agenda - Novembre de 2012

Novembre de 2012

agenda Calendari
Dijous, 8 de Novembre
Hora: 9:30 - 14:00
Lloc: Torre Jussana
Resum: Taller pràctic sobre les aliances entre entitats de custòdia dins la Xarxa de Custòdia del Territori
Descripció: El proper dijous 8 de novembre, de 9.30h a 14.00h farem un taller pràctic sobre les aliances entre entitats de custòdia dins la Xarxa de Custòdia del Territori. Aquesta activitat té un caràcter totalment pràctic, després de la presentació i el taller realitzats a la VII Reunió de la XCT i a la VI diada de tècniques. El taller serà conduit per Frederic Cusí i Marc Botella, que enguany assessoren la xct. I es realitzarà a Torre Jussana (a confirmar).L'objectiu principal del taller és identificar les llavors de possibles aliances entre les entitats de custòdia, i a partir d’aquí, facilitar processos perque puguin arribar a  terme.Aquest és un taller estratègic per a totes les entitats de la XCT i ha de servir per optimitzar els recursos, augmentar en eficiència, i en definitiva garantir la viabilitat de la custòdia del territori. No pretenem proposar o imposar temes per a treballar, sinó partir del que les entitats proposeu, mitjançant l'enquesta i des de la XCT facilitarem el marc per a desenvolupar-les.Un cop finalitzat el taller i amb els seus resultats, estudiarem com donar continuïtat, i suport per acompanyar els processos d'aliança que en puguin sorgir, de cara el 2013.

Aquesta activitat està vinculada a l’acció XI3. Programa d'aliances entre entitats de custòdia del territori, del 3r Pla Director de la XCT.Les entitats interessades, i membres de la XCT, contacteu amb Montse Mas&oacute; a trav&eacute;s de mmaso@custodiaterritori.org, abans del 26 d&#39;octubre, i retorneu el seg&uuml;ent <a href='/mm/file/iniciatives/Questionari_Taller_Aliances.docx' target='_blank'>q&uuml;estionari </a>omplert.
Dissabte, 10 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Qui escolta els ecologistes?
Descripció: La capacitat de generar incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica envers els ciutadans i les administracions en general &eacute;s una de les f&oacute;rmules que les entitats del TSA tenim per dur a terme la nostra missi&oacute; i projectar models alternatius de desenvolupament que enriqueixin i canvi&iuml;n quan calgui, la realitat ambiental del pa&iacute;s, ja sigui a nivell social, normatiu o pol&iacute;tic. En aquest sentit, reflexionar i compartir les estrat&egrave;gies que les diferents entitats apliquem (estrat&egrave;gies, campanyes, accions, etc.) pot ajudar a l&rsquo;autoreflexi&oacute; i l&rsquo;avaluaci&oacute; interna, per tal de trobar vies que ens permetin adaptar-nos a sistemes de funcionament m&eacute;s efectius.<strong>PROGRAMA provisional </strong>(<a href='http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/tsa_cat/tsacat4/programa_trobada2.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)

- Presentaci&oacute;- Taula 1: Catalunya va cap a la sostenibilitat i el decreixement? Models de comunicaci&oacute; interna i externa m&eacute;s utilitzats per les entitats del TSA (50 min)

Modera: Membre de l&rsquo;IAEDEN

Jordi Pigem: fil&ograve;sof de la ci&egrave;ncia

Teresa Forcada: metgessa, te&ograve;loga i monja benedictina catalana.

Josep-Llu&iacute;s Moner: CEPA-EdC

Marta Vall1lldosera: IAEDEN-EdC- Debat (40 min)- Descans- Taula 2: Les estrat&egrave;gies de les entitats ambientalistes catalanes (60 min)

Modera: Membre de LIMNOS

Joan V&agrave;zquez; IPCENA-EdC

Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

LIMNOS-EdC

Ecologistes en Acci&oacute;

Salvem l&#39;Empord&agrave;- Debat (30 min)- Clausura (10 min)
Hora: 9:30 - 14:30
Lloc: Figueres
Resum: Sortida tècnica: CULTIVANT SINÈRGIES: custòdia agrària a l'Alt Empordà
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    Data: 10 de novembre de 2012

    Durada: de 9:30 a 14:00

    Punt de trobada: Pla&ccedil;a del Sol de Figueres a les 9:30. mapa

    Aforament m&agrave;xim: 25 persones (Cal inscripci&oacute; a agraria@custodiaterritori.org)

