agenda - Dimecres, 20 de Març

Dimecres, 20 de Març

agenda Calendari
Dimecres, 20 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Manlleu. Museu del Ter, Auditori Roca
Resum: El projecte de restauració i custòdia “Riberes del Ter”: resum d’actuacions efectuades els anys 2009-12
Descripció: Aquest acte est&agrave; organitzat pel <a href='http://www.mitmanlleu.org/cerm' target='_blank'>Centre d&#39;Estudis dels Rius Mediterranis -&nbsp; Museu del Ter.</a> Durant l&#39;acte es preveu fer, breument, les presentacions seg&uuml;ents:&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Benvinguda de part de l&rsquo;Ajuntament de Manlleu&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Estat ecol&ograve;gic dels rius i rieres d&rsquo;Osona l&rsquo;any 2012. A c&agrave;rrec de N&uacute;ria Sellar&egrave;s (CERM-Museu del Ter).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Actuacions de voluntariat, restauraci&oacute; i cust&ograve;dia efectuades a les Riberes del Ter. A c&agrave;rrec de Laia Jim&eacute;nez (CERM-Museu del Ter).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avaluaci&oacute; de la connectivitat per als peixos a la rampa per a peixos de la reclosa de la Teula l&rsquo;any 2012 (riu Ter a Manlleu). A c&agrave;rrec de Marc Ordeix (CERM-Museu del Ter).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Restauraci&oacute; fluvial i gesti&oacute; ecol&ograve;gica. Manual de bones pr&agrave;ctiques de gesti&oacute; de rius i riberes&rdquo; (fruit del projecte europeu Interreg IVB, RICOVER). A c&agrave;rrec de Jordi Camprodon (CTFC).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Parlaments a c&agrave;rrec dels representants dels altres ajuntaments associats al projecte Riberes del Ter.&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Signatura del nou conveni marc del projecte &ldquo;Riberes del Ter&rdquo; </strong>entre Torell&oacute;, les Masies de Voltreg&agrave; i Manlleu (Osona) i el Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis &ndash; Museu del Ter, i incorporaci&oacute; de nous membres (Sant Vicen&ccedil; de Torell&oacute; i Vic).Dia i hora: <strong>Dimecres 20/03 a les 19h</strong>

Lloc: <strong>Auditori Roca. Museu del Ter. Manlleu</strong>

Gràcies a PHP iCalendar