agenda - 14 de Octubre - 20 de Octubre

14 de Octubre - 20 de Octubre

agenda Calendari
Dimecres, 16 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Climent Sescebes
Resum: Sortida tècnica al projecte Cultivant Sinèrgies
Descripció: <div style='text-align: center;'>
    <em>Compatibilitzar bones pr&agrave;ctiques agr&agrave;ries amb la conservaci&oacute; dels valors naturals i la promoci&oacute; del producte a l&rsquo;Alt Empord&agrave; i a Menorca.</em></div>


La sortida t&egrave;cnica de<a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'> cust&ograve;dia agr&agrave;ria</a> es realitzar&agrave; el proper <strong>16 d&#39;octubre</strong>, a Sant Climent Sescebes (Alt Empord&agrave;).Aquesta sortida t&eacute; l&#39;objectiu de <strong>donar a con&egrave;ixer el projecte <a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/' target='_blank'>&ldquo;Cultivant Sinergies&rdquo; </a></strong>tot visitant la <strong>finca vitivin&iacute;cola de Can Torres </strong>acompanyats dels propietaris i l&rsquo;entitat de cust&ograve;dia on s&rsquo;explicar&agrave; la gesti&oacute; de la finca. Aquest projecte l&#39;estan desenvolupant el IAEDEN a l&#39;Alt Empord&agrave;, i el GOB Menorca a Menorca.Can Torres &eacute;s una finca de vinyes ecol&ograve;giques i celler propi situats als peus de l&rsquo;Albera(Alt Empord&agrave;). A m&eacute;s, &eacute;s un espai destacat pels valors naturals com els estanys temporals de la Gutina (Xarxa Natura 2000) o el prat de dall, la pres&egrave;ncia de valors culturals com dolmens, menhirs, cabanes de pedra seca, i tot plegat, situat en un entorn paisatg&iacute;stic privilegiat. S&rsquo;acabar&agrave; el mat&iacute; amb un tastet de vins del celler i de productes de cust&ograve;dia de l&rsquo;Alt Empord&agrave;.<strong>Programa </strong>(<a href='http://www.xct.cat/mm/file/mis_c30/Programa_sortida_CultivantSinergies.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)
<div style='margin-left: 40px;'>
    9:30h - Inici de la jornada. Ens trobem a la pla&ccedil;a del Sol de Figueres per tal d&#39;anar tots junts cap a Can Torres

    10:00h - Arribada a Can Torres (Vilartol&iacute; &ndash;Sant Climent Sescebes &ndash;Alt Empord&agrave;)

    10:30h - Recorregut caminant per la finca de can Torres (vinyes, estanys temporals de la Gutina &ndash;Xarxa Natura 2000, dolmens i menhir, prat de dall de la finca i pedra seca)

    13:00h - Tast de vins del celler de can Torres i tastet de productes de cust&ograve;dia de l&rsquo;Alt Empord&agrave;

    14:00h - Final de la visita</div>


Activitat gratu&iuml;ta, per&ograve; inscripci&oacute; obligat&ograve;ria a agroterritori@iaeden.cat


Divendres, 18 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Tarragona
Resum: Tàndem a Tarragona - Espai de col·laboració entre empreses i entitats del tercer sector ambiental de Catalunya
Descripció: La ciutat de Tarragona acollir&agrave; el primer marketplace territorial el proper mes d&rsquo;octubre. Aquesta jornada tindr&agrave; lloc el proper <strong>18 d&#39;octubre a Tarragona, de 9:30 a 14:00 hores</strong>, al Centre de Transfer&egrave;ncia de Tecnologia i Innovaci&oacute; (CTTi), Av. Pa&iuml;sos Catalans, 18, de Tarragona (vegeu <a href='http://www.tandem.cat/2013/07/09/com-arribar-hi/' target='_blank'>com arribar-hi</a>)Aquesta jornada vol continuar amb l&#39;esperit de l&#39;anterior Marketplace portat a terme a Barcelona l&#39;any 2012 i ser un centre de networking ambiental on empreses i entitats sense &agrave;nim de lucre comparteixin espai, coneixement i hores de treball per donar a con&egrave;ixer iniciatives i projectes ambientals.Aquest segon Marketplace us ofereix <a href='http://www.tandem.cat/marketplaces/tarragona/' target='_blank'>cinc espais</a> per interactuar amb els representants de diferents organitzacions i:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Establir contactes

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presentar i veure diferents projectes i iniciatives

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Desenvolupar l&#39;RSC i les pol&iacute;tiques ambientals de l&rsquo;empresa

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Promoure la creaci&oacute; conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i entitatsSou una empresa i voleu potenciar la vostra acci&oacute; ambiental i social en col&middot;laboraci&oacute; amb les entitats del tercer sector ambiental?

