les associacions. Si es vol comptar amb persones implicades en una entitat (siguin voluntaris, socis o simpatitzants) &eacute;s important planificar la participaci&oacute; i gestionar-la correctament, aix&iacute; com trobar estrat&egrave;gies per promoure-la.<strong>Objectius del curs</strong>

1. Reflexionar i debatre sobre la import&agrave;ncia de la participaci&oacute; en les associacions.

2. Donar eines per diagnosticar el grau de participaci&oacute; desitjat a l&rsquo;entitat.

3. Donar eines a les associacions per dinamitzar la seva base social.El curs utilitzar&agrave; un ventall ampli de t&egrave;cniques pedag&ograve;giques per optimitzar l&rsquo;aprenentatge dels alumnes, a partir de l&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies i coneixements propis i el debat a classe. Les sessions seran impartides per Xavier Basora, Jordi Romero-Lengua i Xavier Sabat&eacute;, membres de l&rsquo;equip t&egrave;cnic d&rsquo;Espai TReS -Territori i Responsabilitat Social, i Jaume Albaig&egrave;s, consultor tecnol&ograve;gic per a entitats no lucratives, tamb&eacute; participar&agrave; en algunes sessions del curs.Duranda: 8, 15, 22 i 29 de mar&ccedil; de 2012, de 17:30 a 20:30 horesPer a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el<a href='http://tjussana.entitatsbcn.net/tj/pdf/1trim2012/Programa_CursTJ_Participacio_interna.pdf' target='_blank'> programa complert</a>.
Dissabte, 10 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Castelló d'Empúries
Resum: Seminari Agricultura i Medi Ambient
Descripció: Aquest seminari pret&eacute;n divulgar diferents experi&egrave;ncies i coneixements que ajudin a <strong>fer compatibles la viabilitat econ&ograve;mica del sector agrari i la conservaci&oacute; dels valors naturals </strong>entre la gent del sector.

Si voleu m&eacute;s informaci&oacute; del programa i inscripcions, ho podreu consultar a <a href='http://www.iaeden.cat' target='_blank'>www.iaeden.cat</a> o <a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com/' target='_blank'>http://agroterritori-iaeden.blogspot.com/</a>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; al correu agroterritori@iaeden.catConsulta el<a href='http://www.iaeden.cat/doc/SeminariCustodia12.pdf' target='_blank'> Programa dels Seminaris</a>.Dies: dissabtes 10 i 17 de mar&ccedil;

Hora i lloc: Dissabtes de 10-14h a l&#39;ecomuseu Farinera de Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries

Organitzat per l&#39;IAEDEN i el GOB Menorca.<img alt='' src='/i-images/200/76/mm/image/logos/logo_iaeden.jpg' style='margin: 5px; width: 200px; height: 76px; float: left;' /><img alt='' src='/i-images/48/120/mm/image/logos/logo_gob_menorca.png' style='margin: 5px; width: 48px; height: 120px; float: left;' />


Dimarts, 20 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Edifici de la Generalitat, Girona
Resum: Sessió 'Dinamització i suport a les entitats ambientals'
Descripció: El proper 20 de mar&ccedil; a les 16 h, tindr&agrave; lloc la sessi&oacute; &#39;<strong>Dinamitzaci&oacute; i suport a les entitats ambientals</strong>&#39; a la sala Carles Rahola de l&#39;Edifici de la Generalitat a Girona (Pla&ccedil;a Pompeu Fabra, 1). A les 15.45 h s&#39;obrir&agrave; l&#39;acc&eacute;s per l&#39;entrada exterior del Pati de les Magn&ograve;lies (veure pl&agrave;nol adjunt de l&#39;edifici).La sessi&oacute; s&#39;emmarca en el Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2011-2014 i el seu Pla d&#39;acci&oacute; 2011-2012, impulsats per la Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat. En l&#39;acte, a m&eacute;s del Pla, s&#39;hi presentaran, serveis i eines gratu&iuml;tes per a les entitats catalanes i hi haur&agrave; una taula rodona amb presentacions de projectes d&#39;entitats ambientals del territori per a l&#39;enfortiment del sector (Adjunt trobareu el programa).L&#39;acte, organitzat conjuntament amb la Diputaci&oacute; de Girona, est&agrave; dirigida principalment a les entitats ambientals que actuen en aquest territori.Consulteu el<a href='http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Educacio%20i%20sostenibilitat/Tercer%20sector%20ambiental/Pla%20suport%20TSA%202011-14/documents/prog_girona.pdf' target='_blank'> programa de la sessi&oacute;</a>.Si esteu interessats a assistir-hi us heu d&#39;inscriure enviant un correu a dtes.generalitatgirona@gencat.cat, indicant nom i cognoms, entitat que representeu, correu electr&ograve;nic i/o tel&egrave;fon de contacte.
Divendres, 23 de Març
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Auditori de La Pedrera - Barcelona
Resum: L’aigua i el canvi global a la Mediterrània
Descripció: Nombroses projeccions fetes per diversos organismes internacionals apunten que la Mediterr&agrave;nia ser&agrave; una de les regions del planeta m&eacute;s vulnerables al canvi ambiental global. Aquest fenomen, que t&eacute; en compte els efectes del canvi clim&agrave;tic, de l&rsquo;explotaci&oacute; dels recursos naturals i dels canvis d&rsquo;usos del s&ograve;l, afectar&agrave; la disponibilitat d&rsquo;aigua. Aix&ograve; pot afectar des del&nbsp; funcionament dels ecosistemes naturals o l&rsquo;agricultura, fins a les pr&ograve;pies masses d&rsquo;aigua o les activitats socials i econ&ograve;miques. En aquest context, el<strong> projecte ACCUA (2008-2011)</strong> ha avaluat les vulnerabilitats futures al canvi global de la franja litoral catalana i ha dissenyat mesures d&rsquo;adaptaci&oacute; que han de&nbsp; permetre fer-hi front.<strong>23 de Mar&ccedil; a l&rsquo;Auditori de La Pedrera</strong> , Passeig de Gr&agrave;cia 92, Barcelona<strong>Programa</strong>10,00h - Benvinguda

Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

Josep Monfort, director de l&rsquo;IRTA

Miquel Rafa, director de l&rsquo;&Agrave;rea de Medi Ambient de CatalunyaCaixa

Javier Retana,director del CREAF10,15h - &ldquo;<strong>Aigua i canvi global a la Mediterr&agrave;nia&rdquo;</strong>

David Saur&iacute;, director del Grup de Recerca en Aigua, Territori i Sostenibilitat de la UAB11,00h - <strong>&ldquo;Regionalitzaci&oacute; de projeccions clim&agrave;tiques a Catalunya per al segle XXI&rdquo;</strong>

Jordi Cunillera, cap de la Unitat de Canvi Clim&agrave;tic del Servei Meteorol&ograve;gic de Catalunya11,20h - <strong>&ldquo;Planificaci&oacute; hidrol&ograve;gica i canvi clim&agrave;tic&rdquo;</strong>

Andreu Manzano, Departament de Planificaci&oacute; de l&rsquo;Abastament de l&rsquo;Aigua de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua11,40h - <strong>&ldquo;L&rsquo;adaptaci&oacute; en el context de les pol&iacute;tiques clim&agrave;tiques a Catalunya&rdquo;</strong>

Salvador Samitier, Director de l&rsquo;Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic12,00h - Pausa caf&egrave;12,30h - <strong>Presentacions dels resultats del projecte ACCUA</strong>

A c&agrave;rrec dels grups participants en el projecte: CREAF, IRTA, ETC-SIA, Grup d&rsquo;Hidrologia Subterr&agrave;nia (UPC)
Dissabte, 24 de Març
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Bellaterra
Resum: Recollida de dades amb GPS, smartphones, PDA i manipulació amb Google Earth i MiraMon
Descripció: <img alt='' src='/i-images/150/83/mm/image/logos/logo_ichn.gif' style='margin: 10px; width: 150px; height: 83px; float: left;' />

Aquest curs est&agrave; organitzat en el marc de <strong>&#39;Els cursos Naturalistes de la Instituci&oacute;&#39;</strong>, de <a href='http://ichn.iec.cat/' target='_blank'>l&#39;Instituci&oacute; Catalana d&#39;Hist&ograve;ria Natural</a> (ICHN), filial de l&#39;Institut d&#39;Estudis Catalans.

Professorat - EDUARD LUQUE i LLU&Iacute;S COMAS BORONAT, CREAF.<strong>Programa </strong>(consulteu el <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/CCNN_2012.pdf' target='_blank'>programa complert de tots els cursos</a>)

Dissabte

9 - 14 h. Introducci&oacute; als Sistemes Globals de Navegaci&oacute; per Sat&egrave;l&middot;lit (GNSS): GPS, GLONASS, futur Galileo i canvis de projeccions cartogr&agrave;fi ques: Longitud i Latitud WGS84, UTM ED50 i ETRS89; captura de dades GPS al camp (pel Campus de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona); desc&agrave;rrega de les dades GPS, smartphone, PDA i manipulaci&oacute; de la informaci&oacute;; fotografi es amb coordenades; Importaci&oacute; i exportaci&oacute;: coordenades en fulls de c&agrave;lcul o bases de dades, xarxes UTM i capes de Sistemes d&rsquo;Informaci&oacute; Geogr&agrave;fi ca (SIG).Nota: durant el curs es far&agrave; servir GPS Garmin i Trimble, smartphones Android i Windows Mobile, per altres tipus de dispositius (iPhone, Symbian, etc.) els conceptes s&oacute;n iguals.

<strong>Cal que porteu</strong> - Portar GPS, smartphone, PDA i el cable per connectar a l&rsquo;ordinador si en teniu (no &eacute;s obligatori).<strong>Lloc de celebraci&oacute; - </strong>A les 8.45 h, al Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals (CREAF), Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona (UAB). Facultat de Ci&egrave;ncies. Edifici C; 08193 Bellaterra.<strong>Informaci&oacute; i preinscripci&oacute;</strong>

Secretaria de la ICHN. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona. De dilluns a divendres. Tel.: 933 248 582; a/e: <a href='ichn@iec.cat'>ichn@iec.cat</a>.
Dimecres, 28 de Març
Hora: 9:00 - 10:00
Resum: El binomi Turisme i Biodiversitat: Riscos, oportunitats i reptes del sector en relació a la conservació de la biodiversitat
Descripció: Accionatura organitza el <strong>Taller Pr&agrave;ctic sobre &ldquo;Turisme i Biodiversitat</strong>&rdquo; que es&nbsp;desenvolupar&agrave; el proper dimecres 28 de mar&ccedil; de 2012 a Torre Jussana.El taller t&eacute; una clara orientaci&oacute; pr&agrave;ctica en el sentit de treballar el binomi empresa i biodiversitat (i fent &egrave;mfasis en les diferents organitzacions participants).El nombre de places <strong>est&agrave; limitat a 20 persones. En cas d&#39;estar interessats</strong> envieu un correu electr&ograve;nic com m&eacute;s aviat millor a info@accionatura.org, o trucant al 93 237 38 02 per formalitzar la inscripci&oacute;. Hi poden participar treballadors/treballadores de PIME, microPIME i aut&ograve;noms del m&oacute;n del turisme, del sector NO P&Uacute;BLIC, residents a Catalunya, Extremadura, Castella La Manxa, Madrid, M&uacute;rcia, Gal&iacute;cia, Val&egrave;ncia i Can&agrave;ries.L&rsquo;acci&oacute; es configura com una acci&oacute; gratu&iuml;ta co - finan&ccedil;ada pel Fons Social Europeu &ndash; Programa empleaverde, i organitzada per la tamb&eacute; ONG Fundaci&oacute;n Global Nature.Consulteu el <a href='http://accionatura.org/assets/Uploads/Comunicacio/fotos-noticies/turismeibiodiversitat2012.pdf' target='_blank'>programa del taller</a>.
Dijous, 19 de Abril
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Sala Àgora del Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Acte de presentació del llibre VIU LA TERRA
Descripció: El proper 19 d&rsquo;abril al Cosmocaixa volem compartir amb tots vosaltres l&#39;acte de presentaci&oacute; del llibre <strong>VIU LA TERRA</strong>.&nbsp;A m&eacute;s, l&#39;acte ser&agrave; un espai de <strong>trobada entre propietaris i entitats de cust&ograve;dia</strong>, durant el qual&nbsp;es donar&agrave; a con&egrave;ixer el nou v&iacute;deo <strong>&quot;Protagonistes de la Cust&ograve;dia del Territori&quot;</strong>, finan&ccedil;at pel Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible i produ&iuml;t per Fundaci&oacute; Quepo.&nbsp;<a href='/mm/file/mis_c30/Programa_Trobada_propietaris_entitats_19abril.pdf' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/300/437/mm/image/imgnews/2012_4_6/120419_imatge_programa.png' style='margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; float: left; width: 300px; height: 437px; ' /></a>

&nbsp;

El llibre <strong><em>Viu la terra, dotze acords exemplars de cust&ograve;dia del territori a Catalunya i les Illes Balears</em></strong>, ha estat coeditat amb la revista <strong>Descobrir Catalunya</strong>, i compta amb el suport de <strong>Fundaci&oacute;n Biodiversidad</strong>, i la col&middot;laboraci&oacute; del <strong>Departament de Territori i Sostenibilitat</strong> i la <strong>Fundaci&oacute; La Caixa</strong>.Aquest llibre, amb imatges del fot&ograve;graf <strong>Oriol Clavera</strong>, i textos d&#39;en <strong>Xavier Basora</strong>, ha estat possible gr&agrave;cies a la participaci&oacute; de propietaris, entitats de cust&ograve;dia, ciutadans, administracions locals i generals, i altres organitzacions. Tots ells, persones que estimen i cuiden del nostre territori.&nbsp;<strong>Motius pels que has de venir a l&#39;acte:</strong>1. Tindr&agrave;s l&rsquo;exclusivitat de con&egrave;ixer el llibre Viulaterra. 12 acords exemplars de cust&ograve;dia del territori

2. Assistir&agrave;s a l&rsquo;estrena del v&iacute;deo Protagonistes de la cust&ograve;dia.

3. T&rsquo;explicarem quin &eacute;s el futur dels acords de cust&ograve;dia a Catalunya i els incentius fiscals

4. Podr&agrave;s con&egrave;ixer i compartir experi&egrave;ncies amb propietaris i entitats de cust&ograve;dia a Catalunya.

5. Al final de l&rsquo;acte hi haur&agrave; tastet amb productes del mercat de cust&ograve;dia, productes d&#39;acord amb la terra.

6. Et podr&agrave;s endur a casa un exemplar del llibre!Tot plegat tindr&agrave; lloc el <strong>dijous 19 d&rsquo;abril </strong>del 2012 a la sala &Agrave;gora del<strong> Cosmocaixa a les 18:30 de la tarda</strong>. Esteu tots convidats a assistir-hi (<a href='https://www.xct.cat/forms/inscripcio_19abril' target='_blank'>confirmeu assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del formulari que hem preparat!</a>). I <a href='http://www.viulaterra.cat/mm/file/activitats/120419_Programa_Presentacio_Llibre_Viulaterra_19abril_web.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa</a>.


