agenda - 2011

2011

agenda Calendari
Dimarts, 18 de Gener
Hora: 17:30 - 18:30
Lloc: C/ Compte d'Urgell 187 - Barcelona
Resum: Curs Eines de paisatge
Descripció: El curs, organitzat pel COAMB, aborda temes paisatgístics de gran interès per als professionals del paisatgisme, el medi ambient, l’urbanisme i l’ordenació territorial en general.
Dilluns, 24 de Gener
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Curs on line
Resum: Curs on-line d'introducció a la custòdia del territori
Descripció: El curs pret&eacute;n <strong>donar formaci&oacute; sobre la cust&ograve;dia del territori a tots els ciutadans interessats a participar en aquesta nova f&oacute;rmula de conservaci&oacute; basada en la coresponsabilitat.</strong><strong>Objectius del curs</strong>

- Donar a con&egrave;ixer el concepte de cust&ograve;dia del territori a la ciutadania en general i als t&egrave;cnics relacionats amb el medi ambient

- Estimular la coresponsabilitat ciutadana en la conservaci&oacute; dels valors naturals, culturals i paisatg&iacute;stics del territori.

- Apropar els alumnes a les experi&egrave;ncies i ciutadans que fan cust&ograve;dia del territori de la nostra geografia

- Formar els alumnes en aquest nou instrument de conservaci&oacute; que s'incorpora de manera progressiva a la nostra legislaci&oacute; ambiental.<strong>Durada -</strong> 24/01/2011al 11/02/2011<strong>Periode de formaci&oacute;</strong> - fins el 23/01/2011<strong>N&ordm; de places</strong> - 50<strong>Hores lectives</strong> - 10 h<strong>Coorganitzat entre el Govern Valenci&agrave; i Avinen&ccedil;a.</strong>M&eacute;s informaci&oacute; a <a target='_blank' href='http://www.saps.gva.es/es/oferta-formativa/?show=43&amp;lang=es'>http://www.saps.gva.es/es/oferta-formativa/?show=43&amp;lang=es</a>


Dissabte, 29 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: al Museu de la Mediterrània (c. d’Ullà, 31, 17257 Torroella de Montgrí).
Resum: Curs ICHN: La restauració d’aiguamolls litorals. El cas del Baix Ter
Descripció: <img hspace='10' align='left' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/2010_2011_CCNN_Cursos.JPG' style='width: 103px; height: 240px;' alt='' /><div style='text-align: center;'>Professor XAVIER QUINTANA, C&agrave;tedra d&rsquo;Ecosistemes Litorals Mediterranis UdG.</div>

Dilluns, 31 de Gener
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Barcelona. La Pedrera
Resum: Presentació del llibre 'Els sistemes naturals de les Planes de Son i La Mata de València'
Descripció: <img hspace='10' height='97' align='left' width='200' vspace='10' alt='' src='/mm/image/imgnews/2011%2001/110131_presentacio_llibre.JPG' />Des de l&rsquo;&Agrave;rea de Territori i Medi Ambient de l&rsquo;Obra Social de CatalunyaCaixa us conviden a l&rsquo;acte de presentaci&oacute; del llibre &ldquo;<strong>Sistemes Naturals de Les Planes de Son i la Mata de Val&egrave;ncia&rdquo;,</strong> llibre editat per la ICHN i que ha comptat amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;Obra Socials des dels seus inicis.La presentaci&oacute; tindr&agrave; lloc el proper 31 de gener de 2011 a l&rsquo;Auditori de La Pedrera de CatalunyaCaixa a les 19.00. L&rsquo;entrada &eacute;s lliure, tot i que us agrair&iacute;em que f&eacute;ssiu les vostres reserves al tel&egrave;fon 902 400 973.
Dimecres, 2 de Febrer
Hora: 9:15 - 10:15
Lloc: ESADEFORUM Barcelona. Av. Pedralbes 60-62
Resum: Construint aliances: Empresa responsable i col·laboració entre sectors
Descripció: <img hspace='10' height='66' align='left' width='200' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2011_02/110202_jornades_RSE_esade.BMP' alt='' />L'objectiu de les jornades &eacute;s reflexionar per al desenvolupament de noves vies de col&middot;laboraci&oacute; entre empreses i tercer sector que ajudin a l&rsquo;enfortiment de tots dos &agrave;mbits, aix&iacute; com a la construcci&oacute; d&rsquo;una societat m&eacute;s justa.Les jornades comptaran amb la participaci&oacute; d'Erns Ligteringen, director executiu del Global Reporting Initiative (GRI) o Margaret Jungk, directora del Danish Institute for Human Rights, entre altresPodeu consultar el programa complert de les jornades <a href='http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/programes_actes/IVAnnualConf-cast.pdf' target='_blank'>aqui</a>.


Divendres, 4 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Vic - Escola Sant Miquel
Resum: V Congrés Internacional del mussol comú (Athene noctua)
Descripció: <img hspace='10' height='67' align='left' width='200' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2011_02/110204_congresmussol.jpg' alt='' />El comit&egrave; organitzador del <strong>V Congr&eacute;s Internacional del Mussol Com&uacute; </strong>convida a investigadors i interessats en l&rsquo;esp&egrave;cie a participar en aquesta trobada internacional. Aquest esdeveniment t&eacute; com a objectiu <strong>aplegar un ampli ventall de participants d&rsquo;arreu d&rsquo;Europa i oferir una bona mostra de la recerca actual sobre el mussol com&uacute;.</strong> De fet, ja hi ha confirmada la pres&egrave;ncia dels m&agrave;xims experts mundials de l'esp&egrave;cie de 13 pa&iuml;sos diferents.El Congr&eacute;s tindr&agrave; una durada de<strong> tres dies</strong> i comen&ccedil;ar&agrave; amb un seminari dedicat al disseny experimental i el tractament de dades dirigit per Dries Van Nieuwenhuyse. El segon dia es faran les presentacions orals, i la tercera i darrera jornada, es far&agrave; una sortida de camp per con&egrave;ixer l&rsquo;h&agrave;bitat del mussol a la comarca d&rsquo;Osona i exemples de mesures de gesti&oacute; a la zona.Destacar que el dissabte hi haur&agrave; una <strong>pon&egrave;ncia sobre cust&ograve;dia del territori</strong> (<em>La cust&ograve;dia del territori, una eina per conservar el mussol com&uacute; a la Plana de Vic</em>) i que a la sortida de camp de diumenge es visitaran actuacions en diverses finques es cust&ograve;dia.El Congr&eacute;s s&rsquo;iniciar&agrave; a l&rsquo;<strong>Escola Sant Miquel de Vic el divendres 4 de febrer</strong> a les 16:30 (Ronda Francesc Camprodon, 2), i continuar&agrave; el dissabte dia 5 a les 9:00 al Temple Rom&agrave; (Carrer del Pare Xifr&eacute;, s/n).Totes aquelles persones interessades en participar com a assistents o com a ponents trobaran les instruccions disponibles a l&rsquo;enlla&ccedil; espec&iacute;fic del lloc web: <a target='_blank' href='http://www.biodiversitat.cat'>www.biodiversitat.cat</a>. Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; del congr&eacute;s <a target='_blank' href='http://www.biodiversitat.cat/Fitxes_ocells/Fitxa_congres_mussol.html'>aqui</a>.


Dissabte, 12 de Febrer
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Olot - Casa Consistorial Batet de la Serra
Resum: Jornada sobre “Producte local i globalització. David contra Goliat”
Descripció: En el marc de la sisena <a href='http://ww2.batetdelaserra.cat/web/wp-content/uploads/2011/01/FIRA-FAJOL-2011.pdf' target='_blank'><strong>Fira del Fajol de Batet de la Serra</strong></a> s&rsquo;organitza la 6a jornada sobre productes agroalimentaris locals.<div style='text-align: justify;'>Vivim en un m&oacute;n cada vegada m&eacute;s globalitzat en el qual l'agricultura intensiva i industrial domina els grans mercats mundials. Els aliments viatgen milers de quil&ograve;metres abans no s&oacute;n consumits i aix&ograve; genera fortes disfuncions socials i mediambientals. En contrapartida, cada vegada apareixen m&eacute;s iniciatives, tant p&uacute;bliques com privades, que aposten pels productes locals i de proximitat.&nbsp;Ens enfrontem, doncs, a dos grans models de consum. Es tracta d'una lluita desigual? Tenen futur les petites explotacions locals que produeixen i venen directament al consumidor? Qu&egrave; poden fer per sortir-se'n? Pot David guanyar a Goliat?</div>


<strong>PROGRAMA</strong>

9. 30h. Rebuda, distribuci&oacute; de documentaci&oacute; i esmorzar amb productes locals10.15 h. Cap a on camina Goliat? El marc que estableix l'agricultura predominant - <em>Miren Etxezarreta, catedr&agrave;tica d&rsquo;Economia Aplicada per la U</em>AB11.15 h. Fortaleses dels productes local-artesanal. Una visi&oacute; des de la pr&agrave;ctica - <em>Manolo S&aacute;nchez, llicenciat en Econ&ograve;miques</em>12.15 h. Debat13.30 h. Dinar a l'Hostal dels Ossos (men&uacute; elaborat amb productes locals)


Divendres, 18 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Consell d’Eivissa – Av. d’Espanya, 49
Resum: I Jornades de Custòdia del Territori a Eivissa
Descripció: <div style='text-align: justify;'><img hspace='10' height='381' align='left' width='200' src='/mm/image/imgnews/2011_02/110218_Jornades_cust_Eivissa.JPG' alt='' />El proper 18 i 19 de febrer! I Jornades de Cust&ograve;dia del Territori a Eivissa. Di&agrave;legs per a la conservaci&oacute; del patrimoni natural i cultural.Aquestes jornades pretenen ser un punt de trobada i di&agrave;leg per cercar aliances entre els diferents agents que intervenen en la gesti&oacute; del territori de l&rsquo;illa.</div>


Veure <a href='http://custodiabalears.files.wordpress.com/2011/01/triptic-ok.pdf' target='_blank'>programa complert</a>.


Dijous, 24 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Granollers - Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs
Resum: Curs 'Iniciació a les tècniques de bioenginyeria en l'àmbit fluvial'
Descripció: <div style='text-align: justify;'>L'<a href='http://www.aeip.org.es/' target='_blank'>Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Ingenieria del Paisaje</a> (AEIP) i l'<a href='http://adenc.cat/' target='_blank'>ADENC</a> organitzen els propers 24, 25 i 26 de febrer el&nbsp; curs &quot;<span style='color: rgb(0, 153, 0);'><strong>Iniciaci&oacute; a les t&egrave;cniques de bioenginyeria en l'&agrave;mbit fluvial</strong></span>&quot;. El curs persegueix dotar de coneixements te&ograve;rics i pr&agrave;ctics en l'aplicaci&oacute; de t&egrave;cniques de bioenginyeria per la restauraci&oacute; en &agrave;mbits fluvials. El curs es planteja de manera intensiva amb una durada de 26 hores lectives realitzades en tres dies, i consta d'un apartat te&ograve;ric i un apartat pr&agrave;ctic orientat a l'aplicaci&oacute; de les t&egrave;cniques en &agrave;mbit fluvial.</div>
<div style='text-align: justify;'>

Les t&egrave;cniques de bioenginyeria del s&ograve;l (o enginyeria biol&ograve;gica) s&oacute;n les que utilitzen el material vegetal com a element de construcci&oacute; i de regeneraci&oacute; ambiental. Aquest tipus de t&egrave;cniques han estat &agrave;mpliament utilitzades en l&rsquo;estabilitzaci&oacute; i construcci&oacute; de talussos, i tenen una de les seves principals aplicacions en les &agrave;rees de muntanya i m&eacute;s concretament en l&rsquo;estabilitzaci&oacute; tant de talussos com de despreniments. C<span style='color: rgb(0, 153, 0);'><strong>om elements vius que s&oacute;n, aquestes estructures s&rsquo;integren millor en l&rsquo;entorn i augmenten la seva estabilitat amb el temps</strong></span>.</div>


Consulteu el programa i els preus (preu bonificat per inscripcions pr&egrave;vies al 16 de febrer) a&nbsp; <a href='http://www.adenc.cat/sites/default/files/Triptic_Curs_Bioenginyeria_2011.pdf' target='_blank'>http://www.adenc.cat/sites/default/files/Triptic_Curs_Bioenginyeria_2011.pdf</a>
Dijous, 10 de Març
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Manresa. Auditori Fundació Caixa Manresa
Resum: Conferència 'La custòdia del territori, una oportunitat de participació i serveis des d'entitats en l'entorn rural local”
Descripció: <div style='text-align: justify;'>La confer&egrave;ncia anir&agrave; a c&agrave;rrec de Jordi Pietx, director de la xarxa de cust&ograve;dia del territori. Organitza Meandre.Lloc:&nbsp;Auditori Fundaci&oacute; Caixa Manresa. Pla&ccedil;a Plana de l'Om 5, Manresa.<a href='http://www.meandremanresa.com' target='_blank'><strong><img hspace='10' height='65' align='left' width='100' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2011_03/110310_logo_meandre.jpg' alt='' />Meandre</strong></a> &eacute;s una entitat manresana, legalment constitu&iuml;da l'any 2006, que neix arran de saber que el tra&ccedil;at de la nova carretera &ldquo;l&rsquo;Eix Diagonal&rdquo; destruiria bona part de l&rsquo;espai natural de la Riera de Rajadell en el terme de Manresa. El principal objectiu de l'entitat &eacute;s donar a con&egrave;ixer a la ciutadania el patrimoni natural que t&eacute; al costat de casa, la producci&oacute; agr&iacute;cola local i la import&agrave;ncia d&rsquo;aquests valors en els &agrave;mbits de l&rsquo;oci, l&rsquo;educaci&oacute;, l&rsquo;esport i la salut.&ldquo;Si es coneix, s&rsquo;estima, si s&rsquo;estima, es defensa&rdquo;.</div>
Dimecres, 16 de Març
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: CaixaForum Barcelona
Resum: Taula rodona 'Les claus de l'èxit de les campanyes i l'acció política de les ONG'
Descripció: La incid&egrave;ncia pol&iacute;tica (advocacy) adquireix un paper clau en la societat actual. Cada cop m&eacute;s, es fa evident la necessitat d'afrontar de manera conjunta les necessitats socials, d'actuar a partir de la coresponsabilitat dels diversos agents que planten cara a les problem&agrave;tiques socials.En aquest acte, hi participaran:- Esteban Beltran, director d'Amnist&iacute;a Internacional

- &Agrave;ngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

- Isidro Rodr&iacute;guez, director de la Fundaci&oacute;n Secretariado Gitano

- Presenta i modera: Ignasi Carreras, director de l'Institut d'Innovaci&oacute; SocialLa conferencia &eacute;s oberta al p&uacute;blic en general. Places limitades. M&eacute;s informaci&oacute; sobre les inscripcions en uns dies a www.innovaciosocial.esade.edu.
Dijous, 17 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Santa Creu de Jotglars
Resum: V Seminari “Turisme i Paisatge. Bosc i Ecoturisme”
Descripció: Organitzat pel Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s i la C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona
Divendres, 18 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Granollers. Centre Tecnològic i Universitari de Granollers
Resum: Conferència: L'aigua als projectes de restauració ambiental
Descripció: <img hspace='10' height='147' align='left' width='200' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2011_03/110318_conferencia_rest_fluvial.JPG' alt='' />A la confer&egrave;ncia es presentaran alguns dels projectes mes reconeguts en mat&egrave;ria de restauraci&oacute; fluvial, comprenent des de l'&agrave;mbit local fins a l'&agrave;mbit europeu i presentant tant projectes desenvolupats com diferents estrat&egrave;gies de gesti&oacute;.Hi intervindran representants de la Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya, la Diputaci&oacute; de Barcelona, l'Ag&egrave;ncia Catalana de l'Aigua, Serpa enginyeria ambiental (presentant un projecte de Fundaci&oacute;n Biodiversidad) i l'Ajuntament de Granollers, aix&iacute; com el municipi alemany de Wetzlar i la Universitat de la Sapienza de Roma. La presentaci&oacute; ser&agrave; c&agrave;rrec de Josep Mayoral, alcalde de Granollers i diputat d'Espais Naturals de la Diputaci&oacute; de Barcelona.Aquesta confer&egrave;ncia &eacute;s un acte de difusi&oacute; local del projecte Interreg IV-C EUROSCAPES.


