agenda - Dilluns, 15 de Novembre

Dilluns, 15 de Novembre

agenda Calendari
Dilluns, 15 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs Ecosistemes mediterranis: els ambients naturals de casa nostra.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Pedreg&oacute;s, semi-&agrave;rid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com s&oacute;n els ecosistemes mediterranis. Per&ograve; acostumem a oblidar-nos de condicionants com l&rsquo;orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l&rsquo;ecosistema mediterrani &ldquo;est&agrave;ndard&rdquo;.

Aquest curs est&agrave; pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes te&ograve;riques, per&ograve; sobretot amb l'observaci&oacute; directa, realitzant sortides formatives que ampli&iuml;n els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.<strong>Organitza:</strong> GEPEC<strong>Horari:</strong> dissabtes i diumenges 9 mat&iacute; a 7 de la tarda<strong>Dates:</strong> caps de setmana 9-10 i 30-31 d&rsquo;octubre i 27-28 de novembreMes informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/101009_curs_ecosistemes_gepec.pdf'>aqui</a>

&nbsp;</div>
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic - Campus Torre dels Frares (C. de la Laura, 13 – Vic)
Resum: UVIC, organitza la setmana de la ciència del 12 al 22 de novembre
Descripció: <img vspace='10' hspace='10' align='left' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101112_UVICsetmciencia.JPG' style='width: 118px; height: 165px;' alt='' />La <strong>Universitat de Vic</strong> programa <strong>tot un seguit d'activitats a la setmana de la ci&egrave;ncia del 12 al 22 de novembre</strong>. Confer&egrave;ncies, exposicions, una sortida i&nbsp; tallers.<strong>La xct coorganitza amb la fundaci&oacute; Emys el taller n&uacute;m. 11:&nbsp;La cust&ograve;dia entra en joc</strong>

Dilluns 15 i dimarts 16 de novembre. Horari: de 09:00 a 10:30h, de 11:30 a 13:00h, i de 15:00 a 16:30h i de 17:00 a 18:30h


Hora: 15:28 - 16:15
Lloc: Universidad Internacional Medendez y Pelayo
Resum: RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN DEL PAISAJE Reflexiones en relación con el 10º aniversario de la firma del Convenio Europeo del Paisaje
Descripció: <strong><img hspace='10' align='left' vspace='10' alt='' style='width: 143px; height: 300px;' src='/mm/image/imgnews/2010_novembre/101115_UIMP_CursTEnerife(1).jpg' />Despr&eacute;s d'una d&egrave;cada de vig&egrave;ncia del Conveni Europeu del Paisatge</strong> (Flor&egrave;ncia, 2000) <strong>es fa necessari realitzar un balan&ccedil; de la seva aplicaci&oacute; i</strong>, sobretot, prenent com a refer&egrave;ncia, <strong>plantejar els reptes de futur</strong>.Aquest Curs organitzat per la <strong>Universidad Internacional Med&eacute;ndez y Pelayo</strong> &eacute;s de gran inter&egrave;s per als professionals i t&egrave;cnics de les administracions p&uacute;bliques i empreses p&uacute;bliques i privades vinculats amb l'ordenaci&oacute; del territori, l'urbanisme i la protecci&oacute; i gesti&oacute; del paisatge, responsables pol&iacute;tics i estudiants

universitaris d'Arquitectura i Urbanisme, Ci&egrave;ncies Socials, Jur&iacute;diques i Naturals.Gràcies a PHP iCalendar