Dijous, 10 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Barcelona
Resum: Curs: Formació i orientació per a la comunicació entre el 3er sector ambiental i el món
Descripció: L&rsquo;objectiu del curs &eacute;s orientar a les entitats del tercer sector ambiental en la preparaci&oacute; dels seus projectes, proporcionar eines de llenguatge empresarial i entrenar les seves habilitats per dialogar amb el m&oacute;n de l&rsquo;empresa. Es tracta d&rsquo;un curs de formaci&oacute;- orientaci&oacute; adre&ccedil;at exclusivament a les entitats ambientals, a trav&eacute;s del qual es compartir&agrave; un espai dedicat a preparar les entitats per dialogar i negociar amb el m&oacute;n de l&rsquo;empresa en el marc de possibles f&ograve;rums de trobada entre empreses i tercer sector.El curs consta de tres blocs:

1- Formaci&oacute; presencial: tindr&agrave; lloc el 10 de maig 2012

2- Orientaci&oacute; i assessorament en l&iacute;nia

3- Grups de treballConsulteu el <a href='http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2012/maig/10052012%20curs%20comunicaci%C3%B3%20empresa%20i%20entitat/Fitxa%20cURS%20comunicaci%C3%B3%20empresa%20i%20entitat%202.pdf' target='_blank'>programa del curs</a> per a m&eacute;s informaci&oacute;.Places limitades. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via, mitjan&ccedil;ant enviament d&rsquo;un formulari i un document signat de comprom&iacute;s, a l&rsquo;adre&ccedil;a: entitats.ambientals.tes@gencat.cat. El termini de recepci&oacute; de sol&middot;licituds finalitzar&agrave; el dilluns 7 de maig a les 14h i les peticions seran ateses per ordre d&rsquo;arribada. En cas de no poder atendre la totalitat de peticions presentades, es valorar&agrave; la possibilitat d&rsquo;organitzar una segona edici&oacute; i el seu empla&ccedil;ament.
Dissabte, 12 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Santa Pau
Resum: Avaluació del maneig i de l’estat ecològic de les pastures
Descripció: Aquest curs est&agrave; organitzat en el marc de <strong>&#39;Els cursos Naturalistes de la Instituci&oacute;&#39;</strong>, de <a href='http://ichn.iec.cat' target='_blank'>l&#39;Instituci&oacute; Catalana d&#39;Hist&ograve;ria Natural (ICHN), </a>filial de l&#39;Institut d&#39;Estudis Catalans.Dates - 12 i 13 de maig de 2012Professorat - ANDREU SALVAT, Bot&agrave;nic. Apr&egrave;n, Serveis Ambientals, SL; BERNAT PERRAMON, Enginyer agr&ograve;nom, Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa; JORDI ARTOLA, Bi&ograve;leg,Responsable del CBMS de can Jord&agrave;.<strong>Programa </strong><a href='http://ichn.iec.cat/pdf/CCNN_2012.pdf' target='_blank'>(consultar programa complert)</a>

<em>Dissabte</em>

10.15 - 11.15 h. Caracteritzaci&oacute; dels h&agrave;bitats de pastura de la Garrotxa: esp&egrave;cies de flora abundants i/o signifi catives, ecologia i distribuci&oacute;.

11.45 - 12.30 h. La ramaderia extensiva i el maneig de les pastures. Projecte de coneixement, millora i conservaci&oacute; de les pastures del Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa.

12.30 - 13.15 h. Efecte del maneig agrari sobre la productivitat, la qualitat nutritiva i l&rsquo;estat ecol&ograve;gic de les pastures.

13.15 - 14 h. M&egrave;todes d&rsquo;avaluaci&oacute; de l&rsquo;estat ecol&ograve;gic dels prats. Esp&egrave;cies i par&agrave;metres indicadors. La determinaci&oacute; del bon estat ecol&ograve;gic.

14 - 15.30 h. Dinar.

15.30 - 19.30 h. Sortida de camp: Aplicaci&oacute; de metodologies d&rsquo;avaluaci&oacute; de l&rsquo;estat ecol&ograve;gic de les pastures (inventaris de vegetaci&oacute; i transsectes). Exemples de l&rsquo;efecte de diferents maneigs agraris.<em>Diumenge</em>

10 - 17 h. Sortida al camp. S&rsquo;utilitzaran els objectius i estris de les diferents t&egrave;cniques i es posaran en pr&agrave;ctica els procediments que s&rsquo;han explicat durant el curs. Cal que porteu Indument&agrave;ria adequada per sortir al camp.<strong>Lloc de trobada</strong>

A les 10 h, a Can Jord&agrave; (Santa Pau), seu del Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa.<strong>Informaci&oacute; i preinscripci&oacute;</strong>

PNZVG. Can Jord&agrave;; 17811 Santa Pau. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Demaneu per Eva Calm. Tel.: 972 264 666; fax: 972 265 567; a/e: <a href='eva.calmp@gencat.cat'>eva.calmp@gencat.cat</a>.
Dilluns, 21 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: 1r Congrés Internacional sobre Gestió i Divulgació de Paisatges Volcànics Protegits
Descripció: Volcandpark 2012 &eacute;s el primer congr&eacute;s sobre la gesti&oacute;, la divulgaci&oacute; i el geoturisme en zones volc&agrave;niques protegides. Aquest <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>pret&eacute;n ser un f&ograve;rum de debat i pensament que lligui el coneixement de la vulcanologia amb la gesti&oacute; del territori i la seva divulgaci&oacute; entre persones que treballen en aquests espais volc&agrave;nics</span>. (Parc Nacional, Parc Natural, Reserva Natural, etc.).El Congr&eacute;s es dur&agrave; a terme a Olot, ciutat enclavada dins el Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa, i est&agrave; organitzat per el Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa, l&rsquo;Institut Jaume Almera del Centre Superior d&rsquo;Investigacions Cient&iacute;fiques, l&rsquo;Institut Geol&ograve;gic de Catalunya i l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Olot, amb l&rsquo;aval de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth&rsquo;s Interior (IAVCEI).Disposeu de temps per presentar <strong>propostes de comunicacions al congr&eacute;s fins l&#39;1 de desembre</strong> i us animem especialment a proposar comunicacions relacionades amb iniciatives de cust&ograve;dia en &agrave;rees volc&agrave;niques, i que en feu difusi&oacute; entre els vostres contactes en d&#39;altres pa&iuml;sos. Si localitzeu alguna iniciativa de <strong>cust&ograve;dia volc&agrave;nica</strong> us agrairem que ens n&#39;informeu.Us podeu descarregar el programa <a href='/mm/mail_volcandpark1(CAT)-1.pdf' target='_blank'>aqu&iacute;</a>. I trobareu m&eacute;s informaci&oacute; a <a href='http://www.volcandpark1.com/' target='_blank'>www.volcandpark1.com</a>
Dimarts, 29 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Murcia
Resum: XVII Congreso de EUROPARC-España
Descripció: <img alt='' src='/i-images/200/99/mm/image/imgnews/2012_1_3/120529_congres_europarc.jpg' style='margin: 10px; width: 200px; height: 99px; float: left;' />La Regi&oacute; de M&uacute;rcia i EUROPARC-Espanya organitzen del 29 al 31 de maig de 2012 el<strong> XVII Congr&eacute;s Anual d&#39;EUROPARC-Espanya</strong>, <strong>ESPARC 2012</strong>, a la ciutat de M&uacute;rcia.

&nbsp;

El ESPARC &eacute;s el congr&eacute;s anual dels membres d&#39;EUROPARC-Espanya, dirigit als gestors i responsables de les nostres &agrave;rees protegides. Gr&agrave;cies al suport del CEMACAM Torre Guil <a href='http://www.redeuroparc.org/esparc2012_cemacam.jsp' target='_blank'>l&#39;organitzaci&oacute; ofereix 44 places gratu&iuml;tes a les instal.lacions del CEMACAM Torre Guil.</a>L&#39;assist&egrave;ncia al congr&eacute;s de professionals d&#39;altres entitats diferents de les administracions ambientals membres d&#39;EUROPARC-Espanya es paga en funci&oacute; de les places disponibles, pr&egrave;via sol&middot;licitud que pot dirigir-se a <a name='cke_range_marker'>esparc@redeuroparc.org</a>Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; a la<a href='http://www.redeuroparc.org/esparc2012.jsp' target='_blank'> web del Congr&eacute;s</a>.


Divendres, 1 de Juny
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Torre Jussana - Barcelona
Resum: 18è Fòrum de les Associacions
Descripció: Els dies 1 i 2 de juny comen&ccedil;a el 18&egrave; F&ograve;rum de les Associacions dedicat al finan&ccedil;ament associatiu per debatre i con&egrave;ixer alternatives i altres formules d&rsquo;afrontar el futur.El F&ograve;rum La Primavera de les Associacions &eacute;s un espai creat amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;intercanviar coneixement entorn a temes actuals a trav&eacute;s de les experi&egrave;ncies de les entitats i d&rsquo;experts del sector. Enguany aquest espai de debat arriba a la 18na edici&oacute; amb el suport del Consell Municipal d&#39;Associacions de Barcelona i organitzat per Torre Jussana &ndash; Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona. El tema d&#39;aquesta edici&oacute; &eacute;s el finan&ccedil;ament associatiu per debatre i con&egrave;ixer alternatives de la m&agrave; de diversos experts en finan&ccedil;ament associatiu, mecenatge, fundraising i banca &egrave;tica.Totes les entitats de la ciutat poden participar en aquestes xerrades i debats, nom&eacute;s cal realitzar una preinscripci&oacute; gratu&iuml;ta i animar-se a participar en aquest debat sobre les perspectives de futur del finan&ccedil;ament associatiu. El F&ograve;rum es dur&agrave; a terme a Torre Jussana el divendres 1 de juny de 18h a 22h i el dissabte 2 de juny, de 10h a 14h i s&rsquo;ha posat a disposici&oacute; dels assistents una ludoteca on deixar les criatures.
Divendres, 8 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Espai Rural de Gallecs
Resum: VII Reunió de la xct
Descripció: El divendres 8 i dissabte 9 de juny de 2012 celebrarem la<strong> VII Reuni&oacute; de la xct</strong> a Mollet del Vall&egrave;s i a l&#39;espai rural de Gallecs, que organitzem conjuntament amb el <a href='http://www.espairuralgallecs.cat/cat/index.php' target='_blank'>Consorci de Gallecs</a>.<strong>Podeu trobar tota la informaci&oacute; de la VII Reuni&oacute; a <a href='http://www.xct.cat/viireunio' target='_blank'>www.xct.cat/viireunio</a></strong>Aquesta edici&oacute; la dedicarem especialment a parlar de diferents aspectes de<strong> l&#39;economia de la cust&ograve;dia del territori</strong>, en un sentit ampli del terme. Des de noves vies de finan&ccedil;ament per a les entitats de cust&ograve;dia, el finan&ccedil;ament de les iniciatives de cust&ograve;dia, fins a la valoritzaci&oacute; de les externalitats positives generades.&nbsp;Tot i el canvi de format, continuar&agrave; sent una reuni&oacute; plena de nous coneixements, aven&ccedil;os, espais de debat i intercanvi, etc. En definitiva, una reuni&oacute; per continuar teixint xarxa entre tots i totes i fer avan&ccedil;ar la cust&ograve;dia del territori.Ens podreu seguir a trav&eacute;s de twitter amb l&#39;etiqueta<strong> #7rxct</strong>.
Dissabte, 9 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Palma de Mallorca
Resum: Curs d'estiu 'Com podem participar a la conservació del nostre patrimoni'
Descripció: Aquest curs pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer la situaci&oacute; actual del territori de les Illes, que es troba condicionat per un abandonament i canvi d&#39;usos del s&ograve;l, i oferir a la vegada f&oacute;rmules innovadores per garantir la conservaci&oacute; del patrimoni. El curs compta amb diferents metodologies docents. Les dues primeres sessions s&oacute;n classes te&ograve;riques, amb un espai al final de cada sessi&oacute; dedicat al debat i a la participaci&oacute; de l&#39;alumnat. La quarta sessi&oacute; tamb&eacute; comen&ccedil;a amb una explicaci&oacute; te&ograve;rica, per&ograve; la segona part &eacute;s un taller pr&agrave;ctic de disseny i negociaci&oacute; d&#39;acords de cust&ograve;dia. Finalment, tamb&eacute; hi haur&agrave; una visita in situ al lloc de dos acords de cust&ograve;dia en col&middot;laboraci&oacute; amb les entitats de cust&ograve;dia i els propietaris que hagin subscrit l&#39;acord.<strong>Programa del curs</strong>

Primera sessi&oacute;. Valors ambientals de les Illes Balears i an&agrave;lisi de l&#39;estat de conservaci&oacute;. (4,5 h)

Segona sessi&oacute;. La cust&ograve;dia del territori, com a eina de participaci&oacute; activa en la conservaci&oacute;. (4,5 h)

Tercera sessi&oacute;. La cust&ograve;dia del territori en l&#39;&agrave;mbit estatal i europeu. Oportunitats. (4,5 h + 1 h)

Quarta sessi&oacute;. Disseny, negociaci&oacute; i seguiment d&#39;acords de cust&ograve;dia del territori. An&agrave;lisi de casos. (4,5 h)

Cinquena sessi&oacute;. Visita de camp. (6 h)http://sac.uib.es/estiu/cursos/Com-podem-participar-en-la-conservacio-del-nostre.cid244743<strong>Del 9 al 13 de juliol de 2012</strong> a l&#39;aula 8 de l&#39;edifici Sa Riera. c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.

Nombre de places: 55

Organitzat conjuntament entre la Universitat de les Illes Balears i l&#39;ICTIB.
Dimecres, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Fira Barcelona
Resum: Taula Rodona: “Emprenedoria social en l'economia verda del territori: visió des la custòdia del territori”
Descripció:

<img alt='' src='/i-images/200/70/mm/image/img_c30/logo_biz.jpg' style='width: 200px; height: 70px; margin: 10px; float: left;' />Els propers 13 i 14 de juny es celebra a Barcelona el <span style='color:#009900;'><strong>Bizbarcelona, solucions per a emprenedors i empreses</strong></span> al recinte de Montju&iuml;c de Fira de Barcelona.La xct hi tindr&agrave; pres&egrave;ncia en el<a href='http://www.bizbarcelona.com/portal/appmanager/efiraSalones/S092012?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P81201168591319033517569' target='_blank'> bloc d&#39;Innovaci&oacute;</a> amb la Taula Rodona: <span style='color:#009900;'><strong>&ldquo;Emprenedoria social en l&#39;economia verda del territori: visi&oacute; des la cust&ograve;dia del territori&rdquo;</strong></span> el dimecres 13 de juny de 13h a 14h a la Sala N&ordm;5 del Palau 5. (nota: al programa oficial el t&iacute;tol est&agrave; resumit: Emprenedoria en l&#39;economia verda del territori).L&#39;acte ser&agrave; un di&agrave;leg entre representants d&rsquo;entitats membres de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori que explicaran i posaran en valor com la conservaci&oacute; del territori i la seva biodiversitat esdevenen un &agrave;mbit innovador i emprenedor que genera noves oportunitats de negoci en l&rsquo;economia social i rural (h&agrave;bitats naturals, economia verda, ecoturisme, etc.). Comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de:<div style='margin-left: 40px;'>
    - <strong>Claus de l&rsquo;emprenedoria social en la cust&ograve;dia del territori.</strong> Sr. Jordi Pietx, director Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori i emprenedor social de la xarxa internacional Ashoka.</div>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - <strong>Valoritzaci&oacute; d&rsquo;h&agrave;bitats i productes agraris a la plana de la Selva.</strong> Sr. Marc Vilahur, director Fundaci&oacute; Emys.</div>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - <strong>Ecoturisme des de la cust&ograve;dia del territori. </strong>Sr. Pere Garet, finca La Font a Llu&ccedil;&agrave;.</div>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - <strong>Projecte integral d&rsquo;emprenedoria en la cust&ograve;dia del territori.</strong> Sr. Joan Vives, L&rsquo;Hort de la S&iacute;nia del Gaia.</div>


Totes aquelles persones interessades en assistir al Sal&oacute;, poden fer &uacute;s del codi promocional per a descomptes en l&rsquo;entrada que han facilitat a la xct com a entitat que hi participa:&nbsp;

<div style='text-align: center;'>
    XN536GHW

    8&euro; en comptes de 12&euro; on-line

    10&euro; en comptes de 15&euro; in situ</div>


<strong>Sobre el Bizbarcelona</strong>

El <a href='http://www.bizbarcelona.com/' target='_blank'>Bizbarcelona</a> concentra en 2 dies el capital emprenedor i de suport a les empreses que volen fer cr&eacute;ixer el seu negoci, i els inversors que busquen nous negocis i franqu&iacute;cies amb potencial d&rsquo;&egrave;xit. (13 i 14 de juny).

L&rsquo;esdeveniment reunir&agrave;&nbsp; solucions per a empreses o per a qui tingui un projecte empresarial en l&rsquo;&agrave;mbit de:

Finan&ccedil;ament| Innovaci&oacute;| Internacionalitzaci&oacute; i exportaci&oacute; | Estrat&egrave;gia i Gesti&oacute; Empresarial | Vendes|&nbsp; Optimitzaci&oacute; de recursos |&nbsp; Eines de m&agrave;rqueting i comunicaci&oacute;| Franquicies|&nbsp; Habilitats Directives

L&rsquo;edici&oacute; anterior (2011) destaca pels seus 14.000 visitants, 120 confer&egrave;ncies i va establir 875 contactes d&rsquo;inversi&oacute;.

M&eacute;s informaci&oacute; a la <a href='http://www.bizbarcelona.com/' target='_blank'>web del Sal&oacute;</a>.
Dijous, 14 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Lleida
Resum: III Jornades de conservació de la flora
Descripció: Les Terceres <strong>Jornades de Conservaci&oacute; de Flora</strong>, que se celebraran els propers dies 14, 15 i 16 de juny de 2012 a Lleida pretenen consolidar la participaci&oacute; d&#39;experts i professionals en el camp de la conservaci&oacute;. S&oacute;n continuadores de les celebrades anteriorment a Blanes l&#39;any 2008 (I Jornades) i a Barcelona l&#39;any 2010 (II Jornades), que van comptar amb un gran &egrave;xit de participaci&oacute; i permetran avaluar els aven&ccedil;os assolits en els dos darrers anys en l&#39;&agrave;mbit de la conservaci&oacute; de la flora a Catalunya.Aquestes Jornades tractaran diversos aspectes relatius a <strong>l&#39;avaluaci&oacute; i diagn&ograve;stic de l&#39;estat de conservaci&oacute; de la flora, amenaces i riscos per a les esp&egrave;cies m&eacute;s fr&agrave;gils i susceptibles, estudis sobre la biologia de la conservaci&oacute;, monitoritzaci&oacute;, instruments de conservaci&oacute; in situ i ex situ, programes de conservaci&oacute; i projectes de futur</strong>. Ateses les afinitats flor&iacute;stiques existents entre el Pa&iacute;s Valenci&agrave;, les Illes Balears i Catalunya els organitzadors d&#39;aquestes III Jornades continuen apostant per tenir una amplia participaci&oacute; d&#39;experts i professionals de tots aquests &agrave;mbits geogr&agrave;fics.No obstant aix&ograve;, en aquesta nova edici&oacute; es volen plantejar dos nous f&ograve;rums de debat, a m&eacute;s dels aspectes de recerca cient&iacute;fica ja encetats en passades Jornades relatius a la conservaci&oacute; de la diversitat vegetal de plantes superiors. L&#39;un fa refer&egrave;ncia a potenciar els estudis sobre diagn&ograve;stic i conservaci&oacute; de plantes inferiors (algues, bri&ograve;fits, fongs i l&iacute;quens) i un segon en el que es vol debatre la gesti&oacute; de la flora en els espais agr&iacute;coles.
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Seu del Dept. de Territori i Sostenibilitat - Barcelona
Resum: Curs de comunicació amb empreses
Descripció: En el marc de les accions formatives previstes en el Pla d&rsquo;acci&oacute; 2011/12 dins del <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD' target='_blank'>Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya</a>, s&rsquo;organitza un curs de capacitaci&oacute;-orientaci&oacute; per formar les entitats ambientals vers el di&agrave;leg i la negociaci&oacute; amb el m&oacute;n de l&rsquo;empresa, de cara a preparar relacions col&middot;laboratives entre aquest sector i el tercer sector ambiental, i que vol potenciar en el marc del projecte t&agrave;ndem.Aquest curs consta de tres blocs:

1.Sessi&oacute; inicial (6 hores): 14 de juny

2.Orientaci&oacute; i assessorament en l&iacute;nia

3.Grups de treball (una sessi&oacute; de 5 hores)Consulteu el <a href='http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2012/maig/10052012%20curs%20comunicaci%C3%B3%20empresa%20i%20entitat/Fitxa%20cURS%20comunicaci%C3%B3%20empresa%20i%20entitat%202.pdf' target='_blank'>Programa del curs</a>.
Dijous, 21 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Aix-en-Provence
Resum: IXème Conférence Internationale Droits de propieté, economie et environnement
Descripció: Igual que els anteriors vuit confer&egrave;ncies que se celebren des de 1996, el tema de la confer&egrave;ncia de 2012 &eacute;s analitzar la contribuci&oacute; dels drets de propietat o l&#39;&uacute;s i els instruments econ&ograve;mics (impostos, taxes, permisos negociables, etiquetes ...) com alternativa i / o complement de la regulaci&oacute; per garantir la gesti&oacute; sostenible dels recursos agr&iacute;coles i forestals i per satisfer les necessitats d&#39;una poblaci&oacute; Mundial estima que 9 mil milions de persones el 2050.A m&eacute;s de les mesures tradicionals d&#39;estabilitzaci&oacute; del mercat i suport als ingressos a les pol&iacute;tiques agr&iacute;coles i forestals es basen en l&#39;an&agrave;lisi dels problemes de la terra, la justificaci&oacute; ambiental i econ&ograve;mica per a la intervenci&oacute; p&uacute;blica. Les confer&egrave;ncies anteriors de ICREI ja han abordat algunes d&#39;aquestes q&uuml;estions, per&ograve; l&#39;agricultura i la silvicultura s&#39;han tractat nom&eacute;s en part i sense visi&oacute; de conjunt.Per tant, haur&agrave; d&#39;examinar les seg&uuml;ents q&uuml;estions:

&bull; Quin balan&ccedil; podem fer avui en dia els impactes sobre els recursos naturals per a les activitats agr&iacute;coles i forestals en relaci&oacute; amb q&uuml;estions clau com la gesti&oacute; dels recursos h&iacute;drics, la conservaci&oacute; la biodiversitat, la lluita contra el canvi clim&agrave;tic ...?

&bull; Com definir i avaluar els serveis agr&iacute;coles i forestals? Quines s&oacute;n les limitacions de la valoraci&oacute; economia d&#39;aquestes caracter&iacute;stiques?

&bull; Instruments econ&ograve;mics i els drets de propietat poden ser usats per promoure la gesti&oacute; sostenible dels recursos agr&iacute;coles i forestals?

&bull; Quines lli&ccedil;ons podem aprendre de les experi&egrave;ncies estrangeres de la utilitzaci&oacute; d&#39;instruments econ&ograve;mics i els drets de propietat en la gesti&oacute; sostenible dels recursos agr&iacute;coles i forestals?

&bull; Quin pot ser el paper dels arranjaments contractuals, pagaments per serveis ambientals, servituds ambientals? ....El repte &eacute;s dissenyar noves institucions jur&iacute;diques, pol&iacute;tiques econ&ograve;miques i socials que millorin el rendiment econ&ograve;mic i ambiental, alhora que protegeix les llibertats individuals i p&uacute;bliques. Ajustar els drets de propietat i els instruments econ&ograve;mics &eacute;s una tasca urgent si volem alimentar el m&oacute;n i protegir el medi ambient.L&#39;IDIOMA DE LA CONFER&Egrave;NCIA SER&Agrave; EL FRANC&Egrave;S I L&#39;ANGL&Egrave;S, AMB TRADUCCI&Oacute; SIMULT&Agrave;NIA ALS DOS IDIOMES.
Divendres, 22 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Llessui
Resum: Jornada Transhumància, medi ambient i turisme
Descripció: La Jornada Transhum&agrave;ncia, medi ambient i turisme que es realitzar&agrave; el 22 de juny, a Llessui, s&#39;emmarca dins de les Jornades de Transhum&agrave;ncia i vies pecu&agrave;ries a Catalunya, que organitza l&#39;Institut per al Desenvolupament i Promoci&oacute; de l&#39;Alt Pirineu i Aran, la Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural, i el Museu de les Terres de l&#39;Ebre.

A la jornada de Llessui es presentaran els &uacute;ltims resultats del Grup de Treball de Tranhum&agrave;ncia de Catalunya, i tenen com a objectiu generar debat sobre el potencial tur&iacute;stic de la xarxa de camins ramaders i la transhum&agrave;ncia a Catalunya, per posar en valor el patrimoni cultural i natural associat i dinamitzar socioecon&ograve;micament el territori.Us podeu descarregar el programa de la jornada <a href='http://www.idapa.cat/img/agendas/53/target_jornades_transhumncia_fmr_2012.pdf' target='_blank'>aqu&iacute;</a>Podeu fer la inscripci&oacute; <a href='http://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&amp;formkey=dGNkSGdndGxSa1JJUWlUa3pxQzE4QVE6MQ#gid=0' target='_blank'>aqu&iacute;</a>
Dimecres, 27 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 3a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya
Descripció: Barcelona acollir&agrave; del 27 al 30 de Juny la 3&ordf; edici&oacute; de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, amb l&rsquo;objectiu de consolidar-se com l&rsquo;aparador ideal per a tots els actors (entitats, empreses i ciutadania) que prenen part en la RSE.- Dimecres 27 Juny, a la Casa Asia, inauguraci&oacute; oficial, Fira RSE, presentaci&oacute; de projectes innovadors i les conferencies SOC-ECO-AMB <a href='http://www.setmanarse.cat/fira-rse.php' target='_blank'>Programa FIRA</a>

- Dijous 28 Juny, Jornada del <a href='http://www.setmanarse.cat/voluntariat.php' target='_blank'>Voluntariat Corporatiu</a>

- Divendres 29 Juny, Dia de Portes Obertes, Cinef&ograve;rum i concert a l&rsquo;aire lliure a l&#39;Espai Francesca Bonnemaison.

- Dissabte 30 Juny, Tallers l&uacute;dics sostenibles per a grans i petits, a la F&agrave;brica del SolSi ets una entitat sense &agrave;nim de lucre, pots presentar el teu projecte a la web, i proposar una activitat de voluntariat per al dijous 28 de Juny per a rebre persones voluntaries que donguin suport a la teva tasca social Dia del voluntariat.
Hora: 8:45 - 9:45
Resum: Curset Pràctic 'Accessibilitat al Medi Natural'
Descripció: <strong><img alt='' src='/i-images/200/73/mm/image/imgnews/2012_4_6/120627_gepec_curset.png' style='border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; width: 200px; height: 73px; float: left;' />Perqu&egrave;?</strong>

El nombre i proporci&oacute; de persones amb necessitats especials &eacute;s m&eacute;s elevat del que hom s&#39;imagina. I el ritme de creixement d&#39;aquesta part de la poblaci&oacute;, incloent la gent m&eacute;s gran, s&#39;est&agrave; accelerant en els darrers anys. Les limitacions mentals, f&iacute;siques i sensorials tenen una diversitat molt gran tant en els nivells de depend&egrave;ncia, com en les seves tipologies.

Per contra, el nostre medi natural i les infrastructures i serveis relacionats, sovint exclouen, dificulten o limiten l&#39;acc&eacute;s i el gaudir a aquest sector de la poblaci&oacute;. Per altra banda, incloure aquest ventall cada cop m&eacute;s gran de les persones permet, alhora, fer m&eacute;s amable i hum&agrave; un servei o estructura a la resta de la poblaci&oacute;. Uns exemples? la mida de la lletra o les rampes enrasades.<strong>Com?</strong>

La metodologia que seguim el projecte &ldquo;Natura per a tothom&rdquo; del Grup d&#39;Estudi i Protecci&oacute; dels Ecosistemes del Camp- Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) &eacute;s ben simple. Abans de con&egrave;ixer eines t&egrave;cniques, hem d&#39;estar conven&ccedil;uts que cal realitzar-les i que ens beneficiarem totes i tots. D&#39;aquesta manera, durant el curset, es far&agrave; un recorregut vivencial molt intensiu que intentar&agrave; posar-vos en la pell de les persones excloses. Acte seguit es faran nocions b&agrave;siques molt importants a l&#39;hora de treballar de cara al p&uacute;blic o b&eacute; de cara a realitzar modificacions f&iacute;siques d&#39;infraestructures o del medi natural. Finalment, es comentaran casos reals dels propis participants i es&nbsp;donaran recursos per a poder-los usar.Dimecres 27 de juny, de 8h45&#39; a 13h45&#39;

A la Seu del Parc Natural dels Ports. Roquetes.

Preu: 40&euro;

Es lliurar&agrave; certificat acreditatiu

Orientat a professionals i empresaris amb tracte al p&uacute;blic i/o que han de realitzar modificacions f&iacute;siques de l&#39;entorn per a fer-lo m&eacute;s adaptat dels sectors p&uacute;blic, turisme, urbanisme, benestar social, educaci&oacute;, obres, etc.Inscripcions i informaci&oacute;: ramonf1966b@gmail.com&nbsp; telf. 675384707
Dijous, 28 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Solsonès)
Resum: Seminari. Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Descripció:

El dijous 28 de juny tindr&agrave; lloc al <a href='http://www.ctfc.cat/' target='_blank'>Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya</a> (Solsona) un Seminari sobre la <strong>nova proposta de programaci&oacute; de Fons FEDER</strong> i les <strong>oportunitats futures que comporta per a la biodiversitat i el patrimoni natural</strong>.Trobareu tota la informaci&oacute; al programa de la jornada:

http://www.ctfc.cat/docs/120628_Presentacio_SURF_%20v6.pdfAquest Seminari, organitzat conjuntament entre el Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya, el <a href='http://www.cedricat.cat/presentacio.php' target='_blank'>Centre de Desenvolupament Integrat Rural de Catalunya</a> i l<a href='http://www.arca-dr.cat/' target='_blank'>&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Iniciatives Rurals de Catalunya</a>, el dedicarem a <strong>parlar</strong> i <strong>debatre </strong>de la nova programaci&oacute; del Fons FEDER (2014-2020) i de les oportunitats que comporta en l&rsquo;&agrave;mbit de la conservaci&oacute; i del patrimoni natural tant per a les entitats privades i sense &agrave;nim de lucre com per a les institucions p&uacute;bliques o para-p&uacute;bliques.

Organitzarem a m&eacute;s una <strong>sessi&oacute; de networking</strong> al final del dia per tal de <strong>facilitar contactes i sin&egrave;rgies entre entitats</strong>, administracions locals i institucions participants al seminari de cara a la definici&oacute; d&rsquo;oportunitats futures en el marc de projectes FEDER en l&rsquo;&agrave;mbit de la biodiversitat i del patrimoni naturalEns podreu seguir a trav&eacute;s de twitter amb l&#39;etiqueta <strong>#federbiocat</strong>.
Hora: 8:30 - 9:30
Lloc: Auditori del Dept de Medi Ambient de Gencat. Av. Josep Tarradellas 2-6
Resum: XXX Jornada Corresponsables sobre RSE i Medi Ambient
Descripció: En aquesta Jornada es donar&agrave; a con&egrave;ixer les iniciatives sostenibles pioneres al nostre pa&iacute;s i a reflexionar entre totes les parts implicades, en concret, sobre els temes de debat de la Cimera Rio +20 i, en general, el model econ&ograve;mic actual i el seu impacte sobre el medi ambient.

Assist&egrave;ncia gratu&iuml;ta. Places limitades.

Inscripcions a la web www.corresponsables.com i a l&#39;enlla&ccedil;: <a href='http://eventos.corresponsables.com/jxxx-barcelona.php' target='_blank'>http://eventos.corresponsables.com/jxxx-barcelona.php</a><strong>Programa</strong>

<em>9.00h - 9.30h Inauguraci&oacute;n institucional</em>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Generalitat de Catalunya: Assumpta Farran, directora general de Calidad Ambiental

    MediaResponsable: Marcos Gonz&aacute;lez, director general y editor de Corresponsables</div>
<em>9.30h - 11.15h Mesa de debate sobre las estrategias medioambientales de las grandes y peque&ntilde;as empresas hacia un futuro sostenible</em>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Eroski: Gotzone Artabe, responsable de Medio Ambiente

    Heineken: Eduardo Zald&iacute;var, director de Comunicaci&oacute;n Corporativa

    Secretar&iacute;a de Presidencia y Relaciones Corporativas Ricoh Espa&ntilde;a: Eduard Farga, director de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios

    Torraspapel: Santiago Tesi, director de Marketing

    Modera: Mar&iacute;a Jos&eacute; S&agrave;rrias, jefa del Servicio de Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya</div>
<em>11.15h - 11.45h Pausa - caf&eacute;

11.45h - 13.30h Los grupos de inter&eacute;s reflexionan sobre los retos de R&iacute;o+20 que plantea la Econom&iacute;a Verde</em>
<div style='margin-left: 40px;'>
    ASPAPEL: Armando Garc&iacute;a-Mendoza, secretario general

    DNV Business Insurance: Juan Andr&eacute;s Salido, socio

    eco-union: J&eacute;r&eacute;mie Fosse, co-fundador y presidente. Director de Global Eco Forum

    Ecoemprenedors: Eugeni Castej&oacute;n, presidente

    Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori: Sandra Carreras, directora adjunta

    CECOT: Anna Delcl&oacute;s, directora

    Modera: Jordi Bigues, periodista ambiental</div>
<em>13.30h Clausura</em>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Generalitat de Catalunya - Salvador Samitier, director de la Oficina de Cambio Clim&aacute;tico

    Ajuntament de Barcelona - Roman Llagostera, gerente de Medio Ambiente y Servicios Urbanos</div>

Dissabte, 30 de Juny
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Consorci del Lluçanès. Santa Creu de Jutglar
Resum: Jornada Tècnica sobre Alimenturisme i Rutes de Productes Agroalimentaris del Lluçanès
Descripció: La Jornada pret&eacute;n analitzar els criteris t&egrave;cnics que cal considerar a l&rsquo;hora d&rsquo;implantar un turisme agroalimentari lligat a un territori, donar a con&egrave;ixer diversos casos pr&agrave;ctics d&rsquo;&egrave;xit en mat&egrave;ria de difusi&oacute; del patrimoni agroalimentari lligat al seu territori, aix&iacute; com donar a con&egrave;ixer les accions de difusi&oacute; i promoci&oacute; que es duen a terme des del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s.<strong>Programa</strong>

10.30-10.45&nbsp; Benvinguda i presentaci&oacute; de les Jornades

10.45-11.45&nbsp; Alimenturisme aplicat al territori del Llu&ccedil;an&egrave;s des del punt de vista t&egrave;cnic. Jordi Torras

11.45-12.30&nbsp; Com pot contribuir el turisme actiu en la consolidaci&oacute; dels productes agroalimentaris d&rsquo;un &agrave;mbit territorial? Ramon Sentmart&iacute;

12.30-13.00&nbsp; Experi&egrave;ncia pr&agrave;ctica de rutes visitables entorn aliments agroalimentaris. &quot;Vidr&agrave; Visita&quot;

13.00-13.30&nbsp; Taula rodona

13.30-15.00&nbsp; Dinar tast amb productes locals

15.00-15.30&nbsp; Presentaci&oacute; Rutes de productes agroalimentaris del Llu&ccedil;an&egrave;s

15.30-17.00&nbsp; Despla&ccedil;ament i visita a un productor-elaborador de la ruta de la llet

17.00-18.30&nbsp; Despla&ccedil;ament i visita a un elaborador de la ruta del pa

18.30-19.00&nbsp; Valoraci&oacute; i cloenda<strong>Ponents</strong>

Jordi Torras (creador del model de gesti&oacute; Alimenturisme&reg; o Turisme dels Aliments)

Ramon Sentmart&iacute; (director de Productes Locals).La Jornada es pot completar amb el curs on-line &ldquo;Alimenturisme: descobrir els aliments visitables a Catalunya&rdquo; que es far&agrave; del 25 de juny al 2 de juliol.
Dissabte, 7 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Resum: Descoberta i estudi dels micromamífers de muntanya: posada en marxa d’una estació de seguiment
Descripció: <img alt='' src='/i-images/200/110/mm/image/logos/logo_ichn.gif' style='width: 200px; height: 110px; margin: 10px; float: left;' />Aquest curs s&#39;enmarca en els Cursos Naturalistes de la Instituci&oacute; 2012, organitzat per l&#39;ICHN.<strong>Professorat</strong>

ALFONS RASPALL (bi&ograve;leg i divulgador ambiental) i IGNASI TORRE (bi&ograve;leg i coordinador de SEMICE).<strong>Programa</strong>

Dissabte

10.30 h. Presentaci&oacute;

11 - 14 h. Introducci&oacute; al grup faun&iacute;stic. Introducci&oacute; als sistemes de detecci&oacute; i estudi. Obtenci&oacute; indirecta d&rsquo;informaci&oacute;; a la recerca dels primers indicis: exercicis d&rsquo;assaig prospectiu; itinerari de recerca.

15.30 - 20 h. M&egrave;todes directes de mostreig poblacional, mitjan&ccedil;ant la captura i recaptura. Est&agrave;ndard poblacional per a una xarxa de seguiment. El projecte de seguiment SEMICE; muntatge d&rsquo;un dispositiu de trampeig; exercicis virtuals de prospecci&oacute; poblacional.

21.30 - 23.30 h. Control nocturn de la zona de trampeig. Manipulaci&oacute;, mesura i marcatge dels animals.Diumenge

8 - 11 h. Control i desmuntatge de les parcel&middot;les de trampeig.

11.30 h. Elaboraci&oacute; i tractaments estad&iacute;stics de les dades. An&agrave;lisis dels resultats. Conclusions.

13.30 h. Cloenda.Cal que porteu: Repelent de mosquits, frontals, especialment de cara els mostrejos de nit.<strong>Lloc de trobada</strong>: A les 10.15 h, al Centre d&rsquo;informaci&oacute; del Parc Nacional d&rsquo;Aig&uuml;estortes i Estany de Sant Maurici, a Senet (antiga serradora del poble).<strong>Informaci&oacute; i preinscripci&oacute;</strong> - La Serradora, Senet. De 9 a14 h i de 15.30 a 17.45 h. Demaneu per Maria Farr&eacute;. Tel.: 973 698 232; a/e: pnaiguestortes@gencat.cat
Dijous, 6 de Setembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Mas Quintanes. Masies de Voltregà
Resum: 6a Diada de Tècniques
Descripció: Benvolguts/des,El proper <strong>dijous 6 de setembre</strong> celebrem la VI Diada de t&egrave;cniques de la xct, a Mas Quintanes, a les Masies de Voltreg&agrave;. La Diada compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l&#39;EFA Quintanes.En un dia oferim <strong>6 tallers de formaci&oacute;</strong> en diferents aspectes al voltant de la cust&ograve;dia del territori, tant en la gesti&oacute; de les iniciatives com de les entitats.&nbsp; El<strong>s participants podeu escollir 2 tallers</strong>, i en realitzareu un al mat&iacute; i un a la tarda. La diada est&agrave; oberta a totes les persones que es vulguin formar en aspectes t&egrave;cnics relacionats amb la cust&ograve;dia.&nbsp; La diada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal<strong> inscripci&oacute; pr&egrave;via, fins el 4 de setembre</strong>, a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari: <a href='https://www.xct.cat/forms/inscrip_vi_diada_tecniques' target='_blank'>https://www.xct.cat/forms/inscrip_vi_diada_tecniques</a>Consulteu el <strong><a href='https://www.xct.cat/mm/file/Diadatecniques2012_DEF.pdf' target='_blank'>PROGRAMA</a></strong> per a informaci&oacute; detallada dels 6 tallers que s&#39;ofereixen:<strong>1- Introducci&oacute; a la Gesti&oacute; Adaptativa. Noves eines per dissenyar projectes, planificar la gesti&oacute; d&rsquo;espais i controlar l&rsquo;efici&egrave;ncia de les nostres accions.</strong> Conductor:&nbsp; Xavier Escut&eacute;, Fundaci&oacute; CatalunyaCaixa<strong>2- Fer aliances i col&middot;laboracions: l&#39;hora de la veritat.</strong> Conductor:&nbsp; Frederic Cus&iacute; i Marc Botella, consultors d&rsquo;organitzacions<strong>3- La seguretat jur&iacute;dica a la pr&agrave;ctica: com redactar un acord de cust&ograve;dia de qualitat (i que aporti seguretat jur&iacute;dica a les parts).</strong> Conductor: Hernan Collado, responsable jur&iacute;dic de la xct<strong>4- Noves oportunitats per a l&rsquo;obtenci&oacute; de finan&ccedil;ament: els ajuts europeus.</strong> Conductora: Pilar Rodr&iacute;guez, coordinadora del projecte LANDLIFE de la xct<strong>5- Com liderar els canvis a les nostres entitats amb &egrave;xit. </strong>Conductora: Sandra Carrera, directora adjunta de la xct<strong>6- Obtenir recursos a trav&eacute;s de la donaci&oacute; espont&agrave;nia.</strong> Conductora: Maria Jos&eacute; Pedragosa, emprenedora social i impulsora de Canal ComunicaPodeu posar-vos en contacte amb Montse Mas&oacute; a trav&eacute;s de mmaso@custodiaterritori.org en cas de dubte.No espereu fins l&#39;&uacute;ltim moment a inscriure&#39;us!&nbsp; Us hi esperem!
Dimecres, 12 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Debats territorials del procés de participació de l’ESCACC
Descripció: El Departament de Territori i Sostenibilitat, a trav&eacute;s de l&rsquo;Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic de la Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tiques Ambientals, ha estat treballant en l&rsquo;elaboraci&oacute; de l&rsquo;Estrat&egrave;gia Catalana d&#39;Adaptaci&oacute; al Canvi Clim&agrave;tic 2013-2020 (ESCACC) per tal d&#39;identificar les zones i activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i plantejar accions per a l&#39;adaptaci&oacute; i, aix&iacute;, esdevenir menys vulnerables.Amb l&rsquo;objectiu de mostrar el resultat d&rsquo;aquest treball i recollir opinions, esmenes, sugger&egrave;ncies i comentaris, us convidem a qu&egrave; assistiu a alguna de les <a href='http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Politiques/Politiques%20catalanes/Ladaptacio%20al%20canvi%20climatic/Proces%20ESCACC/docs/ESCACC%20versio%20juny_2.pdf' target='_blank'><strong>diverses sessions</strong></a> de debat territorials del <strong>proc&eacute;s de participaci&oacute; de l&rsquo;ESCACC</strong>. Podeu triar la sessi&oacute; que m&eacute;s us convingui en funci&oacute; de la vostra proximitat i/o de les vostres agendes (vegeu pdf de les sessions). Les <strong>sessions s&oacute;n obertes a tothom</strong> i l&rsquo;horari &eacute;s de 18 a 20 hores del vespre; consistiran en una presentaci&oacute; de 30 minuts del document per part de l&rsquo;Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic, i uns grups de treball de debat durant una hora i mitja.Per tal de formalitzar la inscripci&oacute; cal omplir aquest <a href='http://forms.lavola.net/enquesta2.php?id=dHdlbnRpYzIwMTIwNzI1MTIyOTUxNjI0MTE2' target='_blank'>formulari</a>.Al web de l&rsquo;<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES' target='_blank'>Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic</a> hi trobareu un <strong>formulari de propostes en l&iacute;nia</strong>, que estar&agrave; <strong>operatiu fins al dia 31 d&rsquo;octubre</strong>, perqu&egrave; ens f&eacute;u arribar les vostres observacions, esmenes i suggeriments si les voleu avan&ccedil;ar abans de la celebraci&oacute; de les sessions de debat territorials.Des de la xct us animem a participar dels debats territorials, i de fer les vostres aportacions a l&#39;Estrat&egrave;gia mitjan&ccedil;ant el formulari online.Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu electr&ograve;nic a l&rsquo;adre&ccedil;a <a href='occc@gencat.cat'>occc@gencat.cat</a>.
Dijous, 20 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Maó - Menorca
Resum: Curs - La custòdia agrària del territori. Conservar cultivant
Descripció:

El curs que s&#39;ofereix, denominat <strong>Conservar cultivant,</strong> es dur a terme en el marc de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei.<strong>Objectius del curs</strong>: Apropar les estrat&egrave;gies de conservaci&oacute; a l&#39;aprofitament sostenible dels recursos. Donar a con&egrave;ixer les potencialitats de la cust&ograve;dia del territori. Divulgar experi&egrave;ncies de cust&ograve;dia aplicada a l&rsquo;&agrave;mbit agrari. Descobrir programes de conservaci&oacute; lligats a la iniciativa privada.<strong>Contingut/Programa</strong>: El programa previst incorpora les claus d&#39;aquesta estrat&egrave;gia de conservaci&oacute;, en la qual Menorca ha estat una zona pionera. Es veuran tamb&eacute; veus d&#39;altres indrets que treballen en la mateixa l&iacute;nia i es comptar&agrave; amb un seguit de sessions pr&agrave;ctiques on poder con&egrave;ixer l&rsquo;illa, els seus valors naturals i la seva intr&iacute;nseca relaci&oacute; amb una gesti&oacute; agr&agrave;ria responsable.<strong>Lloc: </strong>Grup Balear d&#39;Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)&nbsp; - Menorca

<strong>Dates i horari:</strong> 20, 21 i 22 de setembre de 2012

<strong>Idioma: </strong>Castell&agrave;<strong>Preu d&#39;inscripci&oacute;</strong>: 80 euros. El preu inclou el dinar dels tres dies, el sopar del primer, aix&iacute; com els despla&ccedil;aments amb autob&uacute;s a les excursions i a les visites de camp.<strong>Persones a qui va dirigit</strong>: T&egrave;cnics d&#39;empreses relacionades amb medi ambient, entitats no lucratives ambientals o agr&agrave;ries, t&egrave;cnics de l&#39;administraci&oacute; p&uacute;blica, propietaris de terrenys agraris, agricultors i gestors de finques que busquen rendibilitat, universitaris relacionats amb la tem&agrave;tica, persones interessades en noves f&oacute;rmules de conservaci&oacute; ambiental.M&eacute;s informaci&oacute; a <a href='http://www.uimir.cime.es/contingut.aspx?IDIOMA=1&amp;idpub=637' target='_blank'>la&nbsp;p&agrave;gina del curs</a>.
Dimecres, 26 de Setembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: ESADEFORUM - Barcelona
Resum: Conferència: Innovació a les ONG's
Descripció: <strong>S&oacute;n les ONGs innovadores?</strong> Quins elements afavoreixen que ho siguin i quins frens existeixen? Com podem promoure la innovaci&oacute; dins de la nostra entitat? La innovaci&oacute; &eacute;s imprescindible en el context actual. Ho &eacute;s per a tots els sectors, tamb&eacute; per a les ONGs, que, despr&eacute;s d&#39;unes d&egrave;cades de creixement, afronten un context actual que els obliga a replantejar les fonts de finan&ccedil;ament tradicionals i q&uuml;estiona la seva capacitat de mobilitzaci&oacute;.Totes les persones assistents seran obsequiades amb un exemplar del llibre<em> Innovar para el cambio social. De la idea a la acci&oacute;n</em>, d&#39;Ignasi Carreras, Elena Rodr&iacute;guez Blanco i Maria Sureda.