Dimarts, 22 de Març
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Estany de Sils
Resum: DIA MUNDIAL DE L'AIGUA: Jornada Custòdia dels ecosistemes fluvials
Descripció: <img hspace='10' height='133' align='left' width='200' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2011_03/110322_aca_sils.jpg' alt='' />El proper dia 22 de mar&ccedil;, <strong>Dia Mundial de l'Aigua</strong>, es realitza a l'estany de Sils la <strong>Jornada Cust&ograve;dia dels ecosistemes fluvials</strong>, un exemple del voluntariat, organitzada per l'<a target='_blank' href='http://aca-web.gencat.cat'>Ag&egrave;ncia Catalana de l'Aigua</a>, i amb la col&middot;laboraci&oacute; de l'Ajuntament de Sils i la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori.Durant al mat&iacute; hi haur&agrave; una visita guiada a l'estany i una plantada popular d'arbres.A la tarda, es realitzar&agrave; un acte de reconeixement a les tasques de cust&ograve;dia fluvial que han realitzat les 12 entitats que han participat en el <a target='_blank' href='http://www.xct.cat/ca/iniciatives/programafluvial.html'><strong>Programa de cust&ograve;dia del territori per a la restauraci&oacute;, gesti&oacute; i conservaci&oacute; de l&rsquo;entorn fluvial 2007-2010</strong></a>, impulsat per l'Ag&egrave;ncia Catalana de l'Aigua conjuntament amb la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT). En aquest acte hi participaran el conseller de Territori i Sostenibilitat, Llu&iacute;s Recoder, acompanyat pel director de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Catalana de l&rsquo;Aigua, Leonard Carcol&eacute;, el director general de Medi Natural, Josep Escorihuela.Per m&eacute;s informaci&oacute; de la Jornada i el programa, podeu consultar la p&agrave;gina web de l'ACA: <a target='_blank' href='http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P1220754461208201240586'>http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P1220754461208201240586</a>
Dilluns, 28 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Tarragona
Resum: XIX Jornades Científiques - Estratègies de comunicació i planificació ambiental a Tarragona
Descripció: El llistat dels ponents, i sobretot la seva qualitat, &eacute;s el principal aspecte a destacar en aquesta edici&oacute; que a m&eacute;s comptar&agrave; amb moderadors de principis l&iacute;nia en el m&oacute;n del periodisme: Xavier Abell&oacute; (director de la televisi&oacute; TAC12), Josep Maria Arias (Director de Premsa i Comunicaci&oacute; de la UVR), Oriol Montes&oacute; (Cap d'Informatius de Canal Catal&agrave; Tarragona), Tom&agrave;s Carot (director de P &amp; C Premsa i Comunicaci&oacute;) i Oliver M&aacute;rquez (director del diari Not&iacute;cies TGM).
Dijous, 31 de Març
Hora: 17:30 - 18:30
Lloc: Barcelona - Sala d'Actes del Sala d’actes del Dept de Territori i Sostenibilitat (Av. Diagonal, 523)
Resum: Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: Durant l'acte es presentaran els resultats de l&rsquo;estudi <strong>&ldquo;Diagnosi del tercer sector ambiental de Catalunya</strong>&rdquo;.El Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya (2011-2014) s&rsquo;elabora amb l&rsquo;objectiu de consolidar i enfortir el Tercer Sector Ambiental. &Eacute;s una <strong>eina de planificaci&oacute; departamental que fixar&agrave; reptes, establir&agrave; &agrave;mbits de treball i desenvolupar&agrave; un seguit de l&iacute;nies d&rsquo;actuaci&oacute; i mesures per a la millora del sector</strong>. Considerant que el Pla afectar&agrave; directament al propi sector, &eacute;s necessari implicar a les entitats ambientals i altres actors socials relacionats des de l&rsquo;inici del seu proc&eacute;s d&rsquo;elaboraci&oacute;. Per aquest motiu, es posa en marxa un proc&eacute;s de participaci&oacute;, en el marc del qual s&rsquo;organitzaran diversos espais de treball i debat.
Dissabte, 2 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Santa Eulàlia de Puigoriol
Resum: Jornades de transhumància
Descripció: <div style='text-align: justify;'><img hspace='10' align='left' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2011_04/110402_jornades_transhumancia.JPG' style='width: 103px; height: 98px;' alt='' />L&rsquo;Associaci&oacute; SOLC, m&uacute;sica i tradici&oacute; al Llu&ccedil;an&egrave;s, el Grup de Treball de Transhum&agrave;ncia del SOLC i La Rella han organitzat aquestes <strong>Jornades de Transhum&agrave;ncia</strong> que tindran lloc els dies 2 i 3 d&rsquo;abril a Santa Eul&agrave;lia de Puig-oriol.La jornada del dissabte ser&agrave; m&eacute;s te&ograve;rica i tindr&agrave; lloc al local social de Santa Eul&agrave;lia de Puig-oriol, mentre que la jornada del diumenge ser&agrave; eminentment pr&agrave;ctica i consistir&agrave; en rec&oacute;rrer el tram de cam&iacute; ramader que va de Santa Eul&agrave;lia de Puig-oriol a Prats de Llu&ccedil;an&egrave;s.</div>
Hora: Event diario
Lloc: Porta del Delta. Centre d’Informació i Promoció del delta del Llobregat (av. Verge de Montserrat, 77; El Prat de Llobregat).
Resum: Curs ICHN: Iniciació a la fotografia digital de la natura: fauna, paisatge i macro
Descripció: <img hspace='15' height='319' align='left' width='137' vspace='10' alt='' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/2010_2011_CCNN_Cursos.JPG' />

<div style='text-align: center;'>Professor ALBERT MAS&Oacute;, bi&ograve;leg i fot&ograve;graf de natura</div>
Dijous, 14 de Abril
Hora: 10:15 - 12:45
Lloc: Sala d'actes Dip. Lleida, C/Carme, 26, Lleida
Resum: Emprenedoria i Foment de l’Ocupació en el Medi Rural
Descripció: <img hspace='10' height='108' width='200' vspace='10' src='/mm/FMR.jpg' alt='' />

Amb aquest acte la Fundaci&oacute; Catalana del M&oacute;n Rural i la Fundaci&oacute; Catalunya Europa volen aportar reflexi&oacute; al voltant de l'adaptaci&oacute; de les pol&iacute;tiques i accions a les necessitats i especificitats concretes de les zones rurals catalanes.
Divendres, 29 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs 'Qualitat biològica dels rius. Els índexs de macroinvertebrats'
Descripció: <div style='text-align: justify;'>

El Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre de Formaci&oacute; Permanent de la Fundaci&oacute; URV organitzen el curs<strong> &ldquo;Qualitat biol&ograve;gica dels rius. Els &iacute;ndexs de macroinvertebrats&rdquo; </strong>que tindr&agrave; lloc a Reus (Tarragona) del 29 d&rsquo;abril al 22 de juliol, amb una <strong>durada de 90 hores</strong>.El curs, eminentment pr&agrave;ctic, t&eacute; per objectius adquirir habilitats i recursos per portar a terme<strong> avaluacions d'estat ecol&ograve;gic amb &iacute;ndexs biol&ograve;gics basats en macroinvertebrats aqu&agrave;tics d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua de la Comissi&oacute; Europea </strong>(2000/60/CE) i els protocols de l'Ag&egrave;ncia Catalana de l'Aigua(ACA). Els continguts i avaluaci&oacute; d'aquest curs estan orientats per a preparar l&rsquo;alumnat per a superar les proves que l&rsquo;ACA fa als prove&iuml;dors encarregats del mostreig i identificaci&oacute; dels macroinvertebrats de rius.</div>


Podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute; sobre el curs en el <a target='_blank' href='http://www.fundacio.urv.cat/media/upload/arxius/pdf_cursos/CMACROH-A1-2011-1-CAT.pdf'>d&iacute;ptic del curs</a>.
Dissabte, 30 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Sala de Cultura de l’Ajuntament de Bellpuig
Resum: Curs d’introducció a la identificació d’ocells
Descripció: Curs te&ograve;ric i pr&agrave;ctic que permetr&agrave; con&egrave;ixer els ambients esteparis dels secans de Bellpuig, Belianes i Preixana i observar les principals especies d&rsquo;ocells d&rsquo;aquets h&agrave;bitats.Aquest curs&nbsp; va dirigit a aquelles persones que vulguin iniciar-se en l&rsquo;observaci&oacute; dels ocells i en aprendre a apreciar el seu entorn natural.
Hora: 9:00 - 13:00
Lloc: Vic (Osona)
Resum: Sortida d'amfibis - Projecte Basses GNO
Descripció: Sortida programada pel dissabte 30 d'abril del 2011 on es pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer les esp&egrave;cies d'amfibis i el Projecte Basses del GNO.
Dilluns, 2 de Maig
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Hotel Entitats La Pau, Barcelona
Resum: Sessions de debat Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: El Pla de suport del Tercer Sector Ambiental de Catalunya enceta la tercera fase del proc&eacute;s de participaci&oacute;: la recollida de mesures i accions en l&iacute;nia i dues sessions de debat adre&ccedil;ades especificament a entitats ambientals.Des del 15 d'abril i <strong>fins el 15 de maig</strong>, s&rsquo;inicia el per&iacute;ode de presentaci&oacute; de propostes de mesures i d&rsquo;accions per a cadascuna de les l&iacute;nies d&rsquo;actuaci&oacute; ja definides.S&rsquo;organitzen <u>dues sessions adre&ccedil;ades espec&iacute;ficament a entitats ambientals</u> en les que es debatran les mesures i accions vinculades a determinades l&iacute;nies d&rsquo;actuaci&oacute; del Pla:<strong>2 de maig: mesures i accions de les l&iacute;nies dels &agrave;mbits PERSONES/ENTITATS (excepte les l&iacute;nies 5 i 6, de finan&ccedil;ament)

</strong>

11 de maig: mesures i accions dels &agrave;mbits SOCIETAT/MEDI, m&eacute;s les l&iacute;nies 5 i 6 de finan&ccedil;ament.Les sessions tindran lloc a les 16h a l&rsquo;Hotel Entitats La Pau (C/Pere Verg&eacute;s, 1, edifici Piramid&oacute; de Barcelona).


Divendres, 6 de Maig
Hora: 16:00 - 20:00
Lloc: Aula Magna Facultat Geografia, UB, carrer Montalegre, 6, 4a planta Barcelona
Resum: Convenció del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <strong>Aula Magna de la Facultat de Geografia i Hist&ograve;ria. Universitat de Barcelona<a href='http://maps.google.com/maps?q=Facultat+de+Geografia+i+Hist%C3%B2ria,+Barcelona,+Espanya&amp;hl=en&amp;sll=41.395999,2.147141&amp;sspn=0.079067,0.153465&amp;ie=UTF8&amp;view=map&amp;cid=17347110084849710344&amp;hq=Facultat+de+Geografia+i+Hist%C3%B2ria,+Barcelona,+Espanya&amp;hnear=&amp;z=16&amp;iwloc=A' target='mapa lloc'>carrer Montalegre, 6, 4&ordf; planta. Barcelona</a><span style='color: rgb(255, 0, 0);'>Important</span>, consulteu el <a href='https://docs.google.com/a/o3sac.org/leaf?id=0B08rNtHvoBHLOTQ3YzU0YWEtMTQzYy00NGY4LWE4MmYtODgyM2QzYTQ2ZDhk&amp;sort=name&amp;layout=list&amp;num=50' onclick='window.open(this.href,'documentconvencioo3sac','resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,status'); return false'>document previ</a> de la convenci&oacute;.

</strong>

Com us hem anat explicant en els darrers temps la <strong>xct </strong>participa activament del proc&eacute;s de creaci&oacute; de l' <strong>Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya</strong> i, per acord del nostre consell de membres, tenim previst adherir-nos al document resultant de la convenci&oacute;, de manera que com a xarxa d'organitzacions ens afegirem formalment al proc&eacute;s. Us animem tamb&eacute; a que la vostra associaci&oacute; o fundaci&oacute; s'hi afegeixi de manera individual. Adreceu-nos qualsevol dubte o comentari en aquest <a href='jpietx@custodiaterritori.org?subject=Comentaris%20Convenci%C3%B3%20Tercer%20Sector%20Ambiental'>correu electr&ograve;nic</a> de la xct.<strong>Programa</strong> (m&eacute;s detallat al web o3sac)16:00 Presentaci&oacute; de la Convenci&oacute;: Or&iacute;gens i visi&oacute; a l&rsquo;entorn d&rsquo;aquesta convenci&oacute;.16:15 Pon&egrave;ncies

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Les estrat&egrave;gies de les aliances dins dels tercer sector.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. L&rsquo;experi&egrave;ncia del sector social.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. &ldquo;El tercer sector ambiental de Catalunya: una decisi&oacute; pel futur&rdquo;17:30 Pausa18:00 Debat - Grups de treball. En aquest espai es discutir&agrave; la proposta de Missi&oacute;, Agenda i la Declaraci&oacute;19:30 Plenari. (Presentaci&oacute; del resultats del debat)


Dissabte, 7 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: “La botiga” de Montsonís (la Noguera)
Resum: Curs ICHN: Fotografia de fauna amb control remot
Descripció: <div style='text-align: center;'><img hspace='10' align='left' vspace='10' alt='' style='width: 107px; height: 250px;' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/2010_2011_CCNN_Cursos.JPG' />Professor JORDI BAS, fot&ograve;graf.</div>
Dilluns, 9 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Curs en línia a través d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA)
Resum: Curs online de blocs i eines 2.0 per a entitats
Descripció: Aquest any 2011 xarxanet.org torna a oferir a les entitats sense &agrave;nim de lucre la possibilitat de crear una web 2.0 adaptada a les seves necessitats. El nou curs, que comen&ccedil;a el 9 de maig, compta amb importants novetats!Aquest curs s'ha incl&ograve;s dintre del Pla de Formaci&oacute; del Voluntariat de Catalunya (PFVC). El pla de formaci&oacute; vol millorar la preparaci&oacute; de les entitats catalanes que treballen amb voluntariat en les diferents branques d'acci&oacute;.El curs de blocs i eines 2.0 ajuda a les entitats a crear una web din&agrave;mica compatible amb diverses eines que trobem en la web 2.0, potenciant-la com a eina d'informaci&oacute; i canal de comunicaci&oacute; de la entitats. <span style='color: #339966'>El curs s'adre&ccedil;a a responsables de comunicaci&oacute;, voluntaris i socis que vulguin situar a la seva entitat en la esfera 2.0</span>.Per realitzar el curs, cal realitzar la preinscripci&oacute; omplint aquest <a href='https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&amp;authkey=CJu2jUI&amp;formkey=dGZycXNDamtoM1FFNVcxNU8ySmJnVWc6MA&amp;ndplr=1#gid=0'>formulari</a> en l&iacute;nia abans del 3 de maig.
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Curs d'eines de defensa del territori
Descripció: A Girona, del 9 de maig al 4 de juny, dilluns i dimecres de 6 a 9Organitza l'Associaci&oacute; de Naturalistes de Girona amb el suport de la Diputaci&oacute; de GironaLa xct col&middot;labora al curs amb la sessi&oacute; del 18 de maig:<span style='color: rgb(0, 153, 0);'><strong>Cust&ograve;dia del territori: com portar-la a la pr&agrave;ctica a les Comarques Gironines?</strong></span>

