agenda - Divendres, 4 de Novembre

Divendres, 4 de Novembre

agenda Calendari
Divendres, 4 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: C/ Nàpols, 346 1r. - 08025 Barcelona
Resum: Curs Comunicadors per al desenvolupament sostenible
Descripció: Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s&rsquo;<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>adre&ccedil;a a persones de l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicaci&oacute;</span>. Pret&eacute;n oferir eines de comunicaci&oacute; aix&iacute; com continguts espec&iacute;fics sobre l&rsquo;actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Objectius</span>

&bull; Con&egrave;ixer eines de comunicaci&oacute; a aquells professionals del m&oacute;n ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.

&bull; Con&egrave;ixer recursos als professionals del m&oacute;n de la comunicaci&oacute; perqu&egrave; puguin accedir a una informaci&oacute; acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.

&bull; Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.

&bull; Generaci&oacute; d&rsquo;una informaci&oacute; de qualitat propiciadora del debat p&uacute;blic i d&rsquo;opini&oacute; en temes claus de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica local i internacional en l&rsquo;&agrave;mbit del desenvolupament sostenible.

&bull; Contribuir a trencar les barreres que a&iuml;llen els problemes ambientals de l&rsquo;activitat social, cultural i econ&ograve;mica actual.El curs parteix d&rsquo;una metodologia pr&agrave;ctica i participativa que s&rsquo;estructurar&agrave; a trav&eacute;s de la plataforma virtual de formaci&oacute;. Aquesta plataforma pret&eacute;n afavorir l&rsquo;autoformaci&oacute; de l&rsquo;aprenent amb l&rsquo;assessorament del coordinador del curs.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Durada</span>: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d&rsquo;estudi, 18 hores de treball aut&ograve;nom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>preinscripci&oacute; abans de l'1de juliol.</span>

<div style='text-align: center;'>Aquest curs compta amb <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>un descompte de 50 euros per a les entitats de cust&ograve;dia membres de la xct.

</span></div>


Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/oferta-formativa/programatalia/comunicadors-per-al-desenvolupament-sostenible' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.


Hora: Event diario
Lloc: Casal Marià. Olot
Resum: III Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat. L’Agrobiodiversitat com a font de benefici
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    El seminari pret&eacute;n analitzar el paper dels recursos fitogen&egrave;tics com a font de riquesa a curt termini. Acceptant que la conservaci&oacute; a llarg termini &eacute;s en si mateixa beneficiosa per la reserva de combinacions de gens que significa, tamb&eacute; &eacute;s cert que comporta una despesa important. <strong>Pot l&#39;agrobiodiversitat generar beneficis a curt termini?</strong>. Diverses activitats humanes poden generar riquesa a partir de l&#39;agrobiodiversitat: productes amb valor nutritiu m&eacute;s elevat, productes amb caracter&iacute;stiques sensorials apreciades pels consumidors, generaci&oacute; de nous productes gastron&ograve;mics, recuperaci&oacute; de valors culturals, valors paisatg&iacute;stics, i la recerca de caracter&iacute;stiques especials per introduir en programes de millora, en poden ser exemples. Mijan&ccedil;ant la pres&egrave;ncia d&#39;especialistes en aquestes diverses disciplines es vol donar a con&egrave;ixer en quina mesura la conservaci&oacute; de l&#39;agrobiodiversitat &eacute;s una tasca m&eacute;s rendible a curt termini del que pot semblar fent una an&agrave;lisi superficial.

   

    El <a href='http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=193&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53&amp;lang=ca' target='_blank'>programa detallat </a>del Seminari el trobareu a la web.

   

    Organitza: Fundaci&oacute; d&#39;Estudis Superiors d&#39;Olot (FES) i Consorci Universitat Internacional Men&eacute;ndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB)</div>

Gràcies a PHP iCalendar