Divendres, 28 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Setmana Europea de Custòdia
Descripció: Animem a les entitats a reservar-se les dates,<strong> del 28 de setembre al 7 d&rsquo;octubre del 2012</strong> i a comen&ccedil;ar a pensar en activitats per participar-hi!En el marc del projecte LANDLIFE, la xct, com a coordinadora del projecte, juntament amb els tres socis europeus, organitzar&agrave; la que ser&agrave; la 1a Setmana Europea de la Cust&ograve;dia del Territori i 5a als Pa&iuml;sos Catalans. Aquesta ha de ser una nova ocasi&oacute; per donar a con&egrave;ixer a tota la ciutadania les iniciatives que esteu duent a terme per conservar, protegir i millorar el nostre entorn, el nostre territori. A m&eacute;s a m&eacute;s, el salt de la setmana a una escala europea ha de servir per amplificar el nostre missatge, seguint creant xarxa m&eacute;s enll&agrave; de la nostra terra.La Setmana Europea de la Cust&ograve;dia compta ja amb un portal web, <a href='http://www.landlifeweek.eu' target='_blank'>www.landlifeweek.eu</a>, on ara mateix trobareu informaci&oacute; b&agrave;sica sobre la iniciativa. Us animem doncs a que comenceu a planificar activitats per celebrar conjuntament una gran Setmana de la Cust&ograve;dia del Territori!&nbsp; Per qualsevol consulta o suggeriment us podeu adre&ccedil;ar a: setmana@custodiaterritori.org.
Diumenge, 30 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona
Resum: Cursos d'especialització en ecoturisme
Descripció: <div style='text-align: justify; '>
    L&#39;<a href='http://eutdh.cat/portada-mostra-0-cat-portada.htm' target='_blank'>Escola Universit&agrave;ria de Turisme i Direcci&oacute; Hotelera</a> (EUTDH) de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona comen&ccedil;a aquest novembre dos <a href='http://eutdh.cat/articles-mostra-4412-cat-cursos_despecialitzacio_en_ecoturisme.htm' target='_blank'>cursos d&#39;especialitzaci&oacute;</a> en ecoturisme / turisme de natura:

   

    <strong>- Creaci&oacute; i gesti&oacute; de productes i empreses ecotur&iacute;stiques

    - La professi&oacute; de guia de natura</strong>

   

    Aquests cursos han estat dissenyats amb l&#39;objectiu principal de formar professionals que volen crear productes i / o empreses ecotur&iacute;stiques o volen dedicar-se al guiatge de natura. Els cursos tamb&eacute; van dirigits a aquelles persones que ja s&#39;hi dediquen per&ograve; volen millorar la seva formaci&oacute; i garantir una millor projecci&oacute; professional. Es tracta de dos &agrave;mbits que presenten un gran potencial de creixement tant en el context nacional com en l&#39;internacional.&nbsp;Estan enfocats per ser eminentment pr&agrave;ctics (s&#39;oferiran pr&agrave;ctiques opcionals en empreses i institucions) i comptaran amb la pres&egrave;ncia de professors molt experimentats, informaci&oacute; rellevant i actualitzada i un entorn, activitats i jornades orientades a la interacci&oacute; amb empreses, administraci&oacute; i professionals del sector.

   

    S&oacute;n cursos que han estat creats per donar resposta a una necessitat cada vegada m&eacute;s evident en el mercat tur&iacute;stic. La demanda creixent de productes ecotur&iacute;stics implica, efectivament, la necessitat de disposar d&#39;empreses i professionals tant del sector p&uacute;blic com del privat suficientment formats per afrontar el repte d&#39;oferir productes i serveis d&#39;alta qualitat i amb garanties d&#39;&egrave;xit.

   

    En aquest sentit, aquests cursos pretenen omplir el buit existent fins el moment en la formaci&oacute; acad&egrave;mica en aquest sector. En el camp del guiatge de natura, aquesta &eacute;s una formaci&oacute; pionera tant a l&#39;Estat espanyol com a la resta d&#39;Europa.

   

    <strong>M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions</strong>:&nbsp;<a href='http://eutdh.cat/articles-mostra-4412-cat-cursos_despecialitzacio_en_ecoturisme.htm' target='_blank'>http://eutdh.cat/articles-mostra-4412-cat-cursos_despecialitzacio_en_ecoturisme.htm</a></div>
Dilluns, 1 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Curs “La participació dins les associacions: com podem fer un pla de participació”
Descripció: El curs &ldquo;La participaci&oacute; dins les associacions: com podem fer un pla de participaci&oacute;&rdquo; es posa en marxa amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;oferir a les entitats eines i mecanismes per tal de millorar la participaci&oacute; dins de les associacions.Al acabar el curs els participants han d&rsquo;haver desenvolupat habilitats i capacitats per dissenyar, implementar i gestionar plans de participaci&oacute; per a les seves entitats.El curs estar&agrave; dividit en 6 sessions que es desenvoluparan entre els dies <strong>1 d&rsquo;octubre i 30 de novembre</strong>, i coordinat pel Dr. Marc Par&eacute;s de l&#39;IGOP-UAB, responsable dels continguts i la programaci&oacute;. El curs constar&agrave; de 6 sessions presencials de 3 hores cadascuna, si b&eacute; algunes activitats requeriran treball fora de l&#39;aula amb les associacions per a les quals es vol dissenyar el pla de participaci&oacute;. Totes les sessions es desenvoluparan el mateix dia de la setmana. Un grup de dijous en horari de tarda (de 16,30 a 19,30h) i un segon grup els dimecres en horari de mat&iacute; (de 10 a 13h) o en horari de tarda (de 16,30 a 19,30) a determinar segons demanda dels inscrits.&Eacute;s totalment gratu&iuml;t ja que est&agrave; finan&ccedil;at pel Programa d&#39;Innovaci&oacute; i Qualitat Democr&agrave;tica del Departament de Governaci&oacute; i Relacions Institucionals i hi ha temps per inscriure&rsquo;s fins el dia 21 de setembre.<strong>Continguts</strong> (consultar el<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=c580cb8bb66c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=c580cb8bb66c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'> programa detallat</a>)

&bull; Sessi&oacute; 1. Associacions i qualitat democr&agrave;tica: una mirada general

&bull; Sessi&oacute; 2. El paper de les associacions: una mirada cap enfora

&bull; Sessi&oacute; 3. El funcionament de les associacions: una mirada cap endins

&bull; Sessi&oacute; 4. Els plans de participaci&oacute;: un instrument de foment de la participaci&oacute;

&bull; Sessi&oacute; 5. Continguts dels Plans de participaci&oacute;

&bull; Sessi&oacute; 6. Comunicaci&oacute;, mobilitzaci&oacute;, transpar&egrave;ncia i avaluaci&oacute;


Dijous, 4 de Octubre
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Presentació del llibre: “Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors culturals i espirituals”
Descripció:

Es presentar&agrave; el llibre: &ldquo;<strong>Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors culturals i espirituals&rdquo;</strong>, del Dr. Josep Gordi. Posterioment es realitzar&agrave; una taula rodona: &ldquo;Quin &eacute;s el paper dels arbres mediterranis en la societat actual?&rdquo;, moderada per la Dra. Carme Casas en la que hi participaran el Dr. Jordi Camprodon, el Dr. Ramon Pinyol i el Dr. Salvador Sim&oacute;.<strong>Qu&egrave; hi trobareu en la lectura d&#39;aquest llibre?</strong>

Doncs un recorregut cultural i espiritual al voltant dels principals arbres mediterranis. En primer lloc, s&#39;explica breument l&rsquo;evoluci&oacute; biogeogr&agrave;fica dels arbres per la mediterr&agrave;nia, producte sobretot&nbsp; de l&rsquo;acci&oacute; militar i comercial de la societat. Un dels resultats de la hist&ograve;ria &eacute;s que alguns arbres han vist redu&iuml;da la seva &agrave;rea de distribuci&oacute;, altres l&rsquo;han vist engrandida i altres han aparegut de nou colonitzant o envaint nous territoris en funci&oacute; de criteris econ&ograve;mics i/o est&egrave;tics. En segon lloc, es ressegueix el paper dels arbres en la mitologia i la literatura cl&agrave;ssica i, tot seguit, n&rsquo;explica els valors espirituals dels arbres a la religi&oacute; cristiana i musulmana. En tercer lloc, es parla dels arbres en el folklore, aix&iacute; com de la seva valoritzaci&oacute; social i, fins i tot, pol&iacute;tica. En quart lloc, el llibre s&#39;endinsa en el paper dels arbres dins la literatura.Activitat gratu&iuml;ta i oberta a tothom!Aquesta activitat s&#39;emmarca en la <a href='http://www.landlifeweek.eu/ca/events/presentacio-del-llibre-els-arbres-mediterranis-un-recorregut-pels-seus-valors-culturals-i-espirituals-de-josep-gordi/' target='_blank'>Setmana Europea de Cust&ograve;dia del Territori</a>.Organitzat per: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori i Universitat de Vic
Divendres, 5 de Octubre
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Manresa
Resum: Taula de Formació sobre Community Management
Descripció: Aquesta taula forma part del programa formatiu per entitats Fet a mida: adquirint eines per fer m&eacute;s eficient la comunicaci&oacute; en el nostre dia a dia.Divendres 5 d&#39;octubre de 2012

Hora: de 18 a 21

Lloc: Fira Ecoviure. Fira de Manresa. Pol&iacute;gon Industrial Els Dolors, s/n. ManresaInscripci&oacute; obligat&ograve;ria i gratu&iuml;ta. Places limitades, amb <strong>prioritat a persones d&#39;entitats ambientals</strong>. Telf: 622 23 06 55 cst@centresostenibilitat.cat
Dissabte, 13 de Octubre
Hora: 9:30 - 14:30
Lloc: Riudarenes
Resum: Sortida tècnica custòdia agrària
Descripció: <span style='color:#006400;'><strong>SELVIA: AGRICULTURA ECOL&Ograve;GICA DE PROXIMITAT PER LA CONSERVACI&Oacute; DE LA BIODIVERSITAT</strong></span>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<strong>Data:</strong> 13 d&rsquo;octubre de 2012

<strong>Horari:</strong> de 9:30 a 14:00

<strong>Punt de trobada:</strong> Fundaci&oacute; Emys (Ctra. Santa Coloma 12 1r 1a, Riudarenes, la Selva) <a href='https://maps.google.es/maps?q=Fundaci%C3%B3+Emys&amp;hl=ca&amp;ie=UTF8&amp;sll=41.984473,2.840401&amp;sspn=0.143678,0.338173&amp;t=h&amp;hq=Fundaci%C3%B3+Emys&amp;z=11&amp;iwloc=A' target='_blank'>mapa</a>

<strong>Aforament m&agrave;xim:</strong> 25 persones (Cal inscripci&oacute; a <a href='agraria@custodiaterritori.org'>agraria@custodiaterritori.org</a>)

A la sortida es visitar&agrave; el projecte Selvia, liderat per a la <a href='http://www.fundacioemys.com/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Emys</a>, pel foment de l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica de proximitat, de qualitat i amb valor afegit. Amb l&#39;idea de fomentar una economia lligada a les produccions agr&iacute;coles i ramaderes es posen en marxa dues figures:- La Cooperativa Agroecol&ograve;gica de la Selva, una agrupaci&oacute; de productors ecol&ograve;gics de la Selva i els voltants que es comprometen, mitjan&ccedil;ant un conveni de cust&ograve;dia a conservar la biodiversitat dels espais cultivats.

- Alhora, amb la intenci&oacute; de fomentar la tra&ccedil;abilitat i la m&agrave;xima qualitat en l&#39;alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica, l&#39;Associaci&oacute; de Consumidors Econselvia, enfocada al consum de productes de la Cooperativa i que alhora desenvolupa una tasca de formaci&oacute; i assessorament al consumidor.<strong>PROGRAMA</strong>9:30h- Trobada a la seu de la Fundaci&oacute; Emys (Riudarenes).10:00h- Visita a l&#39;Hort de la Selva: Visita als productors amb el t&egrave;cnic del projecte i un voluntari jur&iacute;dic de la Fundaci&oacute; Emys per descriure&#39;ns el model de conveni de cust&ograve;dia desenvolupat, la percepci&oacute; dels productors i els valors de conservaci&oacute;.11:30h- Pausa caf&egrave; amb de Sorrencs ecol&ograve;gics.12:00h- Visita a Can Moragues.12:30h- Cas pr&agrave;ctic de brainstorming conjuntament amb el voluntari responsable del projecte CanMoraguesMMXII de gesti&oacute; sostenible ideal de la finca per la compatibilitzaci&oacute; dels usos previstos.13:30h- Degustaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics de Selvia.14:00h- Dinar de p&iacute;cnic ecol&ograve;gic preparat per Can Llonga (opcional, entre 12 i 15 &euro; demanar-ho en el moment de la inscripci&oacute;).Consulteu el <a href='/mm/file/noticies/121013_SortidaTecnicaGTCA.pdf' target='_blank'>programa detallat</a> per a m&eacute;s informaci&oacute; de la sortida i el projecte.La sortida est&agrave; organitzada pel <a href='https://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>.
Dimarts, 16 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Aula Magna de la Universitat de Vic
Resum: Jornada Aigua, Usos i Coneixement
Descripció: L&rsquo;esdeveniment, que tindr&agrave; lloc a l&rsquo;aula Magna de la UVic, buscar&agrave; propiciar el debat a l&rsquo;entorn de l&rsquo;&uacute;s eficient del recurs h&iacute;dric i de l&rsquo;an&agrave;lisi de la gesti&oacute; de l&rsquo;aigua a Catalunya.L&rsquo;acte, adre&ccedil;at a amplis sectors de la societat, comptar&agrave; amb la participaci&oacute; de destacades personalitats lligades al m&oacute;n p&uacute;blic, cient&iacute;fic i cultural, i des de diversos punts de vista aprofundir&agrave; en la consci&egrave;nciaci&oacute; mediambiental.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el<a href='/mm/file/noticies/121016_jornada_aigua_usos.pdf' target='_blank'> Programa de la Jornada</a>.


Dijous, 18 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica: ocupació i emprenedoria als espais naturals
Descripció: Els espais naturals poden ser una font de creaci&oacute; d&#39;ocupaci&oacute; i activitat econ&ograve;mica. L&#39;ecoturisme, l&#39;educaci&oacute; ambiental,&nbsp; el lleure i les activitats esportives esdevenen peces clau cap a l&#39;economia verda. Amb aquesta jornada es vol presentar diferents iniciatives i projectes innovadors que mostrin com poden coexistir la preservaci&oacute; dels espais rurals i naturals i el desenvolupament econ&ograve;mic i sostenible del territori.Aquesta jornada s&#39;adre&ccedil;a especialment a responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics de promoci&oacute; econ&ograve;mica i medi ambient d&#39;ajuntaments, consells comarcals i consorcis.A aquesta jornada li seguiran dues m&eacute;s dedicades a &#39;La nova PAC: una oportunitat per al desenvolupament local i els productes de proximitat&#39; (8 de novembre) i &#39;Recursos digitals i espais naturals&#39; (29 de novembre).Consulteu el programa detallat de la Jornada a la <a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1833' target='_blank'>web de Diputaci&oacute; de Barcelona</a>.<strong>PROGRAMA</strong>

09:30 h Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09:45 h Inauguraci&oacute; de la jornada

10:00 h An&agrave;lisi econ&ograve;mica del conjunt d&#39;equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputaci&oacute; de Barcelona

10:30 h La Xarxa Agrosocial de la fundaci&oacute; Catalunya Caixa: un projecte per fomentar l&#39;emprenedoria en entorns rurals

11:00 h Pausa caf&egrave;

11:30 h Gesti&oacute; sostenible rural: implantaci&oacute; de la responsabilitat social a les organitzacions dels territoris l&iacute;der

11:50 h Gesti&oacute; del centre cultural de la Casanova de l&#39;Obac

12:10 h Estrat&egrave;gia per a la dinamitzaci&oacute; tur&iacute;stica al Parc del Castell de Montesquiu

12:30 h Ruralactiva.net: una plataforma d&#39;emprenedoria rural

12:50 h L&#39;Olivera Cooperativa: territori, inclusi&oacute; social i generaci&oacute; d&#39;activitat econ&ograve;mica