Jordi Pietx, director de la Xarxa de Cust&ograve;dia del TerritoriSessi&oacute; en el marc del <a href='/mm/file/mis_c30/Fulleto%20DiGi%20def.pdf'>conveni d'impuls a la cust&ograve;dia del territori entre la Diputaci&oacute; de Girona i la xct</a>Inscripcions fins a finals d'abril. Consulteu <a href='/mm/file/mis_c30/110518_Curs_Eines_Territori.jpg'>aqu&iacute;</a> per a m&eacute;s informaci&oacute;.
Dimecres, 11 de Maig
Hora: Event diario
Resum: Sessions de debat Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <img hspace='10' height='225' align='left' width='300' vspace='10' src='/mm/TSAcat.jpg' alt='' />El Pla de suport del Tercer Sector Ambiental de Catalunya enceta la tercera fase del proc&eacute;s de participaci&oacute;: la recollida de mesures i accions en l&iacute;nia i dues sessions de debat adre&ccedil;ades especificament a entitats ambientals.Des del 15 d'abril i <strong>fins el 15 de maig</strong>, s&rsquo;inicia el per&iacute;ode de presentaci&oacute; de propostes de mesures i d&rsquo;accions per a cadascuna de les l&iacute;nies d&rsquo;actuaci&oacute; ja definides.S&rsquo;organitzen dues sessions adre&ccedil;ades espec&iacute;ficament a entitats ambientals en les que es debatran les mesures i accions vinculades a determinades l&iacute;nies d&rsquo;actuaci&oacute; del Pla:2 de maig: mesures i accions de les l&iacute;nies dels &agrave;mbits PERSONES/ENTITATS (excepte les l&iacute;nies 5 i 6, de finan&ccedil;ament)<strong>11 de maig: mesures i accions dels &agrave;mbits SOCIETAT/MEDI, m&eacute;s les l&iacute;nies 5 i 6 de finan&ccedil;ament.</strong>Les sessions tindran lloc a les 16h a l&rsquo;Hotel Entitats La Pau (C/Pere Verg&eacute;s, 1, edifici Piramid&oacute; de Barcelona).
Dijous, 12 de Maig
Hora: 9:15 - 14:15
Lloc: Santa Coloma de Farners
Resum: Any internacional dels boscos: homenatge amb voluntat o ficció?
Descripció: Aquest 2011 ha estat declarat per l&rsquo;Assemblea General de les Nacions

Unides com l&rsquo;Any Internacional dels Boscos i l&rsquo;Escola Forestal &ldquo;Casa Xifra&rdquo;,

en el seu 25 aniversari, vol sumar-se a aquesta celebraci&oacute;.

M&eacute;s que mai, ens conv&eacute; prendre consci&egrave;ncia que els boscos s&oacute;n part

integrant del desenvolupament sostenible del planeta i aix&ograve; significa

contemplar els beneficis econ&ograve;mics, socioculturals i ambientals que

proporcionen. La finalitat de la declaraci&oacute; &eacute;s promoure l&rsquo;acci&oacute;

internacional a favor de l&rsquo;ordenaci&oacute; sostenible, la conservaci&oacute; i el

desenvolupament de tot tipus de boscos, inclosos els arbres fora d&rsquo;ells.

Aquesta jornada pret&eacute;n reflexionar sobre aquest i altres temes amb la

col9laboraci&oacute; d&rsquo;experts en el m&oacute;n forestal que ens donaran la seva

perspectiva. Esperem que sigui una jornada plural i diversa que ofereixi

diversitat de matisos i que ens apropi una mica m&eacute;s al m&oacute;n forestal en tota

la seva extensi&oacute;.PROGRAMA

Presentaci&oacute; de la Jornada 9.15 h

Sr. Enric Campi i Sampere, director de l&rsquo;Escola de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria Forestal del DAAM.

Els escenaris forestals previsibles a Catalunya i al planeta. Quines adaptacions s&oacute;n 9.30 h

recomanables per assolir els escenaris m&eacute;s favorables?

Sr. Jaume Terradas, catedr&agrave;tic em&egrave;rit d&rsquo;ecologia de la UAB i investigador del CREAF.

Els recursos i els usos del bosc. Quin valor tenen la tradici&oacute; i la cultura en la 10.30 h

seva salvaguarda?

Dr. Mart&iacute; Boada, professor de ci&egrave;ncies ambientals de la UAB i Premi Global.

Pausa 11.30 h

Bosc i biodiversitat. El paper dels boscos en la conservaci&oacute; de la biodiversitat 12.00 h

Sr. Jordi Sargatal, naturalista i exdirector de la Fundaci&oacute; Territori i Paisatge.

La dimensi&oacute; social del bosc. Quina &eacute;s la percepci&oacute; que t&eacute; la societat actual del bosc? 13.00 h

Dr. Josep Gordi, professor de geografia de la Universitat de Girona.

Fi de la Jornada
Dissabte, 14 de Maig
Hora: 9:00 - 13:00
Lloc: Comajoan (Rupit)
Resum: Sortida d'Orquídies a Rupit
Descripció: Sortida de descoberta d'aquest fascinant grup bot&agrave;nic programada pel dissabte 14 de maig de 2011
Dissabte, 21 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Parc Natural de la Serra de Montsant (plaça de la Bassa, 1; la Morera de Montsant)
Resum: Curs ICHN: Aproximació a la flora i la vegetació de la serra de Montsant
Descripció: <div style='text-align: center;'><img hspace='10' align='left' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/2010_2011_CCNN_Cursos.JPG' style='width: 114px; height: 266px;' alt='' />Professor ROGER PASCUAL, bi&ograve;leg.</div>
Dimarts, 24 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Solsona
Resum: 5è Workshop Interregional: Finançament Europeu, Biodiversitat forestal i prevenció de riscos
Descripció: El Centre Tecnol&ograve;gic i Forestal de Catalunya organitza aquest seminari, que es celebrar&agrave; en angl&egrave;s, en el marc del projecte Intereg <a target='_blank' href='http://www.surf-nature.eu/index.php?id=2&amp;L=10'>SURF&nbsp;Nature </a>en el qual participien socis de 10 pa&iuml;sos europeus diferents. Surf Nature es un projecte que t&eacute; per a i t&eacute; com a objectiu millorar les oportunitats de finan&ccedil;ament actuals i futures per a la conservaci&oacute; de la naturalesa i la biodiversitat a trav&eacute;s dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).La tem&agrave;tica &eacute;s de gran rellev&agrave;ncia per a directius i &ograve;rgans de govern d'entitats de cust&ograve;dia i antres organismes dedicats a la conservaci&oacute; i us animem a assistir-hi, per explorar noves oportunitats de finan&ccedil;ament que es poden fer m&eacute;s accessibles en els propers anys.Aquest acte comptar&agrave; amb una intervenci&oacute; de Montserrat Mas&oacute;, responsable d'iniciatives de la xct, sobre <span style='color: rgb(51, 153, 102);'>La implicaci&oacute; de les ONGs en la gesti&oacute; de Fons Regionals. </span><span style='color: rgb(0, 0, 0);'>Ara estem recopilant dades, exemples i opinions sobre la tem&agrave;tica, tant de Catalunya com d'altres llocs d'Europa, i qualsevol aportaci&oacute; ser&agrave; benvinguda en aquest <a href='jpietx@custodiaterritori.org?subject=Aportacions%20Seminari%20fons%20europeus'>correu-e</a>.&nbsp; </span>Aneu <a target='_blank' href='http://www.surf-nature.eu/index.php?id=35&amp;L=10&amp;tx_ttnews[tt_news]=65&amp;cHash=efe7dfa9a25569e47053bf2eba79f139'>aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions</a>. Per inscriure-vos podeu fer-ho al correu-e: rosa.ricart -at- ctfc.es


Hora: Event diario
Lloc: Col·legi d’ Advocats de Barcelona. C/ Mallorca, 283 de Barcelona. Aula 35
Resum: Conferència: 'El sistema d'informació geogràfica registral: efectes jurídics de les bases gràfiques registrals, informació ambiental i territorial associada i desenvolupament de mercats ambientals i territorials'
Descripció:

Conferenciant.- Sr. Oscar-Germ&aacute;n V&aacute;zquez. Vocal de Medi Ambient i Territori, Deganat de Catalunya del Col&middot;legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Bens Mobles.Adre&ccedil;at a persones que tinguin inter&eacute;s en els aspectes legals i institucionals de la gesti&oacute; del territori, en relaci&oacute; a informaci&oacute; ambiental i desenvolupament de nous mercats territorials i ambientals per integrar aquests aspectes per noves altrenatives de desenvolupament sostenible.La XCT i el Deganat de Catalunya del Col&middot;legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Bens Mobles mantenen un conveni de col&middot;laboraci&oacute; per a la definici&oacute; de nous models d'acords de cust&ograve;dia d'elevada seguretat jur&iacute;dica. L'assist&egrave;ncia a la confer&egrave;ncia &eacute;s molt recomanada a t&egrave;cnics de cust&ograve;dia i consultors interessats en aquestes noves aproximacions al Registre de la Propietat.Programa i insctruccions per inscriure's <a href='/mm/110525_Conferencia_ICAB_DCRC(1).pdf'>aqu&iacute;</a>.
Dijous, 26 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: La Pedrera, Barcelona
Resum: Presentació del llibre Paisatge i Educació
Descripció:
Divendres, 27 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: La Rovira (Camprodón)
Resum: Sortida tècnica a la Roureda de la Rovira (Camprodon)
Descripció: <strong><img hspace='10' height='225' width='301' vspace='10' src='/mm/La Rovira 010reduida.jpg' alt='' />

Dia</strong>: 27 de maig de 2011

<strong>Hora</strong>: 15.30h

<strong>Lloc de Trobada</strong>: Font de Sant Patllari, acc&eacute;s des del carrer dels Llandrius.El proper divendres 27 de maig, coincidint amb l'assamblea anual de membres de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, es realitzar&agrave; la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>sortida t&egrave;cnica a la Roureda de la Rovira (Camprodon)</span>, a la tarda. La sortida ser&agrave; guiada per Jaume Hidalgo, Cap del Servei de Medi Ambient de la <span style='color: rgb(51, 153, 102);'>Diputaci&oacute; de Girona</span> &ndash; Programa Selvans de reserves forestals. I l'entitat de cust&ograve;dia <span style='color: rgb(51, 153, 102);'>CEA Alt Ter</span> presentaran les seves iniciatives de cust&ograve;dia del territori.La roureda forma part de l&rsquo;actual Xarxa de Reserves Forestals del <a href='http://www.ddgi.cat/web/servei.seam;jsessionid=cd5c82245d57a0c14ad62d82ca84?serveiId=306&amp;nivellId=408&amp;cid=395876&amp;categoriaId=2'>programa SELVANS</a> per a la conservaci&oacute; de la biodiversitat a Girona promogut per la Diputaci&oacute; de Girona.La Rovira &eacute;s un bosc madur i com a tal constitueix un ecosistema singular per les seves caracter&iacute;stiques biol&ograve;giques i per els serveis i valors ambientals que ens proporcionen, &eacute;s excepcionalment ric en biodiversitat i actua com a magatzem de carboni. Per tant &eacute;s d&rsquo;incalculable valor ecol&ograve;gic, forestal i paisatg&iacute;stic. Tant per l&rsquo;escassa pres&egrave;ncia en el territori catal&agrave; de l&rsquo;esp&egrave;cie: roure de fulla gran (Quercus petraea), com per l&rsquo;edat d&rsquo;alguns dels exemplars. Cal no oblidar que la bellesa d&rsquo;aquest indret amb les majestuoses plantes i fonts es complementa amb una fauna molt diversificada.Per commemorar l&rsquo;acte de <a href='http://www.xct.cat/ca/iniciatives/montesquiu10.html'>Montesquiu+10 </a>celebrat el passat 18 de novembre, la xct i l&rsquo;empresa <a href='http://www.cruma.es/'>Cruma</a> van custodiar aquesta roureda, mitjan&ccedil;ant un acord de cust&ograve;dia de 25 anys de durada gestionat a trav&eacute;s del Programa de Reserves Forestals de la Diputaci&oacute; de Girona. Aquest acord t&eacute; com a objectiu preservar el bosc per el seu elevat grau de maduresa i assegurar-ne la seva evoluci&oacute; natural.La <span style='color: rgb(0, 153, 51);'><strong>visita &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; &eacute;s necess&agrave;ria pr&egrave;via inscripci&oacute;</strong></span> a mcamps@custodiaterritori.org
Dissabte, 28 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Bigues i Riells. Hotel Molí de la Torre.
Resum: II Jornades de Custòdia Fluvial i Participació Social. “Estratègies de recuperació del bosc de ribera”
Descripció: El proper dissabte 28 de maig l'Associaci&oacute; H&agrave;bitats celebrar&agrave; les Jornades sobre Cust&ograve;dia Fluvial i Participaci&oacute; Social amb el t&iacute;tol de Estrat&egrave;gies de recuperaci&oacute; del bosc de ribera. L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&rsquo;hotel el Mol&iacute; de la Torre del municipi de Bigues i Riells a les 10h del mat&iacute;.Aquest any, amb motiu de l&rsquo;any internacional del boscos i de l&rsquo;inter&egrave;s particular dels voluntaris i volunt&agrave;ries que participen en el Projecte Rius, les jornades se centraran en la recuperaci&oacute; i gesti&oacute; del bosc de ribera i comptaran amb la participaci&oacute; de professionals i entitats que treballen en l&rsquo;&agrave;mbit de la restauraci&oacute; fluvial, integraci&oacute; paisatg&iacute;stica i cust&ograve;dia del territori.Les jornades s&rsquo;iniciaran amb una presentaci&oacute; institucional. Seguidament es realitzar&agrave; una confer&egrave;ncia sobre les esp&egrave;cies invasores al medi fluvial. Despr&eacute;s d&rsquo;una pausa a mig mat&iacute;, les jornades es reprendran amb una taula rodona on les entitats participants donaran a con&egrave;ixer diferents projectes participatius de millora i recuperaci&oacute; d&rsquo;espais fluvials, com per exemple, el programa de cust&ograve;dia del curs baix del Gai&agrave;, el projecte Fes Viure el Ripoll o el projecte Riberes del Ter. A la tarda, es realitzar&agrave; una sessi&oacute; pr&agrave;ctica al riu Tenes.

<strong>

Data</strong>: Dissabte 28 maig 2011 a les 10h del mat&iacute;.

