agenda - Abril de 2012

Abril de 2012

agenda Calendari
Dijous, 19 de Abril
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Sala Àgora del Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Acte de presentació del llibre VIU LA TERRA
Descripció: El proper 19 d&rsquo;abril al Cosmocaixa volem compartir amb tots vosaltres l&#39;acte de presentaci&oacute; del llibre <strong>VIU LA TERRA</strong>.&nbsp;A m&eacute;s, l&#39;acte ser&agrave; un espai de <strong>trobada entre propietaris i entitats de cust&ograve;dia</strong>, durant el qual&nbsp;es donar&agrave; a con&egrave;ixer el nou v&iacute;deo <strong>&quot;Protagonistes de la Cust&ograve;dia del Territori&quot;</strong>, finan&ccedil;at pel Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible i produ&iuml;t per Fundaci&oacute; Quepo.&nbsp;<a href='/mm/file/mis_c30/Programa_Trobada_propietaris_entitats_19abril.pdf' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/300/437/mm/image/imgnews/2012_4_6/120419_imatge_programa.png' style='margin-left: 10px; margin-right: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; float: left; width: 300px; height: 437px; ' /></a>

&nbsp;

El llibre <strong><em>Viu la terra, dotze acords exemplars de cust&ograve;dia del territori a Catalunya i les Illes Balears</em></strong>, ha estat coeditat amb la revista <strong>Descobrir Catalunya</strong>, i compta amb el suport de <strong>Fundaci&oacute;n Biodiversidad</strong>, i la col&middot;laboraci&oacute; del <strong>Departament de Territori i Sostenibilitat</strong> i la <strong>Fundaci&oacute; La Caixa</strong>.Aquest llibre, amb imatges del fot&ograve;graf <strong>Oriol Clavera</strong>, i textos d&#39;en <strong>Xavier Basora</strong>, ha estat possible gr&agrave;cies a la participaci&oacute; de propietaris, entitats de cust&ograve;dia, ciutadans, administracions locals i generals, i altres organitzacions. Tots ells, persones que estimen i cuiden del nostre territori.&nbsp;<strong>Motius pels que has de venir a l&#39;acte:</strong>1. Tindr&agrave;s l&rsquo;exclusivitat de con&egrave;ixer el llibre Viulaterra. 12 acords exemplars de cust&ograve;dia del territori

2. Assistir&agrave;s a l&rsquo;estrena del v&iacute;deo Protagonistes de la cust&ograve;dia.

3. T&rsquo;explicarem quin &eacute;s el futur dels acords de cust&ograve;dia a Catalunya i els incentius fiscals

4. Podr&agrave;s con&egrave;ixer i compartir experi&egrave;ncies amb propietaris i entitats de cust&ograve;dia a Catalunya.

5. Al final de l&rsquo;acte hi haur&agrave; tastet amb productes del mercat de cust&ograve;dia, productes d&#39;acord amb la terra.

6. Et podr&agrave;s endur a casa un exemplar del llibre!Tot plegat tindr&agrave; lloc el <strong>dijous 19 d&rsquo;abril </strong>del 2012 a la sala &Agrave;gora del<strong> Cosmocaixa a les 18:30 de la tarda</strong>. Esteu tots convidats a assistir-hi (<a href='https://www.xct.cat/forms/inscripcio_19abril' target='_blank'>confirmeu assist&egrave;ncia a trav&eacute;s del formulari que hem preparat!</a>). I <a href='http://www.viulaterra.cat/mm/file/activitats/120419_Programa_Presentacio_Llibre_Viulaterra_19abril_web.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa</a>.Gràcies a PHP iCalendar