13:10 h El parc de les olors de Vallmanya

13:30 h Debat

14:00 h Fi de la jornada
Dissabte, 20 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Taller sobre les línies de col·laboració entre entitats i empreses
Descripció: L&#39;empresa Valores i M&agrave;rketing organitzar&agrave; un<strong> taller sobre les l&iacute;nies de col&middot;laboraci&oacute; entre entitats i emprese</strong>s, concretament, sobre els elements que les entitats han de tenir en compte per oferir propostes de col&middot;laboraci&oacute; atractives a les empreses.El taller, reconegut pel Pla de Formaci&oacute; del Voluntariat de Catalunya, proporcionar&agrave; continguts te&ograve;rics i pr&agrave;ctics que ajudaran a apropar les entitats a les empreses i sol&middot;licitar, aconseguir i <strong>fidelitzar la col&middot;laboraci&oacute; amb aquest sector</strong>.Tres de les entitats participants optaran a rebre un proc&eacute;s de tutoria gratu&iuml;t per al desenvolupament del seu pla de captaci&oacute; de fonsHorari: de 10 a 17:30h (intensiu, inclou dinar)

Durada: 6h

Lloc: Escola de l&rsquo;Esplai de Girona, C. Antic de Roca, 38 2n

Preu: 25&euro;

Contacte: escolaesplai@fundacioesplaigirona.org&nbsp; i tel&egrave;fon. 972 249325


Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Vicenç de Torelló
Resum: Com contribueix la comunicació a la defensa del territori?
Descripció: Aquesta secci&oacute; de les trobades pret&eacute;n exposar i analitzar de forma molt pr&agrave;ctica els models de comunicaci&oacute; interna i externa habitualment m&eacute;s utilitzats per les entitats del TSA i analitzar la seva efic&agrave;cia. Tamb&eacute; pret&eacute;n compartir les experi&egrave;ncies de les diverses entitats TSA i debatre sobre nous sistemes, vinculats especialment a les noves tecnologies de la informaci&oacute; i la comunicaci&oacute;, que permetin enriquir el debat entre els participants.Les trobades estan orientades a aquelles entitats del TSA que treballen temes ambientals territorials (de vegueria i comarcals) i a les entitats del TSA que treballen per a la defensa ambiental.<u><strong>Programa provisional</strong></u> (<a href='http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/tsa_cat/tsacat4/programa_trobada1.pdf' target='_blank'>descarregar en PDF</a>)- Presentaci&oacute;- Taula 1: Models de comunicaci&oacute; (1 hora)

<em>Models de comunicaci&oacute; interna i externa m&eacute;s utilitzats per les entitats del TSA

Modera: Ramon Minoves, Vall del Ges

Experi&egrave;ncia 1: El model de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Experi&egrave;ncia 2: El model de la Vall del Ges/Bosc Verd

Experi&egrave;ncia 3: El model de l&#39;IAEDEN/Grup de Defensa del Territori</em>- Debat: L&#39;aplicaci&oacute; de nous sistemes disponibles vinculats a les TICs (1 hora)

<em>Jaume Albaig&eacute;s</em>- Descans- Taula 2: Treballs en xarxa - Treball en xarxa i banc de recursos

<em>Modera: Josep-Llu&iacute;s Moner, CEPA

Captaci&oacute; de fons de forma aut&ograve;noma (IPCENA)

Plataformes virtuals i d&#39;intercanvi (O3SAC)

Avaluaci&oacute; de projectes i activitats de les entitats (SCEA)

Recursos de recerca, t&egrave;cnics, coneixements, ... (CEPA, UB)

Organitzaci&oacute; (ANG i GEPEC)

Campanyes (ADENC)</em>- Clausura
Dilluns, 22 de Octubre
Hora: Event diario
Resum: Curs - L'accés a la informació ambiental, un dret bàsic per exercir en el camí de la transformació
Descripció: Les noves tecnologies d&#39;informaci&oacute; i comunicaci&oacute; fan possible l&#39;accessibilitat universal a la informaci&oacute; ambiental, per&ograve; cal que les mateixes administracions s&#39;imposin complir amb aquesta obligaci&oacute;. L&#39;aplicaci&oacute; d&#39;aquestes noves tecnologies als sistemes d&#39;informaci&oacute; geogr&agrave;fica possibiliten copsar la complexitat de la realitat en capes d&#39;informaci&oacute;. Aproximar-nos a aquesta realitat sembla m&eacute;s f&agrave;cil, per&ograve; tamb&eacute; correm el risc d&#39;ofegar-nos en un mar de dades.<strong>Eixos tem&agrave;tics del curs</strong>

- Acc&eacute;s a la informaci&oacute; ambiental. Drets i deures de les administracions i de la ciutadania. La informaci&oacute; ambiental a l&#39;administraci&oacute; europea, de l&#39;estat, de la Generalitat, de diputacions i local. La consulta telem&agrave;tica.

- Acc&eacute;s a l&#39;assist&egrave;ncia jur&iacute;dica gratu&iuml;ta.

- El dret a la bona administraci&oacute;.

- Sistemes d&#39;informaci&oacute; geogr&agrave;fica (SIG). Introducci&oacute; i serveis disponibles. Introducci&oacute; a l&#39;&uacute;s i aplicacions m&ograve;bils.

- La comunicaci&oacute; virtual, eina per la millor cohesi&oacute; i coordinaci&oacute; del sector ambiental de Catalunya (persones i entitats).<strong>Lloc i requeriments</strong>

El curs es realitza a dist&agrave;ncia. La pres&egrave;ncia &eacute;s nom&eacute;s virtual. Els inscrits s&#39;hauran de despla&ccedil;ar a algun dels punts de distribuci&oacute; territorial arreu de Catalunya (l&#39;organitzaci&oacute; en facilitar&agrave; la relaci&oacute;) o b&eacute; hauran de disposar d&#39;un ordinador multim&egrave;dia (cambra, altaveus i micr&ograve;fon) amb programari Windows o Mac.Aquest curs va dirigit a persones que treballin o col&middot;laborin amb entitats del tercer sector ambiental i vulguin ampliar coneixements per millorar l&#39;acci&oacute; ambiental.<strong>Hores lectives</strong>

8 sessions de 3 hores. Total d&#39;hores lectives 24 hores

Sessions dilluns i dimecres: 22, 24 i 29 d&#39;octubre, i 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 2012.

Durada de les sessions 3h. Horari de 19 a 22 hPer a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='/mm/file/noticies/121022_curs_acces_info_ambiental.pdf' target='_blank'>programa del curs</a>.


Dijous, 25 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Global Ecoforum 2012
Descripció: El Global Eco Forum &eacute;s una trobada internacional sobre sostenibilitat que promou el di&agrave;leg, la reflexi&oacute; i la interacci&oacute; entre els diferents grups d&#39;inter&egrave;s - multistakeholder de les nostres societats i, per la seva naturalesa global, &eacute;s una cita imprescindible per als l&iacute;ders d&#39;opini&oacute; i actors del canvi cap a la sostenibilitat a la regi&oacute; Euromediterr&agrave;nia.Aquesta cinquena edici&oacute; del Global Eco Forum s&#39;emmarca en un context de consolidaci&oacute; de les persistents crisis, ambientals, socials i econ&ograve;miques. L&#39;estat del planeta, analitzat exhaustivament en el recent simposi &ldquo;Planet Under Pressure&rdquo; s&#39;acosta perillosament cap a un punt d&#39;inflexi&oacute; (tipping point) desconegut. Les protestes socials al voltant del m&oacute;n segueixen exigint a crits noves maneres de participar i decidir. A pesar de les enormes ajudes, el sistema econ&ograve;mic no aconsegueix sortir del seu estat estructural de debilitat i inestabilitat permanent.En aquest context la regi&oacute; mediterr&agrave;nia apareix com un reflex, a petita escala, de les oportunitats i reptes de la sostenibilitat global. T&eacute; el potencial hum&agrave;, cultural i hist&ograve;ric per a ser un &agrave;rea de prosperitat i pau sostenible. Per&ograve; tamb&eacute; sofreix dram&agrave;ticament l&#39;impacte del canvi clim&agrave;tic i viu cada dia tensions creixents d&#39;acc&eacute;s als escassos i valuosos recursos naturals vitals per al desenvolupament hum&agrave;.El Global Eco Forum 2012 segueix explorant i reflexionant sobre aquests desafiaments i intenta imaginar solucions radicalment innovadores basades en la col&middot;laboraci&oacute; i aliances entre els diferents sectors de la societat: tercer sector, cient&iacute;fics i acad&egrave;mics, m&oacute;n empresarial i governs p&uacute;blics.El Global Ecoforum &eacute;s organitzat per <a href='http://www.eco-union.org/index.php/ca' target='_blank'>Eco-union</a>.Consulteu el <a href='http://www.global-ecoforum.org/ca/programa.html' target='_blank'>programa preliminar</a> i les tarifes de les<a href='http://www.global-ecoforum.org/ca/inscripcions.html' target='_blank'> inscripcions</a>.
Dimecres, 31 de Octubre
Hora: 9:00 - 13:00
Lloc: Museu del Ter, Manlleu
Resum: Jornada Concessions d'ús del Domini Públic Hidràulic per a la custòdia d'espais aquàtics
Descripció: Jornada organitzada des del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori per debatre el tema de les <strong>Concessions d&#39;&uacute;s del Domini P&uacute;blic Hidr&agrave;ulic per a la cust&ograve;dia d&#39;espais aqu&agrave;tics.</strong>Es far&agrave; al <a href='http://www.mitmanlleu.org/' target='_blank'>Museu del Ter</a> (Manlleu, Osona) el <strong>31 d&#39;octubre de 2012</strong>, de 9 del mat&iacute; a la 1 del migdia.Consulteu el <a href='/mm/file/iniciatives/Jornada_DPH_custodia_aquatica311012.pdf' target='_blank'>programa detallat</a>.La <strong>inscripci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta</strong>, per&ograve; es prega <strong>confirmaci&oacute; d&rsquo;assist&egrave;ncia</strong> a <a href='mit@mitmanlleu.org'>mit@mitmanlleu.org</a> o trucant al T 93 851 51 76.
Dijous, 8 de Novembre
Hora: 9:30 - 14:00
Lloc: Torre Jussana
Resum: Taller pràctic sobre les aliances entre entitats de custòdia dins la Xarxa de Custòdia del Territori
Descripció: El proper dijous 8 de novembre, de 9.30h a 14.00h farem un taller pr&agrave;ctic sobre les aliances entre entitats de cust&ograve;dia dins la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori. Aquesta activitat t&eacute; un car&agrave;cter totalment pr&agrave;ctic, despr&eacute;s de la presentaci&oacute; i el taller realitzats a la VII Reuni&oacute; de la XCT i a la VI diada de t&egrave;cniques. El taller ser&agrave; conduit per Frederic Cus&iacute; i Marc Botella, que enguany assessoren la xct. I es realitzar&agrave; a Torre Jussana (a confirmar).L&#39;objectiu principal del taller &eacute;s identificar les llavors de possibles aliances entre les entitats de cust&ograve;dia, i a partir d&rsquo;aqu&iacute;, facilitar processos perque puguin arribar a&nbsp; terme.Aquest &eacute;s un taller estrat&egrave;gic per a totes les entitats de la XCT i ha de servir per optimitzar els recursos, augmentar en efici&egrave;ncia, i en definitiva garantir la viabilitat de la cust&ograve;dia del territori. No pretenem proposar o imposar temes per a treballar, sin&oacute; partir del que les entitats proposeu, mitjan&ccedil;ant l&#39;enquesta i des de la XCT facilitarem el marc per a desenvolupar-les.Un cop finalitzat el taller i amb els seus resultats, estudiarem com donar continu&iuml;tat, i suport per acompanyar els processos d&#39;alian&ccedil;a que en puguin sorgir, de cara el 2013.

Aquesta activitat est&agrave; vinculada a l&rsquo;acci&oacute; XI3. Programa d&#39;aliances entre entitats de cust&ograve;dia del territori, del 3r Pla Director de la XCT.Les entitats interessades, i membres de la XCT, contacteu amb Montse Mas&oacute; a trav&eacute;s de mmaso@custodiaterritori.org, abans del 26 d&#39;octubre, i retorneu el seg&uuml;ent <a href='/mm/file/iniciatives/Questionari_Taller_Aliances.docx' target='_blank'>q&uuml;estionari </a>omplert.
Dissabte, 10 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Qui escolta els ecologistes?
Descripció: La capacitat de generar incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica envers els ciutadans i les administracions en general &eacute;s una de les f&oacute;rmules que les entitats del TSA tenim per dur a terme la nostra missi&oacute; i projectar models alternatius de desenvolupament que enriqueixin i canvi&iuml;n quan calgui, la realitat ambiental del pa&iacute;s, ja sigui a nivell social, normatiu o pol&iacute;tic. En aquest sentit, reflexionar i compartir les estrat&egrave;gies que les diferents entitats apliquem (estrat&egrave;gies, campanyes, accions, etc.) pot ajudar a l&rsquo;autoreflexi&oacute; i l&rsquo;avaluaci&oacute; interna, per tal de trobar vies que ens permetin adaptar-nos a sistemes de funcionament m&eacute;s efectius.<strong>PROGRAMA provisional </strong>(<a href='http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/tsa_cat/tsacat4/programa_trobada2.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

- Presentaci&oacute;- Taula 1: Catalunya va cap a la sostenibilitat i el decreixement? Models de comunicaci&oacute; interna i externa m&eacute;s utilitzats per les entitats del TSA (50 min)

Modera: Membre de l&rsquo;IAEDEN

Jordi Pigem: fil&ograve;sof de la ci&egrave;ncia

Teresa Forcada: metgessa, te&ograve;loga i monja benedictina catalana.

Josep-Llu&iacute;s Moner: CEPA-EdC

Marta Vall1lldosera: IAEDEN-EdC- Debat (40 min)- Descans- Taula 2: Les estrat&egrave;gies de les entitats ambientalistes catalanes (60 min)

Modera: Membre de LIMNOS

Joan V&agrave;zquez; IPCENA-EdC

Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

LIMNOS-EdC

Ecologistes en Acci&oacute;

Salvem l&#39;Empord&agrave;- Debat (30 min)- Clausura (10 min)
Hora: 9:30 - 14:30
Lloc: Figueres
Resum: Sortida tècnica: CULTIVANT SINÈRGIES: custòdia agrària a l'Alt Empordà
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    Data: 10 de novembre de 2012

    Durada: de 9:30 a 14:00

    Punt de trobada: Pla&ccedil;a del Sol de Figueres a les 9:30. mapa

    Aforament m&agrave;xim: 25 persones (Cal inscripci&oacute; a agraria@custodiaterritori.org)

   

    Aquesta sortida t&eacute; l&#39;objectiu que els participants coneguin el projecte &ldquo;Cultivant sin&egrave;rgies&rdquo; que est&agrave; duent a terme la IAEDEN i el GOB Menorca. Es visitar&agrave; la finca vitivin&iacute;cola de Can Torres situada a Vilartol&iacute; al municipi de Sant Climent Sescebes. A m&eacute;s de les vinyes, aquesta finca disposa de valors naturals i culturals molt importants com dolmens, menhirs, els estanys temporals de la Gutina..., i un entorn paisatg&iacute;stic de gran qualitat.

   

    Consulteu el <a href='/mm/file/actualitat/121110_SortidaTecnicaGTCA.pdf' target='_blank'>programa detallat</a>.</div>
Dimarts, 13 de Novembre
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: Sala d’Actes dels Serveis Centrals del DAAM Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 BARCELONA
Resum: NOVES FORMES D’ACCÉS I SUPORT A LA PAGESIA
Descripció: El proper 13 de novembre es realitzar&agrave; la jornada de <span style='color:#006400;'><strong>Noves formes d&#39;acc&eacute;s i suport a la pagesia</strong></span>. Els objectius s&oacute;n:&bull; Presentar experi&egrave;ncies internacionals de noves formes d&rsquo;acc&eacute;s a la terra agr&iacute;cola i de suport a la pagesia.

&bull; Valorar la seva aplicaci&oacute; a Catalunya en el marc de la cust&ograve;dia agr&agrave;ria.

&bull; Debatre la promoci&oacute; i dinamitzaci&oacute; de l&#39;acc&eacute;s a la terra a nivell catal&agrave;.

