agenda - 11 de Febrer - 17 de Febrer

11 de Febrer - 17 de Febrer

agenda Calendari
Dimarts, 12 de Febrer
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Reus
Resum: Sobreviure a les retallades: estratègies de comunicació i captació de fons
Descripció: El curs té per objectius:
<div style='margin-left: 40px;'>
    - Con&egrave;ixer i recon&egrave;ixer la import&agrave;ncia de tenir una estrat&egrave;gia en comunicaci&oacute; i captaci&oacute; de fons

    - Ser capa&ccedil; d&#39;elaborar una estrat&egrave;gia en comunicaci&oacute; i captaci&oacute; de fons

    - Desenvolupar i executar les estrat&egrave;gies corresponents

    - Optimitzar les accions de comunicaci&oacute; i captaci&oacute; que dugui a terme l&#39;entitat no lucrativa

    - Avaluar els impactes aconseguits amb les accions desenvolupades</div>


Horari i dates del curs: <strong>del 12/02/13 al 07/03/13</strong>. Dimarts i dijous de 16 a 20 hores (32h)

Coordinaci&oacute; acad&egrave;mica: Irene Borr&agrave;s

Preu: 296&euro; . Possibilitat de ser bonificat a trav&eacute;s de la Fundaci&oacute; Tripartita (FTFE).

Al Centre de Formaci&oacute; Permanent. FURV Av. Onze de Setembre, 112 - ReusM&eacute;s informaci&oacute; a la<a href='http://www.fundacio.urv.cat/sobreviure_a_les_retallades_estrategies_de_comunicacio_per_la_captacio_de_fons/of/CAT/CSBECFE-A1-2013-1' target='_blank'> fitxa del curs</a>.Gràcies a PHP iCalendar