agenda - 10 de Setembre - 16 de Setembre

10 de Setembre - 16 de Setembre

agenda Calendari
Dijous, 13 de Setembre
Hora: Event diario
Resum: Presentació del I Informe del Voluntariat i l’Associacionisme de Catalunya 2018
Descripció: <strong>Qu&egrave; &eacute;s el l&rsquo;Informe de l&rsquo;Associacionisme i el Voluntariat?</strong>

&Eacute;s un document rellevant, que aporta llum sobre la situaci&oacute;, les dades i els reptes del sector, que ha d&rsquo;esdevenir clau per a la programaci&oacute; i implementaci&oacute; de les pol&iacute;tiques del Govern per promocionar, recon&egrave;ixer i protegir l&rsquo;associacionisme i el voluntariat.Aquest informe &eacute;s especialment esperat at&egrave;s que, des de 2001, no es disposava d&rsquo;un estudi promogut pel Govern de la Generalitat que aport&eacute;s dades fidedignes que definissin la situaci&oacute; del teixit associatiu i del voluntariat a Catalunya.La seva materialitzaci&oacute; ha estat possible gr&agrave;cies a la conjunci&oacute; de diversos actors: el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies, l&rsquo;Observatori del Tercer Sector i la resta d&rsquo;entitats que formen part del projecte Panor&agrave;mic, les entitats sense afany de lucre que han respost els q&uuml;estionaris i han participat de les sessions territorials i dels grups de discussi&oacute; i les persones volunt&agrave;ries que han volgut donar la seva veu en els diferents espais i recursos posats a la seva disposici&oacute;.<strong>Per qu&egrave; s&rsquo;ha elaborat aquest informe?</strong>

La&nbsp;Llei 25/2015, de 30 de juliol de voluntariat i foment de l&rsquo;associacionisme&nbsp;insta al Govern ha elaborar, d&rsquo;una manera peri&ograve;dica, un informe sobre l&rsquo;associacionisme i el voluntariat, a Catalunya. L&rsquo;estiu de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies de la Generalitat de Catalunya, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;Observatori del Tercer Sector, va iniciar el proc&eacute;s de disseny i implementaci&oacute; de l&rsquo;informe, amb l&rsquo;objectiu que aquest esdevingu&eacute;s un estudi de refer&egrave;ncia que recoll&iacute;s i albir&eacute;s la situaci&oacute; de l&rsquo;associacionisme i del fenomen del voluntariat a Catalunya.Entre el segon semestre de 2017 i els primers quatre mesos de 2018 s&rsquo;han realitzat diferents accions coordinades encaminades a generar un diagn&ograve;stic de la realitat associativa a Catalunya, abeurant de tres fonts:Els resultats provinents de &ldquo;El Panor&agrave;mic de les Associacions 2017&rdquo;, a fi de copsar l&rsquo;estat de les entitats respecte diferents dimensions substantives (el nombre d&rsquo;entitats, &agrave;mbits en els que treballen, forma jur&iacute;dica &hellip;); i organitzatives (persones assalariades, s&ograve;cies, volunt&agrave;ries; els &ograve;rgans de govern, els recursos econ&ograve;mics i els espais).

Les enquestes espec&iacute;fiques adre&ccedil;ades a persones volunt&agrave;ries, que ha perm&egrave;s incorporar un salt qualitatiu en la diagnosi i aportant en el seu punt de vista.

La realitzaci&oacute; de 10 grups de discussi&oacute; distribu&iuml;ts arreu del territori catal&agrave;, merc&egrave;s als quals s&rsquo;ha pogut millorar en la interpretaci&oacute; de les dades num&egrave;riques i, de l&rsquo;altra, calibrar quin &eacute;s el parer del sector en relaci&oacute; a diferents aspectes que els afecten.<strong>Com podem assistir a l&rsquo;acte de presentaci&oacute;?</strong>

A partir del dia 3 de setembre s&rsquo;informar&agrave; sobre la inscripci&oacute; per assistir a l&rsquo;actePer a m&eacute;s informaci&oacute;<a href='http://voluntariat.gencat.cat/13-de-setembre-presentacio-del-i-informe-del-voluntariat-i-lassociacionisme-de-catalunya-2018/' target='_blank'> consulteu la web de la Generalitat de Catalunya</a>.

