agenda - Març de 2013

Març de 2013

agenda Calendari
Dissabte, 2 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Ecomuseu La Farinera. Castelló d'Empúries
Resum: Seminari d'Agricultura i Medi Ambient
Descripció: Aquest seminari pret&eacute;n ser una eina per a fer compatible la<strong> viabilitat econ&ograve;mica de les explotacions&nbsp;agr&agrave;ries amb la conservaci&oacute; dels valors naturals</strong>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; a la web <a href='http://www.iaeden.cat ' target='_blank'>www.iaeden.cat </a>i a&nbsp;<a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com' target='_blank'>agroterritori-iaeden.blogspot.com</a><strong>PROGRAMA</strong><strong>Dissabte 2 de mar&ccedil;</strong>

&nbsp; &nbsp; 2/4 de 10. Recepci&oacute;, entrega de documentaci&oacute; i caf&egrave;

&nbsp;&nbsp;&nbsp; A les 10.&nbsp; Inauguraci&oacute; del seminari

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4 d&rsquo;11 .Presentaci&oacute; del projecte de cust&ograve;dia agr&agrave;ria IAEDEN - GOB Menorca, a c&agrave;rrec de Montse Pascual&nbsp; (t&egrave;cnica)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; A 3/4 d&rsquo;11h. Productes Locals del Llu&ccedil;an&egrave;s com a estrat&egrave;gia de desenvolupament rural, a c&agrave;rrec de Laura Megias, t&egrave;cnica de desenvolupament rural del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s.

A 2/4 d&rsquo;1. Hi ha un pensament ecol&ograve;gic?, a c&agrave;rrec de Joan Bassets, veterinari, un dels responsables d&rsquo;Ecogarrotxa i assessor en el camp de la ramaderia i agricultura ecol&ograve;gica.

A les 2.&nbsp; Pica-pica dinar per als assistents<strong>Dissabte 9 de mar&ccedil;</strong>

&nbsp; &nbsp; 2/4 de 10 Recepci&oacute;, entrega de documentaci&oacute; i caf&egrave;

&nbsp; &nbsp; A les 10. La PAC, qu&egrave; representa pel sector agrari? Lourdes Viladomiu, professora del Departament d&rsquo;Economia Aplicada a la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona.

&nbsp; &nbsp; A &frac34; de 12. L&rsquo;Agricultura biodin&agrave;mica pagesa familiar a c&agrave;rrec de David Nivet, vinyater biodin&agrave;mic de la Catalunya Nord, membre de l&rsquo;associaci&oacute; CIVAM BIO 66.

&nbsp; &nbsp; A les 2.&nbsp; Pica-pica dinar per als assistents.Hora i lloc de trobada: dissabtes de 10 a 14 h. Ecomuseu Farinera de Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries.

Dates: dissabtes 2 i 9 de mar&ccedil;

Inscripcions: <a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/2013/02/ii-seminari-dagricultura-i-medi-ambient.html?spref=tw' target='_blank'>veure Programa en PDF</a>

Organitza: IAEDEN i GOB MenorcaPer a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/2013/02/ii-seminari-dagricultura-i-medi-ambient.html?spref=tw' target='_blank'>programa en PDF</a>.&nbsp;


Dijous, 7 de Març
Hora: 8:30 - 9:30
Lloc: Barcelona. Torre AGBAR
Resum: Jornades del Anuari Corresponsables 2013
Descripció:

