agenda - Dimarts, 13 de Novembre

Dimarts, 13 de Novembre

agenda Calendari
Dimarts, 13 de Novembre
Hora: 10:00 - 14:00
Lloc: Sala d’Actes dels Serveis Centrals del DAAM Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 BARCELONA
Resum: NOVES FORMES D’ACCÉS I SUPORT A LA PAGESIA
Descripció: El proper 13 de novembre es realitzar&agrave; la jornada de <span style='color:#006400;'><strong>Noves formes d&#39;acc&eacute;s i suport a la pagesia</strong></span>. Els objectius s&oacute;n:&bull; Presentar experi&egrave;ncies internacionals de noves formes d&rsquo;acc&eacute;s a la terra agr&iacute;cola i de suport a la pagesia.

&bull; Valorar la seva aplicaci&oacute; a Catalunya en el marc de la cust&ograve;dia agr&agrave;ria.

&bull; Debatre la promoci&oacute; i dinamitzaci&oacute; de l&#39;acc&eacute;s a la terra a nivell catal&agrave;.

&bull; Fomentar el treball en xarxa entre les institucions, el sector agrari, les entitats de cust&ograve;dia agr&agrave;ria i les entitats de promoci&oacute; d&rsquo;acc&eacute;s a la terra.Consulteu el <span style='color:#b22222;'><strong><a href='/mm/file/iniciatives/Prog_nova_pagesia_131112.pdf' target='_blank'>programa</a></strong></span> detallat.La <span style='color:#006400;'><strong>jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong></span>, preferentment a a trav&eacute;s trav&eacute;s de RuralCat ( <a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'><span style='color:#b22222;'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</span></a> ), o b&eacute; a trav&eacute;s de&nbsp; <a href='agraria@custodiaterritori.org'><span style='color:#b22222;'>agraria@custodiaterritori.org</span></a>Seguiu i contribu&iuml;u a la jornada via twitter a <strong><span style='color:#006400;'>#accespagesia</span></strong>

Gràcies a PHP iCalendar