agenda - Octubre de 2011

Octubre de 2011

agenda Calendari
Dissabte, 1 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: C/ Nàpols, 346 1r. - 08025 Barcelona
Resum: Curs Comunicadors per al desenvolupament sostenible
Descripció: Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s&rsquo;<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>adre&ccedil;a a persones de l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicaci&oacute;</span>. Pret&eacute;n oferir eines de comunicaci&oacute; aix&iacute; com continguts espec&iacute;fics sobre l&rsquo;actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Objectius</span>

&bull; Con&egrave;ixer eines de comunicaci&oacute; a aquells professionals del m&oacute;n ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.

&bull; Con&egrave;ixer recursos als professionals del m&oacute;n de la comunicaci&oacute; perqu&egrave; puguin accedir a una informaci&oacute; acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.

&bull; Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.

&bull; Generaci&oacute; d&rsquo;una informaci&oacute; de qualitat propiciadora del debat p&uacute;blic i d&rsquo;opini&oacute; en temes claus de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica local i internacional en l&rsquo;&agrave;mbit del desenvolupament sostenible.

&bull; Contribuir a trencar les barreres que a&iuml;llen els problemes ambientals de l&rsquo;activitat social, cultural i econ&ograve;mica actual.El curs parteix d&rsquo;una metodologia pr&agrave;ctica i participativa que s&rsquo;estructurar&agrave; a trav&eacute;s de la plataforma virtual de formaci&oacute;. Aquesta plataforma pret&eacute;n afavorir l&rsquo;autoformaci&oacute; de l&rsquo;aprenent amb l&rsquo;assessorament del coordinador del curs.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Durada</span>: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d&rsquo;estudi, 18 hores de treball aut&ograve;nom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>preinscripci&oacute; abans de l'1de juliol.</span>

<div style='text-align: center;'>Aquest curs compta amb <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>un descompte de 50 euros per a les entitats de cust&ograve;dia membres de la xct.

</span></div>


Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/oferta-formativa/programatalia/comunicadors-per-al-desenvolupament-sostenible' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.


Dimarts, 4 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages
Resum: Jornades Forestals del Centre de la Propietat Forestal
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    En el marc de l&#39;Any Internacional dels Boscos, el Centre de la Propietat Forestal celebra unes jornades els dies 4, 5 i 6 d&#39;octubre, incloent-hi la tradicional Jornada Forestal de Sant Francesc. La novetat d&#39;enguany &eacute;s la realitzaci&oacute; al llarg de tres dies de comunicacions de car&agrave;cter general i d&#39;altres de m&eacute;s espec&iacute;fiques, tot presentant resultats d&#39;estudis i experi&egrave;ncies amb l&#39;objectiu d&#39;aportar idees per a la reflexi&oacute; i el benefici de les forests catalanes. Cada una de les jornades clour&agrave; amb un debat que comptar&agrave; amb le pres&egrave;ncia d&#39;agents i institucions forestals.

   

    Us podeu inscriure, de forma gratu&iuml;ta, al nombre de jornades que sigui del vostre inter&egrave;s per qualsevol dels mitjans habituals (tel&egrave;fon, fax, correu electr&ograve;nic...) indicant el vostre nom i el nombre de persones que assistiran.</div>


El termini d&#39;inscripcions <strong>finalitza el 23 de setembre</strong>.Descarregueu-vos el<a href='http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/CPF/Actualitat/Detall%20noticia/Sant%20Francesc/Programa%20Sant%20Francesc%202011.pdf' target='_blank'> Programa Complert de les Jornades</a> i la <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.f80e2ca83c9366ee4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=a68b8bb56b177210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=a68b8bb56b177210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall&amp;contentid=366d9738d6db1310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD' target='_blank'>Butlleta per a formalitzar la inscripci&oacute;</a>.
Hora: Event diario
Lloc: Casa del Llibre de Rambla Catalunya, 37 - Barcelona
Resum: Presentació del llibre RECUPERAR. Com revitalitzar l'essència del territori
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <img alt='' src='/i-images/150/200/mm/image/imgnews/2011_09/111004_llibre_recuperar.JPG' style='width: 150px; height: 200px; margin: 5px 10px; float: left;' />

    El proper dimarts 4 d&#39;octubre es far&agrave; la presentaci&oacute; del llibre <span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>RECUPERAR. Com revitalitzar l&rsquo;ess&egrave;ncia del territori</strong></span>, a partir de les 12:30h a la llibreria Casa del Llibre de Rambla Catalunya, 37.

