agenda - Divendres, 29 de Octubre

Divendres, 29 de Octubre

agenda Calendari
Divendres, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs Ecosistemes mediterranis: els ambients naturals de casa nostra.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Pedreg&oacute;s, semi-&agrave;rid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com s&oacute;n els ecosistemes mediterranis. Per&ograve; acostumem a oblidar-nos de condicionants com l&rsquo;orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l&rsquo;ecosistema mediterrani &ldquo;est&agrave;ndard&rdquo;.

Aquest curs est&agrave; pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes te&ograve;riques, per&ograve; sobretot amb l'observaci&oacute; directa, realitzant sortides formatives que ampli&iuml;n els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.<strong>Organitza:</strong> GEPEC<strong>Horari:</strong> dissabtes i diumenges 9 mat&iacute; a 7 de la tarda<strong>Dates:</strong> caps de setmana 9-10 i 30-31 d&rsquo;octubre i 27-28 de novembreMes informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/101009_curs_ecosistemes_gepec.pdf'>aqui</a>

&nbsp;</div>
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona, diferents espais segons activitats
Resum: 3r Global Eco Forum (GEF 2010)
Descripció: <img hspace='10' align='left' vspace='10' alt='' style='width: 296px; height: 40px;' src='/mm/image/imgnews/2010_octubre/101028_3erGlobalEcoForum.JPG' /><strong>eco-union</strong>, amb la col&middot;aboraci&oacute; d'entitats p&uacute;bliques i privades i la participaci&oacute; d'un comprom&egrave;s grup d'experts, <strong>organitza a l'octubre de 2010 el 3r Global Eco Foru</strong>m. Una <strong>trobada</strong> anual, <strong>de format virtual i presencial</strong>, entre els diferents sectors econ&ograve;mics, socials i pol&iacute;tics de la societat, un projecte integrador i trasnversal que conjuga creativitat, innovaci&oacute; i cultura <strong>amb accions i idees que promouen nous models de desenvolupament sostenible i responsable</strong>.
Hora: Event diario
Lloc: Raixa, ctra Palma-Sóller, km12,2 (Bunyola)
Resum: I Jornades de custòdia del territori a Mallorca, diàlegs per a la conservació del patrimoni natural i cultural
Descripció: &nbsp;Aquestes jornades pretenen ser un espai de debat i de reflexi&oacute; amb diferents agents de la societat mallorquina i balear per impulsar la cust&ograve;dia del territori a Mallorca, com a eina de di&agrave;leg per a la conservaci&oacute; i el bon &uacute;s dels recursos naturals, culturals i paisatg&iacute;stics.
Hora: 12:00 - 13:00
Lloc: Parc Agrari del Baix Llobregat (s'organitza autobús des de BCN)
Resum: Presentació de la guia: Compra a pagès
Descripció: <img hspace='10' height='75' align='left' width='200' vspace='10' alt='' src='/mm/image/imgnews/2010_octubre/101029_CompraPages_banner%20portada%2003.jpg' />

Compra a pag&egrave;s <strong>&eacute;s la guia dels pagesos i pageses de Catalunya que comercialitzen de manera directa els seus productes</strong>. Inclou m&eacute;s de <strong>cinc-cents productors</strong> agrupats per comarques. guia de <strong>m&eacute;s de 600 p&agrave;gines</strong> amb informaci&oacute; detallada dels productors i dels productes i serveis que ofereixen

Gràcies a PHP iCalendar