agenda - 18 de Octubre - 24 de Octubre

18 de Octubre - 24 de Octubre

agenda Calendari
Dilluns, 18 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs Ecosistemes mediterranis: els ambients naturals de casa nostra.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Pedreg&oacute;s, semi-&agrave;rid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com s&oacute;n els ecosistemes mediterranis. Per&ograve; acostumem a oblidar-nos de condicionants com l&rsquo;orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l&rsquo;ecosistema mediterrani &ldquo;est&agrave;ndard&rdquo;.

Aquest curs est&agrave; pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes te&ograve;riques, per&ograve; sobretot amb l'observaci&oacute; directa, realitzant sortides formatives que ampli&iuml;n els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.<strong>Organitza:</strong> GEPEC<strong>Horari:</strong> dissabtes i diumenges 9 mat&iacute; a 7 de la tarda<strong>Dates:</strong> caps de setmana 9-10 i 30-31 d&rsquo;octubre i 27-28 de novembreMes informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/101009_curs_ecosistemes_gepec.pdf'>aqui</a>

&nbsp;</div>
Dimecres, 20 de Octubre
Hora: 17:30 - 18:30
Lloc: Sala d’Actes del Museu M. Colet. Buenos Aires, 56-58 de Barcelona Població Barcelona
Resum: Presentació de l'estudi: CONSERVAR. Com actuar a favor dels espais naturals
Descripció: Amb la voluntat de fer visibles a la ciutadania aquells processos de participaci&oacute; i d&rsquo;actuaci&oacute; per a crear un futur basat en una actitud responsable i sostenible envers el planeta, el CADS ha impulsat la redacci&oacute; i publicaci&oacute; de CONSERVAR. Com actuar a favor dels espais naturals, <strong>estudi que planteja les diverses maneres que t&eacute; un ciutad&agrave; per contribuir a conservar els espais naturals del pa&iacute;s</strong>.
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Sala de graus de la URV (Campus Catalunya, Tarragona)
Resum: Lliurament premi de recerca de la càtedra DOW/ URV de Desenvolupament sostenible. Premiat treball de Custoria Fluvial de Jordi Recordà Cos
Descripció: <strong>

Llirament del premi</strong> atorgat a l'alumne Sr. Jordi Record&agrave; (M&agrave;ster en Dret Ambiental) pel treball <em>La Cust&ograve;dia Fluvial. Una eina per a la sostenibilitat</em><strong>Confer&egrave;ncia La Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori</strong>, per part de la Sra. Montse Mas&oacute; i Aguado (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori).<strong>En el decurs de l'acte intervindran</strong> el Dr. Antoni Pigrau Sol&eacute; (Director Centre d'Estudis de Dret Ambiental) i el Dr. Enric Aguilar Anfrons (Director de la C&agrave;tedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible)<strong>En el treball premiat es presenta la cust&ograve;dia</strong> <strong>com a estrat&egrave;gia v&agrave;lida per la sostenibilitat</strong>. S&rsquo;ha fet un buidat dels inventaris de cust&ograve;dia (2003-2009) i s&rsquo;ha pogut treure molta informaci&oacute; de <strong>l&rsquo;evoluci&oacute; i del potencial de la cust&ograve;dia fluvial</strong>. Finalment, <strong>es</strong> <strong>proposen noves l&iacute;nies per al seu desenvolupament.</strong> La tesi del treball &eacute;s que si es pot superar la via tradicional d&rsquo;actuaci&oacute; de la cust&ograve;dia del territori, centrada en les finques privades, per aprofundir en els acords amb propietaris p&uacute;blics permet fer un gir a la cust&ograve;dia <strong>per tal d&rsquo;aplicar-se al recurs de l&rsquo;aigua directament</strong> i no tan sols en les finques (espais f&iacute;sics). A partir d&rsquo;aqu&iacute; es plantegen noves vies per tal que la cust&ograve;dia del territori s&rsquo;impliqui <strong>en la gesti&oacute; d&rsquo;aig&uuml;es privades, de les aig&uuml;es reutilitzades i dels cabals de manteniment</strong>.


Dijous, 21 de Octubre
Hora: Event diario
Resum: Jornades sobre la gestió dels arbres i boscos vells
Descripció: <strong>IV Jornada de &Aacute;rboles Monumentales</strong>Els arbres i els boscos singulars s&oacute;n emblemes naturals que concentren un elevat valor: la peculiaritat de ser organismes que provenen de paisatges que avui en dia han desaparegut o que s&rsquo;han deteriorat i que contenen restes ecol&ograve;giques estranyes avui en dia, s&oacute;n emblemes de la seva zona ja que estan associats a tradicions, llegendes... La seva gesti&oacute; no pot basar-se en la simple protecci&oacute;, molt sovint requereixen de treballs de conservaci&oacute; partint de la seva biologia espec&iacute;fica.Aquesta jornada pret&eacute;n posar exemples d&rsquo;altres pa&iuml;sos sobre la taula, noves aportacions i tamb&eacute; vol ser un punt de trobada per tots aquells que treballen, gestionen o tenen algun inter&egrave;s amb aquests &eacute;ssers tant especials.Alguns dels temes que es tractaran s&oacute;n Les figueres de Formentera, l&rsquo;inventari de boscos vells de Catalunya, el projecte SELVANS de la Diputaci&oacute; de Girona, a part d&rsquo;altres exemples estatals i internacionals.

<a href='/mm/file/mis_c30/iv_jornadas_arboles_monumentales.pdf'>

Descarregueu-vos el p&ograve;ster i programa de la jornada</a>Gràcies a PHP iCalendar