   

    Aquesta sortida t&eacute; l&#39;objectiu que els participants coneguin el projecte &ldquo;Cultivant sin&egrave;rgies&rdquo; que est&agrave; duent a terme la IAEDEN i el GOB Menorca. Es visitar&agrave; la finca vitivin&iacute;cola de Can Torres situada a Vilartol&iacute; al municipi de Sant Climent Sescebes. A m&eacute;s de les vinyes, aquesta finca disposa de valors naturals i culturals molt importants com dolmens, menhirs, els estanys temporals de la Gutina..., i un entorn paisatg&iacute;stic de gran qualitat.

   

    Consulteu el <a href='/mm/file/actualitat/121110_SortidaTecnicaGTCA.pdf' target='_blank'>programa detallat</a>.</div>
Dimarts, 13 de Novembre
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: Sala d’Actes dels Serveis Centrals del DAAM Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 BARCELONA
Resum: NOVES FORMES D’ACCÉS I SUPORT A LA PAGESIA
Descripció: El proper 13 de novembre es realitzar&agrave; la jornada de <span style='color:#006400;'><strong>Noves formes d&#39;acc&eacute;s i suport a la pagesia</strong></span>. Els objectius s&oacute;n:&bull; Presentar experi&egrave;ncies internacionals de noves formes d&rsquo;acc&eacute;s a la terra agr&iacute;cola i de suport a la pagesia.

&bull; Valorar la seva aplicaci&oacute; a Catalunya en el marc de la cust&ograve;dia agr&agrave;ria.

&bull; Debatre la promoci&oacute; i dinamitzaci&oacute; de l&#39;acc&eacute;s a la terra a nivell catal&agrave;.

&bull; Fomentar el treball en xarxa entre les institucions, el sector agrari, les entitats de cust&ograve;dia agr&agrave;ria i les entitats de promoci&oacute; d&rsquo;acc&eacute;s a la terra.Consulteu el <span style='color:#b22222;'><strong><a href='/mm/file/iniciatives/Prog_nova_pagesia_131112.pdf' target='_blank'>programa</a></strong></span> detallat.La <span style='color:#006400;'><strong>jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong></span>, preferentment a a trav&eacute;s trav&eacute;s de RuralCat ( <a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'><span style='color:#b22222;'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</span></a> ), o b&eacute; a trav&eacute;s de&nbsp; <a href='agraria@custodiaterritori.org'><span style='color:#b22222;'>agraria@custodiaterritori.org</span></a>Seguiu i contribu&iuml;u a la jornada via twitter a <strong><span style='color:#006400;'>#accespagesia</span></strong>
Dijous, 15 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Curs de Creativitat i Innovació Ambiental i Social
Descripció: L&#39;objectiu del curs &eacute;s formar a persones en&nbsp; <strong>innovaci&oacute; social i ambiental.</strong> El curs estar&agrave; impartit per Anoderwold que t&eacute; per missi&oacute; fer arribar a totes les esferes de la societat la formaci&oacute; i recolzament per a innovar i adaptar-se als nous reptes des de noves perspectives. La Societat Catalana d&#39;Educaci&oacute; Ambiental i l&#39;entitat ambiental ACER recolzen i donen suport al curs.El m&oacute;n es mou molt r&agrave;pid, canvia constantment, i cada dia sorgeixen nous reptes ambientals i socials. Per trobar noves solucions cal tractar-los de manera diferent de com ho hem fet fins ara. La innovaci&oacute; est&agrave; a l&#39;ordre del dia en tot tipus d&#39;organitzacions i la creativitat s&#39;ha convertit en una compet&egrave;ncia b&agrave;sica per a tot professional de l&#39;entorn associatiu.Dia i hora : 15/12/2012. De 9:30 a 14h

Lloc:&nbsp; SCEA (Societat Catalana d&rsquo;Educaci&oacute; Ambiental)

C. Arag&oacute; 281, 1r 1a - 08009 - BarcelonaQu&egrave; ofereix el curs? En aquest taller:

- Explorarem les barreres que ens impedeixen ser creatius per destruir-&shy;?les

- Posarem en pr&agrave;ctica diferents t&egrave;cniques que ens ajudaran a ser m&eacute;s creatius i innovadors

