agenda - Novembre de 2011

Novembre de 2011

agenda Calendari
Dimarts, 1 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: C/ Nàpols, 346 1r. - 08025 Barcelona
Resum: Curs Comunicadors per al desenvolupament sostenible
Descripció: Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s&rsquo;<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>adre&ccedil;a a persones de l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicaci&oacute;</span>. Pret&eacute;n oferir eines de comunicaci&oacute; aix&iacute; com continguts espec&iacute;fics sobre l&rsquo;actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Objectius</span>

&bull; Con&egrave;ixer eines de comunicaci&oacute; a aquells professionals del m&oacute;n ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.

&bull; Con&egrave;ixer recursos als professionals del m&oacute;n de la comunicaci&oacute; perqu&egrave; puguin accedir a una informaci&oacute; acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.

&bull; Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.

&bull; Generaci&oacute; d&rsquo;una informaci&oacute; de qualitat propiciadora del debat p&uacute;blic i d&rsquo;opini&oacute; en temes claus de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica local i internacional en l&rsquo;&agrave;mbit del desenvolupament sostenible.

&bull; Contribuir a trencar les barreres que a&iuml;llen els problemes ambientals de l&rsquo;activitat social, cultural i econ&ograve;mica actual.El curs parteix d&rsquo;una metodologia pr&agrave;ctica i participativa que s&rsquo;estructurar&agrave; a trav&eacute;s de la plataforma virtual de formaci&oacute;. Aquesta plataforma pret&eacute;n afavorir l&rsquo;autoformaci&oacute; de l&rsquo;aprenent amb l&rsquo;assessorament del coordinador del curs.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Durada</span>: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d&rsquo;estudi, 18 hores de treball aut&ograve;nom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>preinscripci&oacute; abans de l'1de juliol.</span>

<div style='text-align: center;'>Aquest curs compta amb <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>un descompte de 50 euros per a les entitats de cust&ograve;dia membres de la xct.

</span></div>


Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/oferta-formativa/programatalia/comunicadors-per-al-desenvolupament-sostenible' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.


Divendres, 4 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Casal Marià. Olot
Resum: III Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat. L’Agrobiodiversitat com a font de benefici
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    El seminari pret&eacute;n analitzar el paper dels recursos fitogen&egrave;tics com a font de riquesa a curt termini. Acceptant que la conservaci&oacute; a llarg termini &eacute;s en si mateixa beneficiosa per la reserva de combinacions de gens que significa, tamb&eacute; &eacute;s cert que comporta una despesa important. <strong>Pot l&#39;agrobiodiversitat generar beneficis a curt termini?</strong>. Diverses activitats humanes poden generar riquesa a partir de l&#39;agrobiodiversitat: productes amb valor nutritiu m&eacute;s elevat, productes amb caracter&iacute;stiques sensorials apreciades pels consumidors, generaci&oacute; de nous productes gastron&ograve;mics, recuperaci&oacute; de valors culturals, valors paisatg&iacute;stics, i la recerca de caracter&iacute;stiques especials per introduir en programes de millora, en poden ser exemples. Mijan&ccedil;ant la pres&egrave;ncia d&#39;especialistes en aquestes diverses disciplines es vol donar a con&egrave;ixer en quina mesura la conservaci&oacute; de l&#39;agrobiodiversitat &eacute;s una tasca m&eacute;s rendible a curt termini del que pot semblar fent una an&agrave;lisi superficial.

   

    El <a href='http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=193&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53&amp;lang=ca' target='_blank'>programa detallat </a>del Seminari el trobareu a la web.

   

    Organitza: Fundaci&oacute; d&#39;Estudis Superiors d&#39;Olot (FES) i Consorci Universitat Internacional Men&eacute;ndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB)</div>
Dilluns, 7 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Dept Economia i Coneixement. Gran Via Corts Catalanes, 639. Bcn
Resum: Primera Jornada Internacional pel Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria Social
Descripció: Organitzada per la Iniciativa pel Finan&ccedil;ament de la Innovaci&oacute; i l&rsquo;Emprenedoria Social (IFIES)

<div style='text-align: justify;'>
   

    L&rsquo;IFIES aplega un conjunt d&rsquo;entitats financeres, inversors privats, consultors, emprenedors i empresaris socials amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;afavorir un espai permanent de reflexi&oacute;, coneixement i cooperaci&oacute; en un &agrave;mbit com el del finan&ccedil;ament de l&rsquo;emprenedoria, l&rsquo;empresa i la innovaci&oacute; social. Aquesta iniciativa neix al marc del Programa de Suport a l&rsquo;Emprenedoria Social que promou la Generalitat de Catalunya amb el suport del Fons Social Europeu.</div>