   

    A l&rsquo;acte hi participen Eliseu T. Climent, coordinador del llibre, Xavier Basora, coautor, Ramon Queralt, ambient&ograve;leg i autor del llibre &ldquo;Les cabanes de volta de les Borges Blanques. Paisatges, fets i gent&rdquo;, i Ramon Arribas, director del CADS.

   

    <span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>RECUPERAR </strong></span>planteja la recuperaci&oacute; de patrimoni natural i cultural com una via de regeneraci&oacute; territorial, de revitalitzaci&oacute; dels paisatges, de les economies i les societats locals.

   

    L&#39;<a href='http://www.idtweb.org/' target='_blank'>Institut del Territori</a> (IdT) compta amb la col&middot;lecci&oacute; &quot;Accions pel Territori&quot;, un seguit de publicacions de caire pr&agrave;ctic per a treballar en favor de la preservaci&oacute; del territori, el medi ambient i el patrimoni. El <a href='http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php' target='_blank'>Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)</a> ha col&middot;laborat des dels inicis d&#39;aquesta col&middot;lecci&oacute; amb els dos t&iacute;tols publicats fins la data, PARTICIPAR. Com incidir en les decisions que afecten el territori i CONSERVAR. Com actuar en favor dels espais naturals.

   

    Amb la voluntat de continuar treballant en la promoci&oacute; dels valors de la sostenibilitat i la sensibilitzaci&oacute;, tant institucional com social, en les q&uuml;estions del territori, el CADS ha impulsat un any m&eacute;s l&rsquo;elaboraci&oacute; de l&rsquo;estudi RECUPERAR. Com revitalitzar l&rsquo;ess&egrave;ncia del territori, del qual es presenta la publicaci&oacute; del llibre en el marc de l&rsquo;esmentada col&middot;lecci&oacute; de l&rsquo;IdT.

   

    Confirmeu &ndash;si us plau&ndash; la vostra assist&egrave;ncia al 93 363 38 67 o a cads.presidencia@gencat.cat. Tots els assistents podran adquirir exemplars de la publicaci&oacute;.

   

    <a href='http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/2011/recuperar_04102011.pdf' target='_blank'>Descarregueu-vos Programa de la Presentaci&oacute;</a>.

    &nbsp;</div>
Dimecres, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix
Resum: III Jornades sobre bosc de ribera
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <strong>5, 6 i 7 d&#39;octubre de 2011</strong>

    <em>Mas del Director - Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix</em>

    <a href='/mm/file/noticies/111005_IIIJornadesBosc.pdf' target='_blank'>Descarregar tr&iacute;ptic</a> jornada

   

    Transcorreguts dos anys des de la darrera edici&oacute; de l&rsquo;esdeveniment, aquest 2011, Any Internacional dels Boscos, es repeteix per 3a vegada la seva convocat&ograve;ria amb renovades il&middot;lusions per continuar fent de Sebes un punt de refer&egrave;ncia pel que respecta a temes d&rsquo;estudi i divulgaci&oacute; del bosc de ribera. L&rsquo;objectiu principal &eacute;s <strong>ampliar l&rsquo;esdeveniment a nivell de la regi&oacute; europea, convidant a la participaci&oacute; a grups de recerca capdavanters d&rsquo;arreu de la Pen&iacute;nsula i d&#39;Europa</strong>. Aquesta ampliaci&oacute; de l&rsquo;&agrave;mbit de participaci&oacute;, pret&eacute;n augmentar tant la repercussi&oacute; com l&rsquo;utilitat d&rsquo;aquest esdeveniment, alhora que incrementa el seu prestigi i &agrave;mbit, amb l&rsquo;establiment de ponts de col&middot;laboraci&oacute; entre les diferents l&iacute;nies de recerca te&ograve;riques i aplicades sobre bosc de ribera. En aquesta ocasi&oacute; es prestar&agrave; especial atenci&oacute; a la presentaci&oacute; de treballs pel que respecta a la regi&oacute; mediterr&agrave;nia i als reptes fruit dels possibles impactes com a conseq&uuml;&egrave;ncia del canvi clim&agrave;tic.