- Treballarem conjuntament per elaborar noves pr&agrave;ctiques a implantar a les nostres organitzacionsInscripcions: cursinnovacio@gmail.com Tel. 616 63 21 00

Preu: 50&euro; / Preu socis SCEA: 40&euro;Descarregueu-vos el <a href='/mm/file/actualitat/121215_curs%20de%20creativitat%20i%20innovacio.pdf' target='_blank'>Programa del curs.</a>
Divendres, 16 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona - Jardí Botànic
Resum: Tàndem: punt de trobada entre empreses i entitats ambientals
Descripció: <a href='www.tandem.cat' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/114/mm/image/imgnews/2012_4_6/121115_tandem.jpg' style='float: left; width: 150px; height: 114px;' /></a>Neix el projecte t&agrave;ndem: <strong>un punt de trobada entre el m&oacute;n empresarial i les entitats del tercer sector ambiental,</strong> l&rsquo;objectiu del qual &eacute;s afavorir el coneixement i les col&middot;laboracions entre ambdues parts.El proper 16 de novembre tindr&agrave; lloc el Marketplace ambiental: un espai de trobada i de treball per intercanviar contactes, idees, projectes, i establir col&middot;laboracions entre els dos sectors. Totes les activitats es desenvoluparan durant el mat&iacute;. Aquesta jornada esdevindr&agrave; un centre de networking ambiental on empreses i entitats sense &agrave;nim de lucre compartiran espai, coneixement i hores de treball per donar a con&egrave;ixer iniciatives i projectes ambientals.El Marketplace ofereix diversitat d&rsquo;espais perqu&egrave; el visitant es relacioni, faci nous contactes i trobi noves oportunitats de col&middot;laboraci&oacute;.- <strong>FIRA</strong>: zona d&rsquo;exposici&oacute; de les entitats/empreses participants, on es podr&agrave; exposar seguint les instruccions de la<a href='/mm/file/actualitat/121116_FITXA%20INSCRIPCIO_tandem.doc' target='_blank'> fitxa adjunta</a>, dos projectes dintre dels diferents sectors: Educaci&oacute; ambiental, Conservaci&oacute; i defensa de la natura, Cust&ograve;dia del territori&nbsp; i/o &Agrave;mbit urb&agrave; i serveis ambientals.

- <strong>&Agrave;GORA</strong>: &agrave;rea de difusi&oacute; de projectes, on es podran explicar durant un temps limitat i de forma programada, els projectes de l&rsquo;entitat que necessitin recursos.

- <strong>QUIOSC</strong>: espai on les entitats podrem exposar diferents materials, ja siguin de consulta o de difusi&oacute; de les nostres activitats.<strong>PROGRAMA</strong><strong>9.30 H: REGISTRE DELS PARTICIPANTS</strong><strong>10.00 H: BENVINGUDA</strong>

<em>HBLE. SR. LLU&Iacute;S RECODER | Conseller de Territori i Sostenibilitat

SR. XAVIER L&Oacute;PEZ | Director general d&rsquo;Economia Social i Cooperativa i Treball Aut&ograve;nom

Representant d&rsquo;UNNIM-Grup BBVA</em><strong>10.10 H: PON&Egrave;NCIA INAUGURAL</strong>

<em>SR. JOSEP SANTACREU | Conseller delegat de DKV Assegurances</em><strong>10.30 H: PRESENTACI&Oacute; DEL PROJECTE T&Agrave;NDEM</strong>

<em>SRA. MARTA SUBIR&Agrave; | Directora General de Pol&iacute;tiques Ambientals

SR. MART&Iacute; PUIG | President del Club EMAS</em><strong>10.45 H: ALGUNS PROJECTES DE COL&middot;LABORACI&Oacute; REEIXITS</strong><strong>11.20 H: INICI DE L&rsquo;ESPAI FIRA I WORK CAF&Egrave;</strong><strong>12.00 H: INICI DE L&rsquo;&Agrave;GORA</strong><strong>14.30 H: TANCAMENT DE LA JORNADA</strong>