<strong>Lloc</strong>: <a href='http://www.molidelatorre.cat/' target='_blank'>Hotel Mol&iacute; de la Torre</a>. C/ Cam&iacute; de la Torre s/n. (Bigues i Riells)
Dissabte, 4 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Rectoria Vella de Sant Celoni (Parc Rectoria Vella s/n. 08470 Sant Celoni)
Resum: Curs ICHN: Biologia, diversitat i conservació dels peixos continentals als Països Catalans
Descripció: <div style='text-align: center;'><img hspace='10' align='left' vspace='10' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/2010_2011_CCNN_Cursos.JPG' style='width: 118px; height: 275px;' alt='' />Professorat:</div>
<div style='text-align: center;'>LLU&Iacute;S BENEJAM, Centre d&rsquo;Estudis de Biologia de la Conservaci&oacute; Aqu&agrave;tica i Terrestre (CEBCAT-La Balca);

ADOLF DE SOSTOA, Facultat de Biologia, UB;

EMILI GARC&Iacute;A-BERTHOU, UdG.</div>
Dijous, 9 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Curs sobre la Unió Europea: Coneixements i recursos bàsics per als professionals del medi ambient
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Curs de 12 hores que pret&eacute;n proporcionar una formaci&oacute; b&agrave;sica sobre la Uni&oacute; Europea als professionals del medi ambient per potenciar aquelles capacitats i aptituds necess&agrave;ries per una feina professional dins de l'estructura de la UE.&Eacute;s a dir, potenciar aquelles capacitats i aptituds necess&agrave;ries per una feina professional dins de l&rsquo;estructura de la UE, tenint especial atenci&oacute; a com internacionalitzar-se i participar en xarxes europees, la preparaci&oacute; de la proposta d&rsquo;un projecte europeu i en la seva pr&ograve;pia gesti&oacute;, formar els participants en els sistemes de comunicaci&oacute; amb institucions i socis d&rsquo;altres pa&iuml;sos del nostre entorn i en les eines de suport a la preparaci&oacute; i execuci&oacute; de projectes amb finan&ccedil;ament comunitari.</div>

Dimecres, 15 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Santa Creu de Jutglar
Resum: Jornada “Gestió del Patrimoni i Turisme en un entorn rural”
Descripció: En el marc de la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Universitat d'Estiu de Vic</span>, el dimecres 15 de juny tindr&agrave; lloc una Jornada que portar&agrave; per t&iacute;tol &ldquo;Gesti&oacute; del Patrimoni i Turisme en un entorn rural&rdquo;. El coordinador d'aquesta Jornada &eacute;s el Museu Industrial del Ter.La Jornada tindr&agrave; lloc a la seu del <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s</span>, a Santa Creu de Jutglar, s'iniciar&agrave; a les 9:15h del mat&iacute; i finalitzar&agrave; a les 6h de la tarda, aproximadament. T&eacute; un cost de 25&euro; per persona (inclou el dinar) i, per aquells alumnes que ho desitgin, presentant un petit treball podran obtenir cr&egrave;dits de lliure elecci&oacute;.Aquesta Jornada compta amb un programa molt complet i llu&iuml;t, en el que hi intervindran ponents &agrave;mpliament coneguts dintre el sector tur&iacute;stic i la gesti&oacute; patrimonial. <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>La Jornada pret&eacute;n proposar un debat que incorpora les mirades dels gestors del patrimoni cultural i la dels gestors tur&iacute;stics amb l'objectiu final de respondre a la pregunta de qu&egrave; poden fer per activar el seu patrimoni de forma eficient i efectiva en situaci&oacute; de recursos econ&ograve;mics limitats.

</span>

Les inscripcions es poden formalitzar a trav&eacute;s de:Museu Industrial del Ter &ndash; 93 851 51 76 &ndash; mit@mitmanlleu.orgUniversitat de Vic - http://www.uvic.cat/activitat/223


Dijous, 16 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona. Torre Jussana (Av. Cardenal Vidal i Barraquer Nº 30)
Resum: Pla Director xct 2016 - Procés participatiu. 1a sessió “La xct per dins: com adaptem la xct als nous temps?”
Descripció: <div style='text-align: justify;'>En el proc&eacute;s d'elaboraci&oacute; del Pla Director es duran a terme 3 sessions de participaci&oacute;.<strong>&nbsp;</strong> Aquestes sessions de participaci&oacute; s&oacute;n el laboratori d&rsquo;idees per a fer entre tots aquest 3r Pla Director #xct2016 . <em><strong></strong></em></div>
<div style='text-align: center;'><em><strong>Ara &eacute;s el moment que entre tots plantegem l&rsquo;estrat&egrave;gia que com a xct seguirem els propers anys per a l&rsquo;impuls i el desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori.</strong></em></div>
<div style='text-align: justify;'>

<span style='color: rgb(0, 153, 0);'><strong>1a sessi&oacute; - &ldquo;La xct per dins: com adaptem la xct als nous temps?&rdquo;</strong></span><strong> </strong>

Dijous 16 de junyLa xct &eacute;s una xarxa d&rsquo;entitats i institucions ben diverses entre elles, cadascuna amb unes inquietuds i necessitats concretes. Per planificar els propers anys, i considerant les incerteses actuals , volem? cal reflexionar sobre el model d&rsquo;organitzaci&oacute; i funcionament que t&eacute; la xct. En aquesta sessi&oacute; <strong>es debatr&agrave; sobre les oportunitats del treball en xarxa, els serveis que ha d&rsquo;oferir la xct en un futur, i sobre la implicaci&oacute; de les entitats membres amb les activitats de la xct.2a sessi&oacute; - Projecci&oacute; externa de la xct: com millorem el reconeixement pol&iacute;tic i social de la cust&ograve;dia? </strong>- 30 de juny<strong>3a sessi&oacute; - Recursos i mitjans per a la cust&ograve;dia del territori i la xct: consolidem el cam&iacute; fet, explorem noves vies</strong> - 14 de juliol

<strong>

</strong>Hora i lloc. Totes les sessions es faran de 16h a 19h de la tarda, a Torre Jussana,&nbsp; a l&rsquo;Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer n&uacute;mero 30, de Barcelona. a uns 500 metres de l&rsquo;estaci&oacute; de metro Montbau (l&iacute;nia 3 o verda) i a uns 1000 metres de l&rsquo;estaci&oacute; de metro Horta (l&iacute;nia 5 o blava).

<strong>

<span style='font-weight: bold;'>Per participar en cada sessi&oacute; &eacute;s necessari inscriure's</span></strong> a xct2016@custodiaterritori.org tot indicant indicant nom i cognom, entitat i c&agrave;rrec dins l&rsquo;entitat, correu electr&ograve;nic i tel&egrave;fon<strong>

</strong></div>
Dijous, 30 de Juny
Hora: 16:00 - 19:00
Lloc: Torre Jussana, Barcelona. Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 30
Resum: Pla director xct2016: 2a sessió de participació.
Descripció: En el proc&eacute;s d'elaboraci&oacute; del Pla Director es duran a terme 3 sessions de participaci&oacute;. Aquestes sessions de participaci&oacute; s&oacute;n el laboratori d&rsquo;idees per a fer entre tots aquest 3r Pla Director #xct2016 .<div style='text-align: center;'><strong><em>Ara &eacute;s el moment que entre tots plantegem l&rsquo;estrat&egrave;gia que com a xct seguirem els propers anys per a l&rsquo;impuls i el desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori.</em></strong></div>


<span style='color: rgb(0, 153, 0);'><strong>2a sessi&oacute; - Projecci&oacute; externa de la xct: com millorem el reconeixement pol&iacute;tic i social de la cust&ograve;dia? </strong></span>

Data: 30 de juny de 2011La xct i les seves entitats membres han fet un esfor&ccedil; important per donar a con&egrave;ixer la cust&ograve;dia del territori, per&ograve; una bona part de la ciutadania, de la propietat i de les administracions encara no coneixen prou o no aposten per la cust&ograve;dia com una eina efectiva de gesti&oacute; del territori. Un dels reptes d&rsquo;aquest 3r Pla Director &eacute;s posar en valor la cust&ograve;dia del territori en el context de canvi social cap a l&rsquo;economia verda i la sostenibilitat. Aquesta sessi&oacute; tractar&agrave; sobre les estrat&egrave;gies que ha d&rsquo;orquestrar la xct per tal d&rsquo;arribar als agents clau per fer un pas m&eacute;s en l&rsquo;impuls la cust&ograve;dia a casa nostra.

<strong>

3a sessi&oacute; - Recursos i mitjans per a la cust&ograve;dia del territori i la xct: consolidem el cam&iacute; fet, explorem noves vies - 14 de juliol</strong>Hora i lloc. Totes les sessions es faran de 16h a 19h de la tarda, a Torre Jussana, a l&rsquo;Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer n&uacute;mero 30, de Barcelona. a uns 500 metres de l&rsquo;estaci&oacute; de metro Montbau (l&iacute;nia 3 o verda) i a uns 1000 metres de l&rsquo;estaci&oacute; de metro Horta (l&iacute;nia 5 o blava).Per participar en cada sessi&oacute; &eacute;s necessari inscriure's a xct2016@custodiaterritori.org tot indicant indicant nom i cognom, entitat i c&agrave;rrec dins l&rsquo;entitat, correu electr&ograve;nic i tel&egrave;fon


Divendres, 1 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona - Sala d’actes del Museu Melcior Colet. Buenos Aires, 56-58
Resum: Presentació de l'estudi RECUPERAR. Com revitalitzar l’essència del terriori
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    L&#39;<a href='http://www.idtweb.org/' target='_blank'>Institut del Territori</a> compta amb la col&middot;lecci&oacute; &quot;<strong>Accions pel Territori&quot;</strong>, un seguit de publicacions de caire pr&agrave;ctic per a treballar en favor de la preservaci&oacute; del territori, el medi ambient i el patrimoni. El CADS ha col&middot;laborat des dels inicis d&#39;aquesta col&middot;lecci&oacute; amb els dos t&iacute;tols publicats fins la data, PARTICIPAR. Com incidir en les decisions que afecten el territori i CONSERVAR. Com actuar en favor dels espais naturals.

   

    Amb la voluntat de continuar treballant en la promoci&oacute; dels valors de la sostenibilitat i la sensibilitzaci&oacute;, tant institucional com social, en les q&uuml;estions del territori, el CADS impulsa un any m&eacute;s l&rsquo;elaboraci&oacute; de l&rsquo;estudi <strong>RECUPERAR. Com revitalitzar l&rsquo;ess&egrave;ncia del territori</strong>, que m&eacute;s endavant ser&agrave; publicat en el marc de l&rsquo;esmentada col&middot;lecci&oacute; de l&rsquo;IdT.

   

    A l&rsquo;acte hi participen Eliseu Climent, portaveu de l&rsquo;IdT, Ramon Arribas, director del CADS, i Xavier Basora i Xavier Sabater, coautors de l&rsquo;estudi socis d&rsquo;X3 Estudis Ambientals. A l&#39;acte tamb&eacute; hi haur&agrave; una taula rodona sobre <strong>Bones pr&agrave;ctiques de recuperaci&oacute;</strong> en la que participaran:

   

    - Recuperaci&oacute; de boscos de ribera, Sr. Francesc Gir&oacute;, director d&rsquo;Acci&oacute;natura

    - Recuperaci&oacute; de varietats locals, JARC

    - Camins Vius, la volta al Parc Nacional d&rsquo;Aig&uuml;estortes i Estany de Sant Maurici, Sr. Xavier Campillo

    - Escola de Pastors (Pallars Sobir&agrave;), C&egrave;lia Clotes de Rurbans.

   

    Per a mes detalls consulteu el <a href='http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/2011/recuperar_programa_01072011.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.</div>
Dilluns, 4 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: On-line
Resum: Curs on-line - Paisatge i Intervenció Ambiental
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    Organitzat per l<strong>&#39;<a href='http://www.ismedioambiente.com/' target='_blank'>Instituto Superior de Medio Ambiente </a></strong>i destinat a professionals del sector ambiental i estudiants de l&#39;&agrave;mbit de les ci&egrave;ncies i la gesti&oacute; del medi ambient.

   

    Aquest curs on-line pret&eacute;n donar una visi&oacute; global del concepte de paisatge i estudiar amb detall la normativa i instruments legals que s&#39;apliquen, aix&iacute; com les eines de gesti&oacute;, ordenaci&oacute; i protecci&oacute; que permetin donar resposta a la demanda del mercat de professionals amb formaci&oacute; integral en aquest camp.</div>


OBJECTIUS

- Oferir a l&#39;alumne una visi&oacute; general sobre el paisatge.

- Con&egrave;ixer els instruments i principis jur&iacute;dics del conveni europeu del paisatge i la seva aplicaci&oacute; a Europa aix&iacute; com en les diferents comunitats aut&ograve;nomes.

- Adquisici&oacute; de coneixements te&ograve;rics i eines pr&agrave;ctiques per al desenvolupament d&#39;estudis i informes en l&#39;&agrave;mbit del paisatge.Preu: 185&euro;Dates: del 4 al 27 de juliol


Dimarts, 5 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Auditori CX, La Pedrera - Barcelona
Resum: Documental - Terra d'oportunitats
Descripció: <img alt='' src='/i-images/200/111/mm/image/imgnews/2011_07/110705_doc_terra_oportunitats.jpg' style='width: 200px; height: 111px; float: left; margin: 10px;' />El documental <a href='http://www.catalanfilmsdb.cat/ca/produccions/documental-televisio/terra-doportunitats-lolivera-una-cooperativa-dinclusio-social/2548/' target='_blank'>TERRA D&rsquo;OPORTUNITATS</a> aprofundeix en un nou concepte d&rsquo;agricultura sostenible alineada amb la filosofia de Slow Food, i ha comptat amb el suport del<a href='http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php' target='_blank'> CADS</a>, la Diputaci&oacute; de Lleida i l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ind&uacute;stries Culturals.L&rsquo;estrena d&rsquo;aquest documental, coprodu&iuml;t per S&eacute;ptimo Elemento, Televisi&oacute; de Catalunya i dirigit per Roger Roca, t&eacute; lloc en el marc de les activitats de presentaci&oacute; de la <a href='http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/redirect.html?link=http://obrasocial.caixacatalunya.com/CDA/ObraSocial/OS_Plantilla1/0,3419,1x4y4335,00.html' target='_blank'>Xarxa CX d&rsquo;Agricultura Social</a>, una iniciativa recolzada per la Fundaci&oacute; Catalunya Caixa que integra diversos projectes agr&iacute;coles que donen cabuda a persones amb discapacitats.
Dijous, 7 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: C/Joan Miró, 19-21. Barcelona
Resum: 1a Conferència Internacional Serveis Ambientals i Seguretat Jurídica
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <img alt='' src='/i-images/200/352/mm/image/imgnews/2011_07/110707_congres_seguretat_juridica.JPG' style='width: 200px; height: 352px; float: left; margin: 10px;' />

    La confer&egrave;ncia t&eacute; per objecte analitzar i posar de manifest, dins del context dels &ldquo;Objectius del Mil&middot;lenni&rdquo; de les Nacions Unides, diferents <strong>experi&egrave;ncies en mat&egrave;ria de canvi clim&agrave;tic relacionades especialment amb la tem&agrave;tica de mercats de serveis ambientals i de recursos naturals i el desenvolupament necessari de les estructures legals i institucionals per a aconseguir la seguretat jur&iacute;dica en la mat&egrave;ria.</strong>

   

    La confer&egrave;ncia comptar&agrave; amb la participaci&oacute; de les autoritats ambientals de la Generalitat de Catalunya, amb representants de les corporacions professionals dels registradors brasilers i espanyols i amb la participaci&oacute; d&rsquo;experts en el tractament dels instruments institucionals necessaris per a adequar els mercats de la Uni&oacute; Europea, Iberoam&egrave;rica i &Agrave;frica.

   

    Considerem la jornada com una contribuci&oacute; a l&rsquo;estrat&egrave;gia del desenvolupament i consolidaci&oacute; de les estructures legals i institucionals de valoraci&oacute; econ&ograve;mica dels serveis ambientals en la via del desenvolupament sostenible, i una indagaci&oacute; sobre la import&agrave;ncia i el valor que la seguretat jur&iacute;dica immobili&agrave;ria aporta al sistema de la sostenibilitat.</div>


Veure el <a href='http://www.registradors.cat/files/eventos/701_0_Diptico_Catalan.pdf' target='_blank'>programa complert</a>.
Dimarts, 12 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Palau de la Generalitat de Catalunya - Barcelona
Resum: Presentació del Pla de Suport del Tercer Sector Ambiental de Catalunya 2011 – 2014
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    El proper 12 de juliol, a les 18 h, tindr&agrave; lloc la sessi&oacute; de presentaci&oacute; del <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD' target='_blank'><strong>Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2011 &ndash; 2014 </strong></a>i dels resultats del seu proc&eacute;s de participaci&oacute;. El Pla estableix les l&iacute;nies d&rsquo;actuaci&oacute;, mesures i accions que el <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop' target='_blank'>Departament de Territori i Sostenibilitat </a>promour&agrave; o dur&agrave; a terme per enfortir les entitats ambientals de Catalunya, amb la col&middot;laboraci&oacute; d&rsquo;altres departaments de la Generalitat, dels ens locals, d&rsquo;altres agents i actors socials i, naturalment, del propi sector.