<img alt='' src='/i-images/250/52/mm/image/logos/logo_corresponsables.png' style='width: 250px; height: 52px; margin: 10px; float: right;' />La Jornada, amb t&iacute;tol <strong>&quot;Tend&egrave;ncies i desafiaments de la RSE a Espanya, Europa i Am&egrave;rica Llatina&quot;</strong> dura tot el dia. Els assistents a la jornada rebran gratu&iuml;tament el <strong>8&egrave; anuari Corresponsables</strong>, on s&#39;analitza el balan&ccedil; anual de l&#39;evoluci&oacute; de la Responsabilitat Social de les empreses i altres tipus d&#39;organitzacions.La Jornada s&#39;estructura en 2 parts: al mat&iacute; hi hauran confer&egrave;ncies (08:30 a 14:00) i a la tarda els tallers monogr&agrave;fics (15:15 a 17:15).Durantels <strong>Tallers Monogr&agrave;fics</strong> s&#39;aprofundir&agrave; en algunes de les tem&agrave;tiques que m&eacute;s inter&egrave;s desperten en mat&egrave;ria de RSE de la m&agrave; de les empreses i dels seus grups d&#39;inter&egrave;s, fomentant el di&agrave;leg i la comunicaci&oacute; tamb&eacute; amb els assistents:- Gesti&oacute; responsable de la cadena de subministrament (promogut per Gas Natural Fenosa).

- Premis Corresponsables: per una Responsabilitat Social compartida (promogut per la Fundaci&oacute; Corresponsables).

- Drets Humans i impacte social: Un nou imperatiu (promogut per Gas Natural Fenosa).

- Cooperaci&oacute; de les empreses en l&#39;esfera de l&#39;aigua i del medi ambient (promogut per Aqualogy). <strong>En aquest taller hi participar&agrave; el Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la xct.</strong>La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; necess&agrave;ria a trav&eacute;s de<a href='http://eventos.corresponsables.com/jxxxvi-anuario-barcelona.php' target='_blank'> la seva p&agrave;gina web</a>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.corresponsables.com/sites/default/files/webfm/36%20JORNADA%20CORRESPONSABLES%20BCN%207%20marzo.pdf' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.
Dimarts, 12 de Març
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Castelldefels - Escola superior d’Agricultura de Barcelona
Resum: Jornada sobre Agricultura Urbana i Periurbana
Descripció: Aquesta Jornada forma part del COST Action: Urban agriculture Europe (UAE)<strong>Dimarts 12 Mar&ccedil; Sessi&oacute; inaugural</strong>

10.00 - 10.30h. Benvinguda e introducci&oacute;
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Lourdes Reig, directora de la ESAB (Castelldefels)

    Frank Lohrberg, Chair TUD COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe

    Luis Maldonado, Host 2nd WGs Meeting COST UAE</em>.</div>
10.30 - 12.30h. Presentacions locals sobre UA (Agricultura Urbana)

12.30 - 14.00h. Dinar (nom&eacute;s per membres COST)

14.00 - 16.00h. Presentacions locals sobre UA

16.00 - 16.30h. Pausa - Caf&eacute;

16.30 - 18.30h. Discussi&oacute;<strong>Tema: Models Agr&iacute;coles a la regi&oacute; Metropolitana de Barcelona</strong><strong>LLoc</strong>: ESAB (Escola superior d&rsquo;Agricultura de Barcelona) Castelldefels edificis D4 (ESAB) o C3&nbsp;(EETAC) del Baix Llobregat Campus (CBL), pendents de confirmaci&oacute;.

Presentacions (en ordre alfab&eacute;tic):
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Sonia Callau Parc agrari del Baix Llobregat / Diputaci&oacute; de BCN

    Laura Calvet TUD COST Action TU 1201 Urban Allotments gardens

    Pau Faus - La ciutat jubilada&nbsp;- (h)ortofotomapes

    Giulia Giach&eacute; / Attila T&oacute;th STSMs report COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe

    Oriol Guevara ABICONWINES, S.L

    Montse Lligades Uni&oacute; de Pagesos

    Carles Llop / Sebasti&agrave; Jornet Jornet&ndash;Llop Pastor, architects

    Xavier de Pablo Consorci de Gallecs</em></div>


Cal inscriure&rsquo;s mitjan&ccedil;ant correu electr&ograve;nic, abans del dia 7 de mar&ccedil;, indicant nom i cognom,&nbsp;instituci&oacute;/empresa i dades de contacte (adre&ccedil;a, tel&egrave;fon, mail, etc):&nbsp;Lluis Maldonado Rius (luis.maldonado@upc.edu), &nbsp;Xavier Recasens (xavirecasens@gmail.com)
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Presentació del Mercat de Custòdia a Ecotendències del Cosmocaixa
Descripció: El dimarts 12 de mar&ccedil; tindr&agrave; lloc la sessi&oacute; .Idea, un aparador d&#39;alguns projectes innovadors i singulars que intenten abordar <strong>de forma innovadora la relaci&oacute; entre Alimentaci&oacute;, salut i el medi ambient</strong>. Les idees seran exposades a l&#39;auditori de CosmoCaixa en una sessi&oacute; din&agrave;mica que vol interpel&middot;lar a altres emprenedors i al p&uacute;blic en general. Josep Maria Monfort, director de l&#39;IRTA, s&#39;encarregar&agrave; de la moderaci&oacute;. <strong>S&#39;han seleccionat 8 projectes</strong>, m&eacute;s un finalista i dos projectes convidats (Vins ecol&ograve;gics del Pened&egrave;s, de la Fundaci&oacute; ProPened&egrave;s; i &#39;Tres sostenibilitats al Campus de l&#39;Alimentaci&oacute; de Torribera&#39;). El projecte <a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org/ca/web/eco/ponente/301/1807/Mercat-de-Cust%C3%B2dia-del-Territori;-Alimentant-persones-i-natura' target='_blank'>Mercat de Cust&ograve;dia del Territori: Alimentant persones i natura</a> &eacute;s un d&#39;aquests projectes seleccionats que es presentaran.Activitat gratu&iuml;ta. Per confirmar assist&egrave;ncia cal completar <a href='http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/reservas_ca.html' target='_blank'>aquest formulari</a>.Confer&egrave;ncia emmarcarda en el <a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org' target='_blank'>programa Ecotend&egrave;ncies</a> de divulgaci&oacute; cient&iacute;fica del Cosmocaixa, dedicat a la tem&agrave;tica<strong> Alimentaci&oacute;, salut i medi ambient</strong>.<a href='http://www.ecotendenciescosmocaixa.org' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/469/101/mm/image/logos/130307_logo_ecotendencies.png' style='width: 469px; height: 101px; margin: 5px;' /></a>
Dissabte, 16 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Vic
Resum: Curs: Custòdia del territori: mètodes i qualitat
Descripció: El cap de setmana del 16 i 17 de mar&ccedil; oferim aquest curs b&agrave;sic per&ograve; complet de cust&ograve;dia del territori, dins la programaci&oacute; de cursos naturalistes de la <a href='http://ichn.iec.cat/' target='_blank'>Instituci&oacute; Catalana d&#39;Hist&ograve;ria Natural</a>. &nbsp;Consulteu el <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/CURSOS_2013.pdf' target='_blank'>programa dels cursos</a>, <strong>Cust&ograve;dia del territori: m&egrave;todes i qualitat</strong> &eacute;s el curs 4.&nbsp;Amb aquest curs treballarem des del concepte de cust&ograve;dia del territori, als <strong>aspectes m&eacute;s pr&agrave;ctics i innovadors</strong> del treball de les entitats de cust&ograve;dia del territori, de les <strong>opcions jur&iacute;diques</strong> per la cust&ograve;dia del territori, i la <strong>planificaci&oacute; i seguiment de projectes</strong> de cust&ograve;dia. El dissabte realitzarem la part te&ograve;rica, i el diumenge les sortides de camp per veure dos exemples de cust&ograve;dia del territori i el conceptes te&ograve;rics treballats.&nbsp;El curs t&eacute; un preu de 38&euro; pels socis de la ICHN i la XCT, i de 64&euro; per la resta d&#39;inscrits. Cal reservar els &agrave;pats (i allotjament si &eacute;s necessari) a part.&nbsp;<u><strong>Inscripcions:</strong></u> &nbsp;de dilluns a divendres a la secretaria de la ICHN. Tel: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.&nbsp;<u><strong>Programa del curs</strong></u><strong>Dissabte</strong>09.45 h. Trobada dels participants a Vic (Lloc a confirmar).10:15 &ndash; 10:45h. Introducci&oacute; de la ICHN; presentaci&oacute; del programa del curs; presentacions professorat, participants i de la XCT; aspectes log&iacute;stics del curs a tenir en compte.10:45 &ndash; 11.30h. Bases de la Cust&ograve;dia del territori11.30 &ndash; 12.00h. <em>Pausa</em>12.00 &ndash; 14.00h. De la selecci&oacute; de finques al seguiment de les iniciatives de cust&ograve;dia del territori.
<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - Abans de fer l&rsquo;acord: selecci&oacute;, plantejament, i el contacte amb el propietari.