Dilluns, 19 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Formentera
Resum: Curs - Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad
Descripció: En col&middot;laboraci&oacute; amb el Consell Insular de Formentera, la Fundaci&oacute; Fernando Gonz&aacute;lez Bern&aacute;ldez i EUROPARC-Espanya,&nbsp; participen en l&#39;organitzaci&oacute; d&#39;un nou curs sobre <strong>&quot;Mecanismes financers innovadors per a la conservaci&oacute; de la biodiversitat</strong>&quot;. Destinat a tots els professionals de la conservaci&oacute; i el desenvolupament local i plantejat amb un car&agrave;cter eminentment pr&agrave;ctic, el curs es desenvolupar&agrave; els dies 19 i 20 de novembre de 2012 a Formentera.En aquest curs s&#39;exposaran diversos instruments financers que s&#39;estan aplicant amb &egrave;xit en algunes &agrave;rees protegides, es promour&agrave; la discussi&oacute; activa entre els participants sobre la seva viabilitat en territoris concrets, en particular insulars, i sobre els passos que caldria donar per a la seva implantaci&oacute;, tenint en compte les condicions locals.M&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions a la web de la <a href='http://www.fungobe.org' target='_blank'>Fundaci&oacute; Fernando Gonz&aacute;lez Bern&aacute;lde</a>z


Dijous, 22 de Novembre
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Taula Rodona - Educació emprenedora als centre educatius i custòdia del territori: un binomi amb múltiples possibilitats
Descripció: <div style='text-align: center;'>
    <em>Activitat emmarcada en la 17a Setmana de la ci&egrave;ncia de la Universitat de Vic.</em></div>


<img alt='' src='/i-images/150/185/mm/image/imgnews/2012_10_12/121122_setm_ciencia_2.png' style='width: 150px; height: 185px; margin: 10px; float: right;' />La cust&ograve;dia del territori acosta les persones a la natura i al patrimoni, generant implicaci&oacute; i comprom&iacute;s &egrave;tic i voluntat d&#39;acci&oacute;. La Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT) promou aquesta estrat&egrave;gia de consevaci&oacute; a Catalunya i ha comen&ccedil;at a treballar amb centres educatius que integren la cust&ograve;dia del territori en diferents formats educatius generant cultura emprenedora entre els alumnes.En un format de taula rodona diferents representants del m&oacute;n educatiu, l&rsquo;emprenedoria a les escoles i l&rsquo;Aprenentatge Servei presentaran les seves experi&egrave;ncies en educaci&oacute; i <strong>com incentivar l&rsquo;emprenedoria social a les escoles vinculada a la conservaci&oacute; d&rsquo;espais naturals.</strong>El <a href='http://La custòdia del territori acosta les persones a la natura i al patrimoni, generant implicació i compromís ètic i voluntat d'acció. La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) promou aquesta estratègia de consevació a Catalunya i ha començat a treballar amb centres educatius que integren la custòdia del territori en diferents formats educatius generant cultura emprenedora entre els alumnes. En un format de taula rodona diferents representants del món educatiu, l’emprenedoria a les escoles i l’Aprenentatge Servei presentaran les seves experiències en educació i com incentivar l’emprenedoria social a les escoles vinculada a la conservació d’espais naturals. El joc de la custòdia del territori i l'Aprenentatge-Servei en la custòdia (representant de la XCT), la formació professional en gestió d'espais naturals (IES Rubió i Tudurí), el projecte de custòdia i emprenedoria social del Torrent de l'Esperança de Gurb (SI Gurb) o les possibilitats de l'emprenedoria social (Brittany Koteles d'Ashoka University) són alguns dels exemples que veurem en aquesta taula rodona. Objectius de la taula rodona - Promoure l’emprenedoria social a les escoles en l’àmbit de la conservació del territori. - Generar sinergies entre el món educatiu i el món de la custòdia del territori, en benefici de la societat i del territori. - Donar a conèixer les múltiples oportunitats de l’Aprenentatge Servei en els centres educatius, i el valor aportat a la societat i al medi ambient. - Difondre experiències d’èxit que duen a terme centres educatius en iniciatives de custòdia del territori. Ponents de la taula rodona - Guillem Riera, professor del SI Gurb - Marina Garcia, professora de l'IES Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria - Brittany Koteles, Ashoka University - Representant de la Xarxa de Custòdia del Territori Modera: representant de la Universitat de Vic Adreçat als professionals de l'educació (tant formal com no formal) així com totes aquelles persones interessades en la conservació del medi ambient vinculada a l'educació dels joves. Data: dijous 22 de novembre Hora: de 18:00 a 19:30 hores Lloc: Sala Segimon Serrallonga (Masia Torre dels Frares) - Universitat de Vic' target='_blank'>joc de la cust&ograve;dia del territori i l&#39;Aprenentatge-Servei en la cust&ograve;dia</a> (representant de la XCT), la<a href='http://www.xct.cat/mm/file/vii%20reunio/comunicacions/IESRubioiTuduro_CustodiaAula.pdf' target='_blank'> formaci&oacute; professional en gesti&oacute; d&#39;espais naturals</a> (IES Rubi&oacute; i Tudur&iacute;), el <a href='http://www.xct.cat/mm/file/vii%20reunio/comunicacions/SESGurb_CdT_a_secundaria.pdf' target='_blank'>projecte de cust&ograve;dia i emprenedoria social del Torrent de l&#39;Esperan&ccedil;a de Gurb</a> (SI Gurb) o les possibilitats de l&#39;emprenedoria social (Brittany Koteles d&#39;Ashoka University) s&oacute;n alguns dels exemples que veurem en aquesta taula rodona.<strong>Objectius de la taula rodona</strong>

