agenda - 22 de Octubre - 28 de Octubre

22 de Octubre - 28 de Octubre

agenda Calendari
Dilluns, 22 de Octubre
Hora: Event diario
Resum: Debats territorials del procés de participació de l’ESCACC
Descripció: El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Polítiques Ambientals, ha estat treballant en l’elaboració de l’Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC) per tal d'identificar les zones i activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i plantejar accions per a l'adaptació i, així, esdevenir menys vulnerables.Amb l&rsquo;objectiu de mostrar el resultat d&rsquo;aquest treball i recollir opinions, esmenes, sugger&egrave;ncies i comentaris, us convidem a qu&egrave; assistiu a alguna de les <a href='http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Politiques/Politiques%20catalanes/Ladaptacio%20al%20canvi%20climatic/Proces%20ESCACC/docs/ESCACC%20versio%20juny_2.pdf' target='_blank'><strong>diverses sessions</strong></a> de debat territorials del <strong>proc&eacute;s de participaci&oacute; de l&rsquo;ESCACC</strong>. Podeu triar la sessi&oacute; que m&eacute;s us convingui en funci&oacute; de la vostra proximitat i/o de les vostres agendes (vegeu pdf de les sessions). Les <strong>sessions s&oacute;n obertes a tothom</strong> i l&rsquo;horari &eacute;s de 18 a 20 hores del vespre; consistiran en una presentaci&oacute; de 30 minuts del document per part de l&rsquo;Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic, i uns grups de treball de debat durant una hora i mitja.Per tal de formalitzar la inscripci&oacute; cal omplir aquest <a href='http://forms.lavola.net/enquesta2.php?id=dHdlbnRpYzIwMTIwNzI1MTIyOTUxNjI0MTE2' target='_blank'>formulari</a>.Al web de l&rsquo;<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES' target='_blank'>Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic</a> hi trobareu un <strong>formulari de propostes en l&iacute;nia</strong>, que estar&agrave; <strong>operatiu fins al dia 31 d&rsquo;octubre</strong>, perqu&egrave; ens f&eacute;u arribar les vostres observacions, esmenes i suggeriments si les voleu avan&ccedil;ar abans de la celebraci&oacute; de les sessions de debat territorials.Des de la xct us animem a participar dels debats territorials, i de fer les vostres aportacions a l&#39;Estrat&egrave;gia mitjan&ccedil;ant el formulari online.Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu electr&ograve;nic a l&rsquo;adre&ccedil;a <a href='occc@gencat.cat'>occc@gencat.cat</a>.
Hora: Event diario
Resum: Curs - L'accés a la informació ambiental, un dret bàsic per exercir en el camí de la transformació
Descripció: Les noves tecnologies d&#39;informaci&oacute; i comunicaci&oacute; fan possible l&#39;accessibilitat universal a la informaci&oacute; ambiental, per&ograve; cal que les mateixes administracions s&#39;imposin complir amb aquesta obligaci&oacute;. L&#39;aplicaci&oacute; d&#39;aquestes noves tecnologies als sistemes d&#39;informaci&oacute; geogr&agrave;fica possibiliten copsar la complexitat de la realitat en capes d&#39;informaci&oacute;. Aproximar-nos a aquesta realitat sembla m&eacute;s f&agrave;cil, per&ograve; tamb&eacute; correm el risc d&#39;ofegar-nos en un mar de dades.<strong>Eixos tem&agrave;tics del curs</strong>

- Acc&eacute;s a la informaci&oacute; ambiental. Drets i deures de les administracions i de la ciutadania. La informaci&oacute; ambiental a l&#39;administraci&oacute; europea, de l&#39;estat, de la Generalitat, de diputacions i local. La consulta telem&agrave;tica.

- Acc&eacute;s a l&#39;assist&egrave;ncia jur&iacute;dica gratu&iuml;ta.

- El dret a la bona administraci&oacute;.

- Sistemes d&#39;informaci&oacute; geogr&agrave;fica (SIG). Introducci&oacute; i serveis disponibles. Introducci&oacute; a l&#39;&uacute;s i aplicacions m&ograve;bils.