    - Perqu&egrave; &eacute;s necessari el seguiment i avaluaci&oacute; dels acords?

    - El Protocol de seguiment i avaluaci&oacute; d&rsquo;acords de cust&ograve;dia, i el seu aplicatiu access.

    - El seguiment a llarg termini de les iniciatives de cust&ograve;dia.</div>


<em>Dinar lliure.</em>16.00 &ndash; 17.30h. L&rsquo;acord de cust&ograve;dia del territori: opcions jur&iacute;diques

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - Tipus i models d&rsquo;acord

    - La negociaci&oacute; de l&rsquo;acord: quin model escollim?

    - La signatura de l&rsquo;acord: aspectes a tenir en compte

    - La redacci&oacute; de l&rsquo;acord: cl&agrave;usules b&agrave;siques

    - Formalitzaci&oacute;: l&rsquo;escriptura p&uacute;blica i el registre</div>


17.45 &ndash; 19.30h.&nbsp; Oportunitats i reptes de la cust&ograve;dia del territori:

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - Les entitats de cust&ograve;dia del territori: planificaci&oacute;, gesti&oacute;, qualitat, aliances, finan&ccedil;ament.

    - Les iniciatives de cust&ograve;dia del territori, m&eacute;s enll&agrave; dels acords: planificaci&oacute;, iniciatives amb m&eacute;s d&rsquo;un acord de cust&ograve;dia, prioritzaci&oacute; territorial.</div>
<strong>Diumenge</strong>9:30 - Visites de camp:&nbsp;

<div style='margin-left: 40px;'>
   

    - <a href='http://www.paisatgesvius.org/#!niubo/czn5' target='_blank'>Finca de Niub&oacute;</a>, Manlleu. Acord de cust&ograve;dia amb <a href='http://www.paisatgesvius.org/' target='_blank'>Paisatges Vius</a>.

    - <a href='http://www.mitmanlleu.org/?c=83' target='_blank'>El torrent i el pant&agrave; de Garet</a>, Llu&ccedil;&agrave;. Acord de cust&ograve;dia amb el <a href='http://www.mitmanlleu.org/cerm' target='_blank'>Centre d&#39;Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter</a>.&nbsp;</div>


15:00 &ndash; Dinar de camp i conclusions i avaluaci&oacute; del curs.