A la societat catalana hi ha moltes i bones iniciatives en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;emprenedoria social que necessiten un finan&ccedil;ament per iniciar la seva activitat o per fer-la cr&eacute;ixer. &Eacute;s important con&egrave;ixer experi&egrave;ncies i casos d&rsquo;&egrave;xit, d&rsquo;aqu&iacute; i d&rsquo;arreu, reflexionar sobre les dificultats que troben les persones emprenedores socials per accedir a finan&ccedil;ament i pensar quins incentius podrien facilitar aquest acc&eacute;s, que fes possible l&rsquo;&egrave;xit i l&rsquo;escalabilitat de les seves iniciatives.Els objectius de la Jornada s&oacute;n:

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mostrar exemples de finan&ccedil;ament d&rsquo;empreses socials: com s&rsquo;ho han fet per comen&ccedil;ar o per fer cr&eacute;ixer la seva activitat.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con&egrave;ixer experi&egrave;ncies exitoses a pa&iuml;sos ve&iuml;ns que puguin resultar inspiradores.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Identificar les preocupacions dels inversors i els possibles incentius que podrien afavorir la creaci&oacute; d&rsquo;instruments d&rsquo; inversi&oacute;.L&rsquo;estructura de la jornada preveu dues sessions plen&agrave;ries i tres tallers en paral&middot;lel (caldr&agrave; fer la tria a l&rsquo;hora de fer les inscripcions):

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taller &ldquo;Fem n&eacute;ixer iniciatives d&rsquo;emprenedoria social&rdquo;: Coneguem iniciatives de finan&ccedil;ament que han perm&iacute;s l&rsquo;inici de l&rsquo;activitat.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taller &ldquo;Fem cr&eacute;ixer les empreses socials&rdquo;: Coneguem instruments que han possibilitat el creixement o expansi&oacute;.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taller &ldquo;Barreres i incentius a la inversi&oacute; en emprenedoria social&rdquo;: Coneguem experi&egrave;ncies sobre les dificultats per a inversors i emprenedors, vegem l&rsquo;experi&egrave;ncia dels fons solidaris de Fran&ccedil;a.Horari: de 9:30 a 14:00.
Dimecres, 9 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: II Congrés Europeu de Voluntariat
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    El<strong> <a href='http://www.voluntariat.org/tabid/108/articleType/ArticleView/articleId/37/language/ca-ES/II-Congres-Europeu-de-Voluntariat-Avancament-de-Programa.aspx' target='_blank'>II Congr&eacute;s Europeu de Voluntariat </a></strong>s&rsquo;estructurar&agrave; en dues fases: el pre-congr&eacute;s (obert virtual) i el congr&eacute;s (presencial), el qual tindr&agrave; lloc els dies 9,10 i 11 de novembre a Barcelona.

   

    El <strong>pre-congr&eacute;s</strong> vol ser un espai de participaci&oacute; adre&ccedil;at a totes les persones interessades en els temes de treball que recull el congr&eacute;s, amb independ&egrave;ncia de la seva posterior assist&egrave;ncia a la fase presencial,. Sobre la base de les pre-pon&egrave;ncies que es publicaran a l&#39;espai web, es pret&eacute;n la m&agrave;xima participaci&oacute; dels diversos agents (persones, sectors, pa&iuml;sos...), que a partir dels seus comentaris i aportacions han de poder garantir que en el desenvolupament final dels continguts i les propostes que arribin al congr&eacute;s presencial hi estiguin recollides i reconegudes totes les visions del sector. &Eacute;s essencial en aquesta fase la diversitat i representaci&oacute;. Aquesta fase del Congr&eacute;s es situar&agrave; entre mitjans de setembre i mitjans d&#39;octubre.

   

    El <strong>congr&eacute;s</strong> presencial tindr&agrave; lloc els dies, 9,10 i 11 de novembre. El dia 9 tindr&agrave; lloc l&rsquo;acte inaugural al Palau de la Generalitat, mentre que el dia 10 la din&agrave;mica s&rsquo;estructurar&agrave; en dos blocs (mat&iacute; i tarda) al World Trade Center Barcelona (WTC). El mat&iacute;, en format de plenari, situar&agrave; els diferents reptes en mat&egrave;ria de voluntariat, mentre que a la tarda, una estructura de tallers, permetr&agrave; treballar els continguts i propostes sortints del pre-congr&eacute;s.