- La comunicaci&oacute; virtual, eina per la millor cohesi&oacute; i coordinaci&oacute; del sector ambiental de Catalunya (persones i entitats).<strong>Lloc i requeriments</strong>

El curs es realitza a dist&agrave;ncia. La pres&egrave;ncia &eacute;s nom&eacute;s virtual. Els inscrits s&#39;hauran de despla&ccedil;ar a algun dels punts de distribuci&oacute; territorial arreu de Catalunya (l&#39;organitzaci&oacute; en facilitar&agrave; la relaci&oacute;) o b&eacute; hauran de disposar d&#39;un ordinador multim&egrave;dia (cambra, altaveus i micr&ograve;fon) amb programari Windows o Mac.Aquest curs va dirigit a persones que treballin o col&middot;laborin amb entitats del tercer sector ambiental i vulguin ampliar coneixements per millorar l&#39;acci&oacute; ambiental.<strong>Hores lectives</strong>

8 sessions de 3 hores. Total d&#39;hores lectives 24 hores

Sessions dilluns i dimecres: 22, 24 i 29 d&#39;octubre, i 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 2012.

Durada de les sessions 3h. Horari de 19 a 22 hPer a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='/mm/file/noticies/121022_curs_acces_info_ambiental.pdf' target='_blank'>programa del curs</a>.


Dijous, 25 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Global Ecoforum 2012
Descripció: El Global Eco Forum &eacute;s una trobada internacional sobre sostenibilitat que promou el di&agrave;leg, la reflexi&oacute; i la interacci&oacute; entre els diferents grups d&#39;inter&egrave;s - multistakeholder de les nostres societats i, per la seva naturalesa global, &eacute;s una cita imprescindible per als l&iacute;ders d&#39;opini&oacute; i actors del canvi cap a la sostenibilitat a la regi&oacute; Euromediterr&agrave;nia.Aquesta cinquena edici&oacute; del Global Eco Forum s&#39;emmarca en un context de consolidaci&oacute; de les persistents crisis, ambientals, socials i econ&ograve;miques. L&#39;estat del planeta, analitzat exhaustivament en el recent simposi &ldquo;Planet Under Pressure&rdquo; s&#39;acosta perillosament cap a un punt d&#39;inflexi&oacute; (tipping point) desconegut. Les protestes socials al voltant del m&oacute;n segueixen exigint a crits noves maneres de participar i decidir. A pesar de les enormes ajudes, el sistema econ&ograve;mic no aconsegueix sortir del seu estat estructural de debilitat i inestabilitat permanent.En aquest context la regi&oacute; mediterr&agrave;nia apareix com un reflex, a petita escala, de les oportunitats i reptes de la sostenibilitat global. T&eacute; el potencial hum&agrave;, cultural i hist&ograve;ric per a ser un &agrave;rea de prosperitat i pau sostenible. Per&ograve; tamb&eacute; sofreix dram&agrave;ticament l&#39;impacte del canvi clim&agrave;tic i viu cada dia tensions creixents d&#39;acc&eacute;s als escassos i valuosos recursos naturals vitals per al desenvolupament hum&agrave;.El Global Eco Forum 2012 segueix explorant i reflexionant sobre aquests desafiaments i intenta imaginar solucions radicalment innovadores basades en la col&middot;laboraci&oacute; i aliances entre els diferents sectors de la societat: tercer sector, cient&iacute;fics i acad&egrave;mics, m&oacute;n empresarial i governs p&uacute;blics.El Global Ecoforum &eacute;s organitzat per <a href='http://www.eco-union.org/index.php/ca' target='_blank'>Eco-union</a>.Consulteu el <a href='http://www.global-ecoforum.org/ca/programa.html' target='_blank'>programa preliminar</a> i les tarifes de les<a href='http://www.global-ecoforum.org/ca/inscripcions.html' target='_blank'> inscripcions</a>.

Gràcies a PHP iCalendar