   

    La sessi&oacute;, que ser&agrave; presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, es realitzar&agrave; al Palau de la Generalitat de Catalunya (Pla&ccedil;a Sant Jaume, Barcelona).

   

    Per inscriure-s&rsquo;hi cal enviar un correu electr&ograve;nic a: entitats.ambientals.tes@gencat.cat, indicant nom i cognoms, organitzaci&oacute;, municipi i adre&ccedil;a electr&ograve;nica de contacte.

   

    M&eacute;s informaci&oacute; a: <a href='http://www.gencat.cat/mediamb/tsa' target='_blank'>www.gencat.cat/mediamb/tsa</a></div>
Dijous, 14 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana, Barcelona. Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 30
Resum: Pla director xct2016: 3a sessió de participació.
Descripció: En el proc&eacute;s d'elaboraci&oacute; del Pla Director es duran a terme 3 sessions de participaci&oacute;. Aquestes sessions de participaci&oacute; s&oacute;n el laboratori d&rsquo;idees per a fer entre tots aquest 3r Pla Director #xct2016 .

<div style='text-align: center;'><span style='color: rgb(0, 153, 0);'><strong><em>

Ara &eacute;s el moment que entre tots plantegem l&rsquo;estrat&egrave;gia que com a xct seguirem els propers anys per a l&rsquo;impuls i el desenvolupament de la cust&ograve;dia del territori.</em></strong></span></div>
<strong>3a sessi&oacute; - Recursos i mitjans per a la cust&ograve;dia del territori i la xct: consolidem el cam&iacute; fet, explorem noves vies </strong>

Data: 14 de juliol

<div style='text-align: justify;'>La xct, com la cust&ograve;dia del territori, necessita recursos econ&ograve;mics, materials i humans per tal de desenvolupar-se i aportar tot el seu potencial. Davant la situaci&oacute; de crisi actual, per&ograve; tamb&eacute; per seguir refor&ccedil;ant i ampliant l&rsquo;acci&oacute; de cust&ograve;dia a Catalunya, caldr&agrave; cercar noves vies de finan&ccedil;ament de la cust&ograve;dia i nous &agrave;mbits de treball, amb f&oacute;rmules innovadores i amb noves aliances estrat&egrave;giques. Aquesta sessi&oacute; <strong>tractar&agrave; sobre les mesures que la xct, les institucions i les entitats de cust&ograve;dia haurien d&rsquo;emprendre per fer front als nous escenaris econ&ograve;mics</strong>.</div>
Hora i lloc. Totes les sessions es faran de 16h a 19h de la tarda, a Torre Jussana, a l&rsquo;Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer n&uacute;mero 30, de Barcelona. a uns 500 metres de l&rsquo;estaci&oacute; de metro Montbau (l&iacute;nia 3 o verda) i a uns 1000 metres de l&rsquo;estaci&oacute; de metro Horta (l&iacute;nia 5 o blava).Per participar en cada sessi&oacute; &eacute;s necessari inscriure's a xct2016@custodiaterritori.org tot indicant indicant nom i cognom, entitat i c&agrave;rrec dins l&rsquo;entitat, correu electr&ograve;nic i tel&egrave;fon


Dilluns, 18 de Juliol
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada: Integració paisatgística de les construccions agràries
Descripció: <div>
    &nbsp;</div>
<div style='text-align: justify;'>
   

    Les construccions agr&agrave;ries s&oacute;n equipaments necessaris per al desenvolupament normal de les activitats pr&ograve;pies del sector agr&iacute;cola i ramader. L&rsquo;objectiu de la jornada &eacute;s tractar les caracter&iacute;stiques d&rsquo;aquestes construccions en relaci&oacute; amb el paisatge i mostrar, a trav&eacute;s de casos concrets, criteris i estrat&egrave;gies que contribueixen a la seva integraci&oacute; paisatg&iacute;stica.</div>
<div>
   

    <strong>Programa</strong>

    9.00 h Obertura - Pere Sol&agrave; i Busquets, director general d&rsquo;Ordenaci&oacute; del Territori i Urbanisme.

   

    9.15 h Les construccions agr&agrave;ries avui i la seva integraci&oacute; paisatg&iacute;stica - Miquel &Agrave;ngel Arrufat i &Agrave;vila, enginyer agr&ograve;nom.

   

    10.00 h El proc&eacute;s des de l&rsquo;Administraci&oacute; - Cinto Hom Santolaya, responsable de l&rsquo;Aplicaci&oacute; de Pol&iacute;tiques de Paisatge.

   

    10.20 h Estudi de casos: aplicaci&oacute; de criteris i estrat&egrave;gies d&rsquo;integraci&oacute; paisatg&iacute;stica a exemples concrets&nbsp; - Anna Malleu Poch i Fina Royo Abell&oacute;, arquitectes i t&egrave;cniques de paisatge

   

    11.30 h Pausa.

   

    12.00 h Taula rodona i debat.

    Agust&iacute; Serra i Mont&eacute;, subdirector general d&rsquo;Urbanisme - Moderador.

    J&uacute;lia Trias i Vilalta,Departament de Territori i Sostenibilitat. Representant del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural.

    Maria Rovira i Duran, Uni&oacute; de Pagesos.

    Jordi Vilaclara i Fatj&oacute;, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

    Roser Vives de Del&agrave;s, Col&middot;legi Oficial d&rsquo;Enginyers Agr&ograve;noms de Catalunya.

   

    13.30 h Conclusions - Jaume Busquets i F&agrave;bregas, responsable de Pol&iacute;tica de Paisatge.

   

    13.45 h Cloenda&nbsp; - Eduard Rosell i Mir, subdirector general de Planificaci&oacute; Territorial i Paisatge.

   

    Per m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://www.catpaisatge.net/docs/integraciook.pdf' target='_blank'> descarregueu-vos el fullet&oacute; de la jornada</a>.</div>
Dijous, 8 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Mas Quintanes - Les Masies de Voltregà
Resum: 5a Diada de Tècniques de Custòdia del Territori
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    El dijous 8 de setembre celebrarem la <strong>5a Diada de T&egrave;cniques</strong>, de 9.30h a 18.30h. La Diada &eacute;s una <strong>jornada dedicada a la formaci&oacute;, la capacitaci&oacute; i el refor&ccedil;ament de les entitats de cust&ograve;dia del territori.</strong> La diada es celebrar&agrave; al Mas Quintanes, situat a les Masies de Voltreg&agrave;, i compta amb el suport d&#39;Unnim Obra Social.

   

    &nbsp;</div>
Dilluns, 12 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: C/ Nàpols, 346 1r. - 08025 Barcelona
Resum: Curs Comunicadors per al desenvolupament sostenible
Descripció: Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s&rsquo;<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>adre&ccedil;a a persones de l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicaci&oacute;</span>. Pret&eacute;n oferir eines de comunicaci&oacute; aix&iacute; com continguts espec&iacute;fics sobre l&rsquo;actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Objectius</span>

&bull; Con&egrave;ixer eines de comunicaci&oacute; a aquells professionals del m&oacute;n ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.

&bull; Con&egrave;ixer recursos als professionals del m&oacute;n de la comunicaci&oacute; perqu&egrave; puguin accedir a una informaci&oacute; acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.

&bull; Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.

&bull; Generaci&oacute; d&rsquo;una informaci&oacute; de qualitat propiciadora del debat p&uacute;blic i d&rsquo;opini&oacute; en temes claus de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica local i internacional en l&rsquo;&agrave;mbit del desenvolupament sostenible.

&bull; Contribuir a trencar les barreres que a&iuml;llen els problemes ambientals de l&rsquo;activitat social, cultural i econ&ograve;mica actual.El curs parteix d&rsquo;una metodologia pr&agrave;ctica i participativa que s&rsquo;estructurar&agrave; a trav&eacute;s de la plataforma virtual de formaci&oacute;. Aquesta plataforma pret&eacute;n afavorir l&rsquo;autoformaci&oacute; de l&rsquo;aprenent amb l&rsquo;assessorament del coordinador del curs.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Durada</span>: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d&rsquo;estudi, 18 hores de treball aut&ograve;nom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>preinscripci&oacute; abans de l'1de juliol.</span>

<div style='text-align: center;'>Aquest curs compta amb <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>un descompte de 50 euros per a les entitats de cust&ograve;dia membres de la xct.

</span></div>


Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/oferta-formativa/programatalia/comunicadors-per-al-desenvolupament-sostenible' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.


Dilluns, 19 de Setembre
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Barcelona - Casa Orlandai
Resum: Curs - Planificació estratègica a les ONL
Descripció: Adre&ccedil;at a totes les persones vinculades a les entitats no lucratives, el curs desenvolupat per<a href='http://www.avalon.cat/ca/properes-formacions/planificaci-estratgica-1' target='_blank'> Avalon</a> t&eacute; com finalitat aquestes puguin realitzar una diagnosi de l&rsquo;organitzaci&oacute; que els hi permeti la construcci&oacute; d&rsquo;un marc estrat&egrave;gic adient a les caracter&iacute;stiques d&rsquo;aquesta i amb les seves corresponents l&iacute;nies de treball.16 i 26 de setembre i 3 d&rsquo;octubre (de 16h a 20h)

Durada:12 hores

C.Jaume Piquet, 23- Barcelona (Casa Orlandai)

Preu:70&euro;

M&eacute;s informaci&oacute;: 934.121.664 &ndash; nuria@avalon.cat
Dimecres, 21 de Setembre
Hora: 16:00 - 19:00
Lloc: Torre Jussana (Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona)
Resum: Sessió participativa: Bases per uns estatuts de l'o3sac
Descripció: Barcelona, 21 de setembre de 2011

Horari: 16:00 a 19h&nbsp;

Lloc: Torre Jussana (Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona)Aquesta sessi&oacute; est&agrave; adre&ccedil;ada a les entitats ambientals signants de la declaraci&oacute; o adherides al projecte de l&#39;o3sac. L&#39;objectiu de la sessi&oacute; es debatre sobre les bases dels possibles estatuts de l&#39;o3sac. Aquest &eacute;s un pas m&eacute;s en la fita de constituir un espai de trobada de les entitats ambientals catalanes sense &agrave;nim de lucre d&#39;inter&egrave;s social i col&middot;lectiu.Si esteu interessats en assistir-hi, <a href='https://docs.google.com/leaf?id=0B08rNtHvoBHLOGMyNjg5MmYtN2EwZC00Yjk1LWIwNDAtODBiMmYzMTA4NzQ4&amp;hl=ca' target='_blank'>descarregueu-vos la documentaci&oacute; de la sessi&oacute;</a>.M&eacute;s info a <a href='http://www.o3sac.org/' target='_blank'>http://www.o3sac.org/</a>


Dijous, 29 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Tortosa
Resum: Reptes en la cartografia del paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles
Descripció: <span style='color: rgb(0, 153, 0);'>Organitza</span>: Observatori del Paisatge de Catalunya<span style='color: rgb(0, 153, 0);'>Col&middot;labora</span>: Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsi&agrave; (CODE) i Ajuntament de Tortosa<span style='color: rgb(0, 153, 0);'>Lloc</span>: Auditori Felip Pedrell (Sala 2) Passeig de Ribera, 11<span style='color: rgb(0, 153, 0);'>Preu</span>: 60 euros (30 euros per a estudiants i persones inscrites al Servei d&rsquo;Ocupaci&oacute; de Catalunya o a l&rsquo;INEM)Podeu descarregar el programa <a href='http://www.catpaisatge.net/fitxers/seminari_carto/seminari_cartografia_cat.pdf' target='_blank'>aqu&iacute;.</a>
Dimarts, 4 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages
Resum: Jornades Forestals del Centre de la Propietat Forestal
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    En el marc de l&#39;Any Internacional dels Boscos, el Centre de la Propietat Forestal celebra unes jornades els dies 4, 5 i 6 d&#39;octubre, incloent-hi la tradicional Jornada Forestal de Sant Francesc. La novetat d&#39;enguany &eacute;s la realitzaci&oacute; al llarg de tres dies de comunicacions de car&agrave;cter general i d&#39;altres de m&eacute;s espec&iacute;fiques, tot presentant resultats d&#39;estudis i experi&egrave;ncies amb l&#39;objectiu d&#39;aportar idees per a la reflexi&oacute; i el benefici de les forests catalanes. Cada una de les jornades clour&agrave; amb un debat que comptar&agrave; amb le pres&egrave;ncia d&#39;agents i institucions forestals.

   

    Us podeu inscriure, de forma gratu&iuml;ta, al nombre de jornades que sigui del vostre inter&egrave;s per qualsevol dels mitjans habituals (tel&egrave;fon, fax, correu electr&ograve;nic...) indicant el vostre nom i el nombre de persones que assistiran.</div>


El termini d&#39;inscripcions <strong>finalitza el 23 de setembre</strong>.Descarregueu-vos el<a href='http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/CPF/Actualitat/Detall%20noticia/Sant%20Francesc/Programa%20Sant%20Francesc%202011.pdf' target='_blank'> Programa Complert de les Jornades</a> i la <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.f80e2ca83c9366ee4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=a68b8bb56b177210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=a68b8bb56b177210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall&amp;contentid=366d9738d6db1310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD' target='_blank'>Butlleta per a formalitzar la inscripci&oacute;</a>.
Hora: Event diario
Lloc: Casa del Llibre de Rambla Catalunya, 37 - Barcelona
Resum: Presentació del llibre RECUPERAR. Com revitalitzar l'essència del territori
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <img alt='' src='/i-images/150/200/mm/image/imgnews/2011_09/111004_llibre_recuperar.JPG' style='width: 150px; height: 200px; margin: 5px 10px; float: left;' />

    El proper dimarts 4 d&#39;octubre es far&agrave; la presentaci&oacute; del llibre <span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>RECUPERAR. Com revitalitzar l&rsquo;ess&egrave;ncia del territori</strong></span>, a partir de les 12:30h a la llibreria Casa del Llibre de Rambla Catalunya, 37.

   

    A l&rsquo;acte hi participen Eliseu T. Climent, coordinador del llibre, Xavier Basora, coautor, Ramon Queralt, ambient&ograve;leg i autor del llibre &ldquo;Les cabanes de volta de les Borges Blanques. Paisatges, fets i gent&rdquo;, i Ramon Arribas, director del CADS.

   

    <span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>RECUPERAR </strong></span>planteja la recuperaci&oacute; de patrimoni natural i cultural com una via de regeneraci&oacute; territorial, de revitalitzaci&oacute; dels paisatges, de les economies i les societats locals.

   

    L&#39;<a href='http://www.idtweb.org/' target='_blank'>Institut del Territori</a> (IdT) compta amb la col&middot;lecci&oacute; &quot;Accions pel Territori&quot;, un seguit de publicacions de caire pr&agrave;ctic per a treballar en favor de la preservaci&oacute; del territori, el medi ambient i el patrimoni. El <a href='http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php' target='_blank'>Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)</a> ha col&middot;laborat des dels inicis d&#39;aquesta col&middot;lecci&oacute; amb els dos t&iacute;tols publicats fins la data, PARTICIPAR. Com incidir en les decisions que afecten el territori i CONSERVAR. Com actuar en favor dels espais naturals.