   

    Podeu consultar el Programa del congr&eacute;s a <a href='http://congreseuropeuvoluntariat.gencat.cat/Programa.aspx' target='_blank'>http://congreseuropeuvoluntariat.gencat.cat/Programa.aspx</a>

   

    El dia 11, el congr&eacute;s pren una vessant pr&agrave;ctica integrant l&rsquo;activitat del <a href='http://www.marketplace.voluntaris.cat' target='_blank'>Market Place </a>que, organitzat per la <a href='http://www.voluntaris.cat/quisom' target='_blank'>Federaci&oacute; Catalana de Voluntariat Social </a>amb la col&middot;laboraci&oacute; del Departament de Benestar Social i Fam&iacute;lia , es podran con&egrave;ixer bones pr&agrave;ctiques de treball conjunt entre entitats i empreses.

    &nbsp;</div>
Divendres, 11 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Museu Marítim - Barcelona
Resum: Market Place - El punt d'unió entre el món empresarial i el món social
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <img alt='' src='/i-images/200/150/mm/image/imgnews/2011_11/111111_marketplace.jpg' style='width: 163px; height: 122px; margin: 10px; float: left;' />

    El <a href='http://www.marketplace.voluntaris.cat' target='_blank'>Market Place</a> ser&agrave; un <strong>espai de trobada i networking entre empreses i entitats no lucratives</strong>. Aquest esdeveniment s&#39;enmarca dins del <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2011/11/09/01/ii-congres-europeu-de-voluntariat' target='_blank'>II Congr&eacute;s Europeu de Voluntariat</a>.</div>
<div style='text-align: justify;'>
   

   

   

   

    Les entitats hi poden participar de 2 maneres:

    - Estand compartit empresa-entitat on es visualitzar&agrave; l&#39;&egrave;xit de la col&middot;laboraci&oacute; en un projecte de Responsabilitat Social

    - Networking i establir contactes - speednetworking, taules de trobada i sales de reunions que facilitaran punts de trobada on les entitats podreu mostrar les vostres propostes per empreses.

   

    L&#39;entrada t&eacute; un preu especial de 20&euro; si es compra abans del 30 de setembre (via web). A partir del 30 de setembre tindr&agrave; un cost de 30&euro;. El 50% del cost de l&#39;entrada anir&agrave; destinat a un projecte que ser&agrave; escollit entre tots els assistents el mateix dia.</div>


M&eacute;s informaci&oacute; a la <a href='http://www.marketplace.voluntaris.cat' target='_blank'>web de Market Place</a>.


Dimarts, 15 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Seu del Col·legi de Registradors de Catalunya, c. Joan Miró, 19-21, de Barcelona
Resum: Seminari de seguretat jurídica i fiscalitat de la custòdia del territori
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/111115_Seminari_Fiscalitat.pdf' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/200/234/mm/image/imgnews/2011_11/111115_seminari_juridic_2.JPG' style='width: 200px; height: 234px; margin: 5px; float: left;' /></a>

   

    Dins el marc del <a href='https://www.xct.cat/news/ca_ES/2011/07/07/0002/novetats-sobre-el-projecte-pilot-d-rsquo-implantacio-de-models-innovadors-d-rsquo-elevada-seguretat-juridica' target='_blank'>Projecte Pilot d&rsquo;Implantaci&oacute; de Models Innovadors d&rsquo;Acords de Cust&ograve;dia d&rsquo;Elevada Seguretat Jur&iacute;dica, Garantia de Qualitat i Utilitat Social</a>, la xct organitza aquest seminari, amb el suport de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad i en col&middot;laboraci&oacute; amb el Col&middot;legi de Registradors. El seminari tamb&eacute; comptar&agrave; amb la participaci&oacute; de notaris i professionals del dret.

   

    El seminari plantejar&agrave; els resultats i conclusions del projecte pilot i est&agrave; destinat a ser un f&ograve;rum de reflexi&oacute; sobre les f&oacute;rmules jur&iacute;diques m&eacute;s adequades per aconseguir el ple reconeixement legal dels acords a tots els efectes.

   

    Hora: 09:00 a 19:00

   

    Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/111115_Seminari_Fiscalitat.pdf.pdf.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa</a> detallat.

    &nbsp;</div>
Dijous, 24 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sabadell, el Vapor Llonch (Crta. Barcelona, 208B, sector Gràcia)
Resum: Jornada 'Els arbres, els primers custodis de la terra'
Descripció: <img alt='' src='/i-images/200/244/mm/image/imgnews/2011_11/logo_any_int_boscos_CAT.jpg' style='width: 115px; height: 141px; margin: 10px; float: left;' />

<span style='color:#009900;'><strong>Jornada &quot;Els arbres, els primers custodis de la terra&quot;</strong></span>. Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT), el Centre de la Propietat Forestal (CPF)i la C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona.

