agenda - Divendres, 22 de Octubre

Divendres, 22 de Octubre

agenda Calendari
Divendres, 22 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs Ecosistemes mediterranis: els ambients naturals de casa nostra.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Pedreg&oacute;s, semi-&agrave;rid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com s&oacute;n els ecosistemes mediterranis. Per&ograve; acostumem a oblidar-nos de condicionants com l&rsquo;orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l&rsquo;ecosistema mediterrani &ldquo;est&agrave;ndard&rdquo;.

Aquest curs est&agrave; pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes te&ograve;riques, per&ograve; sobretot amb l'observaci&oacute; directa, realitzant sortides formatives que ampli&iuml;n els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.<strong>Organitza:</strong> GEPEC<strong>Horari:</strong> dissabtes i diumenges 9 mat&iacute; a 7 de la tarda<strong>Dates:</strong> caps de setmana 9-10 i 30-31 d&rsquo;octubre i 27-28 de novembreMes informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/101009_curs_ecosistemes_gepec.pdf'>aqui</a>

&nbsp;</div>
Hora: Event diario
Resum: Jornades sobre la gestió dels arbres i boscos vells
Descripció: <strong>IV Jornada de &Aacute;rboles Monumentales</strong>Els arbres i els boscos singulars s&oacute;n emblemes naturals que concentren un elevat valor: la peculiaritat de ser organismes que provenen de paisatges que avui en dia han desaparegut o que s&rsquo;han deteriorat i que contenen restes ecol&ograve;giques estranyes avui en dia, s&oacute;n emblemes de la seva zona ja que estan associats a tradicions, llegendes... La seva gesti&oacute; no pot basar-se en la simple protecci&oacute;, molt sovint requereixen de treballs de conservaci&oacute; partint de la seva biologia espec&iacute;fica.Aquesta jornada pret&eacute;n posar exemples d&rsquo;altres pa&iuml;sos sobre la taula, noves aportacions i tamb&eacute; vol ser un punt de trobada per tots aquells que treballen, gestionen o tenen algun inter&egrave;s amb aquests &eacute;ssers tant especials.Alguns dels temes que es tractaran s&oacute;n Les figueres de Formentera, l&rsquo;inventari de boscos vells de Catalunya, el projecte SELVANS de la Diputaci&oacute; de Girona, a part d&rsquo;altres exemples estatals i internacionals.

<a href='/mm/file/mis_c30/iv_jornadas_arboles_monumentales.pdf'>

Descarregueu-vos el p&ograve;ster i programa de la jornada</a>Gràcies a PHP iCalendar