&bull; Fomentar el treball en xarxa entre les institucions, el sector agrari, les entitats de cust&ograve;dia agr&agrave;ria i les entitats de promoci&oacute; d&rsquo;acc&eacute;s a la terra.Consulteu el <span style='color:#b22222;'><strong><a href='/mm/file/iniciatives/Prog_nova_pagesia_131112.pdf' target='_blank'>programa</a></strong></span> detallat.La <span style='color:#006400;'><strong>jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong></span>, preferentment a a trav&eacute;s trav&eacute;s de RuralCat ( <a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'><span style='color:#b22222;'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</span></a> ), o b&eacute; a trav&eacute;s de&nbsp; <a href='agraria@custodiaterritori.org'><span style='color:#b22222;'>agraria@custodiaterritori.org</span></a>Seguiu i contribu&iuml;u a la jornada via twitter a <strong><span style='color:#006400;'>#accespagesia</span></strong>
Dijous, 15 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Curs de Creativitat i Innovació Ambiental i Social
Descripció: L&#39;objectiu del curs &eacute;s formar a persones en&nbsp; <strong>innovaci&oacute; social i ambiental.</strong> El curs estar&agrave; impartit per Anoderwold que t&eacute; per missi&oacute; fer arribar a totes les esferes de la societat la formaci&oacute; i recolzament per a innovar i adaptar-se als nous reptes des de noves perspectives. La Societat Catalana d&#39;Educaci&oacute; Ambiental i l&#39;entitat ambiental ACER recolzen i donen suport al curs.El m&oacute;n es mou molt r&agrave;pid, canvia constantment, i cada dia sorgeixen nous reptes ambientals i socials. Per trobar noves solucions cal tractar-los de manera diferent de com ho hem fet fins ara. La innovaci&oacute; est&agrave; a l&#39;ordre del dia en tot tipus d&#39;organitzacions i la creativitat s&#39;ha convertit en una compet&egrave;ncia b&agrave;sica per a tot professional de l&#39;entorn associatiu.Dia i hora : 15/12/2012. De 9:30 a 14h

Lloc:&nbsp; SCEA (Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental)

C. Arag&oacute; 281, 1r 1a - 08009 - BarcelonaQu&egrave; ofereix el curs? En aquest taller:

- Explorarem les barreres que ens impedeixen ser creatius per destruir-&shy;?les

- Posarem en pr&agrave;ctica diferents t&egrave;cniques que ens ajudaran a ser m&eacute;s creatius i innovadors

- Treballarem conjuntament per elaborar noves pr&agrave;ctiques a implantar a les nostres organitzacionsInscripcions: cursinnovacio@gmail.com Tel. 616 63 21 00

Preu: 50&euro; / Preu socis SCEA: 40&euro;Descarregueu-vos el <a href='/mm/file/actualitat/121215_curs%20de%20creativitat%20i%20innovacio.pdf' target='_blank'>Programa del curs.</a>
Divendres, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona - Jardí Botànic
Resum: Tàndem: punt de trobada entre empreses i entitats ambientals
Descripció: <a href='www.tandem.cat' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/114/mm/image/imgnews/2012_4_6/121115_tandem.jpg' style='float: left; width: 150px; height: 114px;' /></a>Neix el projecte t&agrave;ndem: <strong>un punt de trobada entre el m&oacute;n empresarial i les entitats del tercer sector ambiental,</strong> l&rsquo;objectiu del qual &eacute;s afavorir el coneixement i les col&middot;laboracions entre ambdues parts.El proper 16 de novembre tindr&agrave; lloc el Marketplace ambiental: un espai de trobada i de treball per intercanviar contactes, idees, projectes, i establir col&middot;laboracions entre els dos sectors. Totes les activitats es desenvoluparan durant el mat&iacute;. Aquesta jornada esdevindr&agrave; un centre de networking ambiental on empreses i entitats sense &agrave;nim de lucre compartiran espai, coneixement i hores de treball per donar a con&egrave;ixer iniciatives i projectes ambientals.El Marketplace ofereix diversitat d&rsquo;espais perqu&egrave; el visitant es relacioni, faci nous contactes i trobi noves oportunitats de col&middot;laboraci&oacute;.- <strong>FIRA</strong>: zona d&rsquo;exposici&oacute; de les entitats/empreses participants, on es podr&agrave; exposar seguint les instruccions de la<a href='/mm/file/actualitat/121116_FITXA%20INSCRIPCIO_tandem.doc' target='_blank'> fitxa adjunta</a>, dos projectes dintre dels diferents sectors: Educaci&oacute; ambiental, Conservaci&oacute; i defensa de la natura, Cust&ograve;dia del territori&nbsp; i/o &Agrave;mbit urb&agrave; i serveis ambientals.

- <strong>&Agrave;GORA</strong>: &agrave;rea de difusi&oacute; de projectes, on es podran explicar durant un temps limitat i de forma programada, els projectes de l&rsquo;entitat que necessitin recursos.

- <strong>QUIOSC</strong>: espai on les entitats podrem exposar diferents materials, ja siguin de consulta o de difusi&oacute; de les nostres activitats.<strong>PROGRAMA</strong><strong>9.30 H: REGISTRE DELS PARTICIPANTS</strong><strong>10.00 H: BENVINGUDA</strong>

<em>HBLE. SR. LLU&Iacute;S RECODER | Conseller de Territori i Sostenibilitat

SR. XAVIER L&Oacute;PEZ | Director general d&rsquo;Economia Social i Cooperativa i Treball Aut&ograve;nom

Representant d&rsquo;UNNIM-Grup BBVA</em><strong>10.10 H: PON&Egrave;NCIA INAUGURAL</strong>

<em>SR. JOSEP SANTACREU | Conseller delegat de DKV Assegurances</em><strong>10.30 H: PRESENTACI&Oacute; DEL PROJECTE T&Agrave;NDEM</strong>

<em>SRA. MARTA SUBIR&Agrave; | Directora General de Pol&iacute;tiques Ambientals

SR. MART&Iacute; PUIG | President del Club EMAS</em><strong>10.45 H: ALGUNS PROJECTES DE COL&middot;LABORACI&Oacute; REEIXITS</strong><strong>11.20 H: INICI DE L&rsquo;ESPAI FIRA I WORK CAF&Egrave;</strong><strong>12.00 H: INICI DE L&rsquo;&Agrave;GORA</strong><strong>14.30 H: TANCAMENT DE LA JORNADA</strong>


Dilluns, 19 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Formentera
Resum: Curs - Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad
Descripció: En col&middot;laboraci&oacute; amb el Consell Insular de Formentera, la Fundaci&oacute; Fernando Gonz&aacute;lez Bern&aacute;ldez i EUROPARC-Espanya,&nbsp; participen en l&#39;organitzaci&oacute; d&#39;un nou curs sobre <strong>&quot;Mecanismes financers innovadors per a la conservaci&oacute; de la biodiversitat</strong>&quot;. Destinat a tots els professionals de la conservaci&oacute; i el desenvolupament local i plantejat amb un car&agrave;cter eminentment pr&agrave;ctic, el curs es desenvolupar&agrave; els dies 19 i 20 de novembre de 2012 a Formentera.En aquest curs s&#39;exposaran diversos instruments financers que s&#39;estan aplicant amb &egrave;xit en algunes &agrave;rees protegides, es promour&agrave; la discussi&oacute; activa entre els participants sobre la seva viabilitat en territoris concrets, en particular insulars, i sobre els passos que caldria donar per a la seva implantaci&oacute;, tenint en compte les condicions locals.M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions a la web de la <a href='http://www.fungobe.org' target='_blank'>Fundaci&oacute; Fernando Gonz&aacute;lez Bern&aacute;lde</a>z


Dijous, 22 de Novembre
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Taula Rodona - Educació emprenedora als centre educatius i custòdia del territori: un binomi amb múltiples possibilitats
Descripció: <div style='text-align: center;'>
    <em>Activitat emmarcada en la 17a Setmana de la ci&egrave;ncia de la Universitat de Vic.</em></div>


<img alt='' src='/i-images/150/185/mm/image/imgnews/2012_10_12/121122_setm_ciencia_2.png' style='width: 150px; height: 185px; margin: 10px; float: right;' />La cust&ograve;dia del territori acosta les persones a la natura i al patrimoni, generant implicaci&oacute; i comprom&iacute;s &egrave;tic i voluntat d&#39;acci&oacute;. La Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) promou aquesta estrat&egrave;gia de consevaci&oacute; a Catalunya i ha comen&ccedil;at a treballar amb centres educatius que integren la cust&ograve;dia del territori en diferents formats educatius generant cultura emprenedora entre els alumnes.En un format de taula rodona diferents representants del m&oacute;n educatiu, l&rsquo;emprenedoria a les escoles i l&rsquo;Aprenentatge Servei presentaran les seves experi&egrave;ncies en educaci&oacute; i <strong>com incentivar l&rsquo;emprenedoria social a les escoles vinculada a la conservaci&oacute; d&rsquo;espais naturals.</strong>El <a href='http://La custòdia del territori acosta les persones a la natura i al patrimoni, generant implicació i compromís ètic i voluntat d'acció. La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) promou aquesta estratègia de consevació a Catalunya i ha començat a treballar amb centres educatius que integren la custòdia del territori en diferents formats educatius generant cultura emprenedora entre els alumnes. En un format de taula rodona diferents representants del món educatiu, l’emprenedoria a les escoles i l’Aprenentatge Servei presentaran les seves experiències en educació i com incentivar l’emprenedoria social a les escoles vinculada a la conservació d’espais naturals. El joc de la custòdia del territori i l'Aprenentatge-Servei en la custòdia (representant de la XCT), la formació professional en gestió d'espais naturals (IES Rubió i Tudurí), el projecte de custòdia i emprenedoria social del Torrent de l'Esperança de Gurb (SI Gurb) o les possibilitats de l'emprenedoria social (Brittany Koteles d'Ashoka University) són alguns dels exemples que veurem en aquesta taula rodona. Objectius de la taula rodona - Promoure l’emprenedoria social a les escoles en l’àmbit de la conservació del territori. - Generar sinergies entre el món educatiu i el món de la custòdia del territori, en benefici de la societat i del territori. - Donar a conèixer les múltiples oportunitats de l’Aprenentatge Servei en els centres educatius, i el valor aportat a la societat i al medi ambient. - Difondre experiències d’èxit que duen a terme centres educatius en iniciatives de custòdia del territori. Ponents de la taula rodona - Guillem Riera, professor del SI Gurb - Marina Garcia, professora de l'IES Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria - Brittany Koteles, Ashoka University - Representant de la Xarxa de Custòdia del Territori Modera: representant de la Universitat de Vic Adreçat als professionals de l'educació (tant formal com no formal) així com totes aquelles persones interessades en la conservació del medi ambient vinculada a l'educació dels joves. Data: dijous 22 de novembre Hora: de 18:00 a 19:30 hores Lloc: Sala Segimon Serrallonga (Masia Torre dels Frares) - Universitat de Vic' target='_blank'>joc de la cust&ograve;dia del territori i l&#39;Aprenentatge-Servei en la cust&ograve;dia</a> (representant de la XCT), la<a href='http://www.xct.cat/mm/file/vii%20reunio/comunicacions/IESRubioiTuduro_CustodiaAula.pdf' target='_blank'> formaci&oacute; professional en gesti&oacute; d&#39;espais naturals</a> (IES Rubi&oacute; i Tudur&iacute;), el <a href='http://www.xct.cat/mm/file/vii%20reunio/comunicacions/SESGurb_CdT_a_secundaria.pdf' target='_blank'>projecte de cust&ograve;dia i emprenedoria social del Torrent de l&#39;Esperan&ccedil;a de Gurb</a> (SI Gurb) o les possibilitats de l&#39;emprenedoria social (Brittany Koteles d&#39;Ashoka University) s&oacute;n alguns dels exemples que veurem en aquesta taula rodona.<strong>Objectius de la taula rodona</strong>

- Promoure l&rsquo;emprenedoria social a les escoles en l&rsquo;&agrave;mbit de la conservaci&oacute; del territori.

- Generar sinergies entre el m&oacute;n educatiu i el m&oacute;n de la cust&ograve;dia del territori, en benefici de la societat i del territori.

- Donar a con&egrave;ixer les m&uacute;ltiples oportunitats de l&rsquo;Aprenentatge Servei en els centres educatius, i el valor aportat a la societat i al medi ambient.

- Difondre experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit que duen a terme centres educatius en iniciatives de cust&ograve;dia del territori.<strong>Ponents de la taula rodona</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - Guillem Riera, professor del SI Gurb

    - Marina Garcia, professora de l&#39;IES Rubi&oacute; i Tudur&iacute;, Escola de Jardineria

    - Brittany Koteles, Ashoka University

    - Representant de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</div>
Modera: representant de la Universitat de VicAdre&ccedil;at als professionals de l&#39;educaci&oacute; (tant formal com no formal) aix&iacute; com totes aquelles persones interessades en la conservaci&oacute; del medi ambient vinculada a l&#39;educaci&oacute; dels joves.<strong>Dijous 22 de novembre</strong> de 18:00 a 19:30 hores.

Lloc: Sala Segimon Serrallonga (Masia Torre dels Frares) - Universitat de Vic


Dimarts, 27 de Novembre
Hora: Event diario
Resum: Jornada tècnica: El Mapa de cobertes del sòl de Catalunya
Descripció: <span style='color:#006400;'><strong>El Mapa de cobertes del s&ograve;l de Catalunya: eina per l&rsquo;estudi dels canvis en el territori, i per la planificaci&oacute; i gesti&oacute; territorials</strong></span>El territori que ens envolta canvia constantment: conreus abandonats esdevenen boscos, zones forestals pateixen incendis, &agrave;rees ocupades per ind&uacute;stries ara ho s&oacute;n per habitatges, etc&egrave;tera.Actualment, cient&iacute;fics, t&egrave;cnics i administracions treballen de forma coordinada per desenvolupar eines per a una millor planificaci&oacute; i gesti&oacute; del territori. La cartografia de cobertes del s&ograve;l &eacute;s una de les eines m&eacute;s &uacute;tils per a aquestes tasques.En aquesta jornada, es presentar&agrave; el Mapa de cobertes del s&ograve;l de Catalunya, les seves caracter&iacute;stiques t&egrave;cniques i metodologia, les seves aplicacions, i els canvis que ha reflectit en les diverses edicions d&rsquo;aquesta cartografia que cobreixen gaireb&eacute; les dues &uacute;ltimes d&egrave;cades.Tota la informaci&oacute; de la jornada a <a href='http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tecnica-el-mapa-de-cobertes-del-sol-de-catalunya/' target='_blank'>http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tecnica-el-mapa-de-cobertes-del-sol-de-catalunya/</a>
Hora: 9:30 - 14:00
Lloc: Palacio de Congresos de Madrid - Campo de las Naciones
Resum: Custodia del territorio y mecanismos de financiación para la conservación de la naturaleza: banco de hábitats (ST-3)
Descripció: Sessi&oacute; t&egrave;cnica al Congreso Nacional de Medio Ambiente amb la participaci&oacute; de representants de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, el GOB Menorca, la Plataforma de Custodia del Territorio de Fundaci&oacute;n Biodiversidad i diferents entitats de cust&ograve;dia d&#39;arreu de l&#39;Estat.Els membres de la XCT poden sol.licitar entrades per assistir a aquest acte del CONAMA fins el divendres 9 d&#39;octubre.<img alt='' src='/i-images/600/77/mm/image/logos/conama2012.jpg' style='width: 600px; height: 77px;' />
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Barcelona
Resum: Com tenir èxit en un portal crowdfunding: oportunitats per a les entitats ambientals.
Descripció: La Jornada de treball t&eacute; l&rsquo;objectiu de detectar i treballar el conjunt de requisits i criteris clau per a qu&egrave; les activitats i projectes ambientals siguin exitosos en els portals de crowdfunding. Est&agrave; organitzada per l&#39;<a href='http://www.o3sac.org/2012/11/com-tenir-exit-en-un-portal.html' target='_blank'>Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac)</a>.En una primera part de la Jornada, es comentaran alguns dels portals de microfinan&ccedil;ament existents i s&#39;explicaran les oportunitats que poden generar l&#39;&uacute;s d&#39;aquestes eines; seguidament, entitats ambientals que han presentat projectes en algun portal ens exposaran la seva experi&egrave;ncia i les seves necessitats, aix&iacute; com quines millores es podrien introduir, i per &uacute;ltim, es relataran conjuntament els criteris i requisits necessaris per a qu&egrave; els projectes de les entitats ambientals tinguin &egrave;xit.<strong>PROGRAMA</strong>

11:00-12:00 - El crowdfunding: una eina &uacute;til per a les entitats ambientals.