&nbsp;
Diumenge, 16 de Setembre
Hora: 12:30 - 13:30
Lloc: Can Moragues. Riudarenes
Resum: Dinar solidari per la natura!
Descripció: Us proposem una experi&egrave;ncia &uacute;nica a l&#39;entorn de Can Moragues: <strong>un dinar solidari per la natura!</strong> Degustareu productes ecol&ograve;gics i de proximitat tot contribu&iuml;nt a impulsar projectes de cust&ograve;dia del territori i conservaci&oacute; de la natura.El dinar solidari anir&agrave; a c&agrave;rrec de la reconeguda xef <strong>Ada Parellada</strong>, del restaurant <a href='http://semproniana.net/ca/' target='_blank'>Semproniana</a>.&nbsp;Els beneficis d&#39;aquest dinar aniran &iacute;ntegrament destinats a projectes de conservaci&oacute; de la natura de la <a href='https://www.fundacioemys.org/emys/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Emys</a>. Amb la compra d&#39;un tiquet estar&agrave;s col&middot;laborant en la seva tasca de conservaci&oacute; de les zones humides i, especialment, de la tortuga d&#39;estany.Si us voleu apuntar podeu omplir el formulari a&nbsp;<a href='http://www.bit.ly/dinarnaturaemys' target='_blank'>www.bit.ly/dinarnaturaemys</a>&nbsp;. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu enviar un e-mail a info@xct.cat&nbsp;o trucar al 93 886 61 35 (Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h101/mm/image/imgnews/2018/180916_dinar%20solidari%20capsalera.png' style='width: 250px; height: 101px; margin: 5px;' /><strong>PROGRAMA DEL DIA</strong>

&nbsp;
<div style='margin-left: 40px;'>12:30h &ndash;&nbsp;Passejades delicioses.

<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tastarem la primavera en els diferents espais de Can Moragues. Degustarem melmelades a l&rsquo;obrador, varietats locals de verdures a l&rsquo;hort i altres productes a la bassa.</em>14:00h &ndash;&nbsp;Dinar solidari. <a href='/mm/file/2018/dinar%20benefic%20def.pdf' target='_blank'>Consulta el men&uacute;</a>.16:00 h - Concert sorpresa</div>
&nbsp;

<div><em><strong>Men&uacute; elaborat per&nbsp;Ada Parellada.</strong> Reconeguda cuinera que dirigeix el restaurant Semproniana de Barcelona. Gran defensora dels productes de proximitat, de la cuina saludable i lluitadora contra el malbaratament alimentari.La <strong>Fundaci&oacute; Emys </strong>treballa per fomentar les varietats locals i la biodiversitat cultivada. Tamb&eacute; treballa per la conservaci&oacute; de les zones humides i, especialment, de la tortuga d&#39;estany. Els beneficis del dinar aniran destinats a aquest projecte.</em></div>


El preu de les passejades delicioses + el dinar &eacute;s de 55&euro;. Amb els beneficis obtinguts contribuireu a&nbsp;impulsar projectes de cust&ograve;dia del territori&nbsp;i&nbsp;conservaci&oacute; de la natura&nbsp;a c&agrave;rrec de la&nbsp;Fundaci&oacute; Emys.Per a m&eacute;s informaci&oacute;&nbsp;<a href='/mm/file/2018/dinar%20benefic%20def.pdf' target='_blank'>consulteu el programa complert</a>.Aquest dinar solidari &eacute;s promogut conjuntament per la<a href='http://www.fundacioemys.org/emys/' target='_blank'> Fundaci&oacute; Emys</a> i la campanya <a href='https://donantambiental.cat/' target='_blank'>Jo s&oacute;c donant ambiental</a>.&nbsp;

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w550-h778/mm/image/imgnews/2018/dinar%20benefic%20DEF.jpg' style='width: 550px; height: 778px; margin: 10px;' />

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar