agenda - Dissabte, 9 de Juny

Dissabte, 9 de Juny

agenda Calendari
Dissabte, 9 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Espai Rural de Gallecs
Resum: VII Reunió de la xct
Descripció: El divendres 8 i dissabte 9 de juny de 2012 celebrarem la<strong> VII Reuni&oacute; de la xct</strong> a Mollet del Vall&egrave;s i a l&#39;espai rural de Gallecs, que organitzem conjuntament amb el <a href='http://www.espairuralgallecs.cat/cat/index.php' target='_blank'>Consorci de Gallecs</a>.<strong>Podeu trobar tota la informaci&oacute; de la VII Reuni&oacute; a <a href='http://www.xct.cat/viireunio' target='_blank'>www.xct.cat/viireunio</a></strong>Aquesta edici&oacute; la dedicarem especialment a parlar de diferents aspectes de<strong> l&#39;economia de la cust&ograve;dia del territori</strong>, en un sentit ampli del terme. Des de noves vies de finan&ccedil;ament per a les entitats de cust&ograve;dia, el finan&ccedil;ament de les iniciatives de cust&ograve;dia, fins a la valoritzaci&oacute; de les externalitats positives generades.&nbsp;Tot i el canvi de format, continuar&agrave; sent una reuni&oacute; plena de nous coneixements, aven&ccedil;os, espais de debat i intercanvi, etc. En definitiva, una reuni&oacute; per continuar teixint xarxa entre tots i totes i fer avan&ccedil;ar la cust&ograve;dia del territori.Ens podreu seguir a trav&eacute;s de twitter amb l&#39;etiqueta<strong> #7rxct</strong>.
Hora: Event diario
Lloc: Palma de Mallorca
Resum: Curs d'estiu 'Com podem participar a la conservació del nostre patrimoni'
Descripció: Aquest curs pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer la situaci&oacute; actual del territori de les Illes, que es troba condicionat per un abandonament i canvi d&#39;usos del s&ograve;l, i oferir a la vegada f&oacute;rmules innovadores per garantir la conservaci&oacute; del patrimoni. El curs compta amb diferents metodologies docents. Les dues primeres sessions s&oacute;n classes te&ograve;riques, amb un espai al final de cada sessi&oacute; dedicat al debat i a la participaci&oacute; de l&#39;alumnat. La quarta sessi&oacute; tamb&eacute; comen&ccedil;a amb una explicaci&oacute; te&ograve;rica, per&ograve; la segona part &eacute;s un taller pr&agrave;ctic de disseny i negociaci&oacute; d&#39;acords de cust&ograve;dia. Finalment, tamb&eacute; hi haur&agrave; una visita in situ al lloc de dos acords de cust&ograve;dia en col&middot;laboraci&oacute; amb les entitats de cust&ograve;dia i els propietaris que hagin subscrit l&#39;acord.<strong>Programa del curs</strong>

Primera sessi&oacute;. Valors ambientals de les Illes Balears i an&agrave;lisi de l&#39;estat de conservaci&oacute;. (4,5 h)

Segona sessi&oacute;. La cust&ograve;dia del territori, com a eina de participaci&oacute; activa en la conservaci&oacute;. (4,5 h)

Tercera sessi&oacute;. La cust&ograve;dia del territori en l&#39;&agrave;mbit estatal i europeu. Oportunitats. (4,5 h + 1 h)

Quarta sessi&oacute;. Disseny, negociaci&oacute; i seguiment d&#39;acords de cust&ograve;dia del territori. An&agrave;lisi de casos. (4,5 h)

Cinquena sessi&oacute;. Visita de camp. (6 h)http://sac.uib.es/estiu/cursos/Com-podem-participar-en-la-conservacio-del-nostre.cid244743<strong>Del 9 al 13 de juliol de 2012</strong> a l&#39;aula 8 de l&#39;edifici Sa Riera. c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.

Nombre de places: 55

Organitzat conjuntament entre la Universitat de les Illes Balears i l&#39;ICTIB.

Gràcies a PHP iCalendar