agenda - Dimarts, 22 de Maig

Dimarts, 22 de Maig

agenda Calendari
Dimarts, 22 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: 1r Congrés Internacional sobre Gestió i Divulgació de Paisatges Volcànics Protegits
Descripció: Volcandpark 2012 &eacute;s el primer congr&eacute;s sobre la gesti&oacute;, la divulgaci&oacute; i el geoturisme en zones volc&agrave;niques protegides. Aquest <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>pret&eacute;n ser un f&ograve;rum de debat i pensament que lligui el coneixement de la vulcanologia amb la gesti&oacute; del territori i la seva divulgaci&oacute; entre persones que treballen en aquests espais volc&agrave;nics</span>. (Parc Nacional, Parc Natural, Reserva Natural, etc.).El Congr&eacute;s es dur&agrave; a terme a Olot, ciutat enclavada dins el Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa, i est&agrave; organitzat per el Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa, l&rsquo;Institut Jaume Almera del Centre Superior d&rsquo;Investigacions Cient&iacute;fiques, l&rsquo;Institut Geol&ograve;gic de Catalunya i l&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Olot, amb l&rsquo;aval de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth&rsquo;s Interior (IAVCEI).Disposeu de temps per presentar <strong>propostes de comunicacions al congr&eacute;s fins l&#39;1 de desembre</strong> i us animem especialment a proposar comunicacions relacionades amb iniciatives de cust&ograve;dia en &agrave;rees volc&agrave;niques, i que en feu difusi&oacute; entre els vostres contactes en d&#39;altres pa&iuml;sos. Si localitzeu alguna iniciativa de <strong>cust&ograve;dia volc&agrave;nica</strong> us agrairem que ens n&#39;informeu.Us podeu descarregar el programa <a href='/mm/mail_volcandpark1(CAT)-1.pdf' target='_blank'>aqu&iacute;</a>. I trobareu m&eacute;s informaci&oacute; a <a href='http://www.volcandpark1.com/' target='_blank'>www.volcandpark1.com</a>

Gràcies a PHP iCalendar