   

    Amb la voluntat de continuar treballant en la promoci&oacute; dels valors de la sostenibilitat i la sensibilitzaci&oacute;, tant institucional com social, en les q&uuml;estions del territori, el CADS ha impulsat un any m&eacute;s l&rsquo;elaboraci&oacute; de l&rsquo;estudi RECUPERAR. Com revitalitzar l&rsquo;ess&egrave;ncia del territori, del qual es presenta la publicaci&oacute; del llibre en el marc de l&rsquo;esmentada col&middot;lecci&oacute; de l&rsquo;IdT.

   

    Confirmeu &ndash;si us plau&ndash; la vostra assist&egrave;ncia al 93 363 38 67 o a cads.presidencia@gencat.cat. Tots els assistents podran adquirir exemplars de la publicaci&oacute;.

   

    <a href='http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/actualitat_cads/agenda/2011/recuperar_04102011.pdf' target='_blank'>Descarregueu-vos Programa de la Presentaci&oacute;</a>.

    &nbsp;</div>
Dimecres, 5 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix
Resum: III Jornades sobre bosc de ribera
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <strong>5, 6 i 7 d&#39;octubre de 2011</strong>

    <em>Mas del Director - Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix</em>

    <a href='/mm/file/noticies/111005_IIIJornadesBosc.pdf' target='_blank'>Descarregar tr&iacute;ptic</a> jornada

   

    Transcorreguts dos anys des de la darrera edici&oacute; de l&rsquo;esdeveniment, aquest 2011, Any Internacional dels Boscos, es repeteix per 3a vegada la seva convocat&ograve;ria amb renovades il&middot;lusions per continuar fent de Sebes un punt de refer&egrave;ncia pel que respecta a temes d&rsquo;estudi i divulgaci&oacute; del bosc de ribera. L&rsquo;objectiu principal &eacute;s <strong>ampliar l&rsquo;esdeveniment a nivell de la regi&oacute; europea, convidant a la participaci&oacute; a grups de recerca capdavanters d&rsquo;arreu de la Pen&iacute;nsula i d&#39;Europa</strong>. Aquesta ampliaci&oacute; de l&rsquo;&agrave;mbit de participaci&oacute;, pret&eacute;n augmentar tant la repercussi&oacute; com l&rsquo;utilitat d&rsquo;aquest esdeveniment, alhora que incrementa el seu prestigi i &agrave;mbit, amb l&rsquo;establiment de ponts de col&middot;laboraci&oacute; entre les diferents l&iacute;nies de recerca te&ograve;riques i aplicades sobre bosc de ribera. En aquesta ocasi&oacute; es prestar&agrave; especial atenci&oacute; a la presentaci&oacute; de treballs pel que respecta a la regi&oacute; mediterr&agrave;nia i als reptes fruit dels possibles impactes com a conseq&uuml;&egrave;ncia del canvi clim&agrave;tic.

   

    Al llarg del setembre, a la <a href='http://www.reservanaturalsebes.org/' target='_blank'>p&agrave;gina web de la Reserva </a>es podr&agrave; consultar el programa detallat de pon&egrave;ncies i activitats previstes, aix&iacute; com restar&agrave; obert el per&iacute;ode en que ser&agrave; possible realitzar les inscripcions per assistir a l&rsquo;esdeveniment.

    Algunes de les pon&egrave;ncies i participacions ja confirmades s&oacute;n:

   

    -El proyecto RIPFLOW. F&eacute;lix Franc&eacute;s. Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia.

    -Riberas fluviales en el &aacute;mbito mediterr&aacute;neo. Maria Luisa Su&aacute;rez. Universidad de M&uacute;rcia.

    -Evaluaci&oacute;n del estado ecol&oacute;gico en bosques de ribera Red Natura 2000. Joserra D&iacute;ez. Universidad del Pa&iacute;s Vasco.

    -El projecte Consolider - Injenio Montes. Francesc Sabater. Universitat de Barcelona.

    -Aplicaci&oacute;n LIDAR en el entorno fluvial. Fernando Magdaleno. CEDEX.

    -Conectividad del bosque de ribera. Jos&eacute; Anastasio Fern&aacute;ndez. Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid.

    -Gen&egrave;tica de poblacions de ribera. Neus Alet&agrave;. IRTA.

    -Seguiments de l&rsquo;h&agrave;bitat de ribera en el context de les obres de descontaminaci&oacute; de l&rsquo;embassament de Flix. Marc Vi&ntilde;as. Grup de Natura Freixe.</div>
- Cust&ograve;dia del territori en boscos de ribera: especificitats i reptes. xctDocumentaci&oacute; i matr&iacute;cula: 30&euro; matr&iacute;cula + documentaci&oacute;

Inscripcions: Mas del Director - Reserva Natural de Sebes.
Divendres, 7 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Olot
Resum: Curs d’especialització de la UdG sobre Introducció a la participació ciutadana en temàtiques territorials.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    Organitzat per la Fundaci&oacute; d&rsquo;Estudis Superiors d&rsquo;Olot conjuntament amb la Universitat de Girona

   

    El curs est&agrave; dirigit per Xavier Sabat&eacute;, ambient&ograve;leg i director d&rsquo;X3 Estudis Ambientals. Aquest curs de 24 hores de durada tindr&agrave; lloc a Olot els divendres del mes d&rsquo;octubre. Des de divendres, 7 octubre 2011 fins divendres, 28 octubre 2011, de 10:00 a 17:30.

   

    La participaci&oacute; ciutadana ha demostrat ser una eina &uacute;til per millorar les decisions pol&iacute;tiques i per generar una cultura participativa en el si de la societat. Concretament, la participaci&oacute; en tem&agrave;tiques territorials ja &eacute;s una eina consolidada en els &agrave;mbits de l&#39;urbanisme, la planificaci&oacute; de l&#39;aigua, dels espais naturals protegits o el paisatge. Per tant, &eacute;s important con&egrave;ixer i dominar les eines de participaci&oacute; per tal de refor&ccedil;ar-ne l&#39;&uacute;s en l&#39;&agrave;mbit del territori.

   

    <strong>OBJECTIUS</strong>

    - Definir els conceptes b&agrave;sics de la participaci&oacute; ciutadana

    - Con&egrave;ixer la diversitat d&#39;eines i de metodologies per fomentar la participaci&oacute; ciutadana

    - Con&egrave;ixer i analitzar casos pr&agrave;ctics de participaci&oacute; ciutadana en tem&agrave;tiques territorials

   

    <strong>PROFESSORAT</strong>

    Xavier Sabat&eacute;. Llicenciat en Ci&egrave;ncies Ambientals (UAB). Especialista en Espais Naturals Protegits (Universidad Aut&oacute;noma de Madrid). DEA de medi ambient (UdG). Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals. Coordinador acad&egrave;mic del curs.

    Xavier Basora. Ambient&ograve;leg i periodista. Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals.

    Jordi Romero-Lengua. Ambient&ograve;leg i urbanista. Codirector d&#39;X3 Estudis Ambientals.

    Sigrid Mu&ntilde;iz. Ambient&ograve;loga i t&egrave;cnica freelance en mat&egrave;ria de participaci&oacute; ciutadana.

    Marc Par&eacute;s. Polit&ograve;leg i doctor en Ci&egrave;ncies Ambientals. Professor del departament de Geografia de la UAB.

    Clara Soler. Polit&ograve;loga i experta en urbanisme participatiu.

   

    <strong>DESTINATARIS</strong>

    Els curs va dirigit a professionals de disciplines territorials: ambient&ograve;legs, arquitectes, ge&ograve;grafs, urbanistes, soci&ograve;legs... que treballin en administracions, empreses o entitats del tercer sector i que vulguin formar-se per aplicar eines de participaci&oacute; al seu dia a dia.</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; i/o inscripcions podeu contactar al 972 26 21 28 o escriure a mfontaniol@olot.catConsultar la <a href='http://fes.olot.cat/inici?task=view_detail&amp;agid=317&amp;year=2011&amp;month=10&amp;day=07' target='_blank'>web del curs</a>.


Dijous, 13 de Octubre
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Torre Jussana - Barcelona
Resum: La importància de la #basesocial de les nostres associacions
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <img alt='' src='/i-images/250/104/mm/image/imgnews/2011_10/111013_jornada%20base%20social.JPG' style='width: 250px; height: 104px; margin: 5px; float: left;' />

    La principal for&ccedil;a de les associacions &eacute;s la seva base social, per&ograve; com mantenir-la? Com potenciar-la? Com l&#39;impliquem m&eacute;s activament? Durant el 2n Congr&eacute;s aquest va ser un tema cabdal, per aix&ograve; et proposem participar en una jornada de reflexi&oacute; que ens permeti aprofundir-hi i anar m&eacute;s enll&agrave;.

   

    Per aix&ograve; us convidem a participar de la jornada de reflexi&oacute; &quot;L<strong>a import&agrave;ncia de la #basesocial de les nostres associacions&quot;.</strong>

   

    Dijous, 13 d&#39;octubre de 2011, de 18.30 a 21h a Torre Jussana

   

    <strong>PROGRAMA</strong>

    18.30h Presentaci&oacute; de la base de dades sobre estudis de foment de la participaci&oacute; a les associacions.

    &middot; Montse Balaguer, presidenta del CAB

    &middot; Carles Agust&iacute;, Comissionat de Participaci&oacute; Ciutadana i Associacions de l&#39;Ajuntament de Barcelona.

   

    De 19 a 21h Din&agrave;miques de presentaci&oacute; i debat en grups, amb:

    &middot; Llu&iacute;s S&aacute;ez, soci&ograve;leg de la UAB i ESADE: Valors de participaci&oacute; social dels catalans: associacionisme i voluntariat.

    &middot; Esther Vivas, membre del Centre d&#39;Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF: Eines i experi&egrave;ncies emergents de participaci&oacute; ciutadana.

    &middot; Xavier Tort, consultor i AVV de Sant Gen&iacute;s dels Agudells: Estrat&egrave;gies per a l&#39;augment de la base social de les entitats.

   

    Confirma la teva assist&egrave;ncia a <a href='http://www.cab.cat/basesocial' target='_blank'>www.cab.cat/basesocial</a>

   

    Organitza: <a href='http://www.cab.cat' target='_blank'>Consell d&#39;Associacions de Barcelona</a>

    &nbsp;</div>
Dimarts, 18 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Jornada final de participació del 'III Pla Director xct 2012-2016, amb els peus a terra'
Descripció: Aquesta &eacute;s l&#39;&uacute;ltima jornada de participaci&oacute; del III Pla Director de la xct.El proc&eacute;s participatiu arriba al seu punt &agrave;lgid amb aquesta jornada de treball, dirigida a debatre un document preliminar per&ograve; molt avan&ccedil;at del Pla Director. &Eacute;s per aix&ograve; que us animem a tots a fer aquest &uacute;ltim esfor&ccedil; de participaci&oacute;. Aquest document preliminar del III PD s&#39;enviar&agrave; a tots el membres uns dies abans de la jornada.<span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>Hora</strong></span>: de 10h a 19h<strong><span style='color: rgb(0, 128, 0);'>Lloc</span></strong>: Edifici Principal (F) del Campus Miramarges, 2on pis - Universitat de Vic. Carrer Sagrada Fam&iacute;lia, n&ordm; 7, 2n pis. Consulteu el mapa <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=ca&amp;geocode=&amp;q=sagrada+familia+7&amp;sll=41.933624,2.248941&amp;sspn=0.003113,0.006958&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.932694,2.246447&amp;spn=0.011174,0.018239&amp;z=15' target='_blank'>aqu&iacute;</a> .<span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>Inscripcions</strong></span>: a trav&eacute;s del correu electr&ograve;nic <strong>xct2016@custodiaterritori.org</strong> indicant nom i cognom, entitat i c&agrave;rrec dins l&rsquo;entitat, correu electr&ograve;nic i tel&egrave;fon. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu trucar al 93 886 61 35.Documents a revisar:

- <a href='/mm/file/Plans%20Directors/III%20PDxct2016%20esborrany.doc' target='_blank'>Esborrany del 3r Pla Director de la xct 2012-2016</a>

- <a href='/mm/file/Plans%20Directors/Estructuracio_3rPDxct_esborrany.xls' target='_blank'>Excel amb l&#39;estructura de les accions previstes</a><span style='color: rgb(0, 128, 0);'><strong>Programa (provisional) de la jornada</strong></span>9.45 h. Recepci&oacute; dels participants.

10.00 h. Benvinguda - Representant de la xct&nbsp; - Representant de la Universitat de Vic

10.10 h. Presentaci&oacute; de la jornada i del proc&eacute;s d&rsquo;elaboraci&oacute; del III Pla Director de la xct - Sr. Xavier Sabat&eacute;, equip redactor del III Pla Director de la xct

10.30 h. Din&agrave;mica de &ldquo;connexi&oacute;&rdquo; amb el pla director

11.00 h. Pausa-caf&egrave;

11.30 h. Debat plenari - Es debat la proposta que fa el III PDxct: marc estrat&egrave;gic, &agrave;mbit d&rsquo;actuaci&oacute;, finalitat i objectius, valors de la xct, destinataris de la xct, l&iacute;nies estrat&egrave;giques... Aquest debat anir&agrave; dinamitzat a partir d&rsquo;un sistema de votaci&oacute;/valoraci&oacute; de les propostes, per tal que es puguin tractar tots els punts d&rsquo;una manera &agrave;gil.

13.30 h. Dinar (gratu&iuml;t) - Marge per a l&rsquo;equip redactor de fer alguna adaptaci&oacute; de les l&iacute;nies estrat&egrave;giques segons el debat plenari.

15.30 h. Sessi&oacute; de grups de debat, segons l&iacute;nies estrat&egrave;giques - Es debat la proposta que fa el III PDxct, afegint i concretant noves idees... Es faran tants grups com eixos (4).

17.00 h. Pausa-caf&egrave;

17.30 h. Presentaci&oacute; de conclusions i propers passos en el III PD de la xct.

- Resum global dels debats de grup a c&agrave;rrec dels relators i els moderadors.

- Debat sobre el lema del III PD xct (plenari)

- Passos previstos en el Pla Director xct2016.

- Torn obert de preguntes i opinions.

- Valoraci&oacute; de la Jornada de Treball a c&agrave;rrec d&rsquo;un observador extern.

19.00 h. Finalitzaci&oacute; de la jornada de treball.Amb el #xct2016 per dinamitzar el debat a twitter - Amb l&rsquo;arbre de les idees per als assistents presencials a la jornada.
Divendres, 21 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: El Prat de Llobregat
Resum: Jornada 'Aportacions de la recerca a la gestió dels espais naturals protegits dels Països Catalans'
Descripció: Jornada sobre recerca i conservaci&oacute; del medi natural.Entre d&#39;altres hi haur&agrave; les seg&uuml;ents presentacions:

- <em>Recerca, conservaci&oacute; i gesti&oacute; de la biodiversitat al Parc Natural Regional de Port Comte (Alguer, Sardenya, It&agrave;lia)</em>, a c&agrave;rrec de Vittorio Gazale, Parc Natural Regional de Port Comte i d&#39;Institut d&rsquo;Estudis Catalans i Institut per al Desenvolupament Ambiental de la Mediterr&agrave;nia

- <em>La recerca als espais marins protegits de la Mediterr&agrave;nia catalana</em>, a c&agrave;rrec de Mikel Zabala, Departament d&rsquo;Ecologia, Universitat de Barcelona

- <em>El coneixement i la conservaci&oacute; de la biodiversitat a les reserves naturals de la Catalunya Nord</em>, a c&agrave;rrec de Jean Andr&eacute; Magdalou, Federaci&oacute; de les Reserves Naturals Catalanes, Reserva Natural Nacional del Bosc de la Massana.Divendres 21 d&rsquo;octubre de 2011

Lloc: C&egrave;ntric Espai Cultural, el Prat de LlobregatDissabte 22 d&rsquo;octubre de 2011

Lloc: Masia de Can Comas, Parc Agrari del Baix Llobregat.

<a href='http://ichn.iec.cat/pdf/Jornada%20recerca_Prat.pdf' target='_blank'>

Descarregar programa detallat</a>.


Hora: Event diario
Lloc: Vilafranca (Els Ports)
Resum: VI Trobada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la Pedra en Sec als Països Catalans.
Descripció: VI TROBADA D&rsquo;ESTUDI PER A LA PRESERVACI&Oacute; DEL PATRIMONI DE PEDRA EN SEC ALS PA&Iuml;SOS CATALANS

Avinguda del Llosar, 26

12150 Vilafranca (Els Ports - Castell&oacute;)

Tel. 964 44 10 04 (Anna Querol) - 964 44 14 32 (Guillem Monferrer)Si esteu interessats en assistir-hi, en el Tr&iacute;ptic de la Trobada, hi trobareu la butlleta d&#39;inscripci&oacute; (el termini per a inscriure&#39;s finalitzar&agrave; el dia 15 d&#39;aquest mes).Per altra banda, us fem saber que amb motiu d&#39;aquesta Trobada es vol organitzar una fira amb material relacionat amb la pedra en sec, per a que els participants el puguin con&egrave;ixer o fins i tot comprar: llibres, tr&iacute;ptics, postals, p&oacute;sters, maquetes de pedra en sec en miniatura, DVD&#39;s, etc. Si esteu interressats/des en aquest tema, cal que us poseu en contacte amb la organitzaci&oacute; per informar d&#39;all&ograve; que voleu exposar i la quantitat, per tal de fer una previsi&oacute; de l&#39;espai que es pot necessitar.<a href='/mm/file/actualitat/111021_pedra_seca.pdf' target='_blank'>Descarregar programa detallat</a>.


Dimarts, 25 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: La Pedrera - Barcelona
Resum: Global Ecoforum 2011
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    El Global Eco Forum &eacute;s una trobada internacional per a la societat civil, empreses, ONGs i ciutadans en general que convida a la reflexi&oacute;, el di&agrave;leg i la interacci&oacute; creativa entre els participants. En la seva quarta edici&oacute; adopta un enfocament especial sobre Green Economy i Governan&ccedil;a de la Sostenibilitat, de cam&iacute; a la Cimera de la Terra de Rio +20 el 2012.

   

    El programa d&#39;enguany combina confer&egrave;ncies, tallers, formaci&oacute; &quot;microtraining&quot; i mostres culturals. A m&eacute;s, compte amb una s&egrave;rie de partners internacionals (Kyoto Club, Green Economy Coalition, WWF-Med, IUCN...) que tindran un paper clau en la focalitzaci&oacute; del f&ograve;rum en la reg&iacute;&oacute;n Euro-Mediterr&agrave;nia.</div>


Consulteu el <a href='http://www.global-ecoforum.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=106&amp;Itemid=123&amp;lang=es' target='_blank'>Pre-Programa</a>.<iframe frameborder='0' height='225' src='http://player.vimeo.com/video/27057411?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='400'></iframe>
<p>
    <a href='http://vimeo.com/27057411'>Global Eco Forum 2011: Una econom&iacute;a verde para un mundo sostenible</a> from <a href='http://vimeo.com/ecounion'>eco union</a> on <a href='http://vimeo.com'>Vimeo</a>.</p>
Divendres, 4 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Casal Marià. Olot
Resum: III Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat. L’Agrobiodiversitat com a font de benefici
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    El seminari pret&eacute;n analitzar el paper dels recursos fitogen&egrave;tics com a font de riquesa a curt termini. Acceptant que la conservaci&oacute; a llarg termini &eacute;s en si mateixa beneficiosa per la reserva de combinacions de gens que significa, tamb&eacute; &eacute;s cert que comporta una despesa important. <strong>Pot l&#39;agrobiodiversitat generar beneficis a curt termini?</strong>. Diverses activitats humanes poden generar riquesa a partir de l&#39;agrobiodiversitat: productes amb valor nutritiu m&eacute;s elevat, productes amb caracter&iacute;stiques sensorials apreciades pels consumidors, generaci&oacute; de nous productes gastron&ograve;mics, recuperaci&oacute; de valors culturals, valors paisatg&iacute;stics, i la recerca de caracter&iacute;stiques especials per introduir en programes de millora, en poden ser exemples. Mijan&ccedil;ant la pres&egrave;ncia d&#39;especialistes en aquestes diverses disciplines es vol donar a con&egrave;ixer en quina mesura la conservaci&oacute; de l&#39;agrobiodiversitat &eacute;s una tasca m&eacute;s rendible a curt termini del que pot semblar fent una an&agrave;lisi superficial.

   

    El <a href='http://www.cuimpb.cat/index.php?page=shop.product_details&amp;category_id=7&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=193&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=53&amp;lang=ca' target='_blank'>programa detallat </a>del Seminari el trobareu a la web.

   

    Organitza: Fundaci&oacute; d&#39;Estudis Superiors d&#39;Olot (FES) i Consorci Universitat Internacional Men&eacute;ndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB)</div>
Dilluns, 7 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Dept Economia i Coneixement. Gran Via Corts Catalanes, 639. Bcn
Resum: Primera Jornada Internacional pel Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria Social
Descripció: Organitzada per la Iniciativa pel Finan&ccedil;ament de la Innovaci&oacute; i l&rsquo;Emprenedoria Social (IFIES)

<div style='text-align: justify;'>
   

    L&rsquo;IFIES aplega un conjunt d&rsquo;entitats financeres, inversors privats, consultors, emprenedors i empresaris socials amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;afavorir un espai permanent de reflexi&oacute;, coneixement i cooperaci&oacute; en un &agrave;mbit com el del finan&ccedil;ament de l&rsquo;emprenedoria, l&rsquo;empresa i la innovaci&oacute; social. Aquesta iniciativa neix al marc del Programa de Suport a l&rsquo;Emprenedoria Social que promou la Generalitat de Catalunya amb el suport del Fons Social Europeu.</div>


A la societat catalana hi ha moltes i bones iniciatives en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;emprenedoria social que necessiten un finan&ccedil;ament per iniciar la seva activitat o per fer-la cr&eacute;ixer. &Eacute;s important con&egrave;ixer experi&egrave;ncies i casos d&rsquo;&egrave;xit, d&rsquo;aqu&iacute; i d&rsquo;arreu, reflexionar sobre les dificultats que troben les persones emprenedores socials per accedir a finan&ccedil;ament i pensar quins incentius podrien facilitar aquest acc&eacute;s, que fes possible l&rsquo;&egrave;xit i l&rsquo;escalabilitat de les seves iniciatives.Els objectius de la Jornada s&oacute;n:

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mostrar exemples de finan&ccedil;ament d&rsquo;empreses socials: com s&rsquo;ho han fet per comen&ccedil;ar o per fer cr&eacute;ixer la seva activitat.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con&egrave;ixer experi&egrave;ncies exitoses a pa&iuml;sos ve&iuml;ns que puguin resultar inspiradores.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Identificar les preocupacions dels inversors i els possibles incentius que podrien afavorir la creaci&oacute; d&rsquo;instruments d&rsquo; inversi&oacute;.L&rsquo;estructura de la jornada preveu dues sessions plen&agrave;ries i tres tallers en paral&middot;lel (caldr&agrave; fer la tria a l&rsquo;hora de fer les inscripcions):

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taller &ldquo;Fem n&eacute;ixer iniciatives d&rsquo;emprenedoria social&rdquo;: Coneguem iniciatives de finan&ccedil;ament que han perm&iacute;s l&rsquo;inici de l&rsquo;activitat.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taller &ldquo;Fem cr&eacute;ixer les empreses socials&rdquo;: Coneguem instruments que han possibilitat el creixement o expansi&oacute;.

-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taller &ldquo;Barreres i incentius a la inversi&oacute; en emprenedoria social&rdquo;: Coneguem experi&egrave;ncies sobre les dificultats per a inversors i emprenedors, vegem l&rsquo;experi&egrave;ncia dels fons solidaris de Fran&ccedil;a.Horari: de 9:30 a 14:00.
Dimecres, 9 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: II Congrés Europeu de Voluntariat
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    El<strong> <a href='http://www.voluntariat.org/tabid/108/articleType/ArticleView/articleId/37/language/ca-ES/II-Congres-Europeu-de-Voluntariat-Avancament-de-Programa.aspx' target='_blank'>II Congr&eacute;s Europeu de Voluntariat </a></strong>s&rsquo;estructurar&agrave; en dues fases: el pre-congr&eacute;s (obert virtual) i el congr&eacute;s (presencial), el qual tindr&agrave; lloc els dies 9,10 i 11 de novembre a Barcelona.

   

    El <strong>pre-congr&eacute;s</strong> vol ser un espai de participaci&oacute; adre&ccedil;at a totes les persones interessades en els temes de treball que recull el congr&eacute;s, amb independ&egrave;ncia de la seva posterior assist&egrave;ncia a la fase presencial,. Sobre la base de les pre-pon&egrave;ncies que es publicaran a l&#39;espai web, es pret&eacute;n la m&agrave;xima participaci&oacute; dels diversos agents (persones, sectors, pa&iuml;sos...), que a partir dels seus comentaris i aportacions han de poder garantir que en el desenvolupament final dels continguts i les propostes que arribin al congr&eacute;s presencial hi estiguin recollides i reconegudes totes les visions del sector. &Eacute;s essencial en aquesta fase la diversitat i representaci&oacute;. Aquesta fase del Congr&eacute;s es situar&agrave; entre mitjans de setembre i mitjans d&#39;octubre.

   

    El <strong>congr&eacute;s</strong> presencial tindr&agrave; lloc els dies, 9,10 i 11 de novembre. El dia 9 tindr&agrave; lloc l&rsquo;acte inaugural al Palau de la Generalitat, mentre que el dia 10 la din&agrave;mica s&rsquo;estructurar&agrave; en dos blocs (mat&iacute; i tarda) al World Trade Center Barcelona (WTC). El mat&iacute;, en format de plenari, situar&agrave; els diferents reptes en mat&egrave;ria de voluntariat, mentre que a la tarda, una estructura de tallers, permetr&agrave; treballar els continguts i propostes sortints del pre-congr&eacute;s.

   

    Podeu consultar el Programa del congr&eacute;s a <a href='http://congreseuropeuvoluntariat.gencat.cat/Programa.aspx' target='_blank'>http://congreseuropeuvoluntariat.gencat.cat/Programa.aspx</a>

   

    El dia 11, el congr&eacute;s pren una vessant pr&agrave;ctica integrant l&rsquo;activitat del <a href='http://www.marketplace.voluntaris.cat' target='_blank'>Market Place </a>que, organitzat per la <a href='http://www.voluntaris.cat/quisom' target='_blank'>Federaci&oacute; Catalana de Voluntariat Social </a>amb la col&middot;laboraci&oacute; del Departament de Benestar Social i Fam&iacute;lia , es podran con&egrave;ixer bones pr&agrave;ctiques de treball conjunt entre entitats i empreses.

    &nbsp;</div>
Divendres, 11 de Novembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Museu Marítim - Barcelona
Resum: Market Place - El punt d'unió entre el món empresarial i el món social
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <img alt='' src='/i-images/200/150/mm/image/imgnews/2011_11/111111_marketplace.jpg' style='width: 163px; height: 122px; margin: 10px; float: left;' />

    El <a href='http://www.marketplace.voluntaris.cat' target='_blank'>Market Place</a> ser&agrave; un <strong>espai de trobada i networking entre empreses i entitats no lucratives</strong>. Aquest esdeveniment s&#39;enmarca dins del <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2011/11/09/01/ii-congres-europeu-de-voluntariat' target='_blank'>II Congr&eacute;s Europeu de Voluntariat</a>.</div>
<div style='text-align: justify;'>
   

   

   

   

    Les entitats hi poden participar de 2 maneres:

    - Estand compartit empresa-entitat on es visualitzar&agrave; l&#39;&egrave;xit de la col&middot;laboraci&oacute; en un projecte de Responsabilitat Social

    - Networking i establir contactes - speednetworking, taules de trobada i sales de reunions que facilitaran punts de trobada on les entitats podreu mostrar les vostres propostes per empreses.

   

    L&#39;entrada t&eacute; un preu especial de 20&euro; si es compra abans del 30 de setembre (via web). A partir del 30 de setembre tindr&agrave; un cost de 30&euro;. El 50% del cost de l&#39;entrada anir&agrave; destinat a un projecte que ser&agrave; escollit entre tots els assistents el mateix dia.</div>


M&eacute;s informaci&oacute; a la <a href='http://www.marketplace.voluntaris.cat' target='_blank'>web de Market Place</a>.


Dimarts, 15 de Novembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Seu del Col·legi de Registradors de Catalunya, c. Joan Miró, 19-21, de Barcelona
Resum: Seminari de seguretat jurídica i fiscalitat de la custòdia del territori
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    <a href='http://www.xct.cat/mm/file/actualitat/111115_Seminari_Fiscalitat.pdf' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/200/234/mm/image/imgnews/2011_11/111115_seminari_juridic_2.JPG' style='width: 200px; height: 234px; margin: 5px; float: left;' /></a>

   

    Dins el marc del <a href='https://www.xct.cat/news/ca_ES/2011/07/07/0002/novetats-sobre-el-projecte-pilot-d-rsquo-implantacio-de-models-innovadors-d-rsquo-elevada-seguretat-juridica' target='_blank'>Projecte Pilot d&rsquo;Implantaci&oacute; de Models Innovadors d&rsquo;Acords de Cust&ograve;dia d&rsquo;Elevada Seguretat Jur&iacute;dica, Garantia de Qualitat i Utilitat Social</a>, la xct organitza aquest seminari, amb el suport de la Fundaci&oacute;n Biodiversidad i en col&middot;laboraci&oacute; amb el Col&middot;legi de Registradors. El seminari tamb&eacute; comptar&agrave; amb la participaci&oacute; de notaris i professionals del dret.

   

    El seminari plantejar&agrave; els resultats i conclusions del projecte pilot i est&agrave; destinat a ser un f&ograve;rum de reflexi&oacute; sobre les f&oacute;rmules jur&iacute;diques m&eacute;s adequades per aconseguir el ple reconeixement legal dels acords a tots els efectes.

   

    Hora: 09:00 a 19:00

   

    Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/111115_Seminari_Fiscalitat.pdf.pdf.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa</a> detallat.

    &nbsp;</div>
Dijous, 24 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sabadell, el Vapor Llonch (Crta. Barcelona, 208B, sector Gràcia)
Resum: Jornada 'Els arbres, els primers custodis de la terra'
Descripció: <img alt='' src='/i-images/200/244/mm/image/imgnews/2011_11/logo_any_int_boscos_CAT.jpg' style='width: 115px; height: 141px; margin: 10px; float: left;' />

<span style='color:#009900;'><strong>Jornada &quot;Els arbres, els primers custodis de la terra&quot;</strong></span>. Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (XCT), el Centre de la Propietat Forestal (CPF)i la C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona.

<div style='text-align: center;'>
    <em>Per celebrar l&rsquo;Any Internacional dels Boscos.</em></div>


<strong>Lloc i data</strong> - <strong><span style='color:#009900;'><u>24 de novembre de 2011. Sabadell, el Vapor Llonch</u></span></strong> (Crta. Barcelona, 208B, sector Gr&agrave;cia)<strong>Programa&nbsp; <span style='display: none;'>&nbsp;</span><a href='/mm/file/actualitat/111124_Jornada%20boscos%20vf.pdf' target='_blank'>(veure en pdf)</a></strong><span style='display: none;'>&nbsp;</span>

9,30h Presentaci&oacute; de la jornada a c&agrave;rrec Montse Barniol, presidenta de la XCT, Joan Botey membre del Consell Rector del CPF i Margarida Casta&ntilde;er directora de la C&agrave;tedra de la UdG.

10:00h &ldquo;Els valors ecol&ograve;gics dels boscos&rdquo; a c&agrave;rrec de Jordi Camprodon, CTFC.

11:00h Pausa caf&egrave;

11,30h &ldquo;Els valors culturals dels arbres mediterranis&rdquo; a c&agrave;rrec de Josep Gordi, UdG.

12,30h &quot;Gesti&oacute;, conservaci&oacute; i Patrimoni del bosc mediterrani&quot; a c&agrave;rrec de Joan Botey propietari forestal i membre del CPF.

13,30h Dinar

15:00 h Segona part de la jornada on es presentaran diferents experi&egrave;ncies&nbsp; d&rsquo;acords de cust&ograve;dia sobre boscos i arbres.

- El Projecte Boscos de Muntanya, a c&agrave;rrec d&#39;Andreu Gonz&aacute;lez del Projecte Boscos de Muntanya.

- Acords de cust&ograve;dia en boscos madurs, a c&agrave;rrec de Jaume Hidalgo, expert en boscos madurs.

- Accionatura: 14 anys implicant a persones i empreses en la cust&ograve;dia dels boscos, a c&agrave;rrec de Francesc Gir&oacute;.

- La cust&ograve;dia als boscos de ribera, a c&agrave;rrec de Marc Ordeix, Centre d&rsquo;Estudis del Rius Mediterranis &ndash; Museu Industrial del Ter.

- L&rsquo;acord de cust&ograve;dia del bosc de Can Cat&agrave;, a c&agrave;rrec de Leopold Gil, Ricard Farriol del CPF i un representant de l&rsquo;Ajuntament de Cerdanyola del Vall&egrave;s explicant .

17:00h Lectura del Manifest de la XCT, el CPF i la C&agrave;tedra de la UdG en motiu de l&rsquo;any internacional dels boscos.Organitzen: Xarxa de Custodia del Territori, Centre de la Propietat Forestal i la C&agrave;tedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona.

Amb el suport de: L&#39;Ajuntament de Sabadell i l&#39;Obra Social de &quot;La Caixa&quot;.
Divendres, 25 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (C. Montalegre, 5, Barcelona)
Resum: Acte de constitució de l'o3sac
Descripció:

El projecte de l&#39;<a href='http://www.o3sac.org' target='_blank'>o3sac</a> &eacute;s va iniciar a finals del 2009 amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;aplegar les organitzacions del tercer sector ambiental sense &agrave;nim de lucre d&rsquo;inter&egrave;s social i col&middot;lectiu. Amb la vocaci&oacute; de promoure un espai de trobada, plural i divers del sector ambiental, per afavorir el treball en xarxa, les aliances entre organitzacions, la promoci&oacute; de l&rsquo;associacionisme ambiental i convenir accions d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica i social al servei del tercer sector ambiental.<strong>Programa</strong>

19:00. Presentaci&oacute; de l&#39;acte.

19:20. &quot;El rol de les entitats ambientals en la governan&ccedil;a&rdquo; a c&agrave;rrec d&rsquo;en Joan Subirats, Catedr&agrave;tic de Ci&egrave;ncia Pol&iacute;tica de la UAB.

19:50. &quot;l&#39;o3sac una iniciativa al servei de les entitats del tercer sector ambiental&quot; a c&agrave;rrec de les entitats impulsores

20:15.&nbsp; Intervenci&oacute; de l&#39;Hble. Sr. Llu&iacute;s Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat.

20:30. Finalitzaci&oacute; de l&#39;acte&Eacute;s necessari confirmar assist&egrave;ncia a: <a href='https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVac3hwSXo4cnZkVzZyZUlhc3JfNnc6MQ' target='_blank'>https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVac3hwSXo4cnZkVzZyZUlhc3JfNnc6MQ</a><strong>Objectius de l&#39;o3sac</strong>

&nbsp;&nbsp; 1. Afavorir el treball en xarxa i les aliances de les entitats ambientals.

&nbsp;&nbsp; 2. Incentivar l&rsquo;excel&middot;l&egrave;ncia i innovaci&oacute; de les organitzacions del Tercer Sector Ambiental com ara la millora de la gesti&oacute;, la qualitat en els serveis i accions, la transpar&egrave;ncia i la comunicaci&oacute;.

&nbsp;&nbsp; 3. Exercir i promoure accions d&rsquo;incid&egrave;ncia pol&iacute;tica i social al servei del tercer sector ambiental.

&nbsp;&nbsp; 4. Establir i millorar els mecanismes actuals de relaci&oacute; de les entitats amb el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i la resta de les Administracions P&uacute;bliques d&rsquo;&agrave;mbit local, supralocal, estatal i europees

&nbsp;&nbsp; 5. Garantir la participaci&oacute; de les entitats en els processos de decisi&oacute; que afecten al medi ambient.

&nbsp;&nbsp; 6. Vetllar per l&rsquo;exist&egrave;ncia de mecanismes de finan&ccedil;ament adequats a les necessitats de les entitats del Tercer Sector Ambiental i les seves activitats i serveis

&nbsp;&nbsp; 7. Incentivar la generaci&oacute; i transmissi&oacute; de coneixement socio ambiental.

&nbsp;&nbsp; 8. Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l&rsquo;assoliment de la missi&oacute; de l&rsquo;associaci&oacute;.


Dilluns, 28 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 2a Setmana de Responsabilitat Social a Catalunya
Descripció: <img alt='' src='/i-images/250/310/mm/image/imgnews/2011_11/111128_setmana_rse.JPG' style='width: 250px; height: 310px; margin: 10px; float: left;' />La responsabilitat social passa a ser la gran protagonista. <strong>Del 28 de novembre al 2 de desembre</strong>, Barcelona es convertir&agrave; en l&#39;epicentre de la responsabilitat social. Aquesta setmana consolidar&agrave; com el punt de trobada ideal de tots els actors que prenen part en la Responsabilitat Social.Consulta la web de la Setmana <a href='http://www.setmanarse.cat' target='_blank'>http://www.setmanarse.cat</a> per veure totes les activitats diverses programades.O descarrega&#39;t el <a href='http://www.setmanarse.cat/pdf/triptic-setmanarse.pdf' target='_blank'>programa de la Setmana</a>.


Dimarts, 29 de Novembre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica: La participació d'agents locals i la ciutadania en la gestió dels espais naturals
Descripció: M&eacute;s enll&agrave; de la participaci&oacute; com a mecanisme de planificaci&oacute; dels espais naturals, la participaci&oacute; dels diferents actors i agents del territori esdev&eacute; una eina clau per a la gesti&oacute; dels espais naturals, possibilitant la integraci&oacute; i obertura de noves estrat&egrave;gies. Es proposa reflexionar sobre les oportunitats i mecanismes per a integrar la participaci&oacute; com a eina de gesti&oacute; dels espais naturals.M&eacute;s informaci&oacute; a la <a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1619' target='_blank'>web de l&#39;esdeveniment</a>.<strong>PROGRAMA </strong>

09:30 h Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09:45 h Inauguraci&oacute; de la jornada

10:00 h La participaci&oacute; ciutadana i la gesti&oacute; del territori

10:30 h La gesti&oacute; participativa a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputaci&oacute; de Barcelona. La Comissi&oacute; Consultiva del Parc del Montnegre i el Corredor i l&#39;Assemblea d&#39;Entitats al Parc de la Serralada Litoral

11:00 h Pausa caf&egrave;

11:30 h La Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de Sant Lloren&ccedil; del Munt i l&#39;Obac

11:50 h Participaci&oacute; amb el sector agrari al Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa

12:10 h Experi&egrave;ncia del Consorci de la Vall del Ges, Or&iacute;s i Bisaura en la gesti&oacute; del Castell de Montesquiu

12:30 h El Projecte Bici: gesti&oacute; participativa envers l&#39;&uacute;s de la bicicleta al Parc de Collserola

12:50 h El Pla d&#39;implicaci&oacute; ciutadana del Parc Fluvial del riu Ripoll al municipi de Barber&agrave; del Vall&egrave;s

13:10 h Debat

14:00 h Fi de la jornada
Dimarts, 13 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Barcelona. Sala d'actes de la UPC
Resum: Jornada Corresponsables: Mediambient i crisis, obstacles i sinèrgies
Descripció: La Situaci&oacute; Econ&ograve;mica en la que es troben Espanya i Europa est&agrave; provocant dubtes i incerteses entorn als seus efectes en les Pol&iacute;tiques Ambientals. A trav&eacute;s de les <strong>XXVII Jornades Corresponsables</strong>, l&#39;editorial MediaResponsable vol provocar el proper <strong>13 de desembre</strong> a Barcelona una reflexi&oacute; profunda sobre el tema, aix&iacute; de com trobar pistes que condueixin una recuperaci&oacute; econ&ograve;mica sense perdre de vista la import&agrave;ncia de protegir el Medi Ambient.L&#39;acte abordar&agrave; aquesta reflexi&oacute; des de la perspectiva de l&#39;Administraci&oacute; P&uacute;blica, amb pres&egrave;ncia de Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i d&#39;Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, de la gran Empresa i de la PIME amb representants d&#39;organitzacions com Torraspapel, Fontvella, Redyser i Aenor, i d&#39;Entitats del Tercer Sector com CECOT, PIMEC, Foment del Treball, Acci&oacute;Natura, Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori, Eco-union, FUNDACI&Oacute; CONAMA i El sindicat USO.Properament es donar&agrave; a con&egrave;ixer el programa definintiu. L&#39;assist&egrave;ncia &eacute;s gratu&iuml;ta, aforament limitat.Per confirmar assist&egrave;ncia cal fer-ho a trav&eacute;s de: <a href='http://eventos.corresponsables.com/jxxvii-barcelona.php' target='_blank'>http://eventos.corresponsables.com/jxxvii-barcelona.php</a>Descarregar <a href='/mm/file/actualitat/111213_mediaresponsable_programa.pdf' target='_blank'>programa de la jornada</a>.
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Universitat de Perpinyà
Resum: La gestió dels espais naturals en un context transfronterer
Descripció: A trav&eacute;s de la iniciativa europea Natura 2000, els estats membres de la Uni&oacute; Europea compten amb un marc legal que garanteix la protecci&oacute; i conservaci&oacute; del patrimoni natural. No obstant, aquest marc com&uacute; de refer&egrave;ncia, que &eacute;s d&rsquo;aplicaci&oacute; als espais naturals existents a l&rsquo;Espai Catal&agrave; Transfronterer i a l&rsquo;Euroregi&oacute; Pirineus Mediterrr&agrave;nia, no preveu que es comparteixin els mateixos models de gesti&oacute;. Aquesta formaci&oacute; ens ha de permetre con&egrave;ixer i aprendre dels models de gesti&oacute; existents a ambd&oacute;s costats de la frontera, aix&iacute; com, els ens i actors que hi participen.L&rsquo;objectiu &eacute;s <strong>identificar les barreres reglament&agrave;ries o altres que impedeixen l&rsquo;el&middot;laboraci&oacute; de projectes de cooperaci&oacute;</strong>.&nbsp; Mitjan&ccedil;ant exemples d&rsquo;iniciatives ja iniciades, trobarem possibilitats de millora d&rsquo;una gesti&oacute; compartida dels espais naturals dels nostres territoris transfronteres.

<a href='/mm/file/actualitat/111213_euroinstitut.pdf' target='_blank'>

Descarregar programa </a>complert.<strong>Presentaci&oacute; </strong>- G&eacute;raldine CAPRANI - Directora Euroinstitut Catal&agrave; Transfronterer<strong>Ponents</strong>

Lluis BALAGUER - Direcci&oacute; General de Medi Natural i Diversitat - Dept. d&rsquo;Agricultura, Ramaderia , Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural - Generalitat de Catalunya

Thibaut RODRIGUEZ - Dinamitzador xarxa dels espais naurals L-R - Conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussilon

In&eacute;s CARRILLO - Directora t&egrave;cnica - Consorci de l&rsquo;Alta GarrotxaLloc: Universitat de Perpiny&agrave; Via Dom&iacute;cia&nbsp; - Casa dels Pa&iuml;sos Catalans - Aula P114


Dimecres, 14 de Desembre
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Cooperativa La Fageda - Santa Pau
Resum: Presentació d'un documental sobre la recuperació d'espais oberts
Descripció: El <a href='http://www.altagarrotxa.org/' target='_blank'>Consorci de l&rsquo;Alta Garrotxa</a> us convida a la presentaci&oacute; del documental &ldquo;<strong>La recuperaci&oacute; d&#39;espais oberts a l&#39;Alta Garrotxa</strong>&rdquo; que farem el proper dimecres 14 de desembre, a les 10:30 h del mat&iacute;, al centre de visitants de la Cooperativa La Fageda. El documental &eacute;s un <strong>testimoni dels treballs de recuperaci&oacute; de diferents zones incloses dins l&#39;espai natural de l&#39;Alta Garrotxa</strong> i compta amb la valoraci&oacute; de les diferents parts implicades, des dels propietaris fins els responsables de l&#39;actuaci&oacute;.A l&#39;estrena hi assistir&agrave; el president del Consorci, Santi Reixach, a m&eacute;s de representants de l&#39;Obra Social La Caixa i de la Diputaci&oacute; de Girona, que tamb&eacute; han col&middot;laborat en el projecte.<img alt='' src='/i-images/228/228/mm/image/imgnews/2011_11/111217_alta_garrotxa.JPG' style='width: 228px; height: 228px;' />
Dissabte, 17 de Desembre
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Ca Cosme, Casa de Cultura d'Alcover
Resum: Presentació de l'acord de custòdia a ca Cosme - casa de Cultura d'Alcover
Descripció: El 17 d&#39;octubre de 2011, la propietat de Mas de Gomis (Alcover, Alt Camp) va signar un contracte de cust&ograve;dia amb l&#39;<a href='http://www.assoc-cen.org/' target='_blank'>Associaci&oacute; per a la Conservaci&oacute; dels Ecosistemes Naturals</a>, CEN, per 10 anys amb l&#39;objectiu de <strong>millorar i conservar el patrimoni natural d&#39;aquesta finca per tal que en puguin gaudir les generacions futures. </strong>Mas de Gomis es una finca de&nbsp; gaireb&eacute; 40 ha adjacent al PEIN de les Muntanyes de Prades amb un alzinar i diversos torrents amb un elevat valor ecol&ograve;gic i paisatg&iacute;stic.El proper 17 de desembre de 2011 es far&agrave; un acte de presentaci&oacute; de l&#39;acord de cust&ograve;dia a ca Cosme - casa de Cultura d&#39;Alcover.<strong>Programa</strong>10:00 - Presentaci&oacute; de l&rsquo;acord de cust&ograve;dia

Beneficis de la cust&ograve;dia del territori per als propietaris

La tasca de l&rsquo;associaci&oacute; CEN

L&rsquo;exemple de Mas de Gomis11:30 - Debat i aperitiu ecol&ograve;gic a c&agrave;rrec de Casa Pi&agrave;12:00 - Visita guiada a Mas de Gomis<img alt='' src='/i-images/500/312/mm/image/imgnews/2011_11/111217_presentacio_cen.jpg' style='width: 500px; height: 312px; margin: 10px;' />

Gràcies a PHP iCalendar