- Promoure l&rsquo;emprenedoria social a les escoles en l&rsquo;&agrave;mbit de la conservaci&oacute; del territori.

- Generar sinergies entre el m&oacute;n educatiu i el m&oacute;n de la cust&ograve;dia del territori, en benefici de la societat i del territori.

- Donar a con&egrave;ixer les m&uacute;ltiples oportunitats de l&rsquo;Aprenentatge Servei en els centres educatius, i el valor aportat a la societat i al medi ambient.

- Difondre experi&egrave;ncies d&rsquo;&egrave;xit que duen a terme centres educatius en iniciatives de cust&ograve;dia del territori.<strong>Ponents de la taula rodona</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - Guillem Riera, professor del SI Gurb

    - Marina Garcia, professora de l&#39;IES Rubi&oacute; i Tudur&iacute;, Escola de Jardineria

    - Brittany Koteles, Ashoka University

    - Representant de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</div>
Modera: representant de la Universitat de VicAdre&ccedil;at als professionals de l&#39;educaci&oacute; (tant formal com no formal) aix&iacute; com totes aquelles persones interessades en la conservaci&oacute; del medi ambient vinculada a l&#39;educaci&oacute; dels joves.<strong>Dijous 22 de novembre</strong> de 18:00 a 19:30 hores.

Lloc: Sala Segimon Serrallonga (Masia Torre dels Frares) - Universitat de Vic


Dimarts, 27 de Novembre
Hora: Event diario
Resum: Jornada tècnica: El Mapa de cobertes del sòl de Catalunya
Descripció: <span style='color:#006400;'><strong>El Mapa de cobertes del s&ograve;l de Catalunya: eina per l&rsquo;estudi dels canvis en el territori, i per la planificaci&oacute; i gesti&oacute; territorials</strong></span>El territori que ens envolta canvia constantment: conreus abandonats esdevenen boscos, zones forestals pateixen incendis, &agrave;rees ocupades per ind&uacute;stries ara ho s&oacute;n per habitatges, etc&egrave;tera.Actualment, cient&iacute;fics, t&egrave;cnics i administracions treballen de forma coordinada per desenvolupar eines per a una millor planificaci&oacute; i gesti&oacute; del territori. La cartografia de cobertes del s&ograve;l &eacute;s una de les eines m&eacute;s &uacute;tils per a aquestes tasques.En aquesta jornada, es presentar&agrave; el Mapa de cobertes del s&ograve;l de Catalunya, les seves caracter&iacute;stiques t&egrave;cniques i metodologia, les seves aplicacions, i els canvis que ha reflectit en les diverses edicions d&rsquo;aquesta cartografia que cobreixen gaireb&eacute; les dues &uacute;ltimes d&egrave;cades.Tota la informaci&oacute; de la jornada a <a href='http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tecnica-el-mapa-de-cobertes-del-sol-de-catalunya/' target='_blank'>http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tecnica-el-mapa-de-cobertes-del-sol-de-catalunya/</a>
Hora: 9:30 - 14:00
Lloc: Palacio de Congresos de Madrid - Campo de las Naciones
Resum: Custodia del territorio y mecanismos de financiación para la conservación de la naturaleza: banco de hábitats (ST-3)
Descripció: Sessi&oacute; t&egrave;cnica al Congreso Nacional de Medio Ambiente amb la participaci&oacute; de representants de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, el GOB Menorca, la Plataforma de Custodia del Territorio de Fundaci&oacute;n Biodiversidad i diferents entitats de cust&ograve;dia d&#39;arreu de l&#39;Estat.Els membres de la XCT poden sol.licitar entrades per assistir a aquest acte del CONAMA fins el divendres 9 d&#39;octubre.<img alt='' src='/i-images/600/77/mm/image/logos/conama2012.jpg' style='width: 600px; height: 77px;' />
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Barcelona
Resum: Com tenir èxit en un portal crowdfunding: oportunitats per a les entitats ambientals.
Descripció: La Jornada de treball t&eacute; l&rsquo;objectiu de detectar i treballar el conjunt de requisits i criteris clau per a qu&egrave; les activitats i projectes ambientals siguin exitosos en els portals de crowdfunding. Est&agrave; organitzada per l&#39;<a href='http://www.o3sac.org/2012/11/com-tenir-exit-en-un-portal.html' target='_blank'>Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac)</a>.En una primera part de la Jornada, es comentaran alguns dels portals de microfinan&ccedil;ament existents i s&#39;explicaran les oportunitats que poden generar l&#39;&uacute;s d&#39;aquestes eines; seguidament, entitats ambientals que han presentat projectes en algun portal ens exposaran la seva experi&egrave;ncia i les seves necessitats, aix&iacute; com quines millores es podrien introduir, i per &uacute;ltim, es relataran conjuntament els criteris i requisits necessaris per a qu&egrave; els projectes de les entitats ambientals tinguin &egrave;xit.<strong>PROGRAMA</strong>