   

    Al llarg del setembre, a la <a href='http://www.reservanaturalsebes.org/' target='_blank'>p&agrave;gina web de la Reserva </a>es podr&agrave; consultar el programa detallat de pon&egrave;ncies i activitats previstes, aix&iacute; com restar&agrave; obert el per&iacute;ode en que ser&agrave; possible realitzar les inscripcions per assistir a l&rsquo;esdeveniment.

    Algunes de les pon&egrave;ncies i participacions ja confirmades s&oacute;n:

   

    -El proyecto RIPFLOW. F&eacute;lix Franc&eacute;s. Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia.

    -Riberas fluviales en el &aacute;mbito mediterr&aacute;neo. Maria Luisa Su&aacute;rez. Universidad de M&uacute;rcia.

    -Evaluaci&oacute;n del estado ecol&oacute;gico en bosques de ribera Red Natura 2000. Joserra D&iacute;ez. Universidad del Pa&iacute;s Vasco.

    -El projecte Consolider - Injenio Montes. Francesc Sabater. Universitat de Barcelona.

    -Aplicaci&oacute;n LIDAR en el entorno fluvial. Fernando Magdaleno. CEDEX.

    -Conectividad del bosque de ribera. Jos&eacute; Anastasio Fern&aacute;ndez. Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid.

    -Gen&egrave;tica de poblacions de ribera. Neus Alet&agrave;. IRTA.

    -Seguiments de l&rsquo;h&agrave;bitat de ribera en el context de les obres de descontaminaci&oacute; de l&rsquo;embassament de Flix. Marc Vi&ntilde;as. Grup de Natura Freixe.</div>
- Cust&ograve;dia del territori en boscos de ribera: especificitats i reptes. xctDocumentaci&oacute; i matr&iacute;cula: 30&euro; matr&iacute;cula + documentaci&oacute;

Inscripcions: Mas del Director - Reserva Natural de Sebes.
Divendres, 7 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: Curs d’especialització de la UdG sobre Introducció a la participació ciutadana en temàtiques territorials.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    Organitzat per la Fundaci&oacute; d&rsquo;Estudis Superiors d&rsquo;Olot conjuntament amb la Universitat de Girona

   

    El curs est&agrave; dirigit per Xavier Sabat&eacute;, ambient&ograve;leg i director d&rsquo;X3 Estudis Ambientals. Aquest curs de 24 hores de durada tindr&agrave; lloc a Olot els divendres del mes d&rsquo;octubre. Des de divendres, 7 octubre 2011 fins divendres, 28 octubre 2011, de 10:00 a 17:30.

   

    La participaci&oacute; ciutadana ha demostrat ser una eina &uacute;til per millorar les decisions pol&iacute;tiques i per generar una cultura participativa en el si de la societat. Concretament, la participaci&oacute; en tem&agrave;tiques territorials ja &eacute;s una eina consolidada en els &agrave;mbits de l&#39;urbanisme, la planificaci&oacute; de l&#39;aigua, dels espais naturals protegits o el paisatge. Per tant, &eacute;s important con&egrave;ixer i dominar les eines de participaci&oacute; per tal de refor&ccedil;ar-ne l&#39;&uacute;s en l&#39;&agrave;mbit del territori.

   

    <strong>OBJECTIUS</strong>

    - Definir els conceptes b&agrave;sics de la participaci&oacute; ciutadana

    - Con&egrave;ixer la diversitat d&#39;eines i de metodologies per fomentar la participaci&oacute; ciutadana

    - Con&egrave;ixer i analitzar casos pr&agrave;ctics de participaci&oacute; ciutadana en tem&agrave;tiques territorials

   

    <strong>PROFESSORAT</strong>

    Xavier Sabat&eacute;. Llicenciat en Ci&egrave;ncies Ambientals (UAB). Especialista en Espais Naturals Protegits (Universidad Aut&oacute;noma de Madrid). DEA de medi ambient (UdG). Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals. Coordinador acad&egrave;mic del curs.

    Xavier Basora. Ambient&ograve;leg i periodista. Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals.

    Jordi Romero-Lengua. Ambient&ograve;leg i urbanista. Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals.

    Sigrid Mu&ntilde;iz. Ambient&ograve;loga i t&egrave;cnica freelance en mat&egrave;ria de participaci&oacute; ciutadana.

    Marc Par&eacute;s. Polit&ograve;leg i doctor en Ci&egrave;ncies Ambientals. Professor del departament de Geografia de la UAB.

    Clara Soler. Polit&ograve;loga i experta en urbanisme participatiu.

   

    <strong>DESTINATARIS</strong>

    Els curs va dirigit a professionals de disciplines territorials: ambient&ograve;legs, arquitectes, ge&ograve;grafs, urbanistes, soci&ograve;legs... que treballin en administracions, empreses o entitats del tercer sector i que vulguin formar-se per aplicar eines de participaci&oacute; al seu dia a dia.</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; i/o inscripcions podeu contactar al 972 26 21 28 o escriure a mfontaniol@olot.catConsultar la <a href='http://fes.olot.cat/inici?task=view_detail&amp;agid=317&amp;year=2011&amp;month=10&amp;day=07' target='_blank'>web del curs</a>.


Dijous, 13 de Octubre
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Torre Jussana - Barcelona
Resum: La importància de la #basesocial de les nostres associacions
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <img alt='' src='/i-images/250/104/mm/image/imgnews/2011_10/111013_jornada%20base%20social.JPG' style='width: 250px; height: 104px; margin: 5px; float: left;' />

    La principal for&ccedil;a de les associacions &eacute;s la seva base social, per&ograve; com mantenir-la? Com potenciar-la? Com l&#39;impliquem m&eacute;s activament? Durant el 2n Congr&eacute;s aquest va ser un tema cabdal, per aix&ograve; et proposem participar en una jornada de reflexi&oacute; que ens permeti aprofundir-hi i anar m&eacute;s enll&agrave;.

   

    Per aix&ograve; us convidem a participar de la jornada de reflexi&oacute; &quot;L<strong>a import&agrave;ncia de la #basesocial de les nostres associacions&quot;.</strong>

   

    Dijous, 13 d&#39;octubre de 2011, de 18.30 a 21h a Torre Jussana

   

    <strong>PROGRAMA</strong>

    18.30h Presentaci&oacute; de la base de dades sobre estudis de foment de la participaci&oacute; a les associacions.

    &middot; Montse Balaguer, presidenta del CAB

    &middot; Carles Agust&iacute;, Comissionat de Participaci&oacute; Ciutadana i Associacions de l&#39;Ajuntament de Barcelona.

   

    De 19 a 21h Din&agrave;miques de presentaci&oacute; i debat en grups, amb:

    &middot; Llu&iacute;s S&aacute;ez, soci&ograve;leg de la UAB i ESADE: Valors de participaci&oacute; social dels catalans: associacionisme i voluntariat.

    &middot; Esther Vivas, membre del Centre d&#39;Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF: Eines i experi&egrave;ncies emergents de participaci&oacute; ciutadana.

    &middot; Xavier Tort, consultor i AVV de Sant Gen&iacute;s dels Agudells: Estrat&egrave;gies per a l&#39;augment de la base social de les entitats.

   

    Confirma la teva assist&egrave;ncia a <a href='http://www.cab.cat/basesocial' target='_blank'>www.cab.cat/basesocial</a>

   

    Organitza: <a href='http://www.cab.cat' target='_blank'>Consell d&#39;Associacions de Barcelona</a>