<div style='text-align: center;'>
    <em>Per celebrar l&rsquo;Any Internacional dels Boscos.</em></div>


<strong>Lloc i data</strong> - <strong><span style='color:#009900;'><u>24 de novembre de 2011. Sabadell, el Vapor Llonch</u></span></strong> (Crta. Barcelona, 208B, sector Gr&agrave;cia)<strong>Programa&nbsp; <span style='display: none;'>&nbsp;</span><a href='/mm/file/actualitat/111124_Jornada%20boscos%20vf.pdf' target='_blank'>(veure en pdf)</a></strong><span style='display: none;'>&nbsp;</span>

9,30h Presentaci&oacute; de la jornada a c&agrave;rrec Montse Barniol, presidenta de la XCT, Joan Botey membre del Consell Rector del CPF i Margarida Casta&ntilde;er directora de la C&agrave;tedra de la UdG.

10:00h &ldquo;Els valors ecol&ograve;gics dels boscos&rdquo; a c&agrave;rrec de Jordi Camprodon, CTFC.

11:00h Pausa caf&egrave;

11,30h &ldquo;Els valors culturals dels arbres mediterranis&rdquo; a c&agrave;rrec de Josep Gordi, UdG.

12,30h &quot;Gesti&oacute;, conservaci&oacute; i Patrimoni del bosc mediterrani&quot; a c&agrave;rrec de Joan Botey propietari forestal i membre del CPF.

13,30h Dinar

15:00 h Segona part de la jornada on es presentaran diferents experi&egrave;ncies&nbsp; d&rsquo;acords de cust&ograve;dia sobre boscos i arbres.

- El Projecte Boscos de Muntanya, a c&agrave;rrec d&#39;Andreu Gonz&aacute;lez del Projecte Boscos de Muntanya.

- Acords de cust&ograve;dia en boscos madurs, a c&agrave;rrec de Jaume Hidalgo, expert en boscos madurs.

- Accionatura: 14 anys implicant a persones i empreses en la cust&ograve;dia dels boscos, a c&agrave;rrec de Francesc Gir&oacute;.

- La cust&ograve;dia als boscos de ribera, a c&agrave;rrec de Marc Ordeix, Centre d&rsquo;Estudis del Rius Mediterranis &ndash; Museu Industrial del Ter.

- L&rsquo;acord de cust&ograve;dia del bosc de Can Cat&agrave;, a c&agrave;rrec de Leopold Gil, Ricard Farriol del CPF i un representant de l&rsquo;Ajuntament de Cerdanyola del Vall&egrave;s explicant .

17:00h Lectura del Manifest de la XCT, el CPF i la C&agrave;tedra de la UdG en motiu de l&rsquo;any internacional dels boscos.Organitzen: Xarxa de Custodia del Territori, Centre de la Propietat Forestal i la C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona.

Amb el suport de: L&#39;Ajuntament de Sabadell i l&#39;Obra Social de &quot;La Caixa&quot;.
Divendres, 25 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (C. Montalegre, 5, Barcelona)
Resum: Acte de constitució de l'o3sac
Descripció:

El projecte de l&#39;<a href='http://www.o3sac.org' target='_blank'>o3sac</a> &eacute;s va iniciar a finals del 2009 amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;aplegar les organitzacions del tercer sector ambiental sense &agrave;nim de lucre d&rsquo;inter&egrave;s social i col&middot;lectiu. Amb la vocaci&oacute; de promoure un espai de trobada, plural i divers del sector ambiental, per afavorir el treball en xarxa, les aliances entre organitzacions, la promoci&oacute; de l&rsquo;associacionisme ambiental i convenir accions d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica i social al servei del tercer sector ambiental.<strong>Programa</strong>

19:00. Presentaci&oacute; de l&#39;acte.

19:20. &quot;El rol de les entitats ambientals en la governan&ccedil;a&rdquo; a c&agrave;rrec d&rsquo;en Joan Subirats, Catedr&agrave;tic de Ci&egrave;ncia Pol&iacute;tica de la UAB.

19:50. &quot;l&#39;o3sac una iniciativa al servei de les entitats del tercer sector ambiental&quot; a c&agrave;rrec de les entitats impulsores

20:15.&nbsp; Intervenci&oacute; de l&#39;Hble. Sr. Llu&iacute;s Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat.