11:00-12:00 - El crowdfunding: una eina &uacute;til per a les entitats ambientals.

<em>A c&agrave;rrec d&#39;en Jaume Albaig&egrave;s.</em>12:00-13:00 Presentaci&oacute; d&#39;experi&egrave;ncies d&#39;entitats ambientals que han presentat projectes a un portal de crowdfunding.

<em>A c&agrave;rrec de: ADENC,&nbsp; Xatrac,</em>13:00-14:00 Conclusions. Criteris i requisits necessaris per a qu&egrave; els projectes de les entitats ambientals tinguin &egrave;xit.Formalitzeu la vostra inscripci&oacute;: <a href='https://docs.google.com/a/o3sac.org/spreadsheet/viewform?formkey=dFRvVWZJTFBZNi1CenJoYzREaHdTRkE6MQ' target='_blank'>aqu&iacute;</a>Dia i hora: Dimarts, 27 de novembre -&nbsp; 11h a 14h

Lloc: Torre Jussana (Av. Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona)

<strong>La Jornada &eacute;s gratu&iuml;ta</strong>
Dijous, 29 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica: Recursos digitals i espais naturals, al Castell de Montesquiu
Descripció: L&#39;&Agrave;rea de Territori i Sostenibilitat organitza una jornada t&egrave;cnica sobre Recursos digitals i espais naturals. Ser&agrave; el 29 de novembre de 9.30 a 14 al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu. Aquesta jornada s&#39;adre&ccedil;a especialment a responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics de promoci&oacute; econ&ograve;mica, turisme i medi ambient d&#39;ajuntaments i consells comarcals.Difondre, enriquir, posar en valor... S&oacute;n diversos i complementaris els usos que les actuals i esteses tecnologies poden aportar a un espai natural. Els dispositius m&ograve;bils , la geolocalitzaci&oacute; i les xarxes socials, entre d&#39;altres, suposen una nova revoluci&oacute; en la forma d&#39;interactuar en el trinomi gestor-usuari-espai.En aquest jornada es posar&agrave; sobre la taula coses que s&#39;han fet, que s&#39;estan fent o que es faran a curt o mitj&agrave; termini i que suposen l&#39;evoluci&oacute; del paradigma de la conscienciaci&oacute; i la conservaci&oacute; ambiental. Consulteu el <a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1911' target='_blank'>programa detallat de la jornada</a>.L&#39;assist&egrave;ncia a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, pr&egrave;via inscripci&oacute; amb la butlleta que<a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1911' target='_blank'> trobareu a l&#39;enlla&ccedil;</a>.

Gràcies a PHP iCalendar