    &nbsp;</div>
Dimarts, 18 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada final de participació del 'III Pla Director xct 2012-2016, amb els peus a terra'
Descripció: Aquesta &eacute;s l&#39;&uacute;ltima jornada de participaci&oacute; del III Pla Director de la xct.El proc&eacute;s participatiu arriba al seu punt &agrave;lgid amb aquesta jornada de treball, dirigida a debatre un document preliminar per&ograve; molt avan&ccedil;at del Pla Director. &Eacute;s per aix&ograve; que us animem a tots a fer aquest &uacute;ltim esfor&ccedil; de participaci&oacute;. Aquest document preliminar del III PD s&#39;enviar&agrave; a tots el membres uns dies abans de la jornada.<span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>Hora</strong></span>: de 10h a 19h<strong><span style='color: rgb(0, 128, 0);'>Lloc</span></strong>: Edifici Principal (F) del Campus Miramarges, 2on pis - Universitat de Vic. Carrer Sagrada Fam&iacute;lia, n&ordm; 7, 2n pis. Consulteu el mapa <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=ca&amp;geocode=&amp;q=sagrada+familia+7&amp;sll=41.933624,2.248941&amp;sspn=0.003113,0.006958&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.932694,2.246447&amp;spn=0.011174,0.018239&amp;z=15' target='_blank'>aqu&iacute;</a> .<span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>Inscripcions</strong></span>: a trav&eacute;s del correu electr&ograve;nic <strong>xct2016@custodiaterritori.org</strong> indicant nom i cognom, entitat i c&agrave;rrec dins l&rsquo;entitat, correu electr&ograve;nic i tel&egrave;fon. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu trucar al 93 886 61 35.Documents a revisar:

- <a href='/mm/file/Plans%20Directors/III%20PDxct2016%20esborrany.doc' target='_blank'>Esborrany del 3r Pla Director de la xct 2012-2016</a>

- <a href='/mm/file/Plans%20Directors/Estructuracio_3rPDxct_esborrany.xls' target='_blank'>Excel amb l&#39;estructura de les accions previstes</a><span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>Programa (provisional) de la jornada</strong></span>9.45 h. Recepci&oacute; dels participants.

10.00 h. Benvinguda - Representant de la xct&nbsp; - Representant de la Universitat de Vic

10.10 h. Presentaci&oacute; de la jornada i del proc&eacute;s d&rsquo;elaboraci&oacute; del III Pla Director de la xct - Sr. Xavier Sabat&eacute;, equip redactor del III Pla Director de la xct

10.30 h. Din&agrave;mica de &ldquo;connexi&oacute;&rdquo; amb el pla director

11.00 h. Pausa-caf&egrave;

11.30 h. Debat plenari - Es debat la proposta que fa el III PDxct: marc estrat&egrave;gic, &agrave;mbit d&rsquo;actuaci&oacute;, finalitat i objectius, valors de la xct, destinataris de la xct, l&iacute;nies estrat&egrave;giques... Aquest debat anir&agrave; dinamitzat a partir d&rsquo;un sistema de votaci&oacute;/valoraci&oacute; de les propostes, per tal que es puguin tractar tots els punts d&rsquo;una manera &agrave;gil.

13.30 h. Dinar (gratu&iuml;t) - Marge per a l&rsquo;equip redactor de fer alguna adaptaci&oacute; de les l&iacute;nies estrat&egrave;giques segons el debat plenari.

15.30 h. Sessi&oacute; de grups de debat, segons l&iacute;nies estrat&egrave;giques - Es debat la proposta que fa el III PDxct, afegint i concretant noves idees... Es faran tants grups com eixos (4).

17.00 h. Pausa-caf&egrave;

17.30 h. Presentaci&oacute; de conclusions i propers passos en el III PD de la xct.

- Resum global dels debats de grup a c&agrave;rrec dels relators i els moderadors.

- Debat sobre el lema del III PD xct (plenari)

- Passos previstos en el Pla Director xct2016.

- Torn obert de preguntes i opinions.

- Valoraci&oacute; de la Jornada de Treball a c&agrave;rrec d&rsquo;un observador extern.

19.00 h. Finalitzaci&oacute; de la jornada de treball.Amb el #xct2016 per dinamitzar el debat a twitter - Amb l&rsquo;arbre de les idees per als assistents presencials a la jornada.
Divendres, 21 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: El Prat de Llobregat
Resum: Jornada 'Aportacions de la recerca a la gestió dels espais naturals protegits dels Països Catalans'
Descripció: Jornada sobre recerca i conservaci&oacute; del medi natural.Entre d&#39;altres hi haur&agrave; les seg&uuml;ents presentacions:

- <em>Recerca, conservaci&oacute; i gesti&oacute; de la biodiversitat al Parc Natural Regional de Port Comte (Alguer, Sardenya, It&agrave;lia)</em>, a c&agrave;rrec de Vittorio Gazale, Parc Natural Regional de Port Comte i d&#39;Institut d&rsquo;Estudis Catalans i Institut per al Desenvolupament Ambiental de la Mediterr&agrave;nia

