agenda - Dimecres, 12 de Juny

Dimecres, 12 de Juny

agenda Calendari
Dimecres, 12 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada "Regular el sòl agrari per revitalitzar les zones rurals"
Descripció: El creixent nombre de persones interessades en desenvolupar un projecte agrari, així com l’evident abandonament dels espais agraris, com a conseqüència de la manca de relleu generacional, la planificació urbana no desenvolupada i una baixa productivitat, fan que la gestió d’aquests recursos sigui necessària per garantir la sostenibilitat al món rural.  L’abandonament dels espais agraris té conseqüències greus per la societat com els grans incendis forestals, la pèrdua de biodiversitat, la minva en la resiliència enfront el canvi climàtic, la impossibilitat d'avançar en la sobirania alimentària, el fre a la transició energètica, en definitiva, una pèrdua d'oportunitats en el món rural que implica més despoblament i abandonament de l'activitat agrària.Afavorir la pagesia i preservar el territori ha esdevingut un repte que cal afrontar, així com assegurar en un futur la productivitat del major nombre de terres possible. A més a més, cada cop hi ha més persones interessades en formar-se i desenvolupar el seu projecte agrari que no tenen un vincle familiar amb la pagesia i per tant el seu accés a la terra és més complicat.En aquest escenari, els bancs de terres, la regulació del preu de la terra, la mediació en l’arrendament de la terra, els espai test,  etc., són eines que cal posar damunt de la taula per promoure l’accés a la terra de nova pagesia i així revitalitzar el món rural.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fmr.cat/sites/default/files/adjunts-fmr/fmr_regular_sol_agrari_iii.pdf' target='_blank'>consulta el programa de la jornada</a>.&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar