agenda - Dijous, 15 de Octubre

Dijous, 15 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 15 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona i Avinyó
Resum: Curs - Noves eines en prevenció d'incendis forestals
Descripció: Aquesta formaci&oacute; organitzada pel&nbsp;Col&middot;legi d&#39;Ambient&ograve;legs de Catalunya&nbsp;i la Pau Costa Foundation, constar&agrave; de <strong>10 hores lectives</strong> durant les quals es presentaran les t&egrave;cniques i oportunitats en mat&egrave;ria de prevenci&oacute; d&#39;incendis basada en la gesti&oacute; del territori.El<strong>&nbsp;primer dia</strong>&nbsp;es far&agrave; una introducci&oacute; a l&rsquo;actual visi&oacute; dels incendis forestals a Catalunya, les necessitats en prevenci&oacute; i la gesti&oacute; del foc com a nou paradigma. Seguidament, es mostraran tres t&egrave;cniques i/o pr&agrave;ctiques que s&rsquo;estan duent a terme per tal de modificar el comportament dels grans incendis forestals a Catalunya i reduir els seus efectes.&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'>&middot; Silvopastura.&nbsp;L&rsquo;&uacute;s de ramats per reduir la biomassa i per &ldquo;protegir&rdquo; zones poblades.

&middot; Modelitzaci&oacute;.&nbsp;Els punts estrat&egrave;gics de gesti&oacute; com a eina d&rsquo;integraci&oacute; del risc d&rsquo;incendis forestals en el paisatge.

&middot; Foc t&egrave;cnic.&nbsp;La recuperaci&oacute; de l&rsquo;&uacute;s tradicional del foc per assolir diversos objectius (gesti&oacute; de biomassa, recuperaci&oacute; d&rsquo;h&agrave;bitats, etc.)&nbsp;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>Ponents: Eduard Plana (Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya), Eduard Balsells (Ramats al Bosc), Jordi Pag&egrave;s (Grup de Recolzament d&#39;Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la Generalitat de Catalunya).&nbsp;</div>


El<strong>&nbsp;segon dia&nbsp;</strong>s&rsquo;observar&agrave; sobre el terreny la petjada d&rsquo;un incendi hist&ograve;ric de la regi&oacute; central de Catalunya, s&rsquo;explicar&agrave; l&rsquo;execuci&oacute; d&rsquo;una crema prescrita sobre el territori i es podran veure els seus efectes sobre la vegetaci&oacute;, i s&rsquo;aprofundir&agrave; sobre aquestes noves eines de prevenci&oacute; d&rsquo;incendis forestals. La jornada estar&agrave; condu&iuml;da per professionals experts en incendis forestals: Asier Larra&ntilde;aga (Grup de Recolzament d&#39;Actuacions Forestals (GRAF) - Bombers de la Generalitat de Catalunya) i Albert Besal&uacute; (T&egrave;cnic especialitzat en incendis forestals i col&middot;laborador de la Fundaci&oacute; Pau Costa).INSCRIPCIONS:&nbsp;<a href='https://docs.google.com/a/paucostafoundation.org/forms/d/1KqUNb-WwfxuISbCgXjHebyJBnVHLAVDvhcjYYvIryM8/viewform' target='_blank'>Clica aqu&iacute; per anar al formulari d&#39;inscripci&oacute;</a>&nbsp;Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulta el<a href='http://www.paucostafoundation.org/administrador/app/webroot/uploads/1438004100.pdf' target='_blank'> programa del curs</a>.Aquesta iniciativa ha estat, en part, finan&ccedil;ada pel&nbsp;projecte FIREfficient, de Protecci&oacute; Civil de la UE del qual la Pau Costa Foundation &eacute;s soci.
<div style='margin-left: 40px;'>Durada:&nbsp;15/10/2015 - 16/10/2015

L&iacute;mit d&acute;inscripci&oacute;:&nbsp;01/10/2015

Preu:&nbsp;40&euro;, 60&euro;, 70&euro;, 100&euro;, 130&euro;</div>

Gràcies a PHP iCalendar