- <em>La recerca als espais marins protegits de la Mediterr&agrave;nia catalana</em>, a c&agrave;rrec de Mikel Zabala, Departament d&rsquo;Ecologia, Universitat de Barcelona

- <em>El coneixement i la conservaci&oacute; de la biodiversitat a les reserves naturals de la Catalunya Nord</em>, a c&agrave;rrec de Jean Andr&eacute; Magdalou, Federaci&oacute; de les Reserves Naturals Catalanes, Reserva Natural Nacional del Bosc de la Massana.Divendres 21 d&rsquo;octubre de 2011

Lloc: C&egrave;ntric Espai Cultural, el Prat de LlobregatDissabte 22 d&rsquo;octubre de 2011

Lloc: Masia de Can Comas, Parc Agrari del Baix Llobregat.

<a href='http://ichn.iec.cat/pdf/Jornada%20recerca_Prat.pdf' target='_blank'>

Descarregar programa detallat</a>.


Hora: Event diario
Lloc: Vilafranca (Els Ports)
Resum: VI Trobada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la Pedra en Sec als Països Catalans.
Descripció: VI TROBADA D&rsquo;ESTUDI PER A LA PRESERVACI&Oacute; DEL PATRIMONI DE PEDRA EN SEC ALS PA&Iuml;SOS CATALANS

Avinguda del Llosar, 26

12150 Vilafranca (Els Ports - Castell&oacute;)

Tel. 964 44 10 04 (Anna Querol) - 964 44 14 32 (Guillem Monferrer)Si esteu interessats en assistir-hi, en el Tr&iacute;ptic de la Trobada, hi trobareu la butlleta d&#39;inscripci&oacute; (el termini per a inscriure&#39;s finalitzar&agrave; el dia 15 d&#39;aquest mes).Per altra banda, us fem saber que amb motiu d&#39;aquesta Trobada es vol organitzar una fira amb material relacionat amb la pedra en sec, per a que els participants el puguin con&egrave;ixer o fins i tot comprar: llibres, tr&iacute;ptics, postals, p&oacute;sters, maquetes de pedra en sec en miniatura, DVD&#39;s, etc. Si esteu interressats/des en aquest tema, cal que us poseu en contacte amb la organitzaci&oacute; per informar d&#39;all&ograve; que voleu exposar i la quantitat, per tal de fer una previsi&oacute; de l&#39;espai que es pot necessitar.<a href='/mm/file/actualitat/111021_pedra_seca.pdf' target='_blank'>Descarregar programa detallat</a>.


Dimarts, 25 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: La Pedrera - Barcelona
Resum: Global Ecoforum 2011
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    El Global Eco Forum &eacute;s una trobada internacional per a la societat civil, empreses, ONGs i ciutadans en general que convida a la reflexi&oacute;, el di&agrave;leg i la interacci&oacute; creativa entre els participants. En la seva quarta edici&oacute; adopta un enfocament especial sobre Green Economy i Governan&ccedil;a de la Sostenibilitat, de cam&iacute; a la Cimera de la Terra de Rio +20 el 2012.

   

    El programa d&#39;enguany combina confer&egrave;ncies, tallers, formaci&oacute; &quot;microtraining&quot; i mostres culturals. A m&eacute;s, compte amb una s&egrave;rie de partners internacionals (Kyoto Club, Green Economy Coalition, WWF-Med, IUCN...) que tindran un paper clau en la focalitzaci&oacute; del f&ograve;rum en la reg&iacute;&oacute;n Euro-Mediterr&agrave;nia.</div>


Consulteu el <a href='http://www.global-ecoforum.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=106&amp;Itemid=123&amp;lang=es' target='_blank'>Pre-Programa</a>.<iframe frameborder='0' height='225' src='http://player.vimeo.com/video/27057411?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='400'></iframe>
<p>
    <a href='http://vimeo.com/27057411'>Global Eco Forum 2011: Una econom&iacute;a verde para un mundo sostenible</a> from <a href='http://vimeo.com/ecounion'>eco union</a> on <a href='http://vimeo.com'>Vimeo</a>.</p>

Gràcies a PHP iCalendar