Sou una entitat del tercer sector ambiental i voleu ampliar el suport i les aliances per tal de poder dur a terme els vostres projectes?En aquest Marketplace hi ha un espai per a tots vosaltres. Ara, m&eacute;s que mai, cal establir sinergies per afavorir el contacte entre les empreses i les entitats ambientals per tal de portar a terme objectius comuns.<a href='http://www.tandem.cat/2013/07/09/programa/' target='_blank'>PROGRAMA DE LA JORNADA</a><a href='http://www.clubemas.cat/mm/file/TANDEM/TANDEM%20Tarragona%202013/2013%20Invitacio_marketplace_ambiental_enllacos.pdf' target='_blank'>DESCARREGAR INVITACI&Oacute;</a>Us convidem a participar-hi activament i esperem que trobeu el vostre projecte t&agrave;ndem (aqu&iacute; <a href='http://www.tandem.cat/category/experiencies/' target='_blank'>teniu alguns exemples).</a>Entrada lliure pr&egrave;via inscripci&oacute; (places limitades)Per formalitzar la vostra inscripci&oacute; accediu a aquest<a href='http://www.tandem.cat/2013/07/09/inscripcio/' target='_blank'> formulari</a>, per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre les diferents modalitats de participaci&oacute; consulteu <a href='http://www.tandem.cat ' target='_blank'>www.tandem.cat </a>o adreceu-vos a info@clubemas.cat&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aix&iacute; mateix, us volem recordar que tamb&eacute; estem treballant en el seg&uuml;ent Marketplace, que es preveu celebrar a la ciutat de Terrassa a finals de novembre.
Hora: Event diario
Lloc: Talló
Resum: LA PAGESIA I L’ACCÉS A LA TERRA : Relleu generacional, accés a la terra i pastoralisme als Pirineus. Cap a una governança compartida de la terra?
Descripció: Amb el t&iacute;tol &ldquo;LA PAGESIA I L&rsquo;ACC&Eacute;S A LA TERRA : Relleu generacional, acc&eacute;s a la terra i pastoralisme als Pirineus. Cap a una governan&ccedil;a compartida de la terra?&rdquo; es vol afavorir mirades creuades al voltant de les problem&agrave;tiques cabdals entorn al futur de la pagesia als Pirineus: el <strong>relleu generacional</strong>, la <strong>transmissi&oacute; de cases de pag&egrave;s</strong>, l&rsquo;<strong>acc&eacute;s a la terra i la governan&ccedil;a</strong> de la terra per al manteniment de la pagesiaTot i l&rsquo;accent posat en aquestes jornades entorn la pagesia de muntanya &eacute;s important remarcar que, des de les entitats organitzadores, volem aprofitar el marc d&rsquo;aquesta 1a. trobada transfronterera per a l&rsquo;acc&eacute;s a la terra, per <strong>parlar de la pagesia a Catalunya i a Fran&ccedil;a</strong>. Volem posar sobre la taula les diferents problem&agrave;tiques que les afecten i intercanviar les eines que cadasc&uacute; treballa per a solucionar-les.Consulteu el <a href='http://projectegripia.files.wordpress.com/2013/10/programa_v2-02.jpg' target='_blank'>programa complert</a> i el <a href='http://projectegripia.files.wordpress.com/2013/10/programa_v2-01.jpg' target='_blank'>flyer d&#39;informaci&oacute;</a>.Les jornades es portaran a terme a la Casa del Parc Cad&iacute; Moixer&oacute; a Tall&oacute;, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l&rsquo;entitat Fundaci&oacute; World Nature i l&rsquo;Ajuntament de Bellver de Cerdanya.Aquest seminari forma part del projecte projecte Grundtvig <a href='http://www.xct.cat/ca/iniciatives/grundvtig.html' target='_blank'>LandAccess: European experience-sharing on providing land for local sustainable agriculture</a>Si voleu <strong>participar nom&eacute;s cal que envieu un correu electr&ograve;nic a<a href='info@rurbans.org'> info@rurbans.org</a>.</strong>

Gràcies a PHP iCalendar