agenda - 25 de Abril - 1 de Maig

25 de Abril - 1 de Maig

agenda Calendari
Divendres, 29 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs 'Qualitat biològica dels rius. Els índexs de macroinvertebrats'
Descripció: <div style='text-align: justify;'>

El Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre de Formaci&oacute; Permanent de la Fundaci&oacute; URV organitzen el curs<strong> &ldquo;Qualitat biol&ograve;gica dels rius. Els &iacute;ndexs de macroinvertebrats&rdquo; </strong>que tindr&agrave; lloc a Reus (Tarragona) del 29 d&rsquo;abril al 22 de juliol, amb una <strong>durada de 90 hores</strong>.El curs, eminentment pr&agrave;ctic, t&eacute; per objectius adquirir habilitats i recursos per portar a terme<strong> avaluacions d'estat ecol&ograve;gic amb &iacute;ndexs biol&ograve;gics basats en macroinvertebrats aqu&agrave;tics d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua de la Comissi&oacute; Europea </strong>(2000/60/CE) i els protocols de l'Ag&egrave;ncia Catalana de l'Aigua(ACA). Els continguts i avaluaci&oacute; d'aquest curs estan orientats per a preparar l&rsquo;alumnat per a superar les proves que l&rsquo;ACA fa als prove&iuml;dors encarregats del mostreig i identificaci&oacute; dels macroinvertebrats de rius.</div>


Podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute; sobre el curs en el <a target='_blank' href='http://www.fundacio.urv.cat/media/upload/arxius/pdf_cursos/CMACROH-A1-2011-1-CAT.pdf'>d&iacute;ptic del curs</a>.
Dissabte, 30 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Sala de Cultura de l’Ajuntament de Bellpuig
Resum: Curs d’introducció a la identificació d’ocells
Descripció: Curs te&ograve;ric i pr&agrave;ctic que permetr&agrave; con&egrave;ixer els ambients esteparis dels secans de Bellpuig, Belianes i Preixana i observar les principals especies d&rsquo;ocells d&rsquo;aquets h&agrave;bitats.Aquest curs&nbsp; va dirigit a aquelles persones que vulguin iniciar-se en l&rsquo;observaci&oacute; dels ocells i en aprendre a apreciar el seu entorn natural.
Hora: 9:00 - 13:00
Lloc: Vic (Osona)
Resum: Sortida d'amfibis - Projecte Basses GNO
Descripció: Sortida programada pel dissabte 30 d'abril del 2011 on es pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer les esp&egrave;cies d'amfibis i el Projecte Basses del GNO.

Gràcies a PHP iCalendar