agenda - Dijous, 30 de Setembre

Dijous, 30 de Setembre

agenda Calendari
Dijous, 30 de Setembre
Hora: 10:00 - 17:30
Lloc: Oficina del Parc del Garraf La Pleta Carretera de Rat Penat a Novella, km 3,5, Sitges
Resum: Trobada Espais Naturals Protegits i Voluntariat Ambiental, una eina de gestió?
Descripció: <a target='_blank' href='http://www.xvac.cat/inscripci%C3%B3-jornada-espais-naturals-protegits-i-voluntariat-ambiental-una-eina-de-gesti%C3%B3'>Podeu fer les inscripcions a trav&eacute;s d'aquest formulari fins el dia 15 de setembre.</a><strong>Programa</strong>

10.00 h Benvinguda

10.30 h Presentaci&oacute; de la jornada

11.00 h La situaci&oacute; del Voluntariat Ambiental

als Espais Naturals Protegits

11.30 h Exposici&oacute; de panells / Pausa caf&egrave;

12.15 h Taula rodona:

Models de gesti&oacute; d&rsquo;ENP amb Voluntaris

14.00 h Dinar

15.30 h Propostes de futur

17.15 h Cloenda
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Oficina del Parc Natural del Garraf, La Pleta.
Resum: Espais naturals protegits i voluntariat ambiental, una eina de gestió?
Descripció: La finalitat de la trobada &eacute;s crear un espai de treball -entre els gestors dels parcs naturals i les entitats ambientals que desenvolupen activitats amb voluntariat- sobre quins models podrien afavorir una bona simbiosi entre&nbsp; els voluntaris i les tasques de conservaci&oacute; d'aquests espais.Gràcies a PHP iCalendar