agenda - Dissabte, 29 de Setembre

Dissabte, 29 de Setembre

agenda Calendari
Dissabte, 29 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Debats territorials del procés de participació de l’ESCACC
Descripció: El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Polítiques Ambientals, ha estat treballant en l’elaboració de l’Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC) per tal d'identificar les zones i activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i plantejar accions per a l'adaptació i, així, esdevenir menys vulnerables.Amb l&rsquo;objectiu de mostrar el resultat d&rsquo;aquest treball i recollir opinions, esmenes, sugger&egrave;ncies i comentaris, us convidem a qu&egrave; assistiu a alguna de les <a href='http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Politiques/Politiques%20catalanes/Ladaptacio%20al%20canvi%20climatic/Proces%20ESCACC/docs/ESCACC%20versio%20juny_2.pdf' target='_blank'><strong>diverses sessions</strong></a> de debat territorials del <strong>proc&eacute;s de participaci&oacute; de l&rsquo;ESCACC</strong>. Podeu triar la sessi&oacute; que m&eacute;s us convingui en funci&oacute; de la vostra proximitat i/o de les vostres agendes (vegeu pdf de les sessions). Les <strong>sessions s&oacute;n obertes a tothom</strong> i l&rsquo;horari &eacute;s de 18 a 20 hores del vespre; consistiran en una presentaci&oacute; de 30 minuts del document per part de l&rsquo;Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic, i uns grups de treball de debat durant una hora i mitja.Per tal de formalitzar la inscripci&oacute; cal omplir aquest <a href='http://forms.lavola.net/enquesta2.php?id=dHdlbnRpYzIwMTIwNzI1MTIyOTUxNjI0MTE2' target='_blank'>formulari</a>.Al web de l&rsquo;<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES' target='_blank'>Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic</a> hi trobareu un <strong>formulari de propostes en l&iacute;nia</strong>, que estar&agrave; <strong>operatiu fins al dia 31 d&rsquo;octubre</strong>, perqu&egrave; ens f&eacute;u arribar les vostres observacions, esmenes i suggeriments si les voleu avan&ccedil;ar abans de la celebraci&oacute; de les sessions de debat territorials.Des de la xct us animem a participar dels debats territorials, i de fer les vostres aportacions a l&#39;Estrat&egrave;gia mitjan&ccedil;ant el formulari online.Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu electr&ograve;nic a l&rsquo;adre&ccedil;a <a href='occc@gencat.cat'>occc@gencat.cat</a>.

Gràcies a PHP iCalendar