Dimecres, 20 de Març
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Manlleu. Museu del Ter, Auditori Roca
Resum: El projecte de restauració i custòdia “Riberes del Ter”: resum d’actuacions efectuades els anys 2009-12
Descripció: Aquest acte est&agrave; organitzat pel <a href='http://www.mitmanlleu.org/cerm' target='_blank'>Centre d&#39;Estudis dels Rius Mediterranis -&nbsp; Museu del Ter.</a> Durant l&#39;acte es preveu fer, breument, les presentacions seg&uuml;ents:&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Benvinguda de part de l&rsquo;Ajuntament de Manlleu&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Estat ecol&ograve;gic dels rius i rieres d&rsquo;Osona l&rsquo;any 2012. A c&agrave;rrec de N&uacute;ria Sellar&egrave;s (CERM-Museu del Ter).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Actuacions de voluntariat, restauraci&oacute; i cust&ograve;dia efectuades a les Riberes del Ter. A c&agrave;rrec de Laia Jim&eacute;nez (CERM-Museu del Ter).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avaluaci&oacute; de la connectivitat per als peixos a la rampa per a peixos de la reclosa de la Teula l&rsquo;any 2012 (riu Ter a Manlleu). A c&agrave;rrec de Marc Ordeix (CERM-Museu del Ter).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Restauraci&oacute; fluvial i gesti&oacute; ecol&ograve;gica. Manual de bones pr&agrave;ctiques de gesti&oacute; de rius i riberes&rdquo; (fruit del projecte europeu Interreg IVB, RICOVER). A c&agrave;rrec de Jordi Camprodon (CTFC).&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Parlaments a c&agrave;rrec dels representants dels altres ajuntaments associats al projecte Riberes del Ter.&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Signatura del nou conveni marc del projecte &ldquo;Riberes del Ter&rdquo; </strong>entre Torell&oacute;, les Masies de Voltreg&agrave; i Manlleu (Osona) i el Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis &ndash; Museu del Ter, i incorporaci&oacute; de nous membres (Sant Vicen&ccedil; de Torell&oacute; i Vic).Dia i hora: <strong>Dimecres 20/03 a les 19h</strong>

Lloc: <strong>Auditori Roca. Museu del Ter. Manlleu</strong>
Dijous, 21 de Març
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Madrid
Resum: III Seminario de Custodia del Territorio
Descripció: Aquest curs est&agrave; Organitzat per la C&aacute;tedra Ecoembes de Medio AmbienteData: 21 de mar&ccedil; a la Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid, Escuela de MontesActivitat gratu&iuml;ta d&#39;entrada lliure fins completar l&#39;aforament. Cal confirmar assist&egrave;ncia a&nbsp;catedra.ecoembes@upm.es<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='http://www.catedraecoembes.upm.es/site/actividades/2013/folleto_semana_forestal_2013.pdf' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>)

16:00 - Recepci&oacute;n de los participantes y entrega de la documentaci&oacute;n

16:10 - Presentaci&oacute;n del Seminario
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>D. Jos&eacute; Vicente L&oacute;pez &Aacute;lvarez. Director de la Escuela T&eacute;cnica Superior de Ingenieros de Montes. Universidad&nbsp;Polit&eacute;cnica de Madrid</em></div>
16:20 - Protecci&oacute;n de humedales y zonas h&uacute;medas a trav&eacute;s de la Custodia del Territorio: el Tancat de la&nbsp;Pipa, Albufera de Valencia
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>D&ordf;. Maria del Carmen Regidor. Confederaci&oacute;n Hidrogr&aacute;fica del Jucar. Ministerio de Agricultura, Alimentaci&oacute;n&nbsp;y Medio Ambiente</em></div>
17:30 - Base legal de la Custodia del Territorio
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>D. Eduardo Gil Delgado. Abogado ambientalista y Director de www.asesoriaambiental.net</em></div>
18:20 - Proyectos de Custodia del Territorio y herramientas de gesti&oacute;n
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Miguel &Aacute;ngel Ortega. Director de Reforesta</em></div>
19:10 - Proyectos de gesti&oacute;n del territorio
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Fernando Garc&eacute;s. Presidente de GREFA</em></div>
20:00 - Debate &ndash; Coloquio asistentes: &ldquo;Conservaci&oacute;n de la Biodiversidad y Custodia del Territorio&rdquo;
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em>Participantes: Miguel &Auml;ngel Ortega, Eduardo Gil, Fernando Garc&eacute;s y M&ordf; del Carmen Regidor</em></div>
20:45 - Fin de la JornadaGràcies a PHP iCalendar