agenda - Divendres, 15 de Octubre

Divendres, 15 de Octubre

agenda Calendari
Divendres, 15 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Curs Ecosistemes mediterranis: els ambients naturals de casa nostra.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Pedreg&oacute;s, semi-&agrave;rid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com s&oacute;n els ecosistemes mediterranis. Per&ograve; acostumem a oblidar-nos de condicionants com l&rsquo;orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l&rsquo;ecosistema mediterrani &ldquo;est&agrave;ndard&rdquo;.

Aquest curs est&agrave; pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes te&ograve;riques, per&ograve; sobretot amb l'observaci&oacute; directa, realitzant sortides formatives que ampli&iuml;n els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.<strong>Organitza:</strong> GEPEC<strong>Horari:</strong> dissabtes i diumenges 9 mat&iacute; a 7 de la tarda<strong>Dates:</strong> caps de setmana 9-10 i 30-31 d&rsquo;octubre i 27-28 de novembreMes informaci&oacute; <a href='/mm/file/actualitat/101009_curs_ecosistemes_gepec.pdf'>aqui</a>

&nbsp;</div>
Hora: Event diario
Lloc: Fira de Manresa
Resum: Fira Ecoviure, vida ecològica en un món sostenible i solidari
Descripció: Ecoviure va n&eacute;ixer l'any 1997 amb la intenci&oacute; de servir de punt de trobada a les persones i professionals que, des de diferents &agrave;mbits, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econ&ograve;mica del planeta.

Consulta a la web: el programa de jornades t&egrave;cniques, activitats divulgatives, demostracions de cuina, llistat d&rsquo;expositors, premis ecoviure, i concurs de dibuix.


Hora: Event diario
Lloc: Escola d’Arts i Oficis - Diputació de Barcelona Recinte de l’Escola Industrial (c. Urgell, 187, Barcelona)
Resum: 3a Jornada d'Intercanvi d'experiències d'Aprenentatge Servei
Descripció: <div style='text-align: justify;'>El Centre Promotor d&rsquo;Aprenentatge Servei organitza la Tercera Jornada d&rsquo;Intercanvi d&rsquo;Experi&egrave;ncies d&rsquo;APS amb l&rsquo;objectiu de:

&bull; Promoure la reflexi&oacute; i el debat entre els centres educatius i entitats que apliquen aquesta metodologia de treball educatiu.

&bull; Donar a con&egrave;ixer bones pr&agrave;ctiques que s&rsquo;estan desenvolupant.

&bull; Aportar elements de reflexi&oacute; te&ograve;rica i metodol&ograve;gica per millorar la implementaci&oacute; de l&rsquo;aprenentatge servei en el nostre context educatiu i comunitari.</div>

Gràcies a PHP iCalendar