20:30. Finalitzaci&oacute; de l&#39;acte&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a: <a href='https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVac3hwSXo4cnZkVzZyZUlhc3JfNnc6MQ' target='_blank'>https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVac3hwSXo4cnZkVzZyZUlhc3JfNnc6MQ</a><strong>Objectius de l&#39;o3sac</strong>

&nbsp;&nbsp; 1. Afavorir el treball en xarxa i les aliances de les entitats ambientals.

&nbsp;&nbsp; 2. Incentivar l&rsquo;excel&middot;l&egrave;ncia i innovaci&oacute; de les organitzacions del Tercer Sector Ambiental com ara la millora de la gesti&oacute;, la qualitat en els serveis i accions, la transpar&egrave;ncia i la comunicaci&oacute;.

&nbsp;&nbsp; 3. Exercir i promoure accions d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica i social al servei del tercer sector ambiental.

&nbsp;&nbsp; 4. Establir i millorar els mecanismes actuals de relaci&oacute; de les entitats amb el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i la resta de les Administracions P&uacute;bliques d&rsquo;&agrave;mbit local, supralocal, estatal i europees

&nbsp;&nbsp; 5. Garantir la participaci&oacute; de les entitats en els processos de decisi&oacute; que afecten al medi ambient.

&nbsp;&nbsp; 6. Vetllar per l&rsquo;exist&egrave;ncia de mecanismes de finan&ccedil;ament adequats a les necessitats de les entitats del Tercer Sector Ambiental i les seves activitats i serveis

&nbsp;&nbsp; 7. Incentivar la generaci&oacute; i transmissi&oacute; de coneixement socio ambiental.

&nbsp;&nbsp; 8. Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l&rsquo;assoliment de la missi&oacute; de l&rsquo;associaci&oacute;.


Dilluns, 28 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 2a Setmana de Responsabilitat Social a Catalunya
Descripció: <img alt='' src='/i-images/250/310/mm/image/imgnews/2011_11/111128_setmana_rse.JPG' style='width: 250px; height: 310px; margin: 10px; float: left;' />La responsabilitat social passa a ser la gran protagonista. <strong>Del 28 de novembre al 2 de desembre</strong>, Barcelona es convertir&agrave; en l&#39;epicentre de la responsabilitat social. Aquesta setmana consolidar&agrave; com el punt de trobada ideal de tots els actors que prenen part en la Responsabilitat Social.Consulta la web de la Setmana <a href='http://www.setmanarse.cat' target='_blank'>http://www.setmanarse.cat</a> per veure totes les activitats diverses programades.O descarrega&#39;t el <a href='http://www.setmanarse.cat/pdf/triptic-setmanarse.pdf' target='_blank'>programa de la Setmana</a>.


Dimarts, 29 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica: La participació d'agents locals i la ciutadania en la gestió dels espais naturals
Descripció: M&eacute;s enll&agrave; de la participaci&oacute; com a mecanisme de planificaci&oacute; dels espais naturals, la participaci&oacute; dels diferents actors i agents del territori esdev&eacute; una eina clau per a la gesti&oacute; dels espais naturals, possibilitant la integraci&oacute; i obertura de noves estrat&egrave;gies. Es proposa reflexionar sobre les oportunitats i mecanismes per a integrar la participaci&oacute; com a eina de gesti&oacute; dels espais naturals.M&eacute;s informaci&oacute; a la <a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1619' target='_blank'>web de l&#39;esdeveniment</a>.<strong>PROGRAMA </strong>

09:30 h Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09:45 h Inauguraci&oacute; de la jornada

10:00 h La participaci&oacute; ciutadana i la gesti&oacute; del territori

10:30 h La gesti&oacute; participativa a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputaci&oacute; de Barcelona. La Comissi&oacute; Consultiva del Parc del Montnegre i el Corredor i l&#39;Assemblea d&#39;Entitats al Parc de la Serralada Litoral

11:00 h Pausa caf&egrave;

11:30 h La Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de Sant Lloren&ccedil; del Munt i l&#39;Obac

11:50 h Participaci&oacute; amb el sector agrari al Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa

12:10 h Experi&egrave;ncia del Consorci de la Vall del Ges, Or&iacute;s i Bisaura en la gesti&oacute; del Castell de Montesquiu

12:30 h El Projecte Bici: gesti&oacute; participativa envers l&#39;&uacute;s de la bicicleta al Parc de Collserola

12:50 h El Pla d&#39;implicaci&oacute; ciutadana del Parc Fluvial del riu Ripoll al municipi de Barber&agrave; del Vall&egrave;s

13:10 h Debat

14:00 h Fi de la jornada

Gràcies a PHP iCalendar