<em>A c&agrave;rrec d&#39;en Jaume Albaig&egrave;s.</em>12:00-13:00 Presentaci&oacute; d&#39;experi&egrave;ncies d&#39;entitats ambientals que han presentat projectes a un portal de crowdfunding.

<em>A c&agrave;rrec de: ADENC,&nbsp; Xatrac,</em>13:00-14:00 Conclusions. Criteris i requisits necessaris per a qu&egrave; els projectes de les entitats ambientals tinguin &egrave;xit.Formalitzeu la vostra inscripci&oacute;: <a href='https://docs.google.com/a/o3sac.org/spreadsheet/viewform?formkey=dFRvVWZJTFBZNi1CenJoYzREaHdTRkE6MQ' target='_blank'>aqu&iacute;</a>Dia i hora: Dimarts, 27 de novembre -&nbsp; 11h a 14h

Lloc: Torre Jussana (Av. Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona)

<strong>La Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta</strong>
Dijous, 29 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica: Recursos digitals i espais naturals, al Castell de Montesquiu
Descripció: L&#39;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat organitza una jornada t&egrave;cnica sobre Recursos digitals i espais naturals. Ser&agrave; el 29 de novembre de 9.30 a 14 al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu. Aquesta jornada s&#39;adre&ccedil;a especialment a responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics de promoci&oacute; econ&ograve;mica, turisme i medi ambient d&#39;ajuntaments i consells comarcals.Difondre, enriquir, posar en valor... S&oacute;n diversos i complementaris els usos que les actuals i esteses tecnologies poden aportar a un espai natural. Els dispositius m&ograve;bils , la geolocalitzaci&oacute; i les xarxes socials, entre d&#39;altres, suposen una nova revoluci&oacute; en la forma d&#39;interactuar en el trinomi gestor-usuari-espai.En aquest jornada es posar&agrave; sobre la taula coses que s&#39;han fet, que s&#39;estan fent o que es faran a curt o mitj&agrave; termini i que suposen l&#39;evoluci&oacute; del paradigma de la conscienciaci&oacute; i la conservaci&oacute; ambiental. Consulteu el <a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1911' target='_blank'>programa detallat de la jornada</a>.L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, pr&egrave;via inscripci&oacute; amb la butlleta que<a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1911' target='_blank'> trobareu a l&#39;enlla&ccedil;</a>.
Dimarts, 4 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada sobre Infraestructura Verda: conceptes, metodologies i aplicacions
Descripció: En el marc del Projecte<strong> Interreg IVC, Green Infrastructure Network.</strong><strong>4 de desembre</strong> de 2012 - De 9.30 a 13.30 h

Diputaci&oacute; de Barcelona

Sala d&rsquo;Actes de l&rsquo;Edifici del Vag&oacute;

Carrer Urgell, 187. 08036 BarcelonaPresentaci&oacute; del Projecte Interreg IVC GreenInfraNet

A tot Europa afrontem el repte creixent de garantir que els espais lliures segueixin proporcionant un gran nombre de beneficis i serveis ambientals a la societat.L&rsquo;enfocament des de la Uni&oacute; Europea &eacute;s l&rsquo;anomenada Infraestructura Verda, que pret&eacute;n <strong>harmonitzar la conservaci&oacute; de la biodiversitat amb altres tipus d&rsquo;usos del s&ograve;l</strong>. La Xarxa d&rsquo;Infraestructura Verda (GreenInfraNet) &eacute;s una associaci&oacute; de 12 regions d&rsquo;Europa, entre les quals es troba la prov&iacute;ncia de Barcelona. Els socis col&middot;laboren per promoure el desenvolupament i la implementaci&oacute; de la infraestructura verda a trav&eacute;s de l&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies i coneixements. El projecte de tres anys es va posar en marxa l&#39;abril de 2012 i &eacute;s cofinan&ccedil;at pel Programa Europeu Interreg IVC.En el marc d&rsquo;aquest projecte es desenvolupen diversos actes durant els dies 3, 4 i 5 de desembre a Barcelona, entre els quals hi ha la Jornada sobre Infraestructura Verda, oberta al p&uacute;blic, que tindr&agrave; lloc el dia 4 de desembre a partir de les 9.30 h a la Sala d&rsquo;Actes del Vag&oacute;, Diputaci&oacute; de Barcelona (Carrer Urgell, 187. 08036 Barcelona).Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions consulteu el <a href='http://www.diba.cat/cjs/inscripcio.asp?id=1955&amp;form=2080' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.


Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Inauguració de l'exposició Connecta't amb la natura al Cosmocaixa!
Descripció: L&rsquo;exposici&oacute; est&agrave; formada per les millors fotografies recollides durant la campanya Connecta&rsquo;t amb la natura, en el marc de la 1a Setmana Europea de la Cust&ograve;dia del Territori, que es va celebrar entre el 28 de setembre i el 7 d&rsquo;octubre de 2012.L&rsquo;exposici&oacute; convida a retrobar-se amb els petits plaers que ens proporciona el contacte amb la natura, i mostra les diverses formes de connectar amb la natura, tantes com persones!<img alt='' src='/i-images/500/104/mm/image/imgnews/2012_10_12/connectanatura_collage_2.png' style='width: 500px; height: 104px; margin: 10px;' />Per confirmar assist&egrave;ncia a la inauguraci&oacute; cal completar el seg&uuml;ent <a href='http://www.viulaterra.cat/forms/inauguracioconnectanatura' target='_blank'>formulari</a>.<strong>Programa de la inauguraci&oacute;</strong>

<strong>18:00h &mdash; Benvinguda</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Sr. Enric Banda &ndash; Director de l&rsquo;&Agrave;rea de Ci&egrave;ncia, Recerca i Medi Ambient de l&#39;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;

    Sra. Montserrat Barniol &ndash; Presidenta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

    Sra. Olga Mart&iacute;nez &ndash; Coordinadora de Comunicaci&oacute;, Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona

    Sra. Marta Subir&agrave; &ndash; Directora General de Pol&iacute;tiques Ambientals del Departament de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya</div>


<strong>18:30h &mdash; Una exposici&oacute; per connectar amb la natura</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Sr. Jordi Bas &ndash; Fot&ograve;graf de natura professional i membre del jurat de l&rsquo;exposici&oacute;</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarrega&#39;t el <a href='http://www.viulaterra.cat/mm/file/actualitat/Programa%20-%20Inauguracio%20Exposicio%20Connectat%20amb%20la%20Natura%20-%20CosmoCaixa.pdf' target='_blank'>Programa de la inauguraci&oacute;</a>.L&#39;exposici&oacute; es pot visitar al Cosmocaixa des del 4 de desembre i fins el 6 de gener del 2013.<div style='text-align: center;'>
    <em>L&#39;Exposici&oacute; Connecta&#39;t amb la Natura forma part del <strong>projecte LANDLIFE</strong> (LIFE 10/INF/ES/540) un projecte LIFE+ 2011-2014 d&#39;Informaci&oacute; i Comunicaci&oacute;, liderat per la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (xct) i cofinan&ccedil;at per la Comissi&oacute; Europea i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Els altres socis al projecte s&oacute;n: CEN L-R &ndash; Conservatori d&rsquo;Espais Naturals del Llenguadoc &ndash; Rossell&oacute;, Legambiente, Eurosite i Prysma.

   

    El projecte LANDLIFE t&eacute; per objectiu comunicar el valor de la cust&ograve;dia del territori al p&uacute;blic en general, entitats de conservaci&oacute;, persones propiet&agrave;ries i altres agents espec&iacute;fics, com una eina efica&ccedil; i d&rsquo;&egrave;xit per la conservaci&oacute; de la natura i la biodiversitat.

   

    Tota la informaci&oacute; relativa al projecte LANDLIFE es troba disponible al web: <a href='http://www.landstewardship.eu' target='_blank'>www.landstewardship.eu</a></em>

   

    &nbsp;</div>
Dimecres, 12 de Desembre
Hora: Event diario
Resum: Eines per la prevenció d’incendis forestals: els mapes de perill d’incendi, de models de combustible i d’inflamabilitat
Descripció: <span style='color:#006400;'><strong>Eines per la prevenci&oacute; d&rsquo;incendis forestals: els mapes de perill d&rsquo;incendi, de models&nbsp; de combustible i d&rsquo;inflamabilitat</strong></span>Els incendis forestals s&oacute;n esdeveniments amb importants repercussions ecol&ograve;giques, econ&ograve;miques i socials sobre el territori. Amb l&rsquo;objectiu de minimitzar la superf&iacute;cie afectada pel foc i els seus impactes, &eacute;s imprescindible preveure el perill d&rsquo;incendi. Aquest &eacute;s l&rsquo;objectiu del Mapa de perill d&rsquo;incendi forestal que elabora el Servei de Prevenci&oacute; d&rsquo;Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, amb qui el CREAF col&bull;labora en la seva millora.

El Mapa es nodreix de diferents fonts d&rsquo;informaci&oacute;, entre d&rsquo;elles els mapes de combustible i inflamabilitat confeccionats al CREAF.

Aquesta jornada explicar&agrave; en qu&egrave; consisteix i com s&rsquo;elabora tota aquesta cartografia.Tota la informaci&oacute; de la jornada a <a href='http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tenica-eines-per-la-prevencio-dincendis-forestals/' target='_blank'>http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tenica-eines-per-la-prevencio-dincendis-forestals/</a>
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Exposició de fotos 'Connecta't amb la natura'
Descripció: L&rsquo;exposici&oacute; est&agrave; formada per les millors fotografies recollides durant la <strong>campanya Connecta&rsquo;t amb la natura</strong>, en el marc de la <a href='http://www.landlifeweek.eu/ca/' target='_blank'>1a Setmana Europea de la Cust&ograve;dia del Territori</a>, que es va celebrar entre el 28 de setembre i el 7 d&rsquo;octubre de 2012.Aquesta exposici&oacute; est&agrave; organitzada per la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori en el marc del <a href='http://www.landstewardship.eu/' target='_blank'>Projecte LANDLIFE</a>.
<div style='text-align: center;'>
    <img alt='' src='/i-images/400/131/mm/image/imgnews/2012_10_12/expo_connectanatura.png' style='width: 400px; height: 131px; margin: 10px;' /></div>
<div style='text-align: center;'>
    <em>L&rsquo;exposici&oacute; convida a retrobar-se amb els petits plaers que ens proporciona el contacte amb la natura, gaudir-la i viure-la, i mostra les diverses formes de connectar amb la natura, tantes com persones!</em></div>


L&#39;exposici&oacute; es pot visitar al Cosmocaixa <strong>fins el 5 de gener del 2013</strong>. Posteriorment est&agrave; previst que l&#39;exposici&oacute; sigui itinerant per Europa.Durant la campanya Connecta&#39;t amb la natura es van recollir <a href='http://pinterest.com/landlifeweek/connect-with-nature/' target='_blank'>m&eacute;s de 250 imatges </a>d&#39;arreu d&#39;Europa. D&#39;aquestes, es van seleccionar les millors 30 imatges per a l&#39;exposici&oacute;.La selecci&oacute; de les 30 imatges ha anat a c&agrave;rrec d&#39;un jurat format per un membre de la Comissi&oacute; Europea, un fot&ograve;graf de natura professional, un representant de l&rsquo;Obra Social de &ldquo;la Caixa&rdquo; i un representant del projecte LandLife.
Dijous, 13 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 1er Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <a href='http://www.congrestsa.cat' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/550/225/mm/image/imgnews/2012_10_12/121213_congres_tsac.jpg' style='width: 550px; height: 225px;' /></a>El Primer Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya pret&eacute;n ser un espai de trobada que permeti la generaci&oacute; de coneixement per al tercer sector ambiental, faci visibles l&rsquo;&agrave;mbit d&rsquo;actuaci&oacute; i les accions de les seves entitats davant la ciutadania i efectu&iuml; un balan&ccedil; de les actuacions portades a terme en el marc del <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD' target='_blank'>Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya</a>.El Congr&eacute;s, organitzat per l&#39;Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el suport de la Fundaci&oacute; CatalunyaCaixa, s&#39;adre&ccedil;a a les entitats ambientals i les persones que hi estan vinculades i, en segon terme, a altres tipus d&rsquo;entitats o institucions.El <a href='http://www.congrestsa.cat/' target='_blank'>1r Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya</a> busca assolir els seg&uuml;ents <strong>objectius</strong>:- Ser un lloc de trobada i reflexi&oacute; per estructurar el tercer sector ambiental catal&agrave;.

- Contribuir a la construcci&oacute; d&#39;una identitat compartida.

- Compartir eines i accions, i afavorir les relacions i aliances entre les entitats del TSAcat.

- Promocionar l&#39;intercanvi de coneixements i la innovaci&oacute; socioambiental.

- Afavorir la incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica al servei de les entitats del TSAcat.<strong>Com puc participar?</strong> A part de com a participant, hi ha altres vies d&#39;involucrar-se al crongr&eacute;s, com per exemple, presentant una comunicaci&oacute; sobre alguna experi&egrave;ncia de la teva entitat, o b&eacute; participant a l&#39;Espai d&#39;Aliances, o tamb&eacute; portant i exposant material de la teva associaci&oacute; a la Pla&ccedil;a Verda. D&oacute;na un cop d&#39;ull als eixos de treball del congr&eacute;s, i llegeix atentament el protocol de presentaci&oacute; de comunicacions i de lideratge d&#39;espais d&#39;aliances que trobar&agrave;s a la p&agrave;gina &#39;<a href='http://www.congrestsa.cat/presenta-la-teva-comunicaci%C3%B3-i-o-alian%C3%A7a/' target='_blank'>Presenta la teva comunicaci&oacute; i/o alian&ccedil;a</a>&#39;.Entre tots farem que el 1r Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya assoleixi els seus objectius!
Dijous, 20 de Desembre
Hora: 9:15 - 10:15
Lloc: Manresa
Resum: Jornades: “Projectes Ramaders, Petits i Viables”
Descripció: El proper 20 de desembre, a Manresa,&nbsp; l&rsquo;Escola de Pastors de Catalunya organitza les<strong> jornades &ldquo;Projectes Ramaders, petits i viables</strong>&rdquo;.<img alt='' src='/i-images/150/88/mm/image/imgnews/2012_10_12/121220_jornada_pagesia.png' style='width: 150px; height: 88px; margin: 10px; float: right;' />Des de l&rsquo;escola de pastors treballen amb una nova pagesia que es caracteritza per voler impulsar projectes de petites dimensions que tenen com a voluntat implantar un model agroecol&ograve;gic cercant alhora la seva viabilitat. Aquest&nbsp; model, molt semblant als projectes extensius tradicionals, &eacute;s menystingut per l&rsquo;administraci&oacute; que els acostuma a considerar poc competitius i respresentatius.Per tot aix&ograve; han convidat diverses experi&egrave;ncies de pagesos &ndash; ramaders de Fran&ccedil;a i Catalunya que s&oacute;n una mostra definitiva d&rsquo;aquesta manera de fer. Tamb&eacute; hi assistir&agrave; el representant de la Confederation Paysanne (sindicat franc&eacute;s representant dels petits pagesos) que explicar&agrave; el proc&eacute;s de reconeixement que estan treballant a escala europea per a fer-li un lloc a aquest tipus de pagesia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.montanyanes.net/gripia/Jornada_Projectes_ramaders_petitsiviables.pdf' target='_blank'>consulteu el programa</a>. o truqueu a 973 621440 | info@rurbans.org

